Головна
Реферати » Реферати з біології » Біотехнології

Біотехнології

на сучасному технічному рівні широко застосовують у харчовій промисловості. Промислове вирощування мікроорганізмів, рослинних і тваринних клітин використовують для одержання багатьох цінних сполук - ферментів, гормонів, амінокислот, вітамінів, антибіотиків, метанолу, органічних кислот (оцтової, лимонної, молочної) і т. д. За допомогою мікроорганізмів проводять біотрансформацію одних органічних сполук в інші (наприклад, сорбіту у фруктозу). Широке застосування в різноманітних виробництвах одержали іммобілізовані ферменти. Для виділення біологічно активних речовин зі складних сумішей використовують моноклональні антитіла. А. С. Спіріним в 1985-88 розроблені принципи безклітинного синтезу білка, коли замість клітин застосовуються спеціальні біореактори, що містять необхідний набір очищених клітинних компонентів. Цей метод дозволяє отримувати різні типи білків і може бути ефективним у виробництві. Багато промислові технології замінюються технологіями, що використовують ферменти і мікроорганізми. Такі біотехнологічні методи переробки сільськогосподарських, промислових і побутових відходів, очищення і використання стічних вод для отримання біогазу і добрив. У ряді країн за допомогою мікроорганізмів одержують етиловий спирт, який використовують як пальне для автомобілів (у Бразилії, де паливний спирт широко застосовується, його одержують із цукрового очерету й інших рослин). На спроможності різних бактерій переводити метали в розчинні сполуки або накопичувати їх у собі засноване витяг багатьох металів із бідних руд або стічних вод.

***

Подальший прогрес людства багато в чому пов'язаний з розвитком біотехнології. Разом з тим необхідно враховувати, що неконтрольоване поширення генноінженерних живих організмів і продуктів може порушити біологічний баланс у природі і являти загрозу здоров'ю людини.

Список використаної літератури

1. Н.П. Дубінін - «Нариси про генетику»

2. Н.С. Єгоров, А.В. Олескін - Біотехнологія: Проблеми і перспективи

3. Н. Гінгерц, Р. Севідж - «Гібридні клітини»

4. Ю.Ю. Гліба, К.М. Ситник - «Клітинна інженерія»

5. Енциклопедія «Біологія»

6. Н. Грін, У. Стаут - «Біологія»

7. Т. Маніатіс - «Методи генетичної інженерії»

8. Біологічний енциклопедичний словник

9. Довідник «Біологія для студента»
10. М.Є. Аспіз - «Енциклопедичний словник юного біолога»
11. А.В. Акулічева, А.С. Гінзбург - «Генетика і спадковість»
12. М.Є. Лобашев, К.В. Ватт - «Генетика з основами селекції»
13. Н.А. Ленец - «Посібник з біології для вступників до вузів»

| Культура | Сорт | ВРОЖАЙНІСТЬ (цга) |
| | | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік |
| | | Супер | Еліта | 1 клас | 2 клас |
| | | еліта | | | |
| Морква | Шантане | 452 | 318 | 273 | 255 |
| Картопля | Невський | 180 | 160 | 140 | 120 |

Урожайність овочів на основі клітинних технологій

(по сільським господарствам Хабаровського району)

---

Клонована вівця Доллі

РЕЦЕНЗИЯ


Сторінки: 1 2 3 4 5 6
 
Подібні реферати:
Генетична інженерія
Що таке генетична інженерія? Генетична інженерія - це розділ молекулярної генетики, пов'язані з цілеспрямованим створенням нових комбінацій генетичного матеріалу. Основа прикладної генетичної інже
Біотехнологія
- це використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві, тобто виробництво необхідних для людини речовин з використанням досягнень мікробіології, біохімії і технології.
Генна інженерія
Генна інженерія виникає в70-ті рр.. як нова галузь молекулярної біології, головне завдання якої - активна і цілеспрямована перебудова генрв живих істот, їх конструювання, тобто управління спадковістю.
Квитки по загальній біології за весняний семестр 2001 года
Ліннея, Ж. Б. Ламарка, Т. Мальтуса, Е. Геккеля. 3. Історія створення теорії еволюції Ч. Дарвіна. 4. Теорія еволюції Ч. Дарвіна і А. Уоллеса. 5. Неодарвінізм. 6. Спостереження і висновки, на яких про
Селекція
Слово "селекція" походить від лат. "Selectio", 4ro в перекладі означає "вибір, відбір". Селекція це наука, яка розробляє нові шляхи і методи отримання сортів рослин та їх гібридів, порід тварин
Біотехнологія
Немає такого експериментального підходу або дослідницького напрямку в біотехнології, які б не отримали застосування в медицині. Ось чому настільки різноманітні зв'язки між біотехнологією і найгуманнішої
Біотехнології
Біотехнологія - це використання живих організмів (або їх складових частин) у практичних цілях. Коли говорять про сучасної біотехнології, то подібне визначення доповнюють словами: на базі досягнень молекулярної біології.
Області застосування протеаз
Основні області застосування протеаз. Застосування протеаз у легкій промисловості.
Біореактори (ферментатори)
Біореактори для аеробних процесів: з витратою енергії на механічний рух внутрішніх пристроїв а - 1, 2. 3; з витратою енергії на роботу насоса, що забезпечує рециркуляцію культуральної рідини б - 4;
Генна інженерія
Генна інженерія - це метод біотехнології, який займається дослідженнями з перебудови генотипів. Генотип є не просто механічна сума генів, а складна, що склалася в процесі еволюції організмів
Досягнення сучасної селекції
Процес гібридизації, переважно природною, спостерігали дуже давно. Гібриди від схрещування коня з ослом (мул, мул) існували вже за 2000 років до н.е. Штучні гібриди (при схрещуванні гвоздик
Вітаміни. Вітамін C (аскорбінова кислота)
Вітаміни (від латинського слова vita-життя) - група органічних сполук різноманітної хімічної природи, необхідних для харчування людини, тварин та інших організмів у незначних кількостях порівняно
Бактерії
ПЛАН: ведення. БУДОВА І життєдіяльності бактерій Будова Сенсорні функції та поведінку Розмноження і генетика МЕТАБОЛІЗМ Харчування Головні джерела енергії Дихання БАКТЕРІЇ І ПРОМИСЛОВІСТЬ боротьби з бактеріями У ПРОМИСЛОВОСТІ Література Введення БАКТЕРІЇ, обширна група одноклітинних мікроорганізмів, які характеризуються відсутністю оточеного оболонкою клітинного ядра.
Бактерії
Бактерії, раніше вважалися мікроскопічними рослинами, зараз виділені в самостійне царство Monera - одне з п'яти в нинішній системі класифікації поряд з рослинами, тваринами, грибами і протистами.
Травний тракт і його основні функції
Передній відділ травного тракту служить для захоплення, пережовування, змочування і проковтування корми, середній відділ є основним місцем хімічної переробки корму і всмоктування продуктів гидрол
абіогінеза. Виникнення життя на Землі
Проти цієї теорії виступив Франческо Реді, який на основі дослідів довів не спроможність існування міфічної «сили життя» . Але віталісти не здавалися, стверджуючи, що в досвіді Реді не було доступу кислоро
Сьогодення та майбутнє біосенсори
Відомо, що ферменти - це біологічні каталізатори, що володіють яскраво вираженою здатністю вибірково каталізувати багато хімічні перетворення як в живій клітині, так і поза організмом. Чудові
Травний тракт і його основні функції
При безперервно протікають в організмі процесах обміну речовин і енергії потрібне постійне витрачання поживних речовин.
Біотехнології та біобезпека в агропромисловому виробництві
За своїм змістом, цілям і завданням біотехнологія стає найважливішою складовою частиною економіки світу, в тому числі і агропромислового виробництва. Сільське господарство - це найбільший біотехнологічний цех з багаторічною історією.
Білки
Білки - це високомолекулярні сполуки, молекули яких представлені двадцятьма альфа - амінокислотами, з'єднаними пептидними зв'язками - СО - NН-. Мономерами білків є амінокислоти. Хімічне стр