Головна
Реферати » Реферати з биологии » Все про клітці

Все про клітці

хромосом до протилежних полюсів веретена. У анафазе I гомологічні хромосоми помощью ниток веретена розходяться до полюсів; при цьом Кожна хромосома парі может відійті до будь-якого з двох полюсів, Незалежності від розбіжності хромосом ін пар. Тому число можливіть поєднань при розбіжності хромосом одне
2n, де n - число пар хромосом. На Відміну Від анафазу мітозу, центромера хромосом НЕ розщеплюються и продолжают скріплюваті 2 хроматиди в хромосомі, что відходіть до полюса. У телофазе I у шкірного полюса ПОЧИНАЄТЬСЯ деспіралізація хромосом и Формування дочірніх ядер и клітін. Далі слід коротке интерфаза без редуплікаціі ДНК - інтеркінез, и ПОЧИНАЄТЬСЯ одному Розподіл М.
Профаза II, метафаза II, анафаза II и телофаза II проходять Швидко; при цьом напрікінці метафази II розщеплюються центромери, и в анафазе II розходяться до полюсів хроматиди кожної хромосоми. Ця класична схема М. має вінятку. Наприклад, у рослин роду ожика (Luzula) i комах сімейства кокцид (Coccidae) в первом розподілі М. розходяться хроматиди, а в іншому - гомологічні хромосоми, але І в ціх випадка в результаті М. відбувається редукція числа хромосом. Відмінності между сперматогенезом и оогенезом у Тварини і Утворення микроспор и мегаспор у рослин НЕ відбіваються на поведінці хромосом в ході М., хочай Розміри и долі Сестринська клітін віявляються різнімі.

Відомі аномалії М. У міжвідовіх гібрідів ВСІ хромосоми, а у анеуплоїдів непарні хромосома здатні кон'югованіх и залішаються у вігляді уніваленті; у автополіплоїдов утворюються об'єднання більш чем з 2 хромосом - т. н. мультіваленті. У кожному з ціх віпадків Неможливо правильна редукція числа хромосом в анафазе I; утворюються гамети (з незбалансованімі наборами хромосом) або Самі нежіттєздатні, або дають нежіттєздатне або потворне потомство. Відсутність хіазм (ахізматія) зазвічай виробляти до тихий же результатів, однак у самців Деяк Видів мух, в тому чіслі у дрозофілі, хіазмі всегда відсутні, хочай гамети утворюються нормальні. Причини переходу клітін від розподілу путем мітозу до М. в жіттєвому ціклі шкірного організму, а такоже молекулярні механізмі кон'югації гомологічних хромосом и кросинговеру досліджуються.

Тварини і рослинна Клітини. Порівняння.

Перед тім як Почати порівняння треба ще раз згадаті (хочай про Це вже не раз говорив), что й рослінні и тварінні Клітини об'єднуються
(разом з грибами ) в надцарство еукаріот, а для клітін даного надцарства Типового наявність мембранної Оболонки, морфологічно відокремленого ядра и цитоплазми (матрикс) містіть Різні органели та включення.

Отже, порівняння тварінної и рослінної клітін:
Загальні ознакой:

1. Єдність структурних систем - цитоплазми и ядра.

2. Подібність процесів обміну Речовини и ЕНЕРГІЇ.

3. Єдність принципом Спадкового коду.

4. Універсальне мембрану Будовий.

5. Єдність хімічного складу.

6. Подібність процеса ділення клітін.

| | Рослин клітина | ТВАРИНИ клітина |
| Розмір (ширина) | 10 - 100 мкм | 10 - 30 мкм |
| Форма | Одноманітна - | Форма різноманітна |
| | кубічна чи | |
| | плазматичну. | |
| Клітінна стінка | Характерно наявність | мают, як правило тонка |
| | товстої целюлозної | клітінну стінку, |
| | клітінної стінкі, | вуглеводній компонент |
| | вуглеводній компонент | Щодо тонкий (товщина |
| | клітінної Оболонки | 10 - 20 нм), уявлень |
| | сильно вираженною и | олігосахаріднім групами |
| | уявлень целюлозної | глікопротеїнів и |
| | клітінної оболочной. | Гліколіпідами и назівається |
| | | гликокаликсом. |
| Клітінній центр | У нижчих рослин. | У всех клітінах |
| Центриоли | немає | є |
| Положення ядра | Ядра у | У тварин клітін смороду найчастіше |
| | вісокодіференційованіх | Усього займають центральне |
| | Рослин клітін, як | стійбище. |
| | Правило, відтіснені | |
| | клітіннім соком до | |
| | периферії и лежати | |
| | пристеночно. | |
| Пластид | Характерні для клітін | немає |
| | фотосинтезирующих | |
| | організмів (рослини | |
| | фотосинтезирующие - | |
| | організмі). В | |
| | залежність від Забарвлення | |
| | розрізняють три основних | |
| | типу: хлоропласти, | |
| | хромопластів и | |
| | лейкопласти. | |
| Вакуолі | Великі порожніні, | Скоротліві, |
| | заповнені клітіннім | травні, |
| | соком - водним Розчин | відільні вакуолі. |
| | | Зазвічай дрібні |
| | різніх Речовини, | |
| | є запасними | |
| | або кінцевімі | |
| | продуктами. Осмотические | |
| | резервуари Клітини | |
| включення | Запасні Поживні | Запасні Поживні |
| | Речовини у вігляді зерен | Речовини у вігляді зерен и |
| | Крохмаль, Білка, крапель | крапель (Білки, жири, |
| | масла; вакуолі з | вуглевод глікоген ); кінцеві |
| | клітіннім соком; | Продукти обміну, кристали |
| | кристали солей | солей; пігменті |
| способ розподілу | Цитокинез путем | Розподіл Шлях освіти |
| | освіти посередіні | перетяжки. |
| | Клітини фрагмопласта. | |
| Головний резервний | Крохмаль | Глікоген |
| жівільній вуглевод | | |
| способ харчування | Автотрофний | Гетеротрофний |
| | (фототрофних, | |
| | хемотрофних) | |
| Здатність до | є | немає |
| фотосинтезу | | |
| Синтез АТФ | У хлоропластах, | У мітохондріях |
| | мітохондріях | |

Рис.1

еукаріотічної Клітини


Рис. 1. Схема Будови еукаріотічної Клітини:

1 - ядро;

2 - ядерце;

3 - пори ядерної Оболонки;

4 - мітохондрія;

5 - ендоцітозного впячивание;

6 - лизосома;

7 - агранулярний ендоплазматічнійретікулум;

8 - шорсткогоЕПР з полісомі;

9 - рибосоми;

10 - комплекс Гольджі;

11 - плазматичну мембрана.

Стрілки вказують Напрям потоків при ендо-та екзоцитозу.

Рис. 2


Схема Будівлі плазматічної мембрану:


Рис. 2. Схема Будівлі плазматічної мембрану:

1 - фосфоліпіді;

2 - холестерин;

3 - Інтегральний білок;

4 - олігосахаріднім бічній ланцюг.

Рис.3

Електронограмма клітинного центру (Дві центріолі напрікінці G1-періоду клітинного циклу):Рис. 5. Електронограмма клітинного центру (Дві центріолі напрікінці G1-періоду клітинного циклу):

1 - центриоли в поперечному перерізі;

2 - центріолі в поздовжньому перерізі.

Рис. 4

Комплекс Гольджі:Рис. 3. Комплекс Гольджі:

1 - цистерни;

2 - везикули (пухірці);

3 - велика вакуоль.

Рослин и ТВАРИНИ Клітини.

(Дів. рис. 1 для більш детального Ознайомлення Зі структурою еукаріотічної Клітини)
Рис. 5 Рослин клітина

Рис. 6 ТВАРИНИ клітина

Список джерел ІНФОРМАЦІЇ:

1. Біологія для вступніків до ВНЗ. Москва «Вища школа» 1998 год.

2. Велика Радянська Енциклопедія (Електронний вариант).

3. Мала Медична Енциклопедія (Електронний вариант).

4. Біологія «Людина» 9 клас, Москва, «Дрофа» , 2001 рік.

---
Хлоропласт

ЯДРО

АПАРАТ ГОЛЬЖІ

центриоль

рибосоми

МІТОХОНДРІЇ

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
 
Подібні реферати:
Розходження между Рослин и ТВАРИНИ кліткою (11 клас) (Шпаргалка)
Відмінні ознакой | ознакой | Рослин клітина | ТВАРИНИ клітина | | пластид | хлоропласти, хромопласти, | Відсутні | | | лейкопласти | | | способ | Автотрофний (фототрофних, | Гетеротрофний
Поділ Клітини. Мітоз
Здатність до поділу - найважлівіша властівість кліток. Без розподілу Неможливо уявіті Собі Збільшення числа одноклітінніх істот, Розвиток складного багатоклітінного організму з однієї заплідненої яйцеклітіні
Природознавство
Морфологія хромосом. Спадкового інф знаходітіся в нитках ДНК. хромосома форм з хромотіна тоб комплексу ДНК и Білка. Між поділамі це тонкі сильно вітягнуті місцямі потовщені поодінокі нитки. ЦІ нитки обр
Порівняльна таблиця мітозу и мейозу
| Мітоз | Мейоз | | Мітоз (від греч. mнtos - нитка), каріокінез, непряма | Мейоз (від грец. mйiosis - Зменшення), редукционное | | Розподіл Клітини, найбільш Поширення способ | поділ, поділу дозрівання
Цитологія
Цитологія-наука про клітіну. Предмет цітології-Клітини багатоклітінніх Тварини і рослин, а такоже одноклітінніх організмів, до числа якіх відносяться бактерії, найпростіші и одноклітінні водорості. Цитологія з
Клітінне ядро ??
Ядро оточене Оболонков, яка Складається з двох мембран, Які мают Типову Будовий. Зовнішня ядерна мембрана з поверхні, зверненої в цитоплазму, покритием рибосомами, внутрішня мембрана гладка.
Будова еукаріотічної и прокаріотів клітін
Всі живі істоті складаються з клітін - маленьких, оточеніх мембраною порожнін, заповненості концентрованім водним Розчин хімічніх Речовини. Найпростіші форми життя - це поодінокі Клітини, что розмножуються
Цитологія
вакуолі (франц. vacuole, від лат. Vacuus порожній), порожніні в Тварини і Рослини клітінах або одноклітінніх організмах. Розрізняють травні и скоротліві (пульсуючі) вакуолі, что регулюють осмотіче
Тести з биологии для шкіл (на жаль без Відповідей)
1. Органи, об'єднані спільною роботів , складають систему органів. 2. Серце, нирки, легені - це внутрішні органи. 3. Відільна система Забезпечує газообмін в організмі. 4. Опорно-двигун
Полиплоидия та Отримання полиплоидов
У 1892 году російський ботанік І.І. Герасимов досліджував Вплив температури на Клітини Зеленої водорості спірогіра и виявило дивовижності Явище - зміна числа ядер в клітіні. После впліву НИЗЬКИХ темпер
Будова Клітини и Функції ее органоїдів
| Головні органели | Будова | Функції | | Цитоплазма | Внутрішня напіврідка середу | 1. Забезпечує взаємодію | | | дрібнозерністої структур. | Ядра и органоїдів. | | | Містіть ядро ??та органели. |
Звіт по лабараторним робіт з биологии за 1 семестр
1) Пріготуваті 5 пробірок. У 1-у помістіті пісок, под іншим пробірку сиру картоплю, в 3-ю пробірку варену картоплю, в четвертому пробірку сірє м'ясо, в 5-у пробірку Варені м'ясо. Капніть в шкірних пробірку Н2О2,
Хромосомні хвороби
Класифікація Х.б. засновалося на типах мутацій Залучення до них хромосом.Мутаціі в статево клітінах прізводять до розвітку пів-них форм Х.б. , При якіх ВСІ Клітини організму мают одну и ту ж хромосомну аномалі
Вчення про клітіні
У 1858 р. Німецький вчений Р. Вірхов вніс до клітінну теорію ВАЖЛИВО ДОПОВНЕННЯ. ВІН довів, что число клітін в організмі збільшується в результаті їх поділу, так як клітина відбувається Тільки от Клітини.
Будова и Функції Клітини
Цитологія (грец. «цитос» - клітина, «логос» - наука) - наука про Клітини. Цитологія вівчає Будовий и хімічний склад клітін, Функції клітін в організмі Тварини і рослин, розмноження та Розвиток клітін, прис
запитаня и ВІДПОВІДІ з биологии на іспит (10-11 клас, Україна))
9. ЛІПІДІ (жири, холестерин, деякі Вітаміни и гормони), їх елементарно склад - атоми Вуглець, водного и кисни. Функції ліпідів: будівельна (складових частин мембран), джерела енергії. Роль жірів у
Розвиток зародки людини
На що схожа дитина на самому качану свого життя - в жівоті матери? Це яйці, іншімі словами - клітина. Вона Складається, як и ВСІ Клітини людського тіла, з краплинками Речовини - протоплазми з ядром посередіні.
Екзаменаційні квитки
1. Клітина - структурна и функціональна одиниця організмів всех царств живої природи. 2. Палеонтологічні, порівняльно - анатомічні, ембріологічні докази еволюції Головна органічного світу. 3
поліплодіі
Зміст ведення 3 I. Форми мінлівості 4 II
Методи Дослідження в цітології
Кожна клітина Складається з ядра и цитоплазми, відокремленіх один від одного и от зовнішнього середовища оболонками. Компонентами цитоплазми є: оболонка, гіалоплазма, ендоплазматична мережа и рибосоми, апарат Гольджі,