Реферати » Реферати з біології » Рушійні сили антропогенезу

Рушійні сили антропогенезу

Рушійні сили антропогенезу

ГРЄБЄННІКОВА Марини

12-A

Людина відрізняється від тварин наявністю мови, розвиненим мисленням, здатністю до трудової діяльності.
Антропогенез (від грец. Antropos - людина і genesis - походження) - процес історико-еволюційного формування людини.
Антропогенез здійснюється під впливом біологічних і соціальних факторів.

Біологічні фактори, або рушійні сили еволюції, є загальними для всієї живої природи, в тому числі і для людини. До них відносять спадкову мінливість і природний добір.
Роль біологічних факторів в еволюції людини була розкрита Ч. Дарвіном.
Ці чинники зіграли велику роль в еволюції людини, особливо на ранніх етапах його становлення.
У людини виникають спадкові зміни, які визначають, наприклад, колір волосся і очей, зріст, стійкість до впливу факторів зовнішнього середовища. На ранніх етапах еволюції, коли людина сильно залежала від природи, переважно виживали і залишали потомство особини з корисними в даних умовах середовища спадковими змінами (наприклад, особи, що відрізняються витривалістю, фізичною силою, спритністю, кмітливістю).
До соціальних факторів антропогенезу відносять працю, суспільний спосіб життя, розвинену свідомість і мова. Роль соціальних факторів в антропогенезу була розкрита Енгельсом у роботі "Роль праці в процесі перетворення мавпи в людину" (1896). Цим чинникам належала провідна роль на пізніших етапах становлення людини.
Найважливіший фактор еволюції людини - праця. Здатність виготовляти знаряддя праці властива тільки людині. Тварини можуть лише використовувати окремі предмети для добування їжі (наприклад, мавпа використовує палицю, щоб дістати ласощі).
Трудова діяльність сприяла закріпленню морфологічних і фізіологічних змін у предків людини, які називають антропоморфозами.
Важливим антропоморфозами в еволюції людини було прямоходіння. Протягом багатьох поколінь в результаті природного відбору зберігалися особини із спадковими змінами, сприяючими прямоходіння. Поступово сформувалися пристосування до прямоходіння: S-подібний хребет, склепінчаста стопа, широкі таз і грудна клітка, масивні кістки нижніх кінцівок.
Прямоходіння привело до вивільнення руки. Спочатку рука могла виконувати лише примітивні руху. У процесі праці вона удосконалювалася, стала виконувати складні дії. Таким чином, рука є не тільки органом праці, але і його продуктом. Розвинена рука дозволила людині виготовляти примітивні знаряддя праці. Це дало йому значні переваги в боротьбі за існування.
Спільна трудова діяльність сприяла згуртуванню членів колективу, викликала необхідність обміну звуковими сигналами. Спілкування сприяло розвитку другої сигнальної системи - спілкуванню за допомогою слів. Спочатку наші предки обмінювалися жестами, окремими нечленороздільними звуками. У результаті мутацій і природного відбору йшло перетворення ротового апарату і гортані, формування мови.
Праця і мова впливали на розвиток мозку, мислення. Так протягом тривалого часу в результаті взаємодії біологічних і соціальних факторів здійснювалася еволюція людини.
Якщо морфологічні і фізіологічні особливості людини передаються у спадок, то здатність до трудової діяльності, мова і мислення розвиваються тільки в процесі виховання та освіти. Тому при тривалій ізоляції дитини у нього не розвиваються зовсім або розвиваються дуже погано мова, мислення, пристосованість до життя в суспільстві.


 
Подібні реферати:
Походження і еволюція людини
Власна родовід завжди цікавила людей більше, ніж походження рослин і тварин. Спроби зрозуміти і пояснити, як виникла людина, відображені у віруваннях, легендах, переказах самих різних племен
Антропологія як наука
Наука про походження і еволюцію людини, утворення людських рас і про нормальні варіації фізичної будови людини називається антропологією.
Еволюційна теорія Чарльза Дарвіна
II. Міжвидова боротьба за існування відбувається між різними видами. Вона протікає гостро, якщо види відносяться до одного роду і потребують подібних умовах. Так, сіра і чорна щури - різні види одного рід
Антропогенез: еволюційна теорія походження людини
Антропогенез вчені-дарвіністи називають процес виділення людини зі світу тварин. Ними було припущено, що віддаленими предками людини є людиноподібні мавпи, що пройшли кілька стадій ра
Місце людини в системі живої природи і походження людини
В цілому ж австралопітеки по багатьом рисам були набагато ближче до людини, ніж сучасні людиноподібні мавпи. Вони використовували примітивні знаряддя, у них були вільними руки.
Походження тварин від людини
З розвитком науки натуралісти переконувалися у подібності будови тіла і окремих органів людини і тварин. Навіть К. Лінней, що вірив в божественне походження людини, змушений був визнати: "Про наскільки
Рушійні сили антропогенезу
Земля - ??батьківщина людини. Людське тіло складається з тих же речовин і елементів, що і наша планета. Людини породив тваринний світ, в якому до цього часу є багато близькоспоріднених людині видів. Перш
Квитки з біології 10 клас
В користь еволюційного походження світу так само вказують і ембріологічні факти. Вчені вивчили початкові ембріональні стадії розвитку різних тварин знайшли в них схожості. Деякі подібності особливо отч
Дарвін
На Землі існують не менше 2 млн. видів тварин, до 0, 5 млн. видів рослин, сотні тисяч видів грибів і мікроорганізмів. Як виникло велике різноманіття видів і пристосованість їх до середовища проживання? Отве
Основні положення вчення Дарвіна
На Землі існують не менш 2 млн.відов тварин, до 0,5 млн.відов рослин, сотні тисяч видів грибів і мікроорганізмов.Как виникло велике різноманіття видів і пристосованість їх до середовища проживання? Відповідь дає
Антропогенез
Як давно виникли перші люди? Іншими словами, чи великий вік людства? Сучасна наука відповіла на ці питання. На підставі даних палеонтології [2], антропології [3], геології [4], та археології [5] було
Теорія Дарвіна
В еволюції поглядів Дарвіна були і періоди застою, і періоди швидких змін. Але, беручи до уваги слова Дарвіна, який писав: «Моя теорія вірна, і якби вона була прийнята хоча б одним з компетентні
Теорія Ч. Дарвіна
Чарльз Дарвін у своїй основній праці "Походження видів шляхом природного відбору" (1859), узагальнивши емпіричний матеріал сучасної йому біології та селекційної практики, використавши результати власних спостережень під час подорожей.
Еволюція центральної нервової системи
Нервова система вищих тварин і людини являє собою результат тривалого розвитку в процесі пристосувальної еволюції живих істот. Розвиток центральної нервової системи відбувалося, перш за все,
Екзаменаційні квитки
1. Клітина - структурна і функціональна одиниця організмів всіх царств живої природи. 2. Палеонтологічні, порівняльно - анатомічні, ембріологічні докази еволюції органічного світу. 3
Еволюційні фактори
1. СПАДКОВІСТЬ - властивість організмів повторювати в ряді поколінь подібні типи обміну в-в і індивід
Походження людини розумного
Отже, формування людина розумного на базі палеоантропа призвело до співіснування пізніх прогресивних форм неандертальців і зароджуються поки нечисленних груп сучасних людей протягом нескольки
Походження людини
Довгий час були відсутні емпіричні дані про предків людини. Дарвін знав тільки дріопітеков (знайдених в 1856 р. у Франції) і писав про них як про далеких предків людини.
МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ЛЮДИНИ
Вивчення 1-го етапу виробляють методами палеонтології та порівняльної анатомії. У зв'язку з появою елементів матеріальної культури 2-й етап вивчають також методами археології. На 3-му етапі еволюційні подіями
Австралопитеки
Австралопитеки "Австралопітек" треба розуміти не як "австралійська", а як "південна мавпа" (комбінація від лат.Australis - південний, і греч.Pithekos - мавпа).

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар