Реферати » Реферати з біології » Селекція

Селекція

Повідомлення з біології

На тему: "Селекція".

Підготував: учень 11-А класу

Тмол при ТРТУ

Бутенков Дмитро.

Таганрог 2000 рік.
Слово "селекція" походить від лат. "Selectio", що в перекладі позначає
"вибір, відбір".
Селекція - це наука, яка розробляє нові шляхи і методи отримання сортів рослин їх гібридів, порід тварин. Це також і галузь сільського господарства, що займається виведенням нових сортів і порід з потрібними для людини властивостями: високою продуктивністю, певними якостями продукції, несприйнятливих до хвороб, добре пристосованих до тих чи інших умов зростання.
Теоретичною основою селекції є генетика-наука про закони спадковості і мінливості організмів і методи керування ними. Вона вивчає закономірності успадкування ознак і властивостей батьківських форм, розробляє методи і прийоми управління спадковістю. Застосовуючи їх на практиці при виведенні нових сортів рослин і порід тварин, людина отримує потрібні форми організмів, а також управляє їх індивідуальним розвитком онтогенезом. Основи сучасної генетики заклав чеський учений
Г.Мендель, який в 1865 році встановив принцип дискретності, або переривчастості, спадкування ознак і властивостей організмів.

На початку двадцятого століття американський біолог Т.Х.Морган обгрунтував хромосомну теорію спадковості, згідно з якою спадкові ознаки визначаються хромосомами органоидами ядра всіх клітин організму.
Учений довів, що гени розташовані серед хромосом лінійно і що гени однієї хромосоми зчеплені між собою. Ознака зазвичай визначається парою хромосом. При утворенні статевих клітин парні хромосоми розходяться.
Повний їх набір відновлюється в заплідненої клітці. Таким чином новий організм отримує хромосоми від обох батьків, а з ними успадковує ті чи інші ознаки.

| Методи | Селекція тварин |
| Підбір батьківських пар | По господарським цінним ознаками і за |
| | екстер'єру (сукупності |
| | фенотипічних ознак) |
| Гібридизація: | Схрещування віддалених порід, |
| а) неспоріднена (аутбридинг) | відрізняються контрастними ознаками, |
| | для отримання гетерозиготних популяцій |
| | і прояви гетерозису. Виходить |
| | безплідне потомство |
| Б) близькоспоріднених | Схрещування між близькими |
| (інбридинг) | родичами для отримання |
| | гомозиготних (чистих) ліній з |
| | бажаними ознаками |
| Відбір: | Чи не застосовується |
| а) масовий | |
| Б) індивідуальний | Застосовується жорсткий індивідуальний |
| | відбір по господарським цінним |
| | ознаками, витривалості, екстер'єру |
| Метод випробування виробників | Використовують метод штучного |
| по потомству | осіменіння від кращих |
| | самців-виробників, якості |
| | яких перевіряють за численного |
| | потомству |
| Експериментальне отримання | Чи не застосовується |
| полиплоидов | |
| ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МУТАГЕНЕЗ | Застосовується для отримання вихідного |
| | матеріалу для селекції вищих рослин |
| | і мікроорганізмів |
| генетичної інженерії | Створення нових комбінацій генів у |
| | молекулі ДНК має великі перспективи |
| | в мікробіології для отримання |
| | лікарських препаратів |

У селекції рослин широко застосовують гібридизацію і відбір - масовий (без урахування генотипу) і індивідуальний. У рослинництві стосовно перекрестноопиляемое рослинам нерідко застосовується масовий відбір. При такому відборі в посіві зберігають рослини тільки з бажаними якостями.
При повторному посіві знову відбирають рослини з певними ознаками.
Індивідуальний відбір зводиться до виділення окремих особин і отримання від них потомства. Індивідуальний відбір призводить до виділення чистої лінії - групи генетично однорідних (гомозиготних) організмів. Для внесення до генофонд створюваного сорти рослин або породи тварин цінних генів і отримання оптимальних комбінацій ознак застосовують гібридизацію з наступним відбором. При схрещуванні різних порід тварин або сортів рослин, а також при міжвидових схрещуваннях в першому поколінні гібридів підвищується життєздатність і спостерігається потужний розвиток. Це явище отримало назву гібридної сили, або гетерозису. Воно пояснюється переходом багатьох генів у гетерозиготний стан і взаємодією сприятливих домінантних генів. При наступних схрещуваннях гібридів між собою гетерозис загасає внаслідок вищепленію гомозигот.

Один з прийомів селекції - виведення чистих ліній шляхом багаторазового примусового самозапилення рослин: потомство такого рослини стає гомозиготних по всіх генам; надалі схрещують особини двох чистих ліній, що різко підвищує врожайність гібридів першого покоління, їх життєстійкість. Це явище називається гетерозисом. Однак у наступних поколіннях гетерозис знижується, врожайність зменшується, і тому в практиці використовують тільки гібриди першого покоління.


Штучний мутагенез. Природні мутації що супроводжуються появою корисних для людини ознак, виникають дуже рідко. На їх пошуки доводиться затрачати багато сил і часу. Частота мутацій різко підвищується при впливі мутагенів. До них відносяться деякі хімічні речовини а також ультрафіолетове і рентгенівське випромінювання. Ці дії порушують будова молекул ДНК і служать причиною різкого зростання частоти мутацій. Поряд з шкідливими мутаціями нерідко виявляються й корисні, які використовуються вченими в селекційній роботі. Шляхом впливу мутагенами в 'рослинництві отримують і поліплоїдні рослини, що відрізняються більшими розмірами, високою врожайністю і більше активним синтезом органічних речовин. Особливе місце в практиці поліпшення плодово-ягідних культур займає селекційна робота І.
В. Мічуріна. Велике значення він надавав підбору батьківських пар для схрещування. При цьому він не використовував місцеві дикорослі сорти (так як вони володіли стійкою спадковістю, і гібрид зазвичай ухилявся убік дикого батька), а брав рослини з інших, віддалених географічних місць і схрещував їх один з одним.

| Методи | Суть методу | Приклади |
| Біологічно | Схрещування представників | Вишня володимирська X черешня |
| і | різних видів для отримання | Вінклера біла = вишня Краса |
| віддалена | сортів з потрібними властивостями | півночі (хороший смак, |
| гібридизації | | зимостійкість) |
| я: | | |
| а) | | |
| міжвидова | | |
| б) | Схрещування представників | Вишня Х черемха = Церападус |
| міжродова | різних родів для отримання | |
| | нових рослин | |
| Географичес | Схрещування представників | Груша дика уссурийская Х |
| ки | контрастних природних зон і | Бере рояль (Франція) = Бере |
| віддалена | географічно віддалених | зимова Мічуріна |
| гібридизації | регіонів з метою прищепити | |
| я | гібриду потрібні якості | |
| | (смакові, стійкості) | |
| Відбір | Багаторазовий, жорсткий: по | просунутися на північ багато |
| | розмірами, формі, | сортів яблунь з хорошими |
| | зимостійкості, імунним | смаковими якостями і |
| | властивостями, якістю, смаком, | високою врожайністю |
| | кольору плодів і їх лежкостн | |
| Метод | Виховання в гібридному | Яблуня китайка (під виття) X |
| ментора | сіянці бажаних якостей | гібрид (китайка Х |
| | (посилення домінування), | Кандиль-синап) = |
| | для чого сіянець прищеплюється | Кандиль-синап (морозостійкий) |
| | на рослину-вихователь, від | |
| | якого ці якості хочуть | Бельфлер-китайка |
| | отримати. Чим ментор старше, | (гібрид-підщепу) X китайка |
| | могутніше, триваліша | (щепа) = Бельфлер-китайка |
| | діє, тим його вплив | (лежкий пізньостиглий сорт) |
| | сильніше | |
| Метод | При віддаленій гібридизації | Дикий монгольський мигдаль Х |
| посередника | для подолання | дикий персик Давида = мигдаль |
| | нескрещнваемості | Посередник |
| | використання дикого виду в | Культурний персик X мигдаль |
| | якості посередника | Посередник = гібридний персик |
| | | (просунуть на північ) |
| Вплив | При вихованні молодих | Загартовування гібридного |
| умовами | гібридів зверталася увага | сіянця. |
| Середовища | на метод зберігання насіння, | Відбір найбільш витривалих |
| | характер і ступінь харчування, | рослин |
| | вплив низькими | |
| | температурами, бідної | |
| | харчуванням грунтом, частими | |
| | пересадками | |
| Змішання | Для подолання міжвидової | змішую пилок |
| пилку | нескрещиваемости | материнської рослини з |
| | (несумісності) | пилком батьківського, своя |
| | | пилок дратувала рильце, і |
| | | воно сприймало чужу пилок |

Селекція тварин відрізняється від такої у рослин: тварини дають мало нащадків, у них пізніше настає половозрелость, вони не розмножуються вегетативно і у них відсутній самооплодотворение. Однак і в селекції тварин використовують гібридизацію і відбір, як масовий, так і індивідуальний. Враховують ознаки екстер'єру батьківських пар, родовід виробників, перевіряють чистоту породи. Шляхом близькоспорідненого схрещування (інбридингу) отримують чисті лінії, коли всі або більшість генів переходять в гомозиготний стан.
Схрещування неспоріднених особин називається аутбридинг. Його здійснюють між особинами різних порід одного виду тварин і навіть у межах різних родів і видів, тобто при віддаленій гібридизації. Цим шляхом отримані безплідний гібрид осла і коня-мул, гібрид одногорбого і двогорбий верблюд, гібрид яка і великої рогатої худоби (самці у них безплідні, а самки плідні). Ці гібриди характеризуються гетерозисом, тобто підвищеної життєвістю, мають довголіттям і більшою витривалістю в порівнянні з батьками.
Мутацією називають зміну кількості або структури ДНК даного організму.
Мутація призводить до зміни генотипу, яке може бути успадковано клітинами, що відбуваються від мутант-ної клітини в результаті мітозу чи мейозу. Мутирование може викликати зміни будь-яких ознак в популяції. Мутації, що виникли в статевих клітинах, передаються наступним поколінням організмів, тоді як мутації в соматичних клітинах успадковуються тільки дочірніми клітинами, що утворилися шляхом мітозу, і такі мутації називають соматичними.
Мутації, що виникають в результаті зміни числа або макроструктури хромосом, відомі під назвою хромосомних мутацій або хромосомних аберацій (перебудов). Іноді хромосоми так сильно змінюються, що це можна побачити під мікроскопом. Але термін «мутація» використовують головним чином для позначення зміни структури ДНК в одному докую, коли відбувається так звана генна, або точкова, мутація.

Раптові спонтанні зміни фенотипу, які не можна пов'язати з звичайними генетичними явищами або мікроскопічними даними про наявність хромосомних аберацій, можна пояснити тільки змінами в структурі окремих генів. Генна, або точкова (оскільки вона відноситься до певного генному локусу),

Сторінки: 1 2