Головна
Реферати » Реферати з біології » Роль вуглеводів у життєдіяльності людини

Роль вуглеводів у життєдіяльності людини

Роль вуглеводів у життєдіяльності людини.

Вуглеводи - обширний найбільш поширений на Землі

клас органічних сполук, що входять до складу всіх організмів і

необхідних для життєдіяльності людини і тварин , рослин і

мікроорганізмів. Вуглеводи є первинними продуктами фото-

синтезу, в кругообігу вуглецю вони служать своєрідним мостом

між неорганічними і органічними сполуками. Вуглеводи і

їх похідні у всіх живих клітинах виконують роль пластичного

і структурного матеріалу, постачальника енергії, субстратів і регулято-

рів для специфічних біохімічних процесів.

У ротовій порожнині за участю гідролітичних ферментів слю-

ни починається перетравлення вуглеводів. У шлунку триває гід-

Роліз вуглеводів ферментами слини. У дванадцяти палої кишці під

дією соку підшлункової залози полісахариди їжі (крохмаль,

глікоген тощо) і цукру (олігосахариди і дисахариди) розщеплюються

за участю (-глюкозидази та інших глюкозидаз до моносахаридів,

які і всмоктуються в з тонкої кишки в кров.

Проходження всмоктуваних вуглеводів через епітеліальні клітини

кишечника і надходження їх в клітини периферичних тканин осущес-

твляют за допомогою особливих транспортних систем. Потрапляючи в клітини

вуглеводи розщеплюються там і виділяють велику кількість енергії

1г - 17,2 кДж.

Ще одна важлива роль вуглеводів в організмі людини і тварин свя-

зана з тим що вуглеводи на відміну від білків можуть розщеплюватися як

за участю кисню, так і без нього. Це дуже важливо для організмів

які мешкають в умовах браку кисню.

В організмі і клітині вуглеводи мають здатність накопичуватися

у вигляді крохмалю у рослин і глікогену у тварин. Крохмаль і Глік-

ген представляють собою запасну форму вуглеводів і витрачаються за

міру виникнення потреби в енергії. При повноцінному харчуванні

в печінці може накопичуватися до 10% глікогену, а при неблагоприят-

них умовах його зміст може знижуватися до 0,2% маси печінки.

Вуглеводи виконують не тільки живильну функцію в живих орга-

нізьмах вони також виконують опорну і структурну функції. Під

всіх тканинах і органах виявлені вуглеводи або їх похідні. Вони

входять до складу оболонок клітин і субклітинних утворень. Прини-

мают участь у синтезі багатьох найважливіших речовин. У рослинах полі-

цукориди виконують опорну функцію.

Вуглеводи в організмах виконують також і захисну функцію.

Грузлі секрети (слизу), які виділяються різними залозами, багаті

вуглеводами та їх похідними, зокрема глікопротеїдів. Вони оберігають стінки порожнистих органів (стравохід, кишки, шлунок, брон-

хи) від механічних пошкоджень, проникнення шкідливих бактерій і

вірусів в організм.

Таким чином: вуглеводи відіграють величезну роль у житті живих

організьмов на планеті вчені вважають, що приблизно коли з'явилося

перше з'єднання вуглеводу , з'явилася і перша жива клітина.


 
Подібні реферати:
Біологічні молекули
Біологічні молекули мають модульну будову. До числа важливих класів біологічних молекул відносяться білки, вуглеводи, ліпіди і нуклеїнові кислоти. Безліч інших молекул в клітці грають роль «енергетичної валюти» .
Хімічний склад клітини
I. Неорганічні речовини 1. ВОДА. А. Вода - найважливіший компонент клітини. Їй належить істотна і різноманітна роль життя клітини. . Вода визначає фізичні властивості клітини - обсяг, упру
Будова клітини і функції її органоїдів
| Головні органели | Будова | Функції | | Цитоплазма | Внутрішня напіврідка середу | 1. Забезпечує взаємодію | | | дрібнозернистої структури. | Ядра і органоїдів. | | | Містить ядро ??та органели. |
Біологічна роль гідролізу в процесах життєдіяльності організму
Гідроліз білків. Білкові речовини становлять величезний клас органічних, тобто вуглецевих, а саме вуглецево азотистих сполук, неминуче зустрічаються в кожному організмі. Роль білків в організмі ог
Фізіологія травлення
Для нормальної життєдіяльності організму необхідний пластичний і енергетичний матеріал. Ці речовини надходять в організм з їжею. Але тільки мінеральні солі, вода і вітаміни засвоюються людиною в тому в
Біогенні елементи
Кальцій Кальцій - біогенний елемент, постійно присутній в тканинах рослин і тварин. Важливий компонент мінерального обміну тварин і людини і мінерального живлення рослин, кальцій виконує в орг
Хімічний склад органічних речовин
Клітка є складною саморегулюючою системою, в якій одночасно і певною послідовності відбуваються сотні хімічних реакцій, спрямованих на підтримку її життєдіяльності, зростання і раз
Вуглеводи, жири і білки - джерела енергії для людини і тварин
ХХ століття - століття прогресу , багатьох нововведень в життя людини, але й століття нових хвороб. На перший план виступили такі хвороби, як СНІД, венеричні, психосоматичні та інші недуги, не настільки поширеними
Розходження між рослинною і тваринною кліткою (11 клас) (Шпаргалка)
Відмінні ознаки | Ознаки | Рослинна клітина | Тваринна клітина | | Пластида | Хлоропласти, хромопласти, | Відсутні | | | лейкопласти | | | Спосіб | Автотрофний (фототрофних, | Гетеротрофний
Запитання і відповіді з біології на іспит (10-11 клас, Україна))
9. ЛІПІДИ (жири, холестерин, деякі вітаміни і гормони), їх елементарний склад - атоми вуглецю, водню і кисню. Функції ліпідів: будівельна (складова частина мембран), джерело енергії. Роль жирів у
Травний тракт і його основні функції
При безперервно протікають в організмі процесах обміну речовин і енергії потрібне постійне витрачання поживних речовин.
Білки
Білки - це високомолекулярні сполуки, молекули яких представлені двадцятьма альфа - амінокислотами, з'єднаними пептидними зв'язками - СО - NН-. Мономерами білків є амінокислоти. Хімічне стр
Травний тракт і його основні функції
Передній відділ травного тракту служить для захоплення, пережовування, змочування і проковтування корми, середній відділ є основним місцем хімічної переробки корму і всмоктування продуктів гидрол
Функції білків в організмах живих істот
Білки. Будова, властивості і функції. Класифікація білків. Роль білків в організмі. Обмін білків.
Вітаміни
Вода - до 88% в клітинах, входить до складу крові, лімфи, міжклітинної рідини.
Вітаміни
Вода - до 88% в клітинах, входить до складу крові, лімфи, міжклітинної рідини. Людина може прожити не більше 17 діб без води. Добова норма - 1,5 - 2 літри. Вода - фізіологічна середовище для багатьох солей,
Годування і використання повноцінних і економічно вигідних кормів для ри ...
Оптимальний рівень потреби коропа в поживних основних речовинах. Характеристика використовуваних кормів. Корми рослинного походження.
Фотосинтез
Рослини перетворюють сонячне світло в запасені хімічну енергію в два етапи: спочатку вони вловлюють енергію сонячного світла, а потім використовують її для зв'язування вуглецю з утворенням органічних молекул.
Загальні шляхи обміну амінокіслот.Путі знешкодження аміаку в організмі
Проміжний обмін амінокислот у тканинах. Проміжний метаболізм амінокислот білкових молекул, як і інших поживних речовин в організмі, включає катаболические (розпад до кінцевих продуктів) і анаболічні (біосинтез амінокислот) процеси, а також ряд інших специфічних перетворень, що супроводжуються утворенням біологічно активних речовин.
Гормональна регуляція обміну вуглеводів при м'язової діяльності
Гіпофіз є головною залозою внутрішньої секреції, від діяльності якої залежить діяльність інших залоз. Гіпофіз розташований в черепній коробці під головним мозком, тому ще називається нижнім мозковим