Головна
Реферати » Рефераты по биологии » Вплив малих доз радiацii

Вплив малих доз радiацii

го радiацiйного контролю.
????????????????????????????????????????????????????????????????
?N п/п?Групи пiддослiдних? Показники ? CD 3+ ? CD 5+ ?
? ? ? статистич-???????????????????????????
? ? ? ноi оброб-? % ?г/л ? % ?г/л ?
? ? ? ки даних ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ?Практично здоровi ? M ?63,8 ?1,05 ?69,6 ?1,14 ?
? ?волонтери,студенти? б ?0,97 ?0,5 ?2,4 ?0,6 ?
? ?4-го курсу природ-? m ?0,4 ?0,2 ?0,98 ?0,2 ?
? ?ничого факультету ? n ?6 ?6 ?6 ?6 ?
????????????????????????????????????????????????????????????????
? 2 ?Особи,що прожива-? M ?50,1 ?0,6 ?58,2 ?0,7 ?
? ?в зонiпосиленого ? б ?6,03 ?0,14 ?4,96 ?0,15 ?
? ?радiацiйного конт-? m ?1,6 ?0,03 ?1,3 ?0,03 ?
? ?ролю, студенти 4 ? n ?14 ?14 ?14 ?14 ?
? ?курсу природничого? ? ? ? ? ?
? ?факультету ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? t ?8,6 ?2,25 ?7,1 ?1,5 ?
? ? p ?0,05 ?> 0,05 ?
???????????????????????????????????????????????????????????


Табл.N 7. Експроесiя CD3 i CD5-антигенiв на поверхнi
лiмфоцитiв периферичноi кровi у практично здо-
рових волонтерiв (студентiв 4-го курсу) та
осiб, що проживають у 4-й зонi (студентiв 4-го
курсу природничого факультету).

???????????????????????????????????????????????????????????????
?N п/п?Групи пiддослiдних?Показники ? CD 3+ ? CD 5+ ?
? ? ?статистич-???????????????????????????
? ? ?ноi оброб-? % ?г/л ? % ?г/л ?
? ? ?ки даних ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ?Практично здоровi ? M ?62,3 ?1,2 ?65 ?1,3 ?
? ?волонтери,студенти? б ?4,84 ?0,13 ?3,9 ?0,19 ?
? ?4-го курсу факуль-? m ?1,97 ?0,05 ?1,6 ?0,08 ?
? ?тету фiзвиховання ? n ?6 ?6 ?6 ?6 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
? 2 ?Особи, що прожива-? M ?50,1 ?0,6 ?58,2 ?0,7 ?
? ?в зонiпосиленого ? б ?6,03 ?0,14 ?4,96 ?0,15 ?
? ?радiацiйного конт-? m ?1,6 ?0,03 ?1,3 ?0,03 ?
? ?ролю, студенти 4 ? n ?14 ?14 ?14 ?14 ?
? ?курсу природничого? ? ? ? ? ?
? ?факультету ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
? ? t ?4,8 ?10,34 ?3,3 ?7,05 ?
? ? p ?

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
Подобные рефераты:
К гербарию по практическим занятиям по курсу луговодство
Краткая характеристика луговых растений (в табличной форме.)
Экзаменационные билеты по курсу Биология (9 класс сш)
Экзаменационные билеты по биологии составлены в соответствии с программой для общеобразовательных учреждений и включают в себя два теоретических вопроса и одно практическое задание. При выполнении учащимися пр
Микрофлора воздуха
Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі. Мікроби потрапляють до повітря з поверхні ґрунту та рослин, з відходами виробництва, із тв
Рослина в житті людини
ІІІ. Проведення лабораторної роботи, під час якої учні вивчають будову насіння квасолі. Після виконання роботи учитель організовує бесіду, направлену на виділення вагомих ознак насіння дводольних рослин.
Рослина в житті людини
Вступ...3 § 1 Теорія розвитку біологічних понять...5 § 2 Зміст екологічних понять в розділі "Рослини" в темах:...9 1.
Мікрофлора повітря
Мікрофлора повітря Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі.
Снід
СНІД-синдром набутого імунодефіциту - це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають захист організму людини від різних мікробів та пухлини і поступово вбиває ці клітини.Імунітет організму багатьох місяців та років, знижується і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін. Зараження можливе лише у випадку кров, сперма чи грудне молоко людини, зараженої ВІЛ потрапляє в кров іншої людини , зараженої людини, .
Изменчивость живых организмов
На початку ХХ століття були спроби використовувати різні фактори зовнішнього середовища для отримання індукованих мутацій. Але на протязі довгого часу всі спроби були марними, почали навіть припускати, що мута
Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянські ...
Важливо відмітити, що в одних і тих самих кліматичних умовах різниця в попередниках, строках посіву, виборі того чи іншого сорту, внесення органічних і мінеральних добрив призводить до того, що в одному й тому
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять
Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин
3) залишиться без змін? 38. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому неспівпаданню?
Гризуни
Гризуни. Гризуни - найбагатший на види ряд ссавців. Це дрібні та середні за розміром тварини
Биотехнология
Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології - їхню історію, а також найсучасніші дослідження, з'ясувати які з них є найбільш перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства.
Генетика и эволюция
1) книга известного биолога Ф. Шеппарда «Естественный отбор и наследственность» , посвящена исследованию в области эволюционной генетики, где были затронуты вопросы развития теории Дарвина как основополагающего
Изменчивость живых организмов
Мінливість - це здатність живих організмів набувати нових ознак у процессі індивідуального розвитку. Існує два вида мутації: модифікаційна і мутаційна. Модифікаційна мінливіст не зачіпає генотип організму і от
Прививки
Описание новых видов импортных вакцин.
Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Дарвіну належить ряд цікавих палеонтологічних знахідок. Порівняння скелетів викопних лінивців, панцирників і тих, що існують тепер, показало, що їх кістяк характеризується багатьма спільними рисами; разом з ти
И.В.Мичурин
В конце того же 1872 г. И. В. Мичурин получил место коммерческого конторщика товарной конторы станции Козлов, Рязано-Уральской железной дороги с месячным окладом в 12 рублей. В 1874 г. Мичурин занимает должнос
Генетика
За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) , одна дитина із 100 новонароджених страждає важким спадковим захворюванням внаслідок уродження хромосом , у 4% дітей спостерігаються різні г
Движущие силы антропогенеза
Человек отличается от животных наличием речи, развитым мышлением, способностью к трудовой деятельности. Антропогенез (от греч. antropos - человек и genesis - происхождение) - процесс историко-эволюционного