Головна
Реферати » Реферати з біології » Структура і стан водопостачання та водоскиду, підземних вод та артезіанських свердловин міста Києва

Структура і стан водопостачання та водоскиду, підземних вод та артезіанських свердловин міста Києва

зниження вмісту кисню у воді. Поверхнево активні речовини - жири, масла, мастильні матеріали утворюють на поверхні води плівку, яка перешкоджає газообміну між водою і атмосферою, що знижує ступінь насиченості води киснем.
Значний обсяг органічних речовин, більшість з яких не властива природним водам, скидається в річки разом з промисловими і побутовими стоками.
Наростання забруднення водойм і водостоків спостерігається у всіх промислових країнах.

Органічні забруднювачі

У зв'язку з швидкими темпами урбанізації й трохи уповільненим будівництвом очисних споруд або їх незадовільною експлуатацією водні басейни й грунт забруднюються побутовими відходами.
Особливо відчутне забруднення у водоймах з уповільненою течією або непроточних (водосховища, озера).
Розкладаючись у водному середовищі, органічні відходи можуть стати середовищем для патогенних організмів. Вода, забруднена органічними відходами, стає практично непридатною для пиття й інших потреб. Побутові відходи небезпечні не тільки тим, що є джерелом деяких хвороб людини
(черевний тиф, дизентерія, холера), але й тим, що вимагають для свого розкладання багато кисню. Якщо побутові стічні води надходять у водойму в дуже великих кількостях, то вміст розчинного кисню може знизиться нижче рівня, необхідного для життя морських і прісноводних організмів.


Охорона природи, і водних ресурсів зокрема, - завдання нашого століття, проблема, що стала соціальною. Знову і знову ми чуємо про небезпеку, що загрожує водному середовищі, але до цих пір багато хто з нас вважають її неприємним, але неминучим породженням цивілізації і думають, що ми ще встигнемо впорається з усіма утрудненнями. Однак вплив людини на водне середовище прийняло загрозливі масштаби. Щоб у корені поліпшити положення, знадобляться цілеспрямовані і продумані дії.
Відповідальна і дієва політика стосовно до водного середовища буде можлива лише в тому випадку, якщо ми назбираємо надійні дані про сучасний стан середовища, обгрунтовані знання про взаємодію важливих екологічних факторів, якщо розробить нові методи зменшення і запобігання шкоди, спричинених Природі Людиною.
Саме розробці, розрахунку та впровадженню сучасних, надійних і високоефективних методів очищення стічних вод і присвячена дана робота.

Творча робота з біології

Тема: Структура і стан водопостачання та водоскиду, підземних вод та артезіанських свердловин міста Києва

Творча робота з біології

Учениці 11-В класу

Ліцею № 38

Колесник Олени

Сторінки: 1 2
 
Подібні реферати:
Вплив людини на природу
Екологія - це наука, що вивчає відносини організмів (особин, популяцій, біоценозів і т. п.) між собою і з навколишнім їх неорганічної природою; загальні закони функціонування екосистем різного ієрархічного
Біологія
_ а) Оксид вуглецю. 0. Виходить при неповному згорянні вуглецевих речовин. У повітря він потрапляє в результаті спалювання твердих відходів, з вихлопними газами і викидами промислових підприємств. Щорічно пов
Вплив людини на навколишнє середовище
Однак перші кроки назустріч природі вже робляться, природу починають поважати, доглядати за нею і підтримувати в ній елементарний порядок. Хоча і надходять все нові і нові забруднення, величезне число усуває
Охорона водних екосистем
Проблеми чистої води та охорони водних екосистем стають все більш гострими по мірі історичного розвитку суспільства, стрімко збільшується вплив на природу, що викликається науково-технічним прогресом.
Хіміко-біологічні процеси в акваріумі
В акваріумі безперервно відбувається кругообіг поживних речовин, значення якого надзвичайно важливо. Хімічні та біологічні процеси у воді акваріума тісно пов'язані між собою, впливають один на одного.
Хімічний склад клітини
I. Неорганічні речовини 1. ВОДА. А. Вода - найважливіший компонент клітини. Їй належить істотна і різноманітна роль життя клітини. . Вода визначає фізичні властивості клітини - обсяг, упру
Кругообіг
Одне з чудових відкриттів геохімії полягає у встановленні того, що рух багатьох хімічних елементів здійснюється у вигляді кругових процесів - круговоротів . Саме ці елементи складають земну кору
Грунти міст
Грунт має високу буферної здатністю, тобто довгий час може не змінювати своїх властивостей під впливом забруднювачів. Тим не менш, в місті це один з найбільш забруднених компонентів середовища.
Кругообіг в природі
Кругообіг в природі Діяльність живих організмів супроводжується витягом з навколишнього їх неживої природи великих кількостей мінеральних речовин.
Біологія
Біологія - наука про живу природу. Її назва походить від грецьких слів «біос» - життя і «логос» - наука.
Знезараження водної рослинності
Водна рослинність часто є механічним переносником багатьох збудників хвороб акваріумних риб.
Біохімічна Еволюція
На думку багатьох біологів, в далекому минулому стан нашої планети було мало схоже на нинішнє: цілком ймовірно, температура її поверхні була дуже високою (4000 - 8000 ° С), і в міру того, як Земля ос
Двоякодихаючі риби
Історія появи Дводишні риб. Як здобуваю рибу рибалки. Структура Двоякодихаючої риби.
Абіогінеза. Виникнення життя на Землі
Проти цієї теорії виступив Франческо Реді, який на основі дослідів довів не спроможність існування міфічної «сили життя» . Але віталісти не здавалися, стверджуючи, що в досвіді Реді не було доступу кислоро
Екологія ряпушки Хантайская водосховища
| Вступ | 3 | | Матеріал і методика досліджень | 5 | | Хантайськоє водосховище як середовище проживання риб | | | Фізико-географічний опис району дослідження | 8 | | Гідрохімічний режим хантай
Водні жуки
Морфологія водних жуків Росії. Біономія водних жуків Росії. Методи збору і вивчення водних жуків Росії.
Квітка з джунглів: чистить, годує, гріє
У Росії розроблено унікальний спосіб очищення і доочищення малих річок, водойм і стоків за допомогою уродженки тропіків - ейхорнії. Вона ж може потім служити кормовою добавкою а тваринництві, сировиною для виробництва паперу, біогазу, рідкого палива.
Як вибрати рослини для декоративного акваріума
Був час - його добре пам'ятають акваріумісти старшого покоління, - коли ця задача вирішувалася просто: бери все, що зможеш дістати. Акваріумних рослин знали мало - десяток-півтора найменувань.
Важливі елементи, необхідні для нормального росту рослини та їх зміст ...
Для нормального росту рослин необхідні три елементи - азот, фосфор і калій. Ці так звані макроелементи разом з вуглецем, воднем і киснем є «будівельним матеріалом» , з якого рослина створює органічні речовини.