Реферати » Реферати з біології » Короткий аналіз сучасного стану рибництва в ТООСХП" Східної

Короткий аналіз сучасного стану рибництва в ТООСХП "Східної

спеціальною освітою, які вміють працювати на сучасному обладнанні. Від ступеня механізації залежить інтенсивність робочого часу.
Таблиця № 3. Фактична тривалість робочого року і використання можливого робочого часу.
Показники
1995
1996
1996 р. у% до 1995 м.
Відпрацьований днів у середньому одним працівником
237,5
250
105, 2
Рівень використання можливого річного фонду робочого часу в%
103,3
108,7
105,2

Кожним працівником було відпрацювати положення кількість чел.дней, але фактична кількість чел.ч. перевищує нормативне через вечірніх чергувань у період отримання ікри від виробників і її інкубації.

1.4 Оснащеність підприємства основними виробничими фондами.
Таблиця № 4. Розмір і структура основних виробничих фондів с / г призначення.

1995
1996
Види основних фондів
наявність на кінець року млн . руб.
Структура%
наявність на кінець року млн. руб.
Структура%
Будинки
812
16,7
812
16,5
Споруди
3480
71,3
3480
70,5
Машини та обладнання
290
6
319
6,5
Транспортні засоби
174
3,6
203
4,1
Інструменти, виробничий і господарський інвентар
116
2,4
116
2,4
Разом
4872
100
4930
100
Через покупки машин і транспортних засобів на 58 млн. руб. збільшилася частка останніх на 1%, внаслідок чого зменшилася частка інших проізодственних фондів у структурі.
Одними з показників забезпеченості підприємств основними виробничими фондами є фондооснащенность іфондоозброєність.
Таблиця 5. Оснащеність і озброєність основними фондами.
Показники
1995
1996
1996 р. у% до 1995 м.
Фондооснащенность (млн. руб. на 100 м2 площі нагульних басейнів)
2425,7
9502,8
392
Фондовооруженность (млн. руб. на 1 працівника)
31490
107698,4
342

За останній рік фондооснащенность зросла на 0,9%, а фондоозброєність-на 1,2% через збільшення вартості машин, обладнання та транспортних засобів (см . Таблицю № 4).
Таблиця № 6. Показники ефективності використання основних виробничих фондів.
Показники
1995
1996
1996 р. у% до 1995 м.
Фондовіддача
30,2
16,9
56
Фондомісткість
31490
107 698
178,6
Отримано прибутку від реалізації продукції на 100 руб. основних фондів, руб.
5,5
2,5
45,5

Рівень рентабельності збільшився на 31 , 1% за рахунок збільшення виходу товарної продукції на 11%.
Таблиця № 7. Рівень інтенсивності та ефективності інтенсифікації.
Показники
1995
1996
1996 р. у% до 1995 м.
Рівень інтенсивності на 100 м (площі нагульних басейнів:

- середньорічних основних виробничих фондів, тис.pуб.
1160
1174
101
- виробничих витрат, тис.pуб.
223
249
112
- енергетичних витрат, тис.pуб.
0,11
0,12
109
- прямих витрат праці, люд.-год. ??
9,52
9,05
95
- щільність посадки, тис.шт./100м (
4,3
4,8
112
Ефективність інтенсифікації (вартість валової продукції) в розрахунку на:
- на 100 м (площі нагульних басейнів, млн. руб.
22,6
27,6
122,12
- 100 руб. середньорічних основних виробничих фондів, pуб.
19,5
23,53
121
- 100 руб. виробничих витрат, pуб.
101
111
110
- на 1 люд.-год. прямих витрат праці, руб.
25000
29000
116
отримання на 100 м (площі нагульних басейнів:


- товарної форелі, ц.
6,43
7,14
111
- прибутку, тис.pуб.
2024
2762
136

З таблиці видно, що поступово в форелеве господарство "Східної" на 100м (основних ставків збільшуються кількість основних виробничих фондів, виробничих витрат, енергетичних засобів і щільність посадки. Разом з тим на одиницю продукції зменшується кількість прямих витрат праці, що пояснюється більш інтенсивним використанням трудових ресурсів.
Збільшення валової продукції на 1ц. дає додаткового прибутку 1033 тис.руб., що складає 1,18% від прибутку 1995
.5 Основні економічні показники розвитку рибництва. Таблиця № 8.
Показники
1995
1996
1996 р. у% до 1995
Площа ставків (всього), м (
65500
11500
18
з них:- Нагульних
4200
4200
100
- вирощувальних
1000
1000
100
Продуктивність ставків:- Нагульних, кг. / м (
6,43
7,14
111
- вирощувальних, кг. / м (
6,8
7,5
110
Витрати праці люд.-год. ??/ ц.:- товарної риби
59,26
56,67
95,6
- товарних годовиков
235,29
226,67
96,3
- сеголетков
333,33
300
90
Витрата кормів на 1 ц. продукції, ц.- Товарної риби
1,11
1,1
99,1
- товарних годовиков
0,88
0,93
105,7
- сеголетков
0,72
0,7
97,2
Собівартість 1 ц. продукції, тис. грн.- Товарної риби
2462
2471
100,4
- товарних годовиков
2901
2933
101,1
- сеголетков
4111
4125
100,3
Рівень рентабельності виробництва товарної риби
8,95
11,11
124,1


2 Проект розвитку рибництва в ТООСХП форелеве господарство "Східної ".
2.1 Обгрунтування обсягів виробництва продукції.
На даний момент форелеве господарство "Східної" виробляє на рік 300 ц. товарної форелі. При цьому категорії всіх ставків працюють на 70-75% від номінальної потужності. Це пояснюється загальним занепадом продуктивності праці в економіці країни, зниженням попит на рибницькі продукцію, підвищенням цін на корми і на інші оборотні кошти. Поступово стабілізується економіка, а отже збільшується попит на вітчизняну продуцию.
Таблиця № 9. План продажу та поставок продукції.
Вид продукції та канали реалізації
1995
1996
Проект
Товарна риба, ц.Всього
270
300
500
федеральні і регіональні фонди

200
реалізація на ринку
270
300
290
продаж робочим


10
З таблиці видно, що проектована потужність господарства на 67% вище, ніж вихід продукції в 1996 р. і на 85% вище, ніж вихід продукції в 1995 р. Із виробленої продукції 40% планується поставити в регіональні та федеральні фонди, 58% - на ринок, 2% - для продажу робітникам.
Таблиця № 10. Розрахунок потреби господарства у виробничих групах в залежності від планованої потужності.
Виробництві-ні групи
Количес-тво, ц.
Количес-тво, тис.шт.
Середня маса однієї риби, гр.
Відхід за час вирощування%
Сеголетки
32
263
12
85
Годовікі
112
224
50
90
Товарна форель
500
200
250

З таблиці видно, що в господарстві цикл вирощування товарної форелі становить півтора року. Мальков для вирощування сеголеток пересаджують в вирощувальні басейни навесні (у квітні-травні), де вони знаходяться до початку жовтня. Сеголеток перед посадкою на зимівлю прораховують, зважують, проводять антипаразитарну обробку і сортують на вагові групи. У кінці зимового вирощування маса годовіков досягає 50 гр., Тобто вона збільшується в 4,2 рази в порівнянні з масою пеед зимівлею. Відхід за час зимівлі не повинен перевищувати 15%. Весй годовиков пересаджують в нагульні басейни, де вони знаходяться до вересня-початку жовтня і досягають маси 250 гр. Потім ставки облавливаются і товарна форель надходить на реалізацію.


Таблиця № 11. Продуктивність ставків (кг / м ().
Категорія ставків
1995
1996
Проект
Вирощувальному
4,8
5, 3
8,4
Зимувальні
6,4
7,1
11,2
Нагульні
6,8
7,5
11,9
З таблиці видно, що проектіруемая продуктивність не виходить за рамки нормативної, але істотно відрізняється від продуктивності попередніх років.
Таблиця № 12. Валове виробництво продукції.
Категорія ставків
Площа басейнів, м (
Продуктивність басейнів, кг. / м (
Валова продукція, ц.
Вирощувальному
375
8,4
32
Зимувальні
1000
11,2
112
Нагульні
4200
11,9
500
З таблиці видно, що вихід валової продукції з вирощувальних басейнів 32 ц., з зимувальних - 112 ц., з нагульних - 500 ц.
2.2 Визначення потреби вкормах.
У господарстві рибу вирощують у нагульних

Сторінки: 1 2 3