Головна
Реферати » Реферати з біології » Короткий аналіз сучасного стану рибництва в ТООСХП" Східної

Короткий аналіз сучасного стану рибництва в ТООСХП "Східної

і вирощувальних басейнах, тому весь приріст риби відбувається за рахунок годування кобікормамі.Средняя вартість комбікормів становить 3,5 долара / кг.
Таблиця № 13. Рачет потреби в кормах.
Виробництві-ні групи
Обсяг виробництва за рахунок годування, ц.
Кормо-вої коефіцієнт
Разом потрібно кормів, ц.
Страховий фонд, ц.
Всього требу-ється кормів, ц.
Товарна форель
388
1
388
32
420
Годовікі
80
0,8
64
5
69
Сеголетки
32
0,7
32
3
35
Разом
524
З таблиці видно, що за рік буде витрачено 524 ц. кормів, з них 80% припадає на товарну форель, 13% - на годовиков, 7% - на сеголетков.
.3 Розрахунок витрат праці.
В даний час в ТООСХП форелеве господарство "Східної" працює 20 чоловік. З 3 людини - головні фахівці, ще 3 особи - керівники середньої ланки, решта - робочі. Даний склад цілком відповідає нормативним даними за штатним розкладом для рибницьких господарств.
Таблиця № 14. Трудомісткість продукції та оплата праці.
Вид продукції
Витрати праці на 1 ц. продукції, люд.-год.

Фактичні
Проект
Зниження трудомісткості,%
Товарна форель
57
50
12
Годовікі
227
200
12
Сеголетки
300
250
17

Оплата 1 чело.-години, руб.


Фактичні
Проект
Зниження трудомісткості,%
Товарна форель
7253
7688
6
Годовікі
7253
7688
6
Сеголетки
7253
7688
8,5
З таблиці видно, що зі збільшенням росту продукції знижується трудомісткість і збільшується розмір оплати праці за рахунок збільшення продуктивності ставків, а значить за рахунок зниження витрат праці на одиницю продукції.
2.4 Вартість валової продукції.
Вартість валової продукції явяется основним покозателем розмірів виробництва підприємства.
Таблиця № 15. Розрахунок вартості валової продукції галузі.
Вид продукції
Кількість, ц.
Порівнянна ціна за 1 ц.
Загальна вартість, тис.руб.
Товарна форель
500
121,9
60,95
Годовікі
112
174,9
19,59
Сеголетки
32
174,9
5,6
Разом


86,136
З таблиці видно, що вартість 500 ц. товарної форелі в 1994 р. становила 60,95 млн. руб., годовиков - 19,589 млн. руб., а сеголетков - 5,597 млн. руб.
Таблиця № 16. Розрахунок виручки від реалізації.
Вид продукції та канали реалізації
Кількість, ц.
Ціна 1 ц., Тис.руб.
Виручка від реалізації, млн. руб.
Товарна форель:реалізація на ринку
290
4500
1305
федеральні і регіональні фонди
200
2471
494
продаж робочим
10
2471
25
Разом
500

1824
За проектними даними виручка може скласти 1,824 млн. руб., з них на реалізацію на ринку припадає 72%, на федеральні і регіональниефонди 27%, продаж робочим 1%.
2.5 Розрахунок витрат на виробництво валової і товарної продукції.
Суммазатрат на оплату праці та корму становить 83% у структурі витрат на виробництво валової продукції за 1996 р. Тому можна приблизно розрахувати витрати на виробництво валової і дім кухарів продукції за проектом.
Таблиця № 17. Витрати на корми та оплату праці.

Оплата праці

Вид продукції
Витрати праці всього, чел.час.
Оплата 1 люд.-год., Руб.
Всього, млн. руб.
Товарна форель
25000
7688
192
Годовікі
22400
7688
172
Сеголетки
8000
7848
63
Разом
55400

427

Корми

Вид продукції
Витрата всього, ц.
Вартість 1 ц., Тис.руб.
Всього, млн. руб.
Товарна форель
420
1381
580
Годовікі
69
1381
95
Сеголетки
35
1979
69
Разом
524

744
З таблиці видно, що на оплату праці припадає 427 млн. руб., з них 45% - на товарну форель, 40% - на годовиков, 15% - на сеголеток. На витрати на корми виділено 744 млн. руб., З них 78% припадає на корми для товарної форелі, 13% - на корми для годовиков, 9% - на корми для сеголеток. Сума витрат на оплату праці та корму становить: для товарної форелі - 772 млн. руб., Для годовиков - 267 млн. руб., Для сеголеток - 132 млн. руб.
Таблиця № 18. Розрахунок витрат на валову і товарну продукцію рибництва.
Вид продукції
Кількість, ц.
Производ-ственная собівартість 1 ц., Тис.руб.
Всього витрат, млн. руб.
Товарна форель
500
1860
930
Годовікі
112
2875
322
Сеголетки
32
4969
159
Разом


1411

Товарна продукція
Вид продукції
Кількість, ц.
Повна собівар-тість 1 ц., Тис.руб.
Всього витрат, млн. руб.
Товарна форель
500
1953
977
Разом


977
З таблиці видно, що сума витрат на виробництво валової продукції становить 1411 млн. руб., з них 66% припадає на товарну форель, а решта 34 % припадають на незаверщенное виробництво, так як господарство реалізує тільки дволіток форелі. На 400 ц. товарної форелі витрачається 770 млн. руб.


2.6 Економічна оцінка розвитку форелеводства в перспективі.
Економічна оцінка повністю характеризує перспективність розвитку тієї чи іншої галузі, якщо порівнює окремі її показники.
Таблиця № 19. Економічна оцінка розвитку форелеводства.
Показники
1996
Проект
Проект у% до 1996
Валова продукція в порівнянних цінах, тис.руб.
53,19
86,137
162
Валова продукція у фактичних цінах, млн. руб .
1044
1411
135
Товарна продукція в реальних цінах, млн. руб.
1160
1824
157
Площа ставків, м2: всього
11500
11500
100
в т.ч. нагульних
4200
4200
100
Продуктивність басейнів, кг./м2:- вирощувальних
7,14
8,4
117
- Нагульних
7,5
11,9
159
Витрати праці на 1 ц. продукції, чел.ч.:- товарна форель
57
50
84
- годовики
227
200
88
- цьоголітки
300
250
83
Виробнича собівартість 1 ц., тис.pуб.


- Товарна форель
2471
1860
75
- годовики
2933
2875
98
- цьоголітки
4125
4969
120
Рівень рентабельності галузі в цілому,%
11 , 1
29,3


З таблиці видно, що валова продукція в порівнянних цінах збільшився на 35%, дру час як товарна продукція в цінах реалізації збільшилася на 57% . Це пояснюється зменшенням собівартості товарної форелі на 25%, зменшенням витрат праці на одиницю продукції на 16%, збільшенням ціни реалізації з 39 тис.руб. / Кг. До 45 тис.руб. / Кг., Але в теж час відбулося збільшення витрат на корми, енергоносії і т.д.
Рівень рентабельності збільшився в 2,64 рази.Сторінки: 1 2 3
 
Подібні реферати:
Короткий аналіз сучасного стану рибництва
Кожним працівником було відпрацьовано належну кількість чел.дней, але фактична кількість чел.ч. перевищує нормативне через вечірніх чергувань у період отримання ікри від виробників і її інкубації.
Медоносная база бджільництва
На території нашої країни росте медоносів і пилконосів понад тисячу видів, проте практичне значення для галузі мають два-три десятки з них.
Скотоферма
Способи утримання корів. Характеристики Скотоферма. Спеціалізація підрозділів господарства.
Профілактичні та оздоровчі заходи проти лейкозу великої рога ...
-виробники і корови. По змін картини білої крові корів розділили також на 4 групи: хворі, підозрілі, серопозитивні і здорові серонегативні (негативні в РІД).
Сухі корми в харчуванні кішок
Годування кішок - важливий і відповідальний питання, що становить основу здоров'я кішок. До раціонів для кішок пред'являються надзвичайно високі вимоги. Перш за все вони повинні бути збалансовані за основними поживними речовинами.
Годування і використання повноцінних і економічно вигідних кормів для ри ...
Оптимальний рівень потреби коропа в поживних основних речовинах. Характеристика використовуваних кормів. Корми рослинного походження.
Корми фірми "Тетра"
У магазинах Зоооб'едікенія з'явилися нові концентровані корми, що випускаються фірмою "Тетра" (ФРН). Ця фірма спеціалізується на виробництві різних концентрованих кормів для акваріумних риб.
Розвиток комбікормової промисловості
Історичний шлях розвитку комбікормової промисловості. Етапи розвитку комбікормової промисловості. Сучасний стан комбікормової промисловості. Типи комбікормових заводів.
Дослідження апоптотической активності лімфоцитів периферичної крові in v ...
7,38 (0,79 p1 (0,05 p2 (0,01 | 4,31 (0,40 p1 (0,001 | 0,63 (0,10 p1 (0,001; p2 (0,01 | 0,30 (0,06 p2 (0,01 | 1,92 (0,32 | 0,05 ( 0,01 p2 (0,01 | 0,51 (0,03 | | | | Від.,% | | 59,98 (2,55 p1 (0,01 | 8,61 (1,17 p1 (0,001; p2 (0,01
Життєвий цикл риб
Розмноження та розвиток риб.
Агротехнологическая оцінка середньостиглих сортів сої
Соя є економічно вигідною культурою, яка виробляється без внесення азотних добрив, пестицидів, не вимагає витрат на відшкодування шкоди навколишньому середовищу і сприяє її збереженню, користується у
Агротехнічні основи відтворення стада
Структура і організація стада. Техніка вирощування великої рогатої худоби.
Біотехнології та біобезпека в агропромисловому виробництві
За своїм змістом, цілям і завданням біотехнологія стає найважливішою складовою частиною економіки світу, в тому числі і агропромислового виробництва. Сільське господарство - це найбільший біотехнологічний цех з багаторічною історією.
Травний тракт і його основні функції
При безперервно протікають в організмі процесах обміну речовин і енергії потрібне постійне витрачання поживних речовин.
Травний тракт і його основні функції
Передній відділ травного тракту служить для захоплення, пережовування, змочування і проковтування корми, середній відділ є основним місцем хімічної переробки корму і всмоктування продуктів гидрол
Трансгенні рослини як біопродуценти білків медичного призначення
Рослини-продуценти антитіл. Рослини-продуценти субодиничних вакцин. Рослини-продуценти фармацевтичних білків.
Іхтіологія риб
Місце риб у системі тварин. Екологічні групи риб.
Рушійні сили антропогенезу
Людина відрізняється від тварин наявністю мови, розвиненим мисленням, здатністю до трудової діяльності. Антропогенез (від грец. Antropos - людина і genesis - походження) - процес історико-еволюційного
Вівчарство, кролівництво, конярство
Технічні, або фізичні, властивості вовни характеризуються Тоніно , довжиною, звитістю, фортецею, розтяжністю, пружністю, еластичністю, кольором, блиском, вологістю і виходом чистого волокна.
Приватна генетика свині
У свиней виявлено просторове розташування гомологічних хромосом ядра. Воно супроводжується соматичним кросинговером несестрін-ських хроматид, який призводить до явища мозаїцизму. Соматичний мо-заіці