Головна
Реферати » Рефераты по биологии » Рослина в житті людини

Рослина в житті людини

систематичного розкриття все нових границь основоположних загальнобіологічних понять, сформувати світогляд учнів, направити їх на суспільно корисну діяльність на навчально-дослідній ділянці, орієнтувати вибір професії.

"Современный урок биологии: Пособие для учителя" (В. Максимова, Г.
Ковалёва,

Г. Чередеева, "Просвещение", 1985 г. - 159 стр.

§ 2 Проаналізувавши підручник В. Корчагіної "Біологія" (6-7 кл.), 1989, ми виділили зміст екологічних понять в темах:

1. Загальне ознайомлення з квітковими рослинами.

2. Корінь.

3. Пагін.

4. Квітка і плід.

5. Насінина.

6. Рослина - цілісний організм.

7. Квіткові рослини.

8. Розвиток рослинного світу.

9. Рослинні угруповання.

Група екологічних понять за змістом. (табл. 1):

"Первинні уявлення про залежність росту, розвитку і тривалості життя рослини від умов місця знаходження".

"Пристосування до розповсюдження плодів і насіння".

"Осінні явища в житті рослин".

"Вплив поживних речовин на ріст і розвиток рослин".

"Видозміни коренів".

"Пристосування рослин до кращого використання світла:

- прикореневі розетки;

- листкова мозаїка".

"Видозміни листків".

"Листопад".

"Видозміни пагонів".

"Пристосування рослин до запилення комахами".

"Пристосування рослин до запилення вітром".

"Самозапилення".

"Штучне запилення".

"Умови проростання насіння".

"Середовище існування рослин. Вплив різних факторів середовища на рослинність".

"Рослини - супутники. Ланцюги живлення".

"Вплив людини на рослинність".

"Рослинні угруповання".

"Ярусне розчленування рослини".

"Симбіоз".

Корчагіна В.О.

Біологія Рослини, бактерії, гриби, лишайники.

Підручник для 6-7 класів середньої школи

Київ "Радянська школа" 1989

|№ |Навчальна тема |Екологічне поняття |Зміст екологічного поняття |
|п/п| |(назва) | |
| | | | |
|І |Загальне |Первинні уявлення |Пристосування до розповсюдження|
| |ознайомлення з |про залежність |плодів і насіння вітром: |
| |квітковими |росту, розвитку і |волоски (тополя) |
| |рослинами |тривалості життя |парашутики (кульбаба) |
| | |рослини від умов |крилоподібні вирости (клен, |
| | |місця знаходження. |береза) |
| | |Пристосування до |рослини перекотиполе |
| | |розповсюдження |Пристосування до розповсюдження|
| | |плодів і насіння. |плодів і насіння водою: |
| | |Осінні явища в житті|легкість насіння, не тоне в |
| | |рослин. |воді (вільха, кокосова пальма) |
| | | |Пристосування до розповсюдження|
| | | |плодів і насіння тваринами і |
| | | |людиною: |
| | | |шипи |
| | | |зубчики |
| | | |соковиті плоди |
| | | |Утворення багато насіння (мак, |
| | | |огірок-пирскач) |
| | | | |
|ІІ |Корінь. |Вплив поживних |Грунт визначає тип рослинності.|
| |а). Грунт, його |речовин на ріст і |Всі рослини залежно від |
| |значення для |розвиток рослин. |наявності в грунтах поживних |
| |життя рослин. | |речовин поділяються: |
| |Добрива. | |еутрофи - рослини вимогливі до |
| | | |наявності в грунті поживних |
| | | |речовин; |
| | | |оліготрофи - зростають на |
| | | |бідних грунтах, що мають дуже |
| | | |мало поживних речовин і |
| | | |відрізняються високою |
| | | |кислотністю; |
| | | |мезотрофи - ростуть не середніх|
| | | |за наявністю поживних речовин у|
| | | |грунтах; |
| | | |рослини-індикатори: |
| | | |на кислих грунтах - щавель, |
| | | |хвощ, редька дика; |
| | | |нейтральні грунти - дуб; |
| | | |галофіли - засолені грунти - |
| | | |солонець; |
| | | |пристосування до вмісту в |
| | | |грунті цинку - гальмейська |
| | | |фіалка (при наявності цинку в |
| | | |грунті змінює забарвлення з |
| | | |рожевого на синій; |
| | | |нітрофіли - рослини |
| | | |пристосовані до наявності в |
| | | |грунті азоту; |
| | | |кльцієфіли - наявність кальцію;|
| | | | |
| | | |кальцієфоби - уникають грунту |
| | | |багатого вапном; |
| | | |псамофіли - рослини ,що ростуть|
| | | |на піщаних грунтах; |
| | | |літофіли - ростуть на камені і |
| | | |скелях. |
| | | |Азот - посилює ріст стебел і |
| | | |листків. |
| | | |Фосфор - прискорює достигання |
| | | |плодів, підвищує |
| | | |холодостійкість рослин. |
| | | |Калій - посилює ріст коренів, |
| | | |цибулин, бульб, підвищує також |
| | | |холодостійкість рослин. |
| | | | |
| | | |коренеплоди (для запасання |
| | | |поживних речовин); |
| | |Видозміни коренів. |кореневі бульби (потовщення |
| | | |бічних або додаткових коренів);|
| | | | |
| | | |додаткові корені - зачіпки |
| | | |(прикріплення до опори). |
| | | | |
|ІІІ|Пагін. |Пристосування рослин|Без світла неможлива |
| | |до кращого |фотосинтезуюча діяльність |
| | |використання світла:|зелених рослин. Інтенсивність |
| | | |освітлення, яка буває |
| | |прикореневі розетки;|неоднаковою в різні місяці |
| | | |вегетаційного періоду також |
| | |листкова мозаїка. |відіграє важливу роль в житті |
| | | |рослин. |
| | | |Рослини на нашій планеті |
| | | |ростуть в різних світлових |
| | | |умовах. Тому у рослин в процесі|
| | | |природного добору виникли |
| | | |численні пристосування. За |
| | | |відношенням до світла рослини |
| | | |поділяють на 3 основні групи: |
| | | |І. Світлолюбні (геліофіти) |
| | | |ІІ. Тіньолюбні (суіофіти) |
| | | |ІІІ. Тіньовитривалі |
| | | |Співвідношення дня і ночі також|
| |Видозміни | |відіграє велике значення: |
| |листків. | |рослини короткого дня |
| |Листопад. | |рослини довгого дня |
| | |Видозміни листків |рослини проміжного типу |
| | | | |
| | | |колючки |
| | | | |
| | | |опушення |
| | | |восковий наліт |
| | | |невелика кількість продихів |
| | | |вусики |
| | | |м'ясисті листки для запасання |
| | | |води |
| | |Листопад | |
| |Видозміненні | | - це пристосування рослин до |
| |погони. | |меншого випаровування восени і |
| | | |взимку. |
| | |Видозміни погонів | |
| | | |прямостояче; |
| | | |повзуче; |
| | | |чіпке; |
| | | |витке; |
| | | |кореневище; |
| | | |бульба; |
| | | |цибулина. |
| | | | |
|IV |Квітка і плід | | |
| |а) перехресне |Пристосування рослин|великі одиночні квіти; |
| |запилення |до запилення |зібрані в суцвіття дрібні |
| |комахами, вітром.|комахами: |квітки; |
| | | |яскраве забарвлення пелюсток |
| | | |віночка або листочків простої |
| | | |оцвітини; |
| | | |нектар і аромат. |
| | | | |
| | |Пристосування рослин|рослини ростуть великими |
| | |до запилення вітром |скупченнями; |
| | | |достигає багато пилку; |
| | | |пилок легкий; |
| | | |раннє цвітіння до розпускання |
| | | |листків; |
| | | |висока приймочка; |
| | |Самозапилення | |
| | | |пилок з пиляків потрапляє на |
| | | |приймочку тієї самої квітки. |
| | | |Самозапилення найчастіше |
| | | |відбувається в ще нерозкритій |
| | | |квітці. |
| |б) штучне |Штучне запилення | |
| |запилення | |Для виведення нових сортів і |
| | | |підвищення врожайності |
| | | |використовують штучне |
| | | |запилення. |
| | | | |
|V |Насінина | | |
| |а) умови |Умови проростання |вода; |
| |проростання |насіння |повітря; |
| |насіння | |тепло; |
| | | |По відношенню до тепла |
| | | |розрізняють дві групи: |
| | | |холодостійкі; |
| | | |теплолюбні |
| | | |Через запізнення с висіванням |
| | | |насіння цих рослин знижується |
| | | |врожай. Враховуючи це, |
| | | |теплолюбних рослин треба |
| | | |висівати якомога швидше, як |
| | | |тільки грунт нагріється до |
| | | |10-12 (С. Пізніше насіння |
| | | |потрапить в теплий але сухий |
| | | |грунт і проростатиме повільно, |
| | | |що знизить урожай. Для рослини |
| | | |важлива також глибина |
| |

Страницы: 1 2 3 4 5
 
Подобные рефераты:
Рослина в житті людини
Вступ...3 § 1 Теорія розвитку біологічних понять...5 § 2 Зміст екологічних понять в розділі "Рослини" в темах:...9 1.
Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянські ...
Важливо відмітити, що в одних і тих самих кліматичних умовах різниця в попередниках, строках посіву, виборі того чи іншого сорту, внесення органічних і мінеральних добрив призводить до того, що в одному й тому
Изменчивость живых организмов
Мінливість - це здатність живих організмів набувати нових ознак у процессі індивідуального розвитку. Існує два вида мутації: модифікаційна і мутаційна. Модифікаційна мінливіст не зачіпає генотип організму і от
Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин
3) залишиться без змін? 38. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому неспівпаданню?
Биотехнология
Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології - їхню історію, а також найсучасніші дослідження, з'ясувати які з них є найбільш перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства.
Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Дарвіну належить ряд цікавих палеонтологічних знахідок. Порівняння скелетів викопних лінивців, панцирників і тих, що існують тепер, показало, що їх кістяк характеризується багатьма спільними рисами; разом з ти
Генетика
За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) , одна дитина із 100 новонароджених страждає важким спадковим захворюванням внаслідок уродження хромосом , у 4% дітей спостерігаються різні г
Микрофлора воздуха
Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі. Мікроби потрапляють до повітря з поверхні ґрунту та рослин, з відходами виробництва, із тв
Мікрофлора повітря
Мікрофлора повітря Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі.
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять
Снід
СНІД-синдром набутого імунодефіциту - це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають захист організму людини від різних мікробів та пухлини і поступово вбиває ці клітини.Імунітет організму багатьох місяців та років, знижується і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін. Зараження можливе лише у випадку кров, сперма чи грудне молоко людини, зараженої ВІЛ потрапляє в кров іншої людини , зараженої людини, .
Тип молюски
У ставках, озерах і тихих затонах річок на водяних рослинах завжди можна побачити чималого слимака - ставковика великого.
Изменчивость живых организмов
На початку ХХ століття були спроби використовувати різні фактори зовнішнього середовища для отримання індукованих мутацій. Але на протязі довгого часу всі спроби були марними, почали навіть припускати, що мута
Травлення та засвоєння їжі
Організм людини внаслідок енергетичних витрат потребує поповнення харчовими речовинами. Більшість харчових речовин, які надходять в організм, не можуть використовуватися ним безпосередньо. В процесі життєдіяль
Гризуни
Гризуни. Гризуни - найбагатший на види ряд ссавців. Це дрібні та середні за розміром тварини
Овогенез
Тваринні і рослинні організми розмножуються статевим і безстатевим способами. При безстатевому розмноженні нова особина виникає з окремої частини тіла (соми) дорослої тварини шляхом брунькування. При статевому
Вплив малих доз радiацii
Вступ...1 1. Огляд лiтератури 1.1 Iсторiя дослiджень...3 1.2 Загальна характеристика лейкоцитiв...6 1.3 Характеристика Т-i В-лiмфоцитiв...9 1.4 дiя iонiзуючого випромiнювання на Т-клiтинний iмунiтет...13 1.5 Дiя iонiзуючого випромiнювання на органiзм людини...17 2
Механизмы устойчивости опухолей к цисплатину
Цисплатин є одним з найбільш загальновживаних препаратів у лікуванні солідних пухлин людини. Однак ефективне застосування цисплатина у клініці часто лімітується токсичністю препарату та розвитком резистенстнос
Aulophorus furcatus
Aulophorus furcatus, относящийся к семейству Водяные змейки (Naiadidae), так же, как трубочник, энхитреи и дождевые черви, они входят в класс Олигохеты, или Малощетииковые кольчецы.
Клонирование
Человеку свойствен страх перед новым и неизведанным. Сейчас уже забыли, что в конце семидесятых мир всколыхнула гораздо более жаркая дискуссия о возможности клонирования людей, возникшая после успешного клонир