Головна
Реферати » Рефераты по биологии » Рослина в житті людини

Рослина в житті людини

живі організми. Наприклад, можна повідомити учнів, що із широкого спектру забруднення, які викидають в повітря заводи, рудники, автомобілі, для дерев найбільш небезпечні сполуки сірки і фтору. Стійкість різних видів дерев залежить від стану дерева і від будови листка.

Рослини сильні, з великими листками краще переносять забруднення повітря оксидом сірки (IV). Доведено при короткочасній дії газу більше всього оксид сірки (IV) поглинає дуб, менше - сосна, ще менше - ялина. А при довгому впливі більше всього оксиду сірки (IV) накопичується в березі, потім в сосні і дубі.

При озелененні міст і других населених пунктів враховують різну стійкість дерев до забруднення повітря хімічними речовинами.

Екскурсія в природу - приваблива форма роботи вчителя з класом. На екскурсії школярі вчаться орієнтуватися на місцевості, спостерігати порівнювати, бачити потрібні об'єкти, находити приклади взаємозв'язку організмів один з одним і з умовами навколишнього середовища. Різноманітні і доскональні за будовою і ступенем пристосування до середовища рослини і тварини, яких можна спостерігати в природі, - найбільш сильний засіб впливу, який формує у учнів конкретні уявлення про природні екологічні системи - біогеоценозах і розвиває здібності учнів до дослідження природних комплексів.

Кожна екскурсія дає хороший матеріал для виховання естетичних почуттів, поняття екологічних зв'язків, єдності і цілісності природних комплексів.

Методика екскурсії залежить від її теми і цілей, віку і знань учнів. З метою формування екологічних понять проводять екскурсію в природу по темі:

Рослинні угруповання. Життя рослин навесні.
Освітні цілі:

Навчальні: розвивати основні поняття "рослинність", "рослинне угруповання", певний флористичний склад, ярусність в просторі (наземна і підземна) і в часі (різні часи розвитку рослини), пристосованість рослин до спільного існування; вивчати взаємовідносини між рослинами, між рослинами і тваринами, між рослинами і середовищем, ланцюги живлення, вплив людини на рослини і угруповання в цілому.

Виховні: свідоме відношення до природи.

Місце і час проведення екскурсії.

Структура проведення екскурсії.

I. Організаційна робота (ознайомлення учнів з маршрутом, розподіл на групи, нагадування правил поведінки в природі.

II. Вступна бесіда про весняні явища в житті рослин місцевості, їх пристосування до спільного життя, умов навколишнього середовища. Пояснення завдань для самостійної роботи.

III. Самостійна робота учнів на 25 хвилин за завданнями на картках.

IV. Підведення підсумків роботи у бесіді.

В ході цієї екскурсії можна провести фенологічні спостереження, спостерігати за рослиною, її ростом, розвитком на сухому і вологому грунті; на світлі і затіненій місцевості.

Щоб підвищити ефективність екскурсії можна використати таку форму - мал.
1.

Письмова інструкція вивішується в класному куточку за декілька днів до проведення екскурсії, а учням потрібно:

- сформуватися по групах;

- вибрати керівника або командира;

- вибрати завдання яким би вони хотіли зайнятись на екскурсії.

Цінність цієї письмової інструкції в тім, що:

- кожен учень знає чим він буде займатися на екскурсії;

- вчителю не потрібно буде нагадувати учневі про виконання свого завдання;

- учні будуть налаштовані на серйозну роботу і більш уважно будуть слухати пояснення вчителя.

Певні явища в житті рослин.

Розпускання листків, цвітіння, плодоношення, листопад - повторюються рік у рік. Сезонні періодичні явища в житті рослин вивчають за допомогою фенологічних спостережень.

Зміст фенологічних спостережень над пшеницею озимою.
|Подія |число, місяць |примітки |
|поява сходів | | |
|кущіння | | |
|вихід в трубку | | |
|колосіння | | |
|цвітіння | | |
|утворення плодів | | |
|дозрівання | | |
|а). молочна стиглість | | |
|б). воскова стиглість | | |
|в). повна стиглість | | |
|збір врожаю | | |

Постійні фенологічні спостереження за рослинами рідного краю допомагають встановити особливості розвитку живої природи й визначити строки проведення сільськогосподарських робіт. Ці спостереження доступні кожному; їх треба вести регулярно й записувати в спеціальний зошит.

Висновок.

В кінці слід підкреслити, що сучасний стан викладання екології вже не задовольняє запити суспільства і не відповідає рівню розвитку науки.
Потрібно шукати нові шляхи подання учням екологічних знань для кращого їх засвоєння і розуміння. Потрібно передивитись стратегію екологічної підготовки молодих людей. Основою її повинен бути міцний фундамент біологічної освіти в середній школі і вихід на екологічні проблеми суспільства через пізнання важливих законів живої природи, так як ці закони вже мають в собі ключі до поняття того, як потрібно будувати не суперечні відносини з навколишнім середовищем. Така спільна освіта послужить хорошою основою для подальшої деталізації екологічної підготовки молодих людей в різних сферах діяльності.

Список використаної літератури

1. Биологические экскурсии: книга для учителя. /Измайлов И. В., Михлин В.

Е., Шашков Э. В., Шубкина Л. С./ М. "Просвещение", 1983 г.

2. Верзилин Н. М., Корсунская В. М. "Общая методика преподавания биологии

Издание - 3е М. "Просвещение" 1976

3. Вент Ф. В мире растений. Перевод с английского Спичкина И. М.

Издательство "Мир" 1982

4. Денисова Г. А. Удивительный мир растений. Издание - 2е Пособие для учащихся. М. "Просвещение" 1981

5. Захлебный А. Н. и др. Экологическое образование школьников во внеклассной работе. Библиотека для учителя, М. "Просвещение"

6. Захлебный А. Н., Зверев И. Д., Суравегина И. Т. Охрана природы в школьном курсе биологии. Пособие для учителя. М. "Просвещение"

1977

7. Комисаров Б. Д. Методологические проблемы школьного образования.

Библиотека для учителя. М. "Просвещение" 1991

8. Конюшко В. С. Как подготовить урок биологии. Пособие для учителя.

Минск, "Народная Асвета", 1988

9. Корчагіна В. О. Біологія 6-7 класи. Київ "Радянська школа" 1989

10. Современный урок биологии. Пособие для учителя /В. Максимова, Г.

Ковалёва, Д. Глецева, Г. Чередеева./ М. "Просвещение" 1985.

Мал. 1 підготовка до екскурсії


---

1. На площі 100 мІ визначити: а). яка рослинність, її кількість б). заповнити таблицю

2. Які трав'янисті рослини зустрічаються дуже часто і які дуже рідко.

Заповнити таблицю.

3. Скільки видів хвощів на даній площі. Вияснити основні взаємовідносини між організмами, які склалися в біоценозі. Заповнити таблицю.

1.

ліс

05.05

Рослинні угруповання. Життя рослин навесні.

Ознайомлення з характерними весняними явищами в житті рослин, їх пристосування до спільного життя, умов навколишнього середовища. Показати вплив діяльності людини на рослинність.

План.

1. красота лісу;

2. значення лісу: а). в природі; б). народному госп-ві; в). житті людини

3. ботанічна назва лісу і його місцезнаходження;

4. пристосування рослин до навколишнього середовища;

5. позитивні і негативні приклади поведінки людини в даному лісі;

6. пропозиції по охороні лісу.


Тема екскурсії:


Освітні цілі:

Місце проведення: час проведення:

групи: завдання: обладнання: форма звіту:

1. блокноти;

2. ручки;

3. шкільний визначник рослин;

4. 4 шнури довжиною 10 м;

5. дидактичні карти із зображенням сходів різних рослин

Література, яку потрібно прочитати: § 59,60

Страницы: 1 2 3 4 5
 
Подобные рефераты:
Рослина в житті людини
Вступ...3 § 1 Теорія розвитку біологічних понять...5 § 2 Зміст екологічних понять в розділі "Рослини" в темах:...9 1.
Изменчивость живых организмов
Мінливість - це здатність живих організмів набувати нових ознак у процессі індивідуального розвитку. Існує два вида мутації: модифікаційна і мутаційна. Модифікаційна мінливіст не зачіпає генотип організму і от
Биотехнология
Мета: Розглянувши різні напрямки біотехнології - їхню історію, а також найсучасніші дослідження, з'ясувати які з них є найбільш перспективними. Дослідити роль біотехнології в житті суспільства.
Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
Дарвіну належить ряд цікавих палеонтологічних знахідок. Порівняння скелетів викопних лінивців, панцирників і тих, що існують тепер, показало, що їх кістяк характеризується багатьма спільними рисами; разом з ти
Изменчивость живых организмов
На початку ХХ століття були спроби використовувати різні фактори зовнішнього середовища для отримання індукованих мутацій. Але на протязі довгого часу всі спроби були марними, почали навіть припускати, що мута
Микрофлора воздуха
Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі. Мікроби потрапляють до повітря з поверхні ґрунту та рослин, з відходами виробництва, із тв
Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянські ...
Важливо відмітити, що в одних і тих самих кліматичних умовах різниця в попередниках, строках посіву, виборі того чи іншого сорту, внесення органічних і мінеральних добрив призводить до того, що в одному й тому
Генетика
За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) , одна дитина із 100 новонароджених страждає важким спадковим захворюванням внаслідок уродження хромосом , у 4% дітей спостерігаються різні г
Мікрофлора повітря
Мікрофлора повітря Дефіцит вологи та поживних речовин, сонячна радіація перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в атмосферному повітрі.
Снід
СНІД-синдром набутого імунодефіциту - це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).Цей вірус вражає спеціальні клітини крові (лімфоцити), які відповідають захист організму людини від різних мікробів та пухлини і поступово вбиває ці клітини.Імунітет організму багатьох місяців та років, знижується і це призводить до виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи травлення, шкіру, нервову систему та ін. Зараження можливе лише у випадку кров, сперма чи грудне молоко людини, зараженої ВІЛ потрапляє в кров іншої людини , зараженої людини, .
Тип молюски
У ставках, озерах і тихих затонах річок на водяних рослинах завжди можна побачити чималого слимака - ставковика великого.
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять
Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин
3) залишиться без змін? 38. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому неспівпаданню?
Овогенез
Тваринні і рослинні організми розмножуються статевим і безстатевим способами. При безстатевому розмноженні нова особина виникає з окремої частини тіла (соми) дорослої тварини шляхом брунькування. При статевому
Гризуни
Гризуни. Гризуни - найбагатший на види ряд ссавців. Це дрібні та середні за розміром тварини
Травлення та засвоєння їжі
Організм людини внаслідок енергетичних витрат потребує поповнення харчовими речовинами. Більшість харчових речовин, які надходять в організм, не можуть використовуватися ним безпосередньо. В процесі життєдіяль
Вплив малих доз радiацii
Вступ...1 1. Огляд лiтератури 1.1 Iсторiя дослiджень...3 1.2 Загальна характеристика лейкоцитiв...6 1.3 Характеристика Т-i В-лiмфоцитiв...9 1.4 дiя iонiзуючого випромiнювання на Т-клiтинний iмунiтет...13 1.5 Дiя iонiзуючого випромiнювання на органiзм людини...17 2
Механизмы устойчивости опухолей к цисплатину
Цисплатин є одним з найбільш загальновживаних препаратів у лікуванні солідних пухлин людини. Однак ефективне застосування цисплатина у клініці часто лімітується токсичністю препарату та розвитком резистенстнос
Человеческие расы, их происхождение и единство
Цели урока: формирование знаний о биологических особенностях человеческих рас, анализ причин их возникновения, формирование понятия о единстве происхождения и биологической равноценности человеческих рас.
Мендель Грегор Иоганн
. Австрийский священник и ботаник Грегор Иоганн Мендель заложил основы такой науки, как генетика. Он математически вывел законы генетики, которые называются сейчас его именем. Иоганн Мендель родился в 1822