Головна
Реферати » Реферати з біології » Білий лелека в міфології європейських народів і сучасні уявлення про походження індоєвропейців

Білий лелека в міфології європейських народів і сучасні уявлення про походження індоєвропейців

гербах Росії та Польщі. - Беркут. 5 (2): 191-200.

Archer G., Goodman E.M. (1937): The Birds of British Somaliland and the Golf of Aden. London: Gurney and Jackson. 1: 1-285.

Bert E., Lorenzi M.C. (1996): The Influence of Weather Conditions on the Reproductive Success of the White Stork (Ciconia ciconia) in Piedmont, Italy. - Intern. Wei?storchtagung. Kurzfassungen der Beitrage. Hamburg.

Creutz G. (1988): Der Weiss-Storch. Die Neue Brehm-Bucherei. 375. Wittenberg Lutherstadt: A. Ziemsen Verlag. 1-236.

Dyrcz A., Grabiсski W., Stawarczyk T., Witkowski J. (1991): Ptaki Slaska .. Wroclaw. 1-526.

Fellows Ch. (1839): A Journal written during an Excursion in Asia Minor 1838. London. 1-347.

Franke W., Mey E. (1994): Bemerkenswerter Brutplatz des Schwarzstorchs (Ciconia nigra) in Thuringen. - Anzeiger Ver. Thuringer Ornithol. 2 (2): 135.

Gattiker E., Gattiker L. (1989): Die Vogel im Volksglauben. Wiesbaden: AULA. 1-589.

Gonzenbach J.G. (1857): Auszug aus meinem ornithologischen Tagebuch. Juni 1856 bis Juli 1857. - Naumannia. 7: 146-150.

Hagemeijer W.J.M., Blair M.J. (Eds.) (1997): The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their Distribution and Abundance. London: T. & A.D. Poyser. 1-903.

Hancock J.A., Kushlan J.A., Kahl M.P. (1992): Storks, Ibises and Spoonbills of the World. Academic Press. 1-385.

Hinkelmann Ch. (1995): Der Wei?storch (Ciconia ciconia) im ehemaligen Ostpreu?en. - Bl. Naumann-Museum. 15: 24-52.

Hornberger F. (1967): Der Wei?storch. Die Neue Brehm-Bucherei. 375. Wittenberg Lutherstadt: A. Ziemsen Verlag. 1-156.

Kahl M.P. (1981): Welt der Storche. Hamburg, Berlin: Parey. 1-96.

Loppentin B. (1967): Danske ynglefugle i fortid og nutid. - Acta Hist. Scient. Nat. Med. Univ. Hauniensis. Odense. 19: 1-609.

Martens J. (1966): Brutvorkommen und Zugverhalten des Wei?storchs (C. ciconia) in Griechenland. - Vogelwarte. 23 (3): 191-208.

Poole A., Spitzer P. (1983): An Osprey revival. - Oceanus. 26 (1): 49-54.

Sбra I. (1973): Flock of Storks Feeding on a Burning Barley Stubble. - Aquila. 76-77: 187.

Schenk J. (1907): Die Heuschreckenplage auf dem Hortobagy im J. 1907 und die Vogelwelt. - Aquila. 14: 223-251.

Schenk J. (1910): Von der Vogelwelt verhinderte Heuschreckenplage. - Aquila. 17: 258-261.

Schroder P., Burmeister G. (1995): Der Schwarzstorch. Die Neue Brehm-Bucherei. 468. Magdeburg: Westarp Wissenschaften 1-64.

Schulz H. (1988): Der Wei?storchzug. Konigslutter-Lelm. 1-459.

Schuz E. (1966): Uber Stelzvogel (Ciconiiformes und Gruidae) im Alten Agipten. - Vogelwarte. 23 (4): 263-283.

Schuz E. (1986): Uber die Namen des Wei?storchs (Ciconia ciconia) als Ausdruck einer vielfaltigen Mensch-Vogel-Beziehung. - Beih. Veroff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Wurttemberg. Karlsruhe. 43: 15-24.

Tavakoli E.V. (1989): The White Stork (Ciconia ciconia) distribution in Iran. - Wei?storch - White Stork. Proc. I Int. Stork Conserv. Symp. Schriftenreihe des DDA. 10: 183-187.

Tavakoli E.V. (1992): Cliff storks (Ciconia ciconia) in Iran. - SIS-Group Newsletter. 5 (1/2): 6-7.

Tcherkas N.D. (1995): Black Stork adaptation to transformation of breeding biotopes. - Bird Numbers 1995. Pдrnu. 51.

Thiollay J.-M. (1971): L'exploitation des feux de Brousse par les oiseaux en Afrique occidentale. - Alauda. 39 (1): 54-72.

Tomialojc L. (1990): Ptaki Polski. Rozmieszczenie i liczebnosc. Warszawa: Panstwowe Wyd. Naukowe. 1-462.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7
 
Подібні реферати:
Динаміка чисельності та ареалу чорного лелеки в Європі
Чорний лелека (Ciconia nigra), очевидно, ніколи не був численним видом, але ареал його досить великий. Він тягнеться широкою смугою від Піренеїв і Скандинавії до Примор'я і Північно-Східного Китаю, на південь доходить до Малої Азії.
Пролітні шляхи і еволюція птахів
Зараз більшість вчених схиляється до точки зору, яку можна назвати "синтетичної": міграція йде широким фронтом, але всередині нього утворюються ділянки з підвищеною концентрацією мігрантів - пролітні шляху.
Фенологічне картування у вивченні міграцій птахів
Спостереження за сезонним розвитком природи велися з незапам'ятних часів. Наші далекі предки були тісно пов'язані з нею, повністю залежали від її примх, тому добре знали приблизні строки настання тих чи інших природних явищ.
До питання про походження назви "лелека"
Походженню російського слова "лелека" - 'Ciconia' - присвячено безліч робіт. Йому приділялася, мабуть, більше уваги, ніж будь-якому з інших назв наших птахів. Тим не менше, проблема залишається до кінця не вирішеною.
До питання про поширення і міграціях малої бугая
Мала бугай (Ixobrychus minutus) поширена дуже широко. Вона гніздиться всюди в Європі, крім Британських о-вів, Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії та північних районів Європейської території Росії, що перебувають північніше 60 паралелі.
Берлінський зоопарк (berlin zoo)
GARTEN DER ATTRAKTIONEN Der Berliner Zoo liegt als grune Oase im Herzen der City West. Heute ist der Berliner Zoo der artenreichste der Welt. 1844 unter dem Preu? Enkonig Friedrich Wilhelm IV. eroff
Історія конярства в Тамбовської області
Vorontsov-Dashkov opened a new era in horseracing after he became in 1882 a state manager of horse-breeding at tzar Alexander III request . At that time he was the defense and domestic minister in the rank of a
Експеримент Херши-Чейз
ДНК кодує спадкову інформацію.
Еколого-фауністичний аналіз кажанів
Історія вивчення рукокрилих Литви досить коротка. До 1980-х років рукокрилими мало хто цікавився. Кажани Литви залучали інтерес дослідників головним чином випадково (Kupffer, 1937; Кузяк
Синдром гібридного дисгенезу у Drosophila melanogaster
Таким чином, контроль активності мобільних генетичних елементів у системах гібридного дисгенеза тісно взаємопов'язаний з механізмами транспозиций і репарації генетичних ушкоджень. Це обумовлює чувстви
Деякі наслідки використання пестицидів для степових птахів Східної Е ...
Застосування пестицидів в протиепідемічної службі, а також в сільському і лісовому господарстві нерідко викликає катастрофічні побічні наслідки для диких тварин.
Проникнення північних дендрофільних видів птахів в глиб пустель Казахстану
З 22 видів неморальних і лесоcтепних птахів , проникаючих по долині р.. Урал з півночі далеко в глиб пустель Казахстану, 10 видів в основному лісостепового генезису.
Методологічні проблеми опису комунікативних сигналів у птахів: спроба ...
Проблеми пошуку методології опису демонстративного поведінки птахів встають відразу ж, як тільки результати порівняльно-етологичеських досліджень будь-хто намагається використовувати для цілей систематики або філогенетики.
Стратегічні аспекти охорони вразливих видів тварин
Охорона вразливих, тобто слабо захищених, зникаючих тварин набула останнім часом вельми важливе, глобальне значення. У її цілі засновуються "Червоні книги", регулярно розглядаються і затверджуються реєстри особливо охоронюваних видів.
Атф індуковане зміна внутрішньоклітинної концентрації кальцію в нейрона ...
ВСТУП Молекула АТФ давно відома як повсюдно поширений джерело енергії для внутрішньоклітинного метаболізму.
Атф індуковане зміна внутрішньоклітинної концентрації кальцію в нейрона ...
Молекула АТФ давно відома як повсюдно поширений джерело енергії для внутрішньоклітинного метаболізму. Але її властивості як нейротрансмитера були виявлені порівняно недавно. Сьогодні вже не залишилося
Трансгенні рослини як біопродуценти білків медичного призначення
Рослини-продуценти антитіл. Рослини-продуценти субодиничних вакцин. Рослини-продуценти фармацевтичних білків.
Еволюція людини з мавпи, точніше: як її не було
Сучасна людина ще з шкільного віку звикає ставитися до гіпотези Дарвіна як до великого наукового відкриття. З року в рік кожному поколінню школярів розповідається про те, що праця зробила за мільйони років з мавпи людину.
Генний і хромосомний рівні контролю розвитку
Взаємодія генів і генний контроль розвитку. Хромосомний контроль розвитку.
Синій обліквіденс - Haplochromis obliquidens Blue
Haрlochromis sрec. "Obliquidens blue" анатомічно дуже близький до виду Haрlochromis obliquidens - найпершої цихлид з озера Вікторія, описаної ще в 1888р.