Головна
Реферати » Реферати з біології » Вплив ціано-і тетразольних похідних цитозину і тиміну на резистентність еритроцитів

Вплив ціано-і тетразольних похідних цитозину і тиміну на резистентність еритроцитів

дозволяють судити кислотні ерітрограмм (рис. 2.1, 2.2).

Початковий розподіл за ступенями стійкості до гемолітико еритроцитів інтактних щурів відображає вихідна ерітрограмм. Згідно з графіком, процес руйнування еритроцитів починається через 1,5 хвилини після додавання до їх суспензії гемолітико, найбільшої інтенсивності досягає до 3,5 хвилинам і закінчується через 7,5 хвилин.

Як відомо, склад еритроцитарної популяції неоднорідний. Відповідно до хронологічним віком еритроцитів становище початковій частині кривої визначається вмістом в периферичної крові старих малостійких клітинних форм, середній частині - основної маси Середньостійка клітин, і її кінцевою частини - наявністю стійких молодих формених елементів [20, 38].

Рис. 2.1. Кислотні ерітрограмм крові щурів на тлі п'ятикратного введення цитозину в разової дозі 1 мг/100 г маси

1-5 - послідовність введення

вихідна гістограма через 2,5 години через 24 години

Рис. 2.2 Кислотні ерітрограмм крові щурів в відставлені терміни спостереження після п'ятикратного введення цитозину

1-4-на 3, 5, 7 і 14 добу відповідно

вихідна гістограма досвідчена крива

Рис. 2.3 Кінетика гемолізу крові щурів на тлі п'ятикратного введення цитозину в разової дозі 1 мг/100 г маси

1-5 - послідовність введення

вихідна гістограма через 2,5 години через 24 години

Рис. 2.4. Кінетика гемолізу еритроцитів щурів на тлі п'ятикратного введення цитозину в разової дозі 1 мг/100 г маси

1-4-на 3, 5, 7 і 14 добу відповідно

вихідна гістограма після закінчення введень речовин

Аналіз ерітрограмм на тлі п'ятикратного введення тваринам цитозину не виявив помітного перерозподілу еритроцитів за ступенем їхньої стійкості до дезінтегрується агенту. У всі терміни спостереження інтенсивність їх руйнування під дією соляної кислоти і загальна тривалість лізису мало розрізнялися з вихідними показниками і майже повністю збігалися з такими у контрольної групи.

Відсутність вираженого ефекту дії цитозину на резистентність еритроцитів відображають також криві кінетики гемолізу, які характеризують динаміку руйнування клітин крові під впливом гемолітико (рис.2.3, 2.4).
Крива процесу гемолізу у інтактних щурів характеризується S-подібною формою. Вона повільно наростає у своїй початковій частині, потім круто піднімається вгору в інтервалі від 2,5 до 5,5 хвилин, після чого переходить в плато і закінчується на 7,5 хвилині.

Як видно з наведених графічних матеріалів, на тлі п'ятикратного введення розчинів піримідину і на протязі двох тижнів після припинення ін'єкцій форма кривої практично не відрізняється від вихідних характеристик.

2.2.2. Вплив ціаноцітозіна на резистентність еритроцитів

У серії дослідів з багаторазовим введенням тваринам ціаноцітозіна виявлена ??здатність останнього певним чином змінювати базові властивості еритроцитів. Усереднені дані по динаміці показників оптичної щільності суспензій які руйнуються еритроцитів у тварин цієї групи представлені в таблиці 3 (Додаток). Порівняльний аналіз досліджень крові дослідних і контрольних особин показали, що ціанових похідне пиримидинового підстави зробило помітний вплив на функціональний стан еритроцитів. При відносно слабких коливаннях стійкості до гемолітико формених елементів крові контрольних щурів, яким тривалий час ін'екціровалі фізіологічес-

Рис. 2.5. Кислотні ерітрограмм крові щурів на тлі п'ятикратного введення ціаноцітозіна у разовій дозі 1 мг/100 г маси

1-5 - послідовність введення

вихідна гістограма через 2,5 години через 24 години

Рис.2.6. Кислотні ерітрограмм крові щурів в відставлені терміни спостереження після п'ятикратного введення ціаноцітозіна

1-4-на 3, 5, 7 і 14 добу

вихідна крива досвідчена крива

кий розчин, відзначені досить виражене і закономірне посилення резистентності еритроцитів, обумовлене вплив ціаноцітозіна. Динаміку якісних змін клітин крові під впливом досліджуваної речовини дозволяють простежити кислотні ерітрограмм на рис.2.5, 2.6.

Як видно з ерітрограмм, зміна їх положень щодо первісного вказує на тенденцію до посилення стійкості еритроцитів до гемолітико. Це знаходить відображення в зсуві ерітрограмм в бік великих часових значень. Вже на тлі перших трьох ін'єкцій розчинів ціаноцітозіна вершина кривої зміщується з 3,5 до 4,0-х хвилин, а при наступних введеннях до 5,0 хвилин (p

Сторінки: 1 2 3
 
Подібні реферати:
Вплив іммобілізації на імунологічні показники на фоні введення мелан ...
Представлені результати відображають вивчення впливу МСГ на функціональний стан імунної системи в умовах дії иммобилизационного стресу. Було показано що іммобілізація впливає на зміст лімфоцит
Функціональна активність лейкоцитів крові щурів, які зазнали впливу н ...
При дії на організм екстремальних факторів, до числа яких належить переохолодження, відбуваються зміни гомеостатичних констант (насамперед відносяться до системи крові).
Сорбційні властивості моху по відношенню до мікроорганізмів і важких металах
У скляні флакони поміщають навішування по 200 +0,5 мг моху, зважені на аналітичних вагах. Додають по 50 мл розчину металу 0,02 моль / л і ретельно перемішують. Через 5, 10, 20, 30, 60 і 120 хв мох отфіл
Дослідження апоптотической активності лімфоцитів периферичної крові in v ...
7,38 (0, 79 p1 (0,05 p2 (0,01 | 4,31 (0,40 p1 (0,001 | 0,63 (0,10 p1 (0,001; p2 (0,01 | 0,30 (0,06 p2 (0 , 01 | 1,92 (0,32 | 0,05 (0,01 p2 (0,01 | 0,51 (0,03 | | | | Від.,% | | 59,98 (2,55 p1 ( 0,01 | 8,61 (1,17 p1 (0,001; p2 (0,01
Родинне розведення
У племінній розведенні родинне розведення має, як великих прихильників , так і супротивників. Деякі племенников на тісну споріднене розведення дивляться, як на абсолютно неприпустиме явище.
Піроплазмоз, або час зустрічі змінити не можна
Є думка, що дане захворювання перестало бути рідкісним в середній смузі Росії через глобальне потепління на планеті, що призвів до зміни ареалу розповсюдження пасовищних кліщів.
Вміст аскорбінової, дегідроаскорбінової і дикетогулоновая кислот в Ері ...
Метою даної роботи було визначення вмісту АК, ДАК, ДКГК в загальній еритроцитарної масі у дітей, які страждають на інсулінозалежний цукровий діабет. Дана робота являє собою частину досліджень, провід
Кровоносна систеиой людини
Система органів кровообігу складається з серця і кровоносних судин: артерій, вен і капілярів. Серце - порожнистий м'язовий орган, який як насос перекачує кров по системі судин.
Кровоносна система людини
Тюмень - 2003 | | | | | Система органів кровообігу складається з серця і кровоносних судин: | | артерій, вен і капілярів. | | Серце - порожнистий м'язовий орган, який як насос перекачує
зоотоксінамі
У токсикометрії зоотоксинов найважливішою їх характеристикою є токсичність - властивість хімічної речовини в мінімальній кількості викликати патологічні зміни, що ведуть до порушення основних процесів
Синдром Кушинга
Синдром Кушинга (гіперадренокортицизм, хронічна гіперкортізонемія) - ендокринне захворювання, що зустрічається найчастіше у вікових такс, пуделів, боксерів, німецьких вівчарок та інших порід собак
Бабезиоз собак (Історія відкриття)
Бабезиоз собак - протозойная неконтагіозное трансмісивна хвороба, що викликає інвазію і руйнування еритроцитів найпростішим паразитом роду Babesia. Хвороба протікає гостро, підгостро, хронічно.
Дирофіляріоз собак
Дирофіляріоз - паразитарне захворювання собак, викликається кардіонематодой роду Dirofolaria (серцевий гельмінт). Характеризується серцево-судинними, печінковими і нирковими ускладненнями.
Раптове здуття живота у собак (заворот шлунка)
Гостре розширення і подальший заворот шлунка у собак - небезпечне для життя стан, що приводить до загибелі тварини протягом декількох годин. Заворот шлунка - дуже поширена причина смерті для собак великих порід.
Чума собак
Чума - гостра контагіозна вірусної етіології хвороба, що характеризується лихоманкою, запаленням слизових оболонок, пневмонією, шкірної екзантеми і ураженням нервової системи.
Отримання моноклональних антитіл
Для багатьох досліджень, пов'язаних з вивченням біологічних структур велику цінність представляють реагенти, здатних специфічно взаємодіяти з даною структурою. Універсальним реагентом, що володіє у
Біологічна роль, структура і виділення мітохондрій з печінки щурів.
Келлікер одним з перших описав характерним чином орієнтовані гранули в саркоплазме поперечно-смугастої м'язи. Йому належить так само честь першого виділення мітохондрій з клітинних структур. У 1888
Анатомія і Фізіологія
Зміст 1. Зміст ... 2 2