Головна
Реферати » Реферати з біології » Полиплоидия

Полиплоидия

+ 9 = 18). У зиготі знову виявилося 36 хромосом; гібрид став плідним.

М'яка пшениця - природний поліплоїдії, що складається з шести гаплоїдних наборів хромосом споріднених видів злаків. У процесі її виникнення віддалена гібридизація і поліплоїдія грали; важливу роль.

Методом поліплоідізацні вітчизняні селекціонери створили раніше не зустрічалися в природі житньо-пшеничну форму - тритикале. Створення тритикале - нового виду зернових, що володіє видатними якостями, - одне з найбільших досягнень селекції. Він був виведений завдяки об'єднанню хромосомних комплексів двох різних родів - пшениці та жита. Тритикале за врожайністю, поживної цінності та іншим якостям перевершує обох батьків. По стійкості до несприятливих грунтово-кліматичних умов і найбільш небезпечним хворобам вона перевершує пшеницю, не поступаючись жита.

Ця робота, безсумнівно, відноситься до числа блискучих досягнень сучасної біології.

В даний час генетики і селекціонери створюють все нові форми злаків, плодових та інших культур з використанням поліплоїдії.

Висновок

Полиплоидия (від грец. Polyploos - багаторазовий і eidos - вид) - спадкове зміна, що полягає у кратному збільшенні кількості наборів хромосом в клітинах організму. Широко поширена у рослин (більшість культурних рослин - поліплоїдії. Полиплоидия може бути викликана штучно (наприклад, алкалоїдом колхіцином). У багатьох поліплоїдних форм рослин більш великі розміри, підвищений вміст ряду речовин, відмінні від вихідних форм терміни цвітіння і плодоношення. На основі поліплоїдії створені високоврожайні сорти сільськогосподарських рослин
(напр., цукрового буряка).

Список літератури

1. Біологічна енциклопедія. / Укладач С. Т. Ісмаїлова.-

М.: Аванта +, 1996.
2. Богданова Т.Л. Біологія. Посібник для вступників до ВНЗ. - М., 1991.
3. Рузавин Г. І. Концепції сучасного природознавства. - М.: Юніті, 2000.
4. Біологічний енциклопедичний словник. - М.: Радянська енциклопедія,

1989.


Сторінки: 1 2
 
Подібні реферати:
поліплодіі
Зміст ведення 3 I. Форми мінливості 4 II
Полиплоидия та отримання полиплоидов
У 1892 році російський ботанік І.І. Герасимов досліджував вплив температури на клітини зеленої водорості спірогира і виявив дивовижне явище - зміна числа ядер в клітині. Після впливу низькою темпер
Досягнення сучасної селекції
Процес гібридизації, переважно природною, спостерігали дуже давно. Гібриди від схрещування коня з ослом (мул, мул) існували вже за 2000 років до н.е. Штучні гібриди (при схрещуванні гвоздик
Селекція
Слово "селекція" походить від лат. "Selectio", 4ro в перекладі означає "вибір, відбір". Селекція це наука , яка розробляє нові шляхи і методи отримання сортів рослин та їх гібридів, порід тварин
Хромосомні хвороби
Класифікація Х.б. заснована на типах мутацій залучених до них хромосом. Мутації в статевих клітинах призводять до розвитку пів-них форм Х.б., при яких всі клітини організму мають одну і ту ж хромосомну аномалі
Селекція рослин
Застосовувався Мічуріним при здійсненні гібридизації культурного персика з диким монгольським мигдалем бобовником (в цілях просування персика на північ). Оскільки пряме схрещування зазначених форм не вдавалося,
Пшениця
Доповідь За археологічними даними вже 5-7 тисяч років тому пшеницю обробляли в Єгипті, країнах Передньої і Середньої Азії і в Закавказзі. Зараз цей хлібний злак культивує майже у всьому світі. Його посе
Порівняльна таблиця мітозу і мейозу
| Мітоз | Мейоз | | Мітоз (від греч. mнtos - нитка), каріокінез, непряме | Мейоз (від грец. mйiosis - зменшення), редукционное | | розподіл клітини, найбільш поширений спосіб | поділ, поділу дозрівання
Селекція
Один з прийомів селекції - виведення чистих ліній шляхом багаторазового примусового самозапилення рослин: потомство такого рослини стає гомозиготних по всіх генам; надалі схрещують особини двох
Квитки по загальній біології за весняний семестр 2001 года
Ліннея, Ж. Б. Ламарка, Т. Мальтуса, Е. Геккеля. 3. Історія створення теорії еволюції Ч. Дарвіна. 4. Теорія еволюції Ч. Дарвіна і А. Уоллеса. 5. Неодарвінізм. 6. Спостереження і висновки, на яких про
Поділ клітини. Мітоз
Здатність до поділу - найважливіша властивість кліток. Без розподілу неможливо уявити собі збільшення числа одноклітинних істот, розвиток складного багатоклітинного організму з однієї заплідненої яйцеклітини
Генна інженерія
Генна інженерія виникає в70-ті рр.. як нова галузь молекулярної біології, головне завдання якої - активна і цілеспрямована перебудова генрв живих істот, їх конструювання, тобто управління спадковістю.
Біологія
Біологія - наука про живу природу. Її назва походить від грецьких слів «біос» - життя і «логос» - наука.
Цитоплазматичних спадковість. Цитоплазматична стерильність
Хромосомна теорія спадковості встановила провідну роль ядра і перебувають у ньому хромосом у явищах спадковості. Але в той же час вже в перші роки формування генетики як науки були відомі факти
Фізичні та хімічні основи явищ спадковості
Основним в цій революції було розкриття молекулярних основ спадковості. Виявилося, що порівняно прості молекули кислот (ДНК) несуть у своїй структурі запис генетичної інформ
Генетична інженерія
Що таке генетична інженерія? Генетична інженерія - це розділ молекулярної генетики, пов'язані з цілеспрямованим створенням нових комбінацій генетичного матеріалу. Основа прикладної генетичної інже
Генні хвороби
З розробкою методу авторадіографії стала можливою ідентифікація деяких індивідуальних хромосом, що сприяло відкриттю групи Х.б., пов'язаних із структурними перебудовами хромосом. Інтенсивне разв
Бур'яни і боротьба з ними
Один з найважливіших елементів (ланок) систем землеробства - боротьба з бур'янами (засміченими рослинами). Бур'яни - це рослини, що засмічують сільськогосподарські угіддя і завдають шкоди сх культурам. До бур'янистим прина
Клітинне ядро ??
Ядро оточене оболонкою, яка складається з двох мембран, які мають типову будову. Зовнішня ядерна мембрана з поверхні, зверненої в цитоплазму, покрита рибосомами, внутрішня мембрана гладка.
Мутації
Великий внесок у комбинативную мінливість вносить саме кроссинговер, що приводить до утворення нових груп зчеплення завдяки рекомбінації алелів. При цьому можливе число генотипів (g) дорівнює: