Головна
Реферати » Реферати з біології » Харчування і їжа

Харчування і їжа

Шматок хліба насущного є, був і залишається однією з найважливіших проблем життя, джерелом страждань, іноді задоволення, в руках лікаря - могутнім засобом лікування, в руках неведому - причиною захворювання.

І. П. Павлов.

ХАРЧУВАННЯ І ЇЖА

ФІЗІОЛОГІЯ ТРАВЛЕННЯ

Розподіл процесів обробки їжі однотипно у всіх теплокровних тварин, у тому числі і у людини: в ротової порожнини - подрібнення їжі та формування харчової грудки; в шлунку - своєрідний склад їжі і кислотна денатурація; в тонкому кишечнику - гідроліз за допомогою ферментів самого організму і ферментів, що знаходяться в їжі, а також всмоктування обробленої їжі; в товстому кишечнику - подальше перетравлення, всмоктування, формування калових мас і евакуація їх. У кожному відділі здійснюється своє травлення з притаманними тільки цьому відділу ферментами.

У ротовій порожнині за допомогою власних ферментів здійснюється порожнинне травлення крохмалю (початкова стадія).

У шлунку йде порожнинне травлення за допомогою власних ферментів і автолиз, тобто гідроліз їжі ферментами, розташованими в ній самій.

У тонкому кишечнику спостерігається порожнинне і пристінкові травлення, а також незначне сімбіозное. Як ферментів використовуються, в основному, власні та виникли в результаті автолізу. Незначне сімбіозное травлення відбувається за допомогою бактеріальної флори.

У товстому кишечнику спостерігається в основному сімбіозное і незначно порожнинне.

У сумі ці види травлення набагато якісніше переварюють їжу, ніж окремо. Цим досягається висока ефективність і економічність роботи шлунково-кишкового тракту.

ФЕРМЕНТИ

Ферменти прискорюють біохімічні процеси, володіють строго специфічної дієвістю (на білкову їжу виділяються свої ферменти, на вуглеводну - свої і так далі), нестійкі в висо-кою температурі, активні в певному середовищі (наприклад, некот-рие - в кислому середовищі, інші - у лужному).

Ферменти виробляють секреторні клітини, розташовані окремо у вигляді залоз і в стінках травного каналу. Ці клітини отримують з крові необхідні речовини для синтезу фермі-тов. На їх синтез витрачається і енергія.

ШЛУНОК

Шлунок - це орган, депонуються їжу і здійснює на-чільного стадії гідролізу (кислотна денатуралізації їжі). Фун-кції шлунка різноманітні, і він має складну будову. Наприклад, різні поля шлунка виділяють різний травний сік.
Добова кількість шлункового соку у людини - 1,5-2,5 літра.
Зміст вільної соляної кислоти в шлунковому соку-0,4-0,5%.

Шлунок виконує важливу рухову функцію, забезпечую-щую перетворення їжі в химус в пілоричному відділі і евакуацію її в дванадцятипалу кишку. У ньому здійснюється видільна функція ряду речовин (сечовина, сечова кислота та ін.) Також ж-лудок разом з кістковим мозком, кишечником, селезінкою і печінкою є депо ферретіна - білкового сполуки заліза, беру участь-ного у синтезі гемоглобіну.

Сокоотделеніе в шлунку відноситься до легко гальмування реак-ціям, особливо спочатку. Емоції дуже сильно чинять на нього свій вплив.

Тонкому кишечнику

Дванадцятипала кишка

У 12-палої кишці здійснюються:
- перехід від шлункового травлення до кишковому;
- Три основних типи травлення: порожнинне, мембранне і внут-ріклеточной;
- Всмоктування і екскреція;
- Поєднання декількох типів секреций як зовнішньої, так і внут-ренней;
- Виробляються кишкові гормони і біологічно активні вещес-тва, що роблять як травні, так і непіщеварітельние ефекти.

Худа і тонка кишка

Тонкий кишечник має довжину близько 6 метрів; його залози виокрем-ляють до 2 літрів соку на добу. Завдяки великій поверхні тон-кого кишечника тут розігруються найпотужніші процеси, де потреба у вільній енергії дуже велика. На думку деяких досліджень-телей, тут здійснюється холодний термоядерний синтез - прев-рощення одних речовин в інші. Тому саме тут відбуваються основні процеси - порожнинне і мембранне травлення, а також всмоктування. Вона ж представляє найважливіший орган внутрішньої секре-ції. У тонкому кишечнику розсіяні клітини, що синтезують і виділяю-щие гормони.

Кишкова гормональна система

Тонкий кишечник виконує ще й роль кишкової гормональної системи, чиє призначення - регулювати діяльність желудоч-но-кишкового тракту, забезпечувати більш ефективну переробку харчових речовин і оптимальне засвоєння цих речовин в тканинах і клітинах внутрішнього середовища. Кишкова гормональна система вирабати-кість більше 20 гормонів, що впливають на різні процеси. При голоду-ванні КГС не працює, тобто клітини не виділяють гормони, а запов-нени ними. При цьому економляться енергетичні і пластичні ре-сурси організму.

ТОВСТИЙ КИШЕЧНИК

Товста кишка є кінцевою частиною травного трак-та людини. Її початком вважається сліпа кишка, на кордоні кото-рій з висхідним відділом в товсту кишку впадає тонка кишка.
Закінчується товста кишка зовнішнім отвором заднього проходу.
Загальна довжина цієї кишки складає близько 2 метрів. Функції тол-стій кишки різноманітні, але основні - це всмоктувальна (тут всмоктується глюкоза, вітаміни і амінокислоти, до 95% води і електроліту), евакуаторна (в товстій кишці накопичуються і спини-вають калові маси) і видільна.

В результаті неправильного харчування, в основному крохмалистою і вареною їжею, позбавленою вітамінів і мінеральних елементів (карто-картоплю, борошняні вироби з борошна тонкого помелу), причому упереміш з білковою їжею (м'ясом, ковбасою, сиром , яйцями, молоком), кожна така їжа проходить через товстий кишечник і залишає на стінках плівку калу - накип. Накопичуючись в складках-кишенях товстого кишечника, з цієї накипу утворюються при зневодненні калові камені. При розвитку гнильних і бродильних процесів з товстої кишки надходять токсини і отрути, отруйні весь організм. Звідси найперший умова здоров'я - чистота товстого кишечника. Тол-Стий кишечник також є своєрідною пічкою, яка обігр-кість не тільки всі органи черевної порожнини, але і весь організм
(за допомогою крові).

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо нормалізації

РОБОТИ шлунково-кишкового ТРАКТУ

Тепер, трохи ознайомившись з технологією шлунково-кишечнику-ного тракту, нам слід поступати відповідно до неї. Отже, практичні рекомендації.
`Споживайте рідини до їжі. На їжу виділяються пищевари-тільні соки, що містять ферменти. Якщо ви вип'єте яку-небудь рідину, то цим розбавити і змиєте в нижележащие відділи желу-дочно-кишкового тракту ці ферменти. У результаті їжа лежатиме в шлунку, поки організм не синтезує і не виділить нові, або проскочить необробленої шлунковими соками в нижележащие відділи, де піддасться гниттю і бактеріального розкладання з подальші-щим всмоктуванням цих продуктів в кров'яне русло. Життєва сила буде витрачатися на синтезування додаткової порції фермі-тов і на знешкодження продуктів гниття від неперетравленої їжі.
Відбувається перенапруження секреторного апарату шлунка і двенад-цатиперстной кишки. Тому з часом в шлунку розвивається нетравлення, знижена кислотність, гастрит та інші розлади.

Не пийте нічого годину-дві після їжі. Залежно від виду пі-ща знаходиться в шлунку 2-3 години, а в тонкому кишечнику 4-5 годин.
Випита рідина миттю проскочить шлунок і не тільки разба-віт травні соки тонкого кишечника, але і змиє харчові речовини мимо полів їх засвоєння. У підсумку ви знову нічого не напів-ключіть, а будите годувати гнильних бактерій. Підшлункова залоза, печінка, а також залози, розташовані в самій тонкій кишці, ви-змушені будуть синтезувати нову порцію секрету, виснажуючи ресур-си організму і перенапружив при цьому. Тому після углеводіс-тієї їжі (каші, хліб ...) можна пити через 3 години, а після белко-вої (м'ясо, риба ...) - через 4-5 годин. Якщо ж виникне гостре бажання втамувати спрагу, то можна прополоскати рот і зробити 2-3 невеликих глотка.

Ретельно пережовуйте їжу. Це дасть можливість прогнати через слинні залози кров, очистити її від токсинів й інших не-потрібних речовин. Якщо їжа погано подрібнена, то від цього страждає як порожнинне, так і пристінкових травлення, а в товстому кишечнику-ніку ці великі частки їжі стають доступними микроорганиз-мам, гниють і утворюють - завали - калових каменів.

З тих же причин не рекомендується пити під час їжі.

Не їсти при ненормальному емоційному стані. Втома, біль, страх, горе, неспокій, депресія, гнів, запалення і т.п. призводять до того, що травні соки перестають виокрем-ляться і нормальний рух травного тракту сповільнюється або зупиняється зовсім. Їжа, прийнята в такому стані, не засвоюється, гниє, бродить - звідси почуття дискомфорту або по-ніс. Виходячи з цього, якщо ви відчуваєте біль, лихоманку, воспа-ня - пропустіть стільки прийомів, скільки потрібно, щоб це сос-тояние пройшло. Якщо втомився, то перед їжею відпочинь небагато. Чи не при-нимайте дуже холодною і дуже гарячої їжі, а також незнайомий-мій і незвичайної у великій кількості. Травні ферменти активні тільки при температурі нашого тіла. Якщо їжа буде хо-лодной або дуже тепла, то вони почнуть повноцінно свою дію тільки тоді, коли їжа придбає температуру тіла. Приймайте напит-ки і їжу помірної температури. У нашому організмі діють оп-ределенние механізми адаптації до їжі. Тому незнайому їжу вводите в раціон поступово і збільшуйте її кількість понемного-гу.

Є тільки тоді, коли зголоднієте. Справжнє почуття голоду з'являється лише тоді, коли їжа пройшла всі стадії їжі-варення і засвоєння. Тільки тоді концентрація поживних речовин в крові дещо знижується. Ці сигнали надходять в їжі-вої

Сторінки: 1 2 3 4