Реферати » Реферати з біології » Короткий аналіз сучасного стану рибництва

Короткий аналіз сучасного стану рибництва

| | | | |
| Транспортні | 174 | 3,6 | 203 | 4,1 |
| кошти | | | | |
| Інструменти, | 116 | 2,4 | 116 | 2,4 |
| виробничий і | | | | |
| господарський | | | | |
| інвентар | | | | |
| Разом | 4872 | 100 | 4930 | 100 |


Через покупки машин і транспортних засобів на 58 млн. руб. збільшилася частка останніх на 1%, внаслідок чого зменшилася частка інших проізодственних фондів у структурі.
Одними з показників забезпеченості підприємств основними виробничими фондами є фондооснащенность іфондоозброєність.
Таблиця 5. Оснащеність і озброєність основними фондами.
| Показники | 1995 | 1996 | 1996 р. у% до |
| | | | 1995 |
| Фондооснащенность (млн. руб. на | 2425,7 | 9502,8 | 392 |
| 100 м2 площі нагульних | | | |
| басейнів) | | | |
| Фондоозброєність (млн. руб. на | 31490 | 107698, | 342 |
| 1 працівника) | | 4 | |

За останній рік фондооснащенность зросла на 0,9%, а фондоозброєність-на 1,2% через збільшення вартості машин, обладнання та транспортних засобів (див. Таблицю № 4).

Таблиця № 6. Показники ефективності використання основних виробничих фондів.
| Показники | 1995 | 1996 | 1996 р. у% до 1995 |
| | р. | Р. | Р. |
| Фондовіддача | 30,2 | 16,9 | 56 |
| Фондомісткість | 31490 | 107698 | 178,6 |
| Отримано прибутку від реалізації | 5,5 | 2,5 | 45,5 |
| продукції на 100 руб. основних | | | |
| фондів, руб. | | | |

Рівень рентабельності збільшився на 31,1% за рахунок збільшення виходу товарної продукції на 11%.

Таблиця № 7. Рівень інтенсивності та ефективності інтенсифікації.
| Показники | 1995 | 1996 | 1996 р. у% до |
| | р. | Р. | 1995 |
| Рівень інтенсивності на 100 м (площі нагульних | |
| басейнів: | |
| - середньорічних основних | 1160 | 1174 | 101 |
| виробничих фондів, тис.pуб. | | | |
| - виробничих витрат, | 223 | 249 | 112 |
| тис.pуб. | | | |
| - енергетичних витрат, | 0,11 | 0,12 | 109 |
| тис.pуб. | | | |
| - прямих витрат праці, люд.-год. ??| 9,52 | 9,05 | 95 |
| - щільність посадки, | 4,3 | 4,8 | 112 |
| тис.шт./100м (| | | |
| Ефективність інтенсифікації (вартість валової продукції) в |
| розрахунку на: |
| - на 100 м (площі нагульних | 22,6 | 27,6 | 122, 12 |
| басейнів, млн. руб. | | | |
| - 100 руб. середньорічних | 19,5 | 23,53 | 121 |
| основних виробничих фондів, | | | |
| pуб. | | | |
| - 100 руб. виробничих | 101 | 111 | 110 |
| витрат, pуб. | | | |
| - на 1 люд.-год. ??прямих витрат | 25000 | 29000 | 116 |
| праці, руб. | | | |
| Отримання на 100 м (площі нагульних | | |
| басейнів: | | |
| - товарної форелі, ц. | 6,43 | 7,14 | 111 |
| - прибутку, тис.pуб. | 2024 | 2762 | 136 |

З таблиці видно, що поступово в форелеве господарство "Східної" на 100м (основних ставків збільшуються кількість основних виробничих фондів, виробничих витрат, енергетичних засобів і щільність посадки. Разом з тим на одиницю продукції зменшується кількість прямих витрат праці, що пояснюється більш інтенсивним використанням трудових ресурсів .
Збільшення валової продукції на 1ц. дає додаткового прибутку 1033 тис.руб., що складає 1,18% від прибутку 1995

5 Основні економічні показники розвитку рибництва. Таблиця № 8.
| Показники | 1995 | 1996 | 1996 р. у% до |
| | | | 1995 |
| Площа ставків (всього), м (| 65500 | 11500 | 18 |
| з них: | | | |
| - Нагульних | 4200 | 4200 | 100 |
| - вирощувальних | 1000 | 1000 | 100 |
| Продуктивність ставків: | | | |
| - Нагульних, кг. / м (| 6,43 | 7,14 | 111 |
| - вирощувальних, кг. / м (| 6,8 | 7 , 5 | 110 |
| Витрати праці люд.-год. ??/ ц.: | | | |
| - товарної риби | 59,26 | 56, 67 | 95,6 |
| - товарних годовиков | 235,29 | 226,67 | 96,3 |
| - сеголетков | 333,33 | 300 | 90 |
| Витрата кормів на 1 ц. продукції, | | | |
| ц. | | | |
| - Товарної риби | 1,11 | 1,1 | 99,1 |
| - товарних годовиков | 0,88 | 0, 93 | 105,7 |
| - сеголетков | 0,72 | 0,7 | 97,2 |
| Собівартість 1 ц. продукції, | | | |
| тис.руб. | | | |
| - Товарної риби | 2462 | 2471 | 100,4 |
| - товарних годовиков | 2901 | 2933 | 101,1 |
| - сеголетков | 4111 | 4125 | 100,3 |
| Рівень рентабельності | 8,95 | 11,11 | 124,1 |
| виробництва товарної риби | | | |

2 Проект розвитку рибництва в ТООСХП форелеве господарство "Східної".
2.1 Обгрунтування обсягів виробництва продукції.
На даний момент форелеве господарство "Східної" виробляє на рік 300 ц. товарної форелі. При цьому категорії всіх ставків працюють на 70-75% від номінальної потужності. Це пояснюється загальним занепадом продуктивності праці в економіці країни, зниженням попит на рибницькі продукцію, підвищенням цін на корми і на інші оборотні кошти. Поступово стабілізується економіка, а отже збільшується попит на вітчизняну продуцию.
Таблиця № 9. План продажу та поставок продукції.
| Вид продукції та канали реалізації | 1995 | 1996 | Проект |
| | | р. | |
| Товарна риба, ц. | | | |
| Всього | 270 | 300 | 500 |
| федеральні і регіональні фонди | | 200 |
| реалізація на ринку | 270 | 300 | 290 |
| продаж робочим | | | 10 |


З таблиці видно, що проектована потужність господарства на 67% вище, ніж вихід продукції в 1996 р. і на 85% вище, ніж вихід продукції в 1995 р. Із виробленої продукції 40% планується поставити в регіональні та федеральні фонди, 58% - на ринок, 2% - для продажу робітникам.
Таблиця № 10. Розрахунок потреби господарства у виробничих групах в залежності від планованої потужності.
| Виробництві-ні | Количес-т | Количес-т | Середня | Відхід за |
| групи | во, ц. | Во, | маса однієї | час |
| | | тис.шт. | Риби, гр. | Вирощування% |
| Сеголетки | 32 | 263 | 12 | 85 |
| Годовікі | 112 | 224 | 50 | 90 |
| Товарна форель | 500 | 200 | 250 | |


З таблиці видно, що в господарстві цикл вирощування товарної форелі становить півтора року. Мальков для вирощування сеголеток пересаджують в вирощувальні басейни навесні (у квітні-травні), де вони знаходяться до початку жовтня. Сеголеток перед посадкою на зимівлю прораховують, зважують, проводять антипаразитарну обробку і сортують на вагові групи. У кінці зимового вирощування маса годовіков досягає 50 гр., Тобто вона збільшується в 4,2 рази в порівнянні з масою пеед зимівлею. Відхід за час зимівлі не повинен перевищувати 15%. Весй годовиков пересаджують в нагульні басейни, де вони знаходяться до вересня-початку жовтня і досягають маси 250 гр. Потім ставки облавливаются і товарна форель надходить на реалізацію.


Таблиця № 11. Продуктивність ставків (кг / м ().
| Категорія ставків | 1995 | 1996 | Проект |
| Вирощувальному | 4,8 | 5,3 | 8,4 |
| Зимувальні | 6,4 | 7,1 | 11,2 |
| Нагульні | 6,8 | 7,5 | 11,9 |


З таблиці видно, що проектіруемая продуктивність не виходить за рамки нормативної, але істотно відрізняється від продуктивності попередніх років.
Таблиця № 12. Валове виробництво продукції.
| Категорія ставків | Площа | Продуктивність | Валова |
| | басейнів, м (| басейнів , кг. / м (| продукція, ц. |
| Вирощувальному | 375 | 8,4 | 32 |
| Зимувальні | 1000 | 11,2 | 112 |
| Нагульні | 4200 | 11,9 | 500 |


З таблиці видно, що вихід валової продукції з вирощувальних басейнів 32 ц., з зимувальних - 112 ц., з нагульних - 500 ц.

2 Визначення потреби вкормах.
У господарстві рибу вирощують у нагульних і вирощувальних басейнах, тому весь приріст риби відбувається за рахунок годування кобікормамі.Средняя вартість комбікормів становить 3,5 долара / кг.
Таблиця № 13. Рачет потреби в кормах.
| Виробництві-н | Обсяг | Кормо-во | Разом | Страховий | Усього |
| ті групи | виробництва | й | потрібно | фонд, ц. | Требу-е |
| | за рахунок | коефіцієнти-ц | кормів, ц. | | Ться |
| | годування, ц. | Іент | | | кормів, |
| | | | | | ц. |
| Товарна форель | 388 | 1 | 388 | 32 | 420 |
| Годовікі | 80 | 0,8 | 64 | 5 | 69 |
| Сеголетки | 32 | 0,7 | 32 | 3 | 35 |
| Разом | | | | | 524 |


З таблиці видно, що за рік буде витрачено 524 ц. кормів, з них
80% припадає на товарну форель, 13% - на годовиков, 7% - на сеголетков.

3 Розрахунок витрат праці.
В даний час в ТООСХП форелеве господарство "Східної" працює 20 чоловік. З 3 людини - головні фахівці, ще 3 особи - керівники середньої ланки, решта - робочі. Даний склад цілком відповідає нормативним даними за штатним розкладом для рибницьких господарств.
Таблиця № 14. Трудомісткість продукції та оплата праці.
| Вид продукції | Витрати праці на 1 ц. продукції, люд.-год. |
| | Фактичні | Проект | Зниження |
| | | | трудомісткості,% |
| Товарна | 57 | 50 | 12 |
| форель | | | |
| Годовікі | 227 | 200 | 12 |
| Сеголетки | 300 | 250 | 17 |
| | Оплата 1 чело.-години, | |
| | руб. | |
| | Фактичні | Проект | Зниження |
| | | | трудомісткості,% |
| Товарна | 7253 | 7688 | 6 |
| форель | | | |
| Годовікі | 7253 | 7688 | 6 |
| Сеголетки | 7253

Сторінки: 1 2 3