Головна
Реферати » Реферати з біології » Короткий аналіз сучасного стану рибництва

Короткий аналіз сучасного стану рибництва

| 7688 | 8,5 |


З таблиці видно, що зі збільшенням росту продукції знижується трудомісткість і збільшується розмір оплати праці за рахунок збільшення продуктивності ставків, а значить за рахунок зниження витрат праці на одиницю продукції.

4 Вартість валової продукції.
Вартість валової продукції явяется основним покозателем розмірів виробництва підприємства.
Таблиця № 15. Розрахунок вартості валової продукції галузі.
| Вид продукції | Кількість, ц. | Порівнянна ціна | Загальна вартість, |
| | | за 1 ц. | Тис.руб. |
| Товарна | 500 | 121,9 | 60,95 |
| форель | | | |
| Годовікі | 112 | 174,9 | 19,59 |
| Сеголетки | 32 | 174,9 | 5,6 |
| Разом | | | 86,136 |


З таблиці видно, що вартість 500 ц. товарної форелі в 1994 р. становила 60,95 млн. руб., годовиков - 19,589 млн. руб., а сеголетков -
5,597 млн. руб.

Таблиця № 16. Розрахунок виручки від реалізації.
| Вид продукції та | Кількість, | Ціна 1 ц., | Виручка від |
| канали реалізації | ц. | Тис.руб. | Реалізації, |
| | | | млн. руб. |
| Товарна форель: | | | |
| реалізація на ринку | 290 | 4500 | 1305 |
| федеральні і | 200 | 2471 | 494 |
| регіональні фонди | | | |
| продаж робочим | 10 | 2471 | 25 |
| Разом | 500 | | 1824 |


За проектними даними виручка може скласти 1,824 млн. руб., з них на реалізацію на ринку припадає 72%, на федеральні і регіональниефонди 27%, продаж робочим 1 %.

5 Розрахунок витрат на виробництво валової і товарної продукції.
Суммазатрат на оплату праці та корму становить 83% у структурі витрат на виробництво валової продукції за 1996 р. Тому можна приблизно розрахувати витрати на виробництво валової і дім кухарів продукції за проектом.
Таблиця № 17. Витрати на корми та оплату праці.
| | Оплата праці | |
| Вид продукції | Витрати праці | Оплата 1 | Всього, |
| | всього, чел.час. | Люд.-год., Руб. | Млн. руб. |
| Товарна | 25000 | 7688 | 192 |
| форель | | | |
| Годовікі | 22400 | 7688 | 172 |
| Сеголетки | 8000 | 7848 | 63 |
| Разом | 55400 | | 427 |
| | Корми | |
| Вид продукції | Витрата всього, ц. | Вартість 1 ц., | Всього, |
| | | тис.руб. | Млн. руб. |
| Товарна | 420 | 1381 | 580 |
| форель | | | |
| Годовікі | 69 | 1381 | 95 |
| Сеголетки | 35 | 1979 | 69 |
| Разом | 524 | | 744 |


З таблиці видно, що на оплату праці припадає 427 млн. руб., з них 45%
- на товарну форель, 40% - на годовиков, 15% - на сеголеток. На витрати на корми виділено 744 млн. руб., З них 78% припадає на корми для товарної форелі, 13% - на корми для годовиков, 9% - на корми для сеголеток. Сума витрат на оплату праці та корму становить: для товарної форелі - 772 млн. руб., Для годовиков - 267 млн. руб., Для сеголеток - 132 млн. руб.

Таблиця № 18. Розрахунок витрат на валову і товарну продукцію рибництва.
| Вид продукції | Кількість, | Производ-ственная | Всього витрат, |
| | ц. | Собівартість 1 | млн. руб. |
| | | Ц., Тис.руб. | |
| Товарна | 500 | 1860 | 930 |
| форель | | | |
| Годовікі | 112 | 2875 | 322 |
| Сеголетки | 32 | 4969 | 159 |
| Разом | | | 1411 |
| | Товарна продукція |
| Вид продукції | Кількість, | Повна | Всього витрат, |
| | ц. | Собівартість 1 | млн. руб. |
| | | Ц., Тис.руб. | |
| Товарна | 500 | 1953 | 977 |
| форель | | | |
| Разом | | | 977 |


З таблиці видно, що сума витрат на виробництво валової продукції становить 1411 млн. руб., з них 66% припадає на товарну форель, а решта 34% припадають на незаверщенное виробництво, так як господарство реалізує тільки дволіток форелі. На 400 ц. товарної форелі витрачається
770 млн. руб.

6 Економічна оцінка розвитку форелеводства в перспективі.
Економічна оцінка повністю характеризує перспективність розвитку тієї чи іншої галузі, якщо порівнює окремі її показники.
Таблиця № 19. Економічна оцінка розвитку форелеводства.
| Показники | 1996 | Проект | Проект у% до 1996 |
| | | | р. |
| Валова продукція в порівнянних | 53,19 | 86,137 | 162 |
| цінах, тис.руб. | | | |
| Валова продукція у фактичних | 1044 | 1411 | 135 |
| цінах, млн. руб. | | | |
| Товарна продукція в реальних | 1160 | 1824 | 157 |
| цінах, млн. руб. | | | |
| Площа ставків, м2: всього | 11500 | 11500 | 100 |
| в т.ч. нагульних | 4200 | 4200 | 100 |
| Продуктивність басейнів, кг./м2: | | | |
| - вирощувальних | 7,14 | 8,4 | 117 |
| - Нагульних | 7,5 | 11,9 | 159 |
| Витрати праці на 1 ц. продукції, | | | |
| чел.ч.: | | | |
| - товарна форель | 57 | 50 | 84 |
| - годовики | 227 | 200 | 88 |
| - цьоголітки | 300 | 250 | 83 |
| Виробнича собівартість 1 ц., | | |
| тис.pуб. | | |
| - Товарна форель | 2471 | 1860 | 75 |
| - годовики | 2933 | 2875 | 98 |
| - цьоголітки | 4125 | 4969 | 120 |
| Рівень рентабельності галузі в | 11,1 | 29,3 | |
| цілому,% | | | |

З таблиці видно, що валова продукція в порівнянних цінах збільшився на 35%, дру час як товарна продукція в цінах реалізації збільшилася на
57%. Це пояснюється зменшенням собівартості товарної форелі на 25%, зменшенням витрат праці на одиницю продукції на 16%, збільшенням ціни реалізації з 39 тис.руб. / Кг. До 45 тис.руб. / Кг., Але в теж час відбулося збільшення витрат на корми, енергоносії і т.д.
Рівень рентабельності збільшився в 2,64 рази.

Сторінки: 1 2 3
 
Подібні реферати:
Короткий аналіз сучасного стану рибництва в ТООСХП "Східної
1. Короткий аналіз сучасного стану рибництва в ТООСХП "Східної". 1.1 Природно-економічні умови
Медоносная база бджільництва
На території нашої країни росте медоносів і пилконосів понад тисячу видів , проте практичне значення для галузі мають два-три десятки з них.
Скотоферма
Способи утримання корів. Характеристики Скотоферма. Спеціалізація підрозділів господарства.
Профілактичні та оздоровчі заходи проти лейкозу великої рога ...
-виробники і корови. По змін картини білої крові корів розділили також на 4 групи: хворі, підозрілі, серопозитивні і здорові серонегативні (негативні в РІД).
Сухі корми в харчуванні кішок
Годування кішок - важливий і відповідальний питання, що становить основу здоров'я кішок. До раціонів для кішок пред'являються надзвичайно високі вимоги. Перш за все вони повинні бути збалансовані за основними поживними речовинами.
Розвиток комбікормової промисловості
Історичний шлях розвитку комбікормової промисловості. Етапи розвитку комбікормової промисловості. Сучасний стан комбікормової промисловості. Типи комбікормових заводів.
Дослідження апоптотической активності лімфоцитів периферичної крові in v ...
7,38 (0,79 p1 (0,05 p2 (0,01 | 4,31 (0,40 p1 (0,001 | 0,63 (0,10 p1 (0,001; p2 (0,01 | 0,30 (0,06 p2 (0,01 | 1,92 (0,32 | 0,05 ( 0,01 p2 (0,01 | 0,51 (0,03 | | | | Від.,% | | 59,98 (2,55 p1 (0,01 | 8,61 (1,17 p1 (0,001; p2 (0,01
Годування і використання повноцінних і економічно вигідних кормів для ри ...
Оптимальний рівень потреби коропа в поживних основних речовинах. Характеристика використовуваних кормів. Корми рослинного походження.
Агротехнологическая оцінка середньостиглих сортів сої
Соя є економічно вигідною культурою, яка виробляється без внесення азотних добрив, пестицидів, не вимагає витрат на відшкодування шкоди навколишньому середовищу і сприяє її збереженню, користується у
Життєвий цикл риб
Розмноження та розвиток риб.
Травний тракт і його основні функції
При безперервно протікають в організмі процесах обміну речовин і енергії потрібне постійне витрачання поживних речовин.
Травний тракт і його основні функції
Передній відділ травного тракту служить для захоплення, пережовування, змочування і проковтування корми, середній відділ є основним місцем хімічної переробки корму і всмоктування продуктів гидрол
Біотехнології та біобезпека в агропромисловому виробництві
За своїм змістом, цілям і завданням біотехнологія стає найважливішою складовою частиною економіки світу, в тому числі і агропромислового виробництва. Сільське господарство - це найбільший біотехнологічний цех з багаторічною історією.
Корми фірми "Тетра"
У магазинах Зоооб'едікенія з'явилися нові концентровані корми, що випускаються фірмою "Тетра" (ФРН). Ця фірма спеціалізується на виробництві різних концентрованих кормів для акваріумних риб.
Трансгенні рослини як біопродуценти білків медичного призначення
Рослини-продуценти антитіл. Рослини-продуценти субодиничних вакцин. Рослини-продуценти фармацевтичних білків.
Агротехнічні основи відтворення стада
Структура і організація стада. Техніка вирощування великої рогатої худоби.
Приватна генетика свині
У свиней виявлено просторове розташування гомологічних хромосом ядра. Воно супроводжується соматичним кросинговером несестрін-ських хроматид, який призводить до явища мозаїцизму. Соматичний мо-заіці
Вівчарство, кролівництво, конярство
Технічні, або фізичні, властивості вовни характеризуються Тоніно, довжиною, звитістю, фортецею, розтяжністю, пружністю, еластичністю, кольором , блиском, вологістю і виходом чистого волокна.
Рушійні сили антропогенезу
Людина відрізняється від тварин наявністю мови, розвиненим мисленням, здатністю до трудової діяльності. Антропогенез (від грец. Antropos - людина і genesis - походження) - процес історико-еволюційного
Іхтіологія риб
Місце риб у системі тварин. Екологічні групи риб.