Головна
Реферати » Реферати по біології » Відповіді на екзаменаційні квитки по біології за 11 клас медичного ліцею

Відповіді на екзаменаційні квитки по біології за 11 клас медичного ліцею


1. Рівні організації живої природи. Значення біології для сільського госп-ва, промисловості та охорони природи.
Одне із завдань загальної біології - це питання що таке життя? Чим живе відрізняється від не живу? ... Заг. біол. - Це наука, що вивчає Основнвним і загальні для всіх організмів закономірності життєвих явищ. Біол. вивчає все різноманіття життя на Землі, різні ур-ні її організації: організменний, популяційний, видовий, биогеоценотический, біосферний.
Дослідження організмів, тварин, рослин дозволяє виявити ос-ти їх стр-я, хім. складу кл-ки, встановити властиві їм проц-си життєдіяльності ...
В основі стр-я майже всіх організмів лежить биологич-я структурна еденица - клітина. Єдність стр-я і життєдіяльності ти кл-к різних організмів - одна з важливих общебіологіч. закономірностей, вказують на спільність происх-я органич-го світу. Вивчення структури і функції кл-ки - важливе завдання загальної біології. В наші роки інтенсивно розвивається галузь науки, прикордонна між біологією, фізикою і хімією, отримавши назв-е молекулярної біології.
Її завдання - вивчення основних життєвих явищ (подразливість, обмін в-в, і т.п.,) на ур-ні молекул, що складають кл-ку. Великих успіхів досягла генетика. Ген-ка служить основою селекції, яка занімаетсяулучшеніем сущ-щіхі створенням нових сортів культурних рослин і породи свійських тварин.
Біологія дослі-ет закономірності поширення видів, пристосованість їх до середовища проживання, різноманітні зв'язки між ними. Вона вивчає, також, структурну одиницю виду - популяцію, її чисельність, віковий склад, зв'язки між популяціями. Пізнання законів життя дуже важливо для медицини.
Потрібно вивчити спадковість чел-ка і навчитися боротися з спадковими захворівши-ями, здобути перемогу над раком можна тільки на основі глибоких биологич-х дослі-ий, які розкривають сутність тих змін, кот-е проісх-ят в кл-ке при переході її до злоякісного росту. Біологія
- бурхливо розвинувши-ся наука.
Основні св-ва живого: 1) Розмноження *, з передачею генетич-ой насл-ой інформацією. 2) Обмін в-в (харчування, виділення, дихання) 3) Подразливість 4)
Рух 5) Зростання 6) Пристосовуваність *.
Окремо всі ці ознаки зустрічаються в не живий природі, але тільки всі разом вони хар-ють живий організм.
Рівні організації життя на Землі. 1) Молекулярно-генетич-ий:
1.Нуклеопротеідние поліплоїди - ДНК, РНК. 2.Белкі 3. Гени (відповідають за синтез білка). Ген - ділянка ДНК, що відповідає за синтез одного білка.
Явища на цьому рівні: мутація - це структурна зміна, що відбувається на генному рівні. Редуплікація - самовідтворення. 2) Онтогенетический.
Особь - елементарна, неподільна еденица життя на землі. Дискретність - окремість, індивідуальність. Особина дискретна у просторі та часі.
Онтогенез - розвиток особини від утворення зародкової клітини до смерті. 3)
Популяційно-видовий. Популяція - сукупність особин одного виду, протягом тривалого часу населяють певний простір. Популяції об'єднуються в види. 4) Біогеоценотіческій. Биогеоциноз - це спільнота
(біо-) живий і (циноз) неживої природи.

2. Основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна. Значення теорії еволюції для розвитку природознавства.

Основні принципи еволюційного вчення Ч. Дарвіна:
1. Кожен вид здатний до необмеженого розмноження.
2. Обмеженість життєвих ресурсів перешкоджає можливості безмежного розмноження. Велика частина особин гине в борт за сущ-е і не залишає потомства.
3.Успех або загибель в боротьбі за сущ-е носять виборчий характер.
Організми одного виду відрізняються ін. Від ін. Сукупністю ознак. У природі переважно виживають і ост-ють потомство ті особини, кот-е мають найвдаліше для даних умов поєднання ознак, ті краще пристосовані в даних умовах. Виборче виживання і розмноження найбільш пристосованих організмів Ч. Дарвін назвав природним відбором.
4. Під дією Природного відбору, що в різних ум-ях, групи особин одного виду з покоління в покоління накопичують різні пристосувальні ознаки. Визна-е групи особин набувають настільки сущ-е відмінності, що перетворюються на нові види (принцип расх-я ознак *).

Дарвін розкрив рушійні сили еволюції. Він всі свої відкриття обгрунтовував теоретично. Рух сили еволюції порід і сортів - спадкова мінливість і вироблений людиною відбір (штучний відбір). Боротьба за існування - складні й різноманітні відносини організмів між собою і умовами навколишнього середовища між особинами одного і різних видів. Наслідком боротьби за існування є - Природний відбір. Під цим Дарвін розумів "збереження індивідуальних розбіжностей змін, і знищення шкідливих". Природний відбір і боротьба за існування на основі спадкової мінливості є, за Дарвіном, основними рушійними силами еволюції органічного світу. Дарвін так же сформулював * Прицип витр-я ознак:
В рез-ті природ-го відбору виникають форми, олічается від вих-го виду та пристосовані до конкретних усл-ям середовища. З часом витр-е пиводит до появи відмінностей у іходно мало відрізняються форм. Потім у них формуються відмінності по мнгім ознаками. З часом через багатьох відмінностей виникають нові види.

На основі Дарвінізму перебудовувалися всі галузі біологічної науки.
Палеонтология - з'ясування шляху органічного світу; систематика - родинні зв'язки і походження систематич-х гр-пп; ембріологія - встановлює загальне в стадіях індивідуального розвитку організмів у процесі еволюції; фізіологія людини і тварин - порівнювати їх життєдіяльність і виявляти родинні зв'язки між ними. Його ідеї в
Росії зізнаються.

3. Популяція - одиниця виду і одиниця еволюції. Поняття сорти і породи.
Популяція - частина видів, особин одного виду, які відділені від основної маси. Вид - сукупність особин, що володіють загальними морфофізіологічні ознаками, пристосованих до опред. ум-ям життя, які в природі загальну площу - ареал, і об'єднаних можливістю схрещуватися один з одним. Популяція - сукупність вільно-перехресних особин одного виду, які тривало існують в певній частині ареалу.
Щодо відособлена від інших сукупностей того ж виду. Головний об'єднуючий фактор - вільне схрещування особин один з одним, змішуванню популяцій перешкоджають різні бар'єри: географічні - гори, річки, моря, клімат, грунти; біологічні - у тварин деякі відмінності в будові статевого апарату і т. д. У популяції діють боротьба за існування і природний відбір, => виживають і залишають потомство лише особини з корисним в даних умовах змінами. Популяція являє собою одиницю еволюції.
Породою і сортом називають популяцію морфологічно і біологічно подібних організмів, штучно створену людиною і має певні морфологічні особливості. Відбір особин з потрібними чел-ку наследст-ми ізм-ми призводить до створення абсолютно нових сортів і порід, т. Е. Ніколи раніше не ім-ших органич-их форм з ознаками і св-ми, сформованими самим чол-ком. Тому штучний відбір є гл-ой движ-щей силою в утворенні нових порід тварин і сортів раст-ий, пристосованих до інтересів чел-ка. Вчення про штучному відборі теоретично узагальнило тисячолітню практику людини зі створення порід домашніх тварин і сортів культурних рослин і стало однією з основ сучасної селекції.

4. Рушійні сили еволюції. Провідна роль природного добору в еволюції.
Природний відбір - рушійна сила еволюції.
Природний відбір - процес, в рез-ті кіт-го виживають і залишають після себе потомство переважно особини з корисними в даних умовах спадковими ізменненія; діє повільно, грає творчу роль в природі: з ненапрямлених спадкових змін відбираються ті, кот-е можуть привести до утворення нових груп особин, більш досконалих в даних ум-х сущ-я. Природний відбір - головна рушійна сила процесу еволюції.
В рез-ті його дії створюється збільшення числа популяцій і підвищення разнообр-я їх генного складу. При таких ум-ях возм-ти відбору розширюються.
При природному відборі отбирающим фактором служать умови навколишнього середовища, при цьому відбираються будь життєво важливі ознаки. Природний відбір діє тільки на користь популяції і виду в цілому, призводить до обр-ю нових популяцій і надалі підвидів і видів. Їсть. і Позов. відбори органічно пов'язані. При штучному людина спрямовує дію відбору в бажану йому бік. Людина відбирає особини по поміченим ознаками і напр-ет дію відбору в Бажано йому сторону. При цьому особини з відбираються призн-ми можуть виявитися навіть з шкідливими для орг-ма. Іскусств- ий відбір проводиться з того вр-ні, як лю-на став займатися землеробством і прирученням тварин.
Спадкова мінливість - рушійна сила еволюції. Значення модифікаційної мінливості. Всі особини одного виду, сорту, породи - змінюються в одному напрямку. Сорти культ-х раст-ий за відсутності нормальних для них умов - втрачають свої якості. Формування організму йде як під впливом генів, так і під впливом умов середовища проживання.
Ці умови служать причиною спадкової, модифікаційної мінливості.
Може змінитися зростання, розвиток (рослини) але гени залишаються колишніми, тобто не змінюються. Модификационная мінливість дозволяє організмам тимчасово пристосуватися до умов окр-ей середовища.
Боротьба за існування - рушійна сила еволюції .. Форми боротьби за існування. Невідповідність між чисельністю, що з'являються в популяції особин і засобами до їхнього життя неминуче призводить до боротьби за існування. Ч. Дарвін розрізняв 3 види боротьби за існування: внутрішньовидову, міжвидову, і боротьбу з несприятливими умовами неорганічної природи. 1.Внутрівідовая боротьба - відбувається між особинами однієї популяції будь-якого виду. 2.Межвідовая боротьба - між популяціями різних видів (сіра і чорна пацюки, чорні і руді таргани). 3.Борьба з несприятливими умовами: спостерігається в будь-якій частині ареалу в тих випадках, коли зовнішні усл-я середовища погіршуються.

5. Штучний добір і спадкова мінливість - основа виведення порід домашніх тварин і сортів культурних рослин.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9