Реферати » Реферати по біології » Відповіді на екзаменаційні квитки по біології за 11 клас медичного ліцею

Відповіді на екзаменаційні квитки по біології за 11 клас медичного ліцею

Спадковість і мінливість. Види спадкової мінливості і її відносний хар-р.
Спадковість - загальні св-ва організму зберігати і передавати ос-ти стр-я функцій від предків до нащадків (клен гостролистий - листя отлич-ся формою, розмірами і т.д.). Мінливість - загальне св-во організму набувати нових ознак - різницю між особинами в межах виду. 1.
Спадкова мінливість - мутація може відбуватися на генному рівні - генна мутація; зміна хромосом - хромосомная мутація; зміна кількості хромосом - геномна мутація (подвоєння кількості хромосом). 2.
Комбинативная мінливість - в рез-ті успадкування хромосом у родової пари. Співвідносний хар-р спадкової мінливості - зміна однієї ознаки веде за собою зміну іншого.
24 листопада 1859 - час появи науки селекція. Дарвін виклав книгу
"Мінливість тварин і рослин, стан одомашнення". Він виділив 3 форми: 1.Естественний відбір (распостр. На всіх видів тварин).
2.Безсознательний відбір (людина залишає більший, кращий організм).
3.Методіческій відбір - відбір спрямований, наперед знає свою мету і прагне до неї. Породою і сортом наз-ют популяцію морфологічно і біологічно подібних організмів, штучно створену людиною, і має певні морфологічні ос-ти. Штучний відбір є головною рушійною силою в утворенні нових порід тварин і сортів рослин, пристосованих до інтересу чел-ка. Вчення про штучному відборі теоретично узагальнило тисячолітню практику людини зі створення порід домашніх тварин і сортів культурних рослин і стало однією з основ сучасної селекції.

6. Виникнення пристосувань. Відносний хар-р приспос-ти.
Адаптація - це гармонія організму з середовищем проживання (у широкому сенсі).
Адаптація - це спеціальні морфофизиологические св-ва, здатні забезпечити виживання і розмноження організмів у концертних усл-х середовища (у вузькому сенсі). Група адаптації - кошти пасивного захисту - це такі ос-ти, кот-е, одним лише своєю присутністю визначають велику ймовірність виживання особин в боротьбі за існування. а) тверді захисні покриви; б) здатність згортатися в кулю (багатоніжка, броненосець); в) голки і колючки; г) пекучі волоски у рослин, жалкі кл-ки у тварин; д) приспособительная забарвлення й будову (форма) тіла - покровительно забарвлення
(сезонна забарвлення (куріпка)); расчленяющая забарвлення (тигр); протівотені
(риби); яркоокрашенние особини (яка застерігає забарвлення); мімікрія - наслідувальна забарвлення і поведінку, маскування, схожість з неїстівними об'єктами; е) складні адаптації (виникли шляхом дрібних спадкових ухилень) комахоїдних у рослин, симбіоз.
Пристосованість орг-ов явл-ся рез-том дії движ-х сил еволюції в даних ум-ях сущ-я. Будь-яка пристосованість допомагає орг-мам вижити лише в тих ум-ях, в яких вона сформувалася під впливом рушійних сил еволюції. У цих умовах вона відносна (в яскравий день взимку біла куріпка видає себе тінню на снігу. Заєць-біляк, непомітний на снігу в лісі, видний на тлі темних стовбурів.). У орг-мов зустрічаються непотрібні органи і ознаки. Всі ці багато хто і ін-ті чинники говорять, що приспо-сть не абсолютна, а відносна.


7. Мікроеволюція. Видоутворення. Результати еволюції.
Мікроеволюція - еволюційні процеси, які відбуваються всередині виду і призводять нових, внутрішньовидових угруповань: популяцій і підвидів.
Популяція - елементарна еволюційна структура. Підвид - гр-па популяцій даного виду - морфофизиологически які від від інших популяцій всередині виду. Мутація - елементарний, еволюційний матеріал.
Елементарне еволюційне явище - зміна генофонду популяції.
Генофонд - сукупність генотипів усіх особин популяції. Генотип - сукупність генів окремої особини. Елементарний еволюційний чинник, спрямовує еволюційний процес - природний відбір.
Утворення нових видів у природі відбувається під впливом рушійних сил еволюції. При зміні умов сущ-я всередині виду происх-т процес розбіжності ознак дивергенції, кот-я призводить до утворення нових угруповань, особин всередині виду. Початкові етапи еволюційного процесу, протікають всередині виду та призводять до обр-ю нових внутрішньовидових угруповань - популяцій підвидів (цей процес наз-ся мікроеволюція). Географічне видоутворення - пов'язані з розширенням ареалу вихідного виду або з розчленуванням його на ізольовані частини - фізичними перешкодами (річки, озера, гори, клімат ...). Екологічний видоутворення - происх-т в тих випадках, коли популяції одного виду залишаються в межах одного ареалу, але умови існування вони різні (змінюється їх генний склад).
Результати еволюції. Еволюція має 3 тісно пов'язаних важливих слідства:
1) Поступове уссложнение і підвищення організації живих істот.
2) Відносна пристосованість організмів до умов окр-ей середовища.
3) Різноманіття видів.
Критерії виду: 1.Морфологический критерій - подібності зовнішньої та внутрішньої будови. 2.Екологіческій критерій - рослини мають різні місця зростання. 3.Географіческій критерій - ареал. 4.Физиологический критерій: неможливість схрещування видів - основний сенс. Їх обмежують фізіологічні можливості. 5.Генетический до. - Визначає всю суть виду
(набір хромосом). Він не грає величезної ролі, тобто його з вигляду не розрізнити.

8. Док-ва еволюції органічного світу.
Макроеволюція - процес образ-я з видів нових пологів, з родів - нових родин і т.п. Вона відбувається у великі проміжки часу і недоступна безпосередньому вивченню. В макроевол-ии діють ті ж процеси - естест-ий відбір і пов'язане сним вимирання, боротьба за сущ-е. Макроевол-я носить дивергентний хар-р, так само як і мікроеволюція.
Ембріологічні док-ва.
Ще Ч. Дарвін зазначив, що є взаємозв'язку між індивідуальним розвитком орг-мов і їх еволюційним розви-ем. Потім ці зв'язки були детально вивчені іншими вченими. Подібність зародків. Дуже подібна внутрішня організація зародків риби, кролика, ящірки і людини: у всіх спочатку мається хорда, потім хребет з хрящових хребців, кровоносна система з одним колом кро-я. По ходу подальшого розвитку подібність між зародками слабшає. Все вище перелічене говорить про происх-ии всіх хордових від одного ствола, кот-ий розпався по ходу еволюції на безліч гілок. Біогенетіч-ий закон. Німецькі вчені встановили закон співвідносячи-я онтогенезу. Згідно з ним кожна особина в онтогенезі є коротке повторення філогенезу (історія розвитку свого виду). Наприклад у пуголовків безхвостих земноводних розвивається хвіст - повторення ознак їх хвостатих предків.
Палеонтологич-е док-ва.
Палеонтология вивчає копалини ост-ки вимерлих організмів і виявляє їх подібність і відмінність із сучасними організмами. Палеонтологи по викопних залишках восстан-ють зовнішній вигляд і стр-е вимерлих орг-мов, дізнаються про растіт-ном, а так же тваринний світ минулого. Палеонтологич-е нах-ки кажуть про зв'язки між различ-ми систематич-ми гр-ми. В одних сл-ях змогли встановити перех-е форми, в інших - філогенетіч-е ряди (ряди видів, послід-но змінюють один інший). Викопні перехідні форми. Була знайдена гр-па зверозубих рептилій. Вони поєднують ознаки плазунів і млекопит-х.
Такі організми відносять до перехідних формам. Зверозубие рептилії мають схожість з млекопит-ми в будові черепа, конечн-тей і позвно-ка, а також в діленні зубів на корінні, різці та ікла. Археоптерикс - тварина, завбільшки з голуба мало ознаки птиці, але зберігало ще риси пресм-щихся. Ознаки птахів були явними: подібність задніх кінцівок з цівкою, наявність пір'я. Ознаки пресм-хся: черевні ребра, хвостові хребці і наявність зубів. Ар-кс врядли міг добре літати, т.к. у нього грудна кістка без кіля, слабкі грудні м'язи і м'язи крил. Філогенетіч-е ряди.
Палеонтологам вдалося восстан-ть філогенетіч-е ряди тварин. Прикладом може послужити еволюція коні. Наиб-її ін-ий її предок зростанням з лисицю, кінцівки були чотирипала і т.д. , Пересувався стрибками. Але потім умови життя помінялися в худьшую сторону і рятуватися від ворогів він міг тепер тільки при швидкому бігу. В процесі боротьби за сущ-е ноги його подовжувалися і зменшувалася колич-во пальців, дотігающіх грунту, зміцнення позв-ика, що спос-ло швидкого бігу і т.д.
Система рослин і тварин - відображення еволюції.
Еволюція життя на землі осущ-ся мікро-і макро-еволюційними процесами в їх єдності. Зараз організми розподіляють по угрупованням, використовуючи систематичні категорії: тип (відділ - для рослин), клас, загін
(порядок для рослин), сімейство, рід, вид. Для обширних систематич-х гр-пп додають проміжні категорії: під типи, під класи і буд..
Численність систематич-х категорій викликається надзвичайним різноманіттям видів і прагнення вчених дати таку систему, кот-я відображала б родинні зв'язки між групами організмів. Кожна вища систематична група, починаючи від роду об'єднує групи складаються за рангом нижче і мають загального предка. Рід об'єднує види, що відбулися від одного предка і вони виявилися і які виявилися, в рез-те боротьби за існування і природного відбору здатними сущ-ть і успішно розмножуватися в різних геогр-х, і ек-х усл-ях. Еволюція має 3 тісно пов'язаних найважливіших слідства: 1.Постепенное ускладнення і підвищення організації живих істот.
2.Относітельная пристосованість організмів зовнішнього середовища. 3.Многообразіе видів.

9. Головні напр-ня еволюції. Шляхи досягнення біологічного прогресу.
Головне напр-е еволюції органіч-го світу.
Головні напр-я еволюції: ароморфозів, идиоадаптации і дегенерації.
Біологічний прогрес - відбиває успіх групи (популяції виду) у боротьбі за існування.
Ароморфоз (аро-- високий, морфоз - будова) - великі принципові адаптації, що змінюють будова організмів і призводять групу до загального підйому організації та підвищенню життєдіяльності (фотосинтез, статеве розмноження ...). Риси ароморфоза: 1) Виникають як звичайні адаптації до конкретних умов середовища, і в майбутній еволюції з'ясується її значення. 2)
Тільки не численна група зможе перейти в наступну адаптивну зону при зміні окр. ср.3) Ароморфози дають значну перевагу в боротьбі за існування.
Арокінез - перехід з однієї адаптивної зони в іншу.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9