Головна
Реферати » Реферати з біології » Відповіді на екзаменаційні білети з біології за 11 клас медичного ліцею

Відповіді на екзаменаційні білети з біології за 11 клас медичного ліцею

не живий природи) повідом-во спільно живуть раст-ий, живий-х і микроорг-ів, пов'язаних взаимовлиянием з оточуючими абіотіч-ми факторами (ум-ями). Це саморегулірующ-ся система.
Основу більшості биогеоци-за сост-ють зел-е раст-я. Зел-е раст-я - виробники орг-го в-ва, продуценти. Биогеоци-зе зобов але присутні ростить-ноядние і м'ясоїдні тварини - споживачі живої орг-го в-ва - консументи. І руйнівники орг-х залишків - преимущ-но микроорг-ми, кот-е доводять розпад орг-х в-в до мінеральних сполук - редуценти. У биогеоци-зе кожна з цих трьох груп обр-на багатьма видами. Биогеоци-з нерозривно пов'язаний з чинниками неживої природи (грунт, вл-ть, темп-ра і д.р.), утворюючи разом з ними стійку систему, між компонентами кот-рій протікає круговорот в-в. Основу зв'язок між популяціями биогеоци-за обумовлює хар-р харчування особин і способи отримання ними ен-ии. Всі організми за способом піт-я діляться на автотрофи і гетеротрофи. Автотрофи (преимущ-но рослини) для синтезу орг-х в-в исп-ють неорг-е соед-я окр. середовища.
Гетеротрофи (живий-е, чол-к, гриби, бактерії) харчуються готовими орг-ми в-ми, кот-е синтезували автотрофи. У будь-якому биогеоци-зе швидко скінчилися б усі запаси неорг-х соед-ий, якби вони не поновлювалися в процесі життєдіяльності ти орг-ов. Орг-е в-ва превр-ся в неорганич-е соед-я, кот-е возвр-ються знову в природу і можуть використовуватися автотрофами. Таким обр-м, в биогеоци-зе, в рез-ті життєдіяльності ти орг-ов весь час осущ-ся потік атомів з неживої пріод в живу і назад, замикаючись в круговорот. Для круговороту в-в необх-м приплив енергії ззовні. Джерелом енергії служить сонце. Осн-е показники характеристики биогеоци-за і происх-х у ньому процесів. 1. Видова різноманітність - число видів рослин і тварин, що утворюють даний богеоці-з. 2. Щільність популяції - кількість особин даного виду на еденице площі або в еденице обсягу (для планктону). 3. Біомаса - загальне у орг-кого в-ва всієї сукупності особин з укладеної в ньому енергією.
Ланцюги харчування. Найпростіший приклад ланцюга харчування в біогеоценозі:
Травоїдні тварини поїдають рослини, а виділеннями тварин харчуються.

19. Біосфера, її межі. В.І. Вернандский про виникнення біосфери.
На стику біологи, геології, хімії, виникло вчення про географії рослин.
У 1926 р. - його працю
«Біосфера» . Біосфера - це область нашої планети, у якій існує або коли-небудь існувало життя, і яка постійно піддавалася впливу живих організмів.
Біосфера - єдина екосистема, кожен займає свою нішу.
Літосфера - тверда оболонка землі:
- осадові породи, граніт; базальт (материнська порода). Літосфера - 15 км. У глибину Землі.
Гідросфера - сукупність морів і океанів (глибина виявлених западин до
11 км.).
Тропосфера - («тропе» - зміна) близько 15 км. На висоті 11-12 км. -
Озоновий екран (озоновий шар). Вище за нього стратосфера («страто» - шар) до
200 км. вгору.
Біосфера-глибше 4 км. немає бактерій. Грунтові води до 15 км. (+10000 С).
Атмосфера 20-22 км. над рівнем моря (спори грибів). Найбільш активна зона
1 - 1,5 км. У воді до 11 км.
У краторах діючих вулканів і областях зледеніння життя немає!
Плівки життя - місця скупчення організмів (на стику двох геосфер).
Літосфера і Атмосфера, Гідросфера і Атмосфера, Літосфера і Гідросфера.
Вчення про біосферу створено академіком В.І. Вернадським (1863 - 1945), основоположником нової науки - біогеохімії, яка зв'язує хімію Землі з хімією життя і встановила роль живої речовини в перетворенні земної поверхні. Історія Землі містить сліди діяльності живих організмів.
Особлива роль у біосфері належить поняттю живе речовина під яким мається на увазі вся сукупність організмів нашої планети. Воно відрізняється дуже високою актівностью.Вернадскій був переконаний в тому, що життя вічне,, а питання про походження життя не навчений, т.к. поки не сущ-ет раціонального способу його решенія.Он вірив, що на ін планетах сущ-ет життя, а значить і інші біосфери.

20. Біомаса поверхні суші, світового океану та грунту.
1. Біомаса поверхні суші - відповідає біомасі наземно-повітряного середовища. Вона збільшується від полюсів до екватора. Разом з тим зростає кількість видів рослин.
- Арктичні тундри - 150 видів рослин.
- Тундри (чагарники і трав'янисті) - до 500 видів рослин.
- Зона лісів (хвойні ліси + степу (зона)) - 2000 видів.
- Субтропіки (цитрусові, пальми) - 3000 видів.
- Широколистяні ліси (вологі тропічні ліси) - 8000 видів.
Рослини ростуть в кілька ярусів.
Біомаса тварин. У тропічному лісі найбільша біомаса на планеті.
Така насиченість життя викликає жорсткий природний відбір і боротьбу за існування а =>
Пристосованість різних видів до усл-ям спільного сущ-я.
2. Біомаса грунту.
Грунт не тільки середовище життя, необхідна для життя рослин, а й біогеоценоз з різноманітними дрібними організмами. Грунт - рихлий поверхневий шар земної кори, змінюваний атмосферою і організмами, і постійно поповнюваний органічними залишками.
Потужність грунту, поряд з біомасою, і під її впливом збільшується від полюсів до екватора.
Грунт - дихає, насичена життям у великій кількості. Найбільше в грунті бактерій і мікроорганізмів 500 т. на 1га. (Про значення хробаків говорив ще Ч.
Дарвін, 500 - 800 шт. На 1м2.
Черви переробляють 100 кг. Азоту на 1м га). Всі процеси, що відбуваються в грунті, входять в кругообіг речовин в біосфері.
3. Біомаса Світового океану.
Гідросфера Землі, або Світовий океан займає більше 2/3 поверхні планети. Об'єм води в світовому океані в 15 раз> суші, що підноситься над рівнем моря.
Вода має св-вами, важливими для життя організмів (теплоємність => рівномірна т-ра, теплопровідність> повітря в 25 разів, замерзає тільки в полюсів, під льодом сущ-ют живі організми).
Вода - хороший розчинник. До складу океану входять мінеральні солі.
Розчиняються надходить з повітря кисень, і вуглекислий газ, що особливо важливо для життя організмів.
Физич-е св-ва і хім-ий составокеана щодо постійні і створюють середовище сприятливе для життя.
Життя нерівномірна. а) Планктон-100 метрів - верхня частина «планкто» - блукаючий.
Планктон: фітопланктон (в нерухомому стані) і зоопланктон
(переміщається, на день опускається вниз, а ввечері - піднімається, щоб їсти фітопланктон). ЗА добу кит поглинає 4,5 тонн фітопланктону. б) Нектон - шар нижче планктону, від 100 метрів і до дна. в) Придонний шар - бентос - глибинний, організми, пов'язані з дном: актинії, корали.
Світовий океан вважається найбільшою з виробництва біомаси середовищем життя, хоча в ньому живої біомаси в 1000 раз води, тим швидше протікає реакція).
Вода має життєво-важливими физич-ми св-вами.
1) Велика величина теплопровідності (охороняє організм від перегрівання).
2) Висока величина теплоти пароутворення (сприяє перерозподілу тепла організмом, зменшенню тертя).
II. Мінеральні солі знаходяться в клітці в дисоційованому стані, або у зв'язаному стані з іншими в-вами. У складі кісток дуже багато солей
Са і F. K і Nа регулюють надходження води в клітину (K / Na - насос). «К» - більше всередині а «Nа» - більше в міжклітинному просторі.
Усередині організму рідка срелі має певну концентрацію водневих іонів (і характеризується рН) рН 7 - нейтральна середу. Зрушення вліво рН 6, 5,
4 і т.д. - Кисле середовище. Зрушення вправо рН 8, 9, 10 - кислотна. Зрушення в будь-яку сторону (відхилення від норми) чреватий смертю. Підтримується кислотно-лужну рівновагу буферної системою (слабка кислота (Н2СО3) і іон
(НСО3)). Багато іони активують ферменти.

27. Вміст органічних речовин в клітині, їх роль в обміні речовин.
Елементарний склад білків: З, О, Н, N, S. Білки - полімери, їх мономерами є амінокислоти.
Загальна частина - аминогруппа, карбонильная група, різна - будь радикал.
R - CH - COOH

|
NH2
Природних амінокислот = 20 "Альфа" і "Ель" - амінокислоти.
Білок - ланцюжок пов'язаних амінокислот (зв'язок пептидная (аминная)).
По кол-ву азоту - можна визначити кількість білка в (тканини, рідини, крові, мозку і т.д.)
У будь-якому білку 16% азоту. 1г (N) = 6,25 г (білка)
Кількість білків в молекулі білка можна визначити биуретовой р-їй
(чим> амінокислот, тим яскравіше забарвлення синього кольору) реакція на на пептидні зв'язки. У білків розрізняють первинну, вторинну і третинну структуру.
Первинна структура - послідовність амінокислот у молекулі білка.
Вторинна структура - спиралевидная структура білка.
Третинна структура - це тривимірна просторова структура.
Четвертичная структура - комплекс з декількох молекул третинної структури.

28. Ферменти: хімічний склад і роль у процесах обміну речовин.
Ферменти - це біологічні каталізатори. За хімічною природою це прості або складні білки. Прості складаються тільки з амінокислот, складні - ліпопротеїди (з жирами) і ін сполуками.
Відомо більше 600 ферментів живих організмів. У кожній клітині багато ферментів. Якщо ферменти тільки з білків - однокомпонентні, складні - двокомпонентні. Небілкова частина ферменту - простетичної група. У будь-якого ферменту є активний центр: у простих (однокомпонентних) ферментів
- це певна конфігурація амінокислот, у

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9