Реферати » Реферати по біології » Відповіді на екзаменаційні квитки по біології за 11 клас медичного ліцею

Відповіді на екзаменаційні квитки по біології за 11 клас медичного ліцею

і багатьох інших видів тварин жіночі особини в соматичних клітинах мають дві Х-хромосоми, а мужкіе X і Y. Всі яйцеві клітини містять Х-хромосоми і одінакови.Сперматозойди містять Х-хромосому, друга Y. При заплідненні можливі дві комбінації: 1
Яйцеклітина, що містить Х, запліднюється сперматозойдом теж з з Х. В зиготе зустрічаються 2 Х-хромосоми. З такої зиготи розвивається жіноча особина. 2. Яйцеклітина, що містить Х, запліднюється сперматозойдом, несучим
Y. В зиготе сочтается Х і Y. З такої зиготи розвивається чоловічий орг-му.
Таким чином, поєднання статевих хромосом в зиготі, а отже, і розвиток статі у людини, ссавців і дрозофіли залежить від того, яким сперматозойдом буде запліднене яйце.
Пол, який має обидві однакові статеві хромосоми, наз-я гомогаметною, підлога з різними статевими хромосомами, при якому утворюється два типи гамет, називається гетерогаметним.
В даний час встановлено, що у всіх орг-ов підлогу опр-я насл. факторомі.
Ознаки, які успадковуються ч / з статеві хромосоми, отримали наз-е зчеплених зі статтю. У людини ознаки, насл-е ч / з Y-хромосому, можу бути тільки в осіб чоловічої статі, а успадковуються через Y - у осіб як одного, так ідругого статі.
Особа жіночої статі може бути як гомо-, так і гетерозиготним по гена, локалізованих в X, а рецесивні рецесивні аллели генів у нього проявляються тільки в гомозиготному стані. У осіб чоловічої статі тільки одна Х-хромосома, всі локалізовані в ній гени, навіть рецесивні, відразу ж проявляються у фенотипі. Такий орг-м наз-ют гемізиготність.
У людини деякі патологічні стани насл-я сцепленно з підлогою. До них відносяться, наприклад, гемофілія. Рецесивний аллель гемофілії в гетерозиготному сотоянии може перебувати у жінок навіть протягом кількох поколінь, поки знову не проявиться у кого небудь з осіб чоловічої статі.
Жінка, яка страждає на гемофілію, може народитися лише від шлюбу жінки, гетерозиготной по гемофілії, з чоловіком, страждаючим на гемофілію. Зважаючи рідкості цього захворювання таке поєднання малоймовірно.
Аналогічним чином успадковується дальтонізм, набагато частіше зустрічається у чоловіків, ніж у жінок: у чоловіків тільки одна Х-хромосома і якщо в ній знаходиться рецесивний аллель, що обумовлює дальтонізм, він обов'язково проявляється. У жінок 2 Х-хромосоми; вона може бути частіше гетерозиготной, і дуже рідко гомозиготной з цього гену, тільки в останньому випадку вона буде страждати на дальтонізм.
Якщо рецесивні ознаки, які успадковуються через Х-хромосому у жінок, виявляються тільки в гомозиготному стані, домінантні в рівній мірі проявляються у обох статей. Наприклад: вітаміноустойчівих рахіт, темна емаль зубів.
Ознаки, які успадковуються через Y, пролучілі назва голандріческіх, передаються від батька всім його синам, ознака, що виявляється в інтенсивному розвитку волосся на краї вушної раковини.

51. Леха

52. Роль генотипу і умов зовнішнього середовища у формуванні фенотипу.
Сукупність усіх спадкових факторів отримала назву генотипу, в більш вузькому сенсі для позначення тих генів, успадкування яких становить предмет вивчення. Сукупність усіх ознак і властивостей орг-ма наз-я фенотипом. Фенотип розвивається на генетичній основі в р-те вз-я орг-ма з ум-ми зовнішнього середовища. Тому орг-ми має одинак. генотип, можуть відрізнятися один від одного в з-ти від умов розвитку і сущ-я. Межі, в яких в з-ти від ум. середовища змінюються фенотипічні прояви генотипу, називаються нормою реакції. Ступінь виразності ознаки при реалізації генотипу в різних умовах середовища отримала наз-е експерссівності
(вираженість фенотипического прояви гена). Вона пов'язана з мінливістю ознаки у межах норми р-ии. Кількісний показник фенотипического прояви гена називається пенетрантностью. Пенетрантность хар-ся відсотком особин, у яких проявляється в фенотипі даний ген, по відношенню до загального числа особин, у яких ген міг би проявитися. Реалізація спадкової інформації знаходиться у прямій залежності від середовища. Основні положення: 1
Орг-ов поза середовища не існує. Оскільки орг-ми яв-ся відкритими системами, нах-я в єдності з умовами середовища, то і реалізація спадкової інф-ії відбувається під контролем середовища. 2. Один і той же генотип здатний дати різні фенотипи, що визначається умовами, в яких реалізується генотип у процесі онтогенезу особини. 3. В орг-ме можуть розвинутися лише ті ознаки, які обумовлені генотипом. Фенотипическая мінливість відбувається в межах норми реакції щодо кожного конкретного ознакою. 4.
Умови середовища можуть впливати на ступінь вираженості спадкової ознаки у орг-ов, мають відповідний ген (експресивність), або на чисельність особин, які проявляють відповідний спадковий ознака
(пенетрантность).

53. Модификационная мінливість, її суть і значення.
Модифікаціями називаються фенотипічні зміни, що виникають під впливом умов середовища. Розмах модифікаційної мінливості обмежений нормою реакції. Виник конкретне Модифікаційний зміна ознаки не успадковується, але діапазон модифікаційної мінливості, норма реакції, генетично обусловлеи (наследуеются). Модифікаційні зміни не тягнуть за собою змін генотипу. Модификационная мінливість, як правило, доцільна. Вона відповідає умовам проживання, є пристосувальної. Виникнення модифікаційних змін пов'язане з тим, що умови середовища впливають на ферментівние реакції, що протікають в розвивається орг-ме, і певною мірою змінюють їх перебіг. Прикладами модифікаційної мінливості у людини може служити посилення пігментації під впливом ультрафіолетового опромінення, розвиток м'язової і кісткової систем в р-те фізичних навантажень. До модифікаційної мінливості слід віднести також фенокопии. Вони зумовлені тим, що в процесі розвитку під впливом зовнішніх факторів ознака, що залежить від певного генотипу, може змінитися; при цьому копіюються ознаки, хар-ні для іншого генотипу. Деякі інфекційні хвороби (краснуха, токсоплазмоз), які перенесла мати, також можуть стати причиною фенокопій ряду спадкових хвороб і вад розвитку. Наявність фенокопій нерідко утрудняє постановку діагнозу, тому існування їх лікар завжди повинен мати на увазі. Особливу групу модифікаційної мінливості складають дліетльние модифікації. Ці зміни виникають під впливом зовнішніх умов, цей ознака тримається в декількох поколіннях. Тривалі модифікації успадковуються за типом цитоплазматичної наследственноті. Під впливом зовнішнього фактора відбуваються зміни в тих частинах цитоплазми, які потім можуть ауторепродуціроваться.

54. Леха

55. Леха

56. Леха

57. Генетичні процеси популяціях . Форми природного відбору: рушійний і стабілізуючий.
Генетичні процеси популяціях підпорядковуються закону Харді-Вайнберга.
Ідеальна популяція повинна характеризуватися такими особливостями: нескінченно великою величиною, вільним схрещуванням (панмиксия), відсутність мутацій з даного гену, відсутністю міграцій в популяцію і з неї, відсутність відбору (за ознакою, кодованого даним геном) . В ідеальній популяції співвідношення генотипів домінантних гомозигот (АА), домінантних гетерозигот (Аа) і рецесивних гомозигот залишається постійним.
Використання формул закону Харді-Вайнберга дозволяє розрахувати генетичний склад популяції в даний час і визначити можливі тенденції його змін.
Використовуючи закон Харді-Вайнберга, можна обчислити насиченість популяції певними генами, розрахувати частоти гетерозиготного носійства алелів у людей.
При медико-генетичних дослідженнях популяцій подібні розрахунки знайшли широке поширення. Але в тих випадках, коли популяції обмежені за чисельністю, закон Харді-Вайнберга не діє, оскільки заснований на статистичних закономірностях, які не грають ролі в разі малих чисел. Встановлено, що в невеликих популяціях гетерозиготні особини рано чи пізно зникають. Вся популяція стає гомозиготною. При цьому одна популяція складатиметься з особин з домінантним генотипом (АА), а інша з рецесивним (аа).
Якщо в генофонді популяції присутні летальні гени, це може мати фатальні наслідки - настане вимирання всієї популяції.
Головний еволюційний фактор - природний відбір. Генетична гетерогенність популяцій, насиченість мутаціями забезпечують їх пластичність, кращу пристосованість до умов, що змінюються, що має дуже велике значення для життя виду. При зміні умов існування в популяціях виявляється резерв великий спадкової мінливості, з якої ряд ознак можуть виявитися пристосовними і будуть підтримані відбором.
Розрізняють 3 основні форми природного відбору: рушійний, стабілізуючий і дізруптівний (дивергентний).
Рушійною відбір. Дія цієї форми відбору особливо помітно при зміні умов середовища. Починає створюватися нова форма, а колишня піддається знищенню, оскільки недостатньо відповідає нових умов існування. Рушійний відбір може відбуватися в 2 напрямках: убік або зміни норми реакції, або її розширення.
Класичним прикладом рушійного відбору, що викликає зміна норми реакції, є те, що відбулося з мікроорганізмами - збудниками багатьох інфекційних хвороб після початку застосування антибіотиків. Відбір привів до виживання штамів мікроорганізмів, стійких до ряду антибіотиків.
Так штами стафілококів, стійких до пеніциліну та ін. Нерідко спочатку шкідливий фактор при тривалому присутності в окр. середовищі може привести до відбору форм, для яких він не тільки перестає бути шкідливим, але стає необхідним. Так штами патогенних мікроорганізмів, які потребують для свого існування в антибіотиках, наприклад в пеніциліні.
Нерідко умови зовнішнього середовища швидко і часто змінюються. В таких випадках відбір веде до розширення номи реакції: один і той же генотип кодує ряд пристосувальних фенотипів, що найбільш відповідають конкретним умовам існування. Кожен орг-м дає індивідуальний пристосувальний відповідь на конкретні зміни умов середовища.
Зрозуміло, широка нома реакції яв-ся р-том природного відбору в тих видів, які дліетльно існують в коливних, часто і нерегулярно мінливих умовах зовнішнього середовища. У тих видів, які мешкають в умовах, які тривалий залишаються однотипними, широкої норми реакції не виробляється.
В таких випадках в силу вступає стабілізуючий відбір.
Стабілізуючий відбір спрямований на закріплення тієї вузької норми р-ии, кіт-я виявилася найбільш сприятливою за даних умов існування.
Дією стабілізуючого відбору нома реакції звужується, завдяки чому доцільні реакції стають менш

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9