Головна
Реферати » Реферати з біології » Вплив радіації на організм людини, генетичні наслідки

Вплив радіації на організм людини, генетичні наслідки

1 Гр. на покоління (для людини-30 років) призведе до появи близько 2000 серйозних випадків генетичних захворювань на кожен мільйон живих немовлят серед дітей тих, хто піддався такому опроміненню. Цим методом користуються також для оцінки сумарної частоти появи серйозних спадкових дефектів у кожному поколінні за умови, що той же рівень радіації буде діяти весь час. Згідно з цими оцінками, приблизно 15 000 живих новонароджених з кожного мільйона народжуватимуться із серйозними спадковими дефектами через такого радіаційного фону. Цей метод намагається врахувати вплив рецесивних мутацій. Про них відомо небагато, і з цього питання ще немає єдиної думки, але вважається, що їхній внесок у сумарну частоту появи спадкових захворювань незначний, оскільки мала ймовірність шлюбного союзу між партнерами з мутацією в одному і тому ж гені. Трохи відомо також про вплив опромінення на такі ознаки, як ріст і плодючість, які визначаються не одним, а багатьма генами, функціонуючими в тісній взаємодії один з одним.
Оцінки НКДАР ООН відносяться переважно до дії радіації на одиничні гени, оскільки оцінити внесок таких полігенних чинників надзвичайно важко.
Ще більшим недоліком оцінок є той факт, що обидва методи здатні реєструвати лише серйозні генетичні наслідки навчання. Є вагомі підстави вважати, що число не дуже істотних дефектів значно перевищує число серйозних аномалій, так що наноситься ними збиток в сумі може бути навіть більше, ніж від серйозних дефектів. В останній доповіді НКДАР вперше була зроблена спроба оцінити збиток, що наноситься суспільству серйозними генетичними дефектами, всіма разом і кожним окремо. Наприклад, і синдром Дауна, і хорея Гентінгтона це серйозні генетичні захворювання, але соціальний збиток від них неоднаковий. Хорея
Гентінгтона вражає організм людини між 30 і 50 роками і викликає дуже важку, але поступову дегенерацію центральної нервової системи; синдром Дауна проявляється в дуже важкому ураженні організму з самого народження. Якщо намагатися якось диференціювати ці хвороби, то очевидно, що синдром Дауна слід розцінювати як хвороба, заподіює суспільству більше шкоди, ніж хорея Гентінгтона. Таким чином НКДАР ООН спробував висловити генетичні наслідки опромінення через такі параметри, як скорочення тривалості життя і періоду працездатності. Ці параметри, звичайно, не можуть дати адекватного уявлення про страждання жертв спадкових недуг або таких речах, як відчай батьків хворої дитини, але до них і неможливо підходити з кількісними мірками. Цілком віддаючи собі звіт в тому, що ці оцінки не більш ніж перша груба прикидка, НКДАР наводить у своїй останній доповіді наступні цифри: хронічне опромінення населення з потужністю дози 1 Гр. на покоління скорочує період працездатності на 50000 років, а тривалість життя також на 50000 років на кожен мільйон живих немовлят серед дітей першого опроміненого покоління; ті ж параметри при постійному опроміненні багатьох поколінь виходять на стаціонарний рівень: скорочення періоду працездатності складе 340 000 років, а скорочення тривалості життя
286 000 років на кожен мільйон живих немовлят. Незважаючи на свою приблизність, ці оцінки все-таки необхідні, оскільки вони представляють собою спробу взяти до уваги соціально значимі цінності при оцінці радіаційного ризику. А це такі цінності, які все більшою мірою впливають на вирішення питання про те, прийнятний ризик в тому чи іншому випадку чи ні. І це можна тільки вітати.


Сторінки: 1 2 3 4
 
Подібні реферати:
Мутагени
На даний момент відомо близько 2 тисяч генетичних дефектів, які зачіпають тільки частина загального числа локусів в геномі, а так як вважається, що за покоління природно виникає трохи більше однієї генної
Досягнення генетики
Отримала розвиток клінічна генетика - один з найважливіших напрямків сучасної медицини, які купують реальне профілактичне значення. З'ясувалося, що безліч хронічних хвороб людини є прояв
Досягнення генетики
Досягнення генетики Якщо століття 19-й по праву увійшов в історію світової цивілізації як Століття Фізики, то стрімко що завершується століттю 20-му, в якому нам щасливо жити, цілком ймовірно, приготоване місце Століття Біології, а може бути, і Века Генетики.
Фізичний мутагенез
З точки зору фотохімії доза одна і та ж, але при першій дозі клітини виживають, при другому немає, так як за одну секунду не встигають включитися системи репарації. Високі дози не викликають перекисного окислення
Мутації
Великий внесок у комбинативную мінливість вносить саме кроссинговер, що приводить до утворення нових груп зчеплення завдяки рекомбінації алелів. При цьому можливе число генотипів (g) дорівнює:
Спадкові захворювання людини
Генетика в основі своїй - наука про спадковість. Вона має справу з явищами спадковості, які були пояснені Менделем і його найближчими послідовниками. Дуже важливою проблемою є вивчення закон
Майбутнє людства і прогрес генетики
Генетика являє собою одну з основних, найбільш захоплюючих і разом з тим складних дисциплін сучасного природознавства. Місце генетики серед біологічних наук і особливий інтерес до неї визначаються ті
Чинники, що викликають мутацію
Причиною генних, або так званих точкових, мутацій є заміна одного азотистого підстави в молекулі Д.Н.К. на інше, втрата, вставка, або перестановка азотистих основ у молекулі Д.Н.К. Звідси сле
Генні хвороби
З розробкою методу авторадіографії стала можливою ідентифікація деяких індивідуальних хромосом, що сприяло відкриттю групи Х.б., пов'язаних із структурними перебудовами хромосом. Інтенсивне разв
Введення в популяційної і медичну генетику
Популяційна генетика - наука про генетичних основах популяції. Це теоретична область генетики, що вивчає спадкову наступність у популяціях, що займається генетичним описом і математичним
Епідуральна анестезія у собак і кішок
Адекватна і безпечна анестезія тварин при хірургічних втручаннях і хворобливих лікарських маніпуляціях - серйозна проблема практичної ветеринарії.
Менделевская генетика
Основоположником науки генетики, що відкрили головні закони успадкування ознак, є геніальний чеський учений Г. Мендель. Головна заслуга Менделя полягає в розробці та використанні гибридологического методу для аналізу явищ успадкування.
Гуппі і інбридинг
У 1915р. акваріуміст Михайло Васильович Матас перший серйозно зайнявся селекцією гуппі. Йшов час, і в забарвленні рибки постала вся гама яскравих і ніжних квітів.
Родинне розведення
У племінній розведенні родинне розведення має, як великих прихильників, так і супротивників. Деякі племенников на тісну споріднене розведення дивляться, як на абсолютно неприпустиме явище.
Синдром гібридного дисгенезу у Drosophila melanogaster
Таким чином, контроль активності мобільних генетичних елементів у системах гібридного дисгенеза тісно взаємопов'язаний з механізмами транспозиций і репарації генетичних ушкоджень. Це обумовлює чувстви
Використання методу вагових коефіцієнтів при оцінці виробників
Кожен з заводчиків прагне наблизитися до еталону породи і отримати якомога більш якісне потомство від своїх тварин. Безумовно, є селекціонери, які домагаються чудових результатів, використовуючи тільки свою інтуїцію.
Спадковість і середовище
Генетика вивчає не тільки спадковість, але і мінливість організмів. Мінливістю називають здатність живих організмів набувати нових ознак і властивості. Завдяки мінливості, організми можуть при
Основні генетичні характеристики популяції
Популяція (франц. population - населення) - сукупність особин одного виду, що займають певний ареал, вільно перехресних один з іншому, що мають спільне походження, генетичну основу і в тій чи і
Генетика
Таким чином, спадковість - властивість живих організмів забезпечувати структурну і функціональну спадкоємність між поколіннями, а мінливість - зміни спадкових задатків, що виникають в покоління
Хромосомні хвороби
Класифікація Х.б. заснована на типах мутацій залучених до них хромосом.Мутаціі в статевих клітинах призводять до розвитку пів-них форм Х.б. , При яких всі клітини організму мають одну і ту ж хромосомну аномалі