Головна
Реферати » Реферати з біології » Дарвінізм і пунктуалізм разом (оригінальна концепція еволюції)

Дарвінізм і пунктуалізм разом (оригінальна концепція еволюції)

праці "Походження видів". Ця теорія була не тільки селекціоністской, а й широко пунктуалістской, включала елементи сальтаціонно видоутворення, кладізма і навіть теології.

Список літератури

1. Галл Я.М. Становлення еволюційної теорії Чарлза Дарвіна. С.-Петербург: Наука, 1993. 140 с.

2. Галл Я.М. Зміна еволюційних концепцій в ранній творчості Чарлза Дарвіна / / Чарлз Дарвін. Походження видів. С.-Петербург: Наука, 2001. С. 448-476.

3. Дарвін Ч. Нарис (Скетч) 1842; Нарис 1844 / / Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1939. Т. 3. С. 79-112; 113-239.

4. Колчинський Е.І. Деякі підсумки дискусій про градуалізм Ч. Дарвіна / / Еволюційна біологія: історія та теорія. С.-Петербург, 1999. С. 28-36.

5. Рубайлова Н.Г. Формування і розвиток теорії природного відбору. М.: Наука, 1981. 196 с.

6. Татаринов Л.П. Нариси з теорії еволюції. М.: Наука, 1987. 250 с.

7. Яблоков А.В. Зародження теорії природного відбору в Записниках Ч.Дарвіна / / Чарлз Дарвін. Походження видів. С.-Петербург: Наука, 1991. С. 448-456.

8. Beer de G. The Wilkins lecture: The origins of Darwin's ideas on evolution and natural selection / / Proc. Roy. Soc. London. B. 1962. V. 155, № 960. P. 321-338.

9. Bowler P. Darwin's concept of variation / / J. Hist. Med. and Allied Sci. 1974. V. 29, № 2. P. 196-212.

10. Browne J. Charles Darwin. Voyaging. Volume 1 of a Biography. London: Piblico, 1995. 605 p.

11. Coleman W. Georges Cuvier Zoologist: A Study in the History of Evolution Theory. Cambridge; Mass., 1964.

12. Darwin Ch. Natural Selection: Written from 1856 to 1858 / Ed. R.Stauffer. Cambridge, 1975.

13. Darwin Ch. The Correspondence. Cambridge, 1987. V. 3.

14. Darwin Ch., Wallace A. Evolution by Natural Selection. Cambridge, 1958.

15. Desmond A., Moore J. Darwin. N.Y.; L.: Norton and Co, 1991. 808 p.

16. Gould S., Eldredge N. Darwin's gradualism / / Syst. Zool. 1983. V. 32, № 4. P. 444-445.

17. Kohn D. Theories to work by: rejected theories, reproduction and Darwin's path to natural selection / / Stud. Hist. Biol. 1980. V. 4. P. 67-170.

18. Kohn D. Darwin's principle divergence as internal dialogue / / The Darwinian Heritage. Princeton, 1985. P. 245-258.

19. Limoge C. La selection naturelle. Paris, 1970.

20. Mayr E. Cladistic analysis or cladistic classificatiоn? / / Zool. System. Evolution - sforschung. 1974. Bd. 12, H. 2. S. 94-128.

21. Mayr E. Biological classification: toward a synthesis opposing methodologies / / Science. 1981. V. 214. P. 510-516.

22. Mayr E. One long argument. Charles Darwin and the genesis of modern evolutionary thought. Cambridge. Mass., 1991.

23. Ospovat D. The development of Darwin's theory. Cambridge, 1981. 301 p.

24. Rhodes F. Darwinian gradualism and its limits: The development of Darwin's views of the rate and pattern of evolu-tionary change / / J. Hist. Biol. 1987. V. 20, № 2/3. P. 139-157.

Сторінки: 1 2 3 4
 
Подібні реферати:
Теорія Ч. Дарвіна
Чарльз Дарвін у своїй основному праці "Походження видів шляхом природного відбору" (1859), узагальнивши емпіричний матеріал сучасної йому біології та селекційної практики, використавши результати власних спостережень під час подорожей.
Теорія Дарвіна
В еволюції поглядів Дарвіна були і періоди застою, і періоди швидких змін. Але, беручи до уваги слова Дарвіна, який писав: «Моя теорія вірна, і якби вона була прийнята хоча б одним з компетентні
Гольдшмідт і Хакслі: концептуальні й експериментальні паралелі
Острівне видоутворення: розбіжність у оцінках Гольдшмідт і Хакслі. Гольдшмідт і Хакслі як предтечі синтезу генетики, біології розвитку і теорії еволюції.
Основні положення вчення Дарвіна
На Землі існують не менш 2 млн.відов тварин, до 0,5 млн.відов рослин, сотні тисяч видів грибів і мікроорганізмов.Как виникло велике різноманіття видів і пристосованість їх до середовища проживання? Відповідь дає
The effect of light intensity on the amount of chlorophyll in "Cicer arieti ...
Plants, growing on the shaded area has less concentrated green color and are much longer and thinner than plants growing on the sun areas as they are dark green, short and thick. Research question was: "How do
Подібні долі двох недарвиновские концепцій еволюції: Л.С.Бергa і Р.Гольдш ...
Два великих зоолога Лев Семенович Берг (1876-1950) в Росії і Ріхард Гольдшмит (1878-1958) в Німеччині, а потім у США висунули недарвиновские концепції еволюції, які спочатку були рішуче відкинуті науковим співтовариством.
Про те, як не було еволюції і у тваринному світі
Отже, надра. В результаті докладного вивчення цього таємничого архіву планети виявилася цікава закономірність залягання живих організмів: в нижніх геологічних шарах знаходять останки найпростіших форм, а у верхніх - більш складних.
Історія конярства в Тамбовської області
Vorontsov-Dashkov opened a new era in horseracing after he became in 1882 a state manager of horse-breeding at tzar Alexander III request. At that time he was the defense and domestic minister in the rank of a
Дарвін
На Землі існують не менш 2 млн. видів тварин, до 0, 5 млн . видів рослин, сотні тисяч видів грибів і мікроорганізмів. Як виникло велике різноманіття видів і пристосованість їх до середовища проживання? Отве
Квитки по загальній біології за весняний семестр 2001 року
Ліннея, Ж. Б. Ламарка, Т. Мальтуса, Е. Геккеля. 3. Історія створення теорії еволюції Ч. Дарвіна. 4. Теорія еволюції Ч. Дарвіна і А. Уоллеса. 5. Неодарвінізм. 6. Спостереження і висновки, на яких про
Еволюційна теорія Чарльза Дарвіна
II. Міжвидова боротьба за існування відбувається між різними видами. Вона протікає гостро, якщо види відносяться до одного роду і потребують подібних умовах. Так, сіра і чорна щури - різні види одного рід
Еволюція людини з мавпи, точніше: як її не було
Сучасна людина ще з шкільного віку звикає ставитися до гіпотези Дарвіна як до великого наукового відкриття. З року в рік кожному поколінню школярів розповідається про те, що праця зробила за мільйони років з мавпи людину.
Гіпотеза еволюції і створення світу
Гіпотетичні зміни організмів, що викликають ці макроеволюціонние переходи, вчені назвали ароморфозами (грец. airo піднімаю morphe форма), на відміну від невеликих змін адаптаційного характеру - идиоадаптаций.
Походження людини
Довгий час були відсутні емпіричні дані про предків людини. Дарвін знав тільки дріопітеков (знайдених в 1856 р. у Франції) і писав про них як про далеких предків людини.
Проникнення північних дендрофільних видів птахів в глиб пустель Казахстану
З 22 видів неморальних і лесоcтепних птахів, проникаючих по долині р.. Урал з півночі далеко в глиб пустель Казахстану, 10 видів в основному лісостепового генезису.
Антропологія як наука
Наука про походження і еволюцію людини, утворення людських рас і про нормальні варіації фізичної будови людини називається антропологією.
Жан Батіст Ламарк
Французький учений Жан Батист Ламарк став першим біологом, який спробував створити струнку і цілісну теорію еволюції живого світу. Не оцінена сучасниками, піввіку потому його теорія стала предметом гарячих д
Чим закінчилася спроба створити пролетарську біологію
Початок диалектизации біології. Біологічні спільноти Москви і Ленінграда. "Культурна революція" і біологія. Крах "союзу" філософії та біології.
Рушійні сили антропогенезу
Людина відрізняється від тварин наявністю мови, розвиненим мисленням, здатністю до трудової діяльності. Антропогенез (від грец. Antropos - людина і genesis - походження) - процес історико-еволюційного
До питання про поширення і міграціях малої бугая
Мала бугай (Ixobrychus minutus) поширена дуже широко. Вона гніздиться всюди в Європі, крім Британських о-вів, Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії та північних районів Європейської території Росії, що перебувають північніше 60 паралелі.