Головна
Реферати » Реферати по біології » Квитки по загальній біології за весняний семестр 2001 года

Квитки по загальній біології за весняний семестр 2001 року

Білет № 14

1) Поняття і характеристика дегенерації. Приклади.
54) Гетеротрофи: визначення, роль у біосфері, приклад.
55) Рибосоми. Будова, функції.
56) Другий закон Г. Менделя. Формулювання. Схема розщеплення.
57) Селекція. Поняття. Досягнення. Перспективи.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

Білет № 15

1) Теорії походження життя на Землі. Коротка характеристика.
58) Біосфера і ноосфера: поняття, роль у житті людини.
59) Денатурація білка: поняття, види.
60) Відмінності рецесивного і домінантного генів. Визначення. Приклади з дослідів Г. Менделя.
61) Селекція мікроорганізмів. Поняття. Досягнення. Перспективи.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

Білет № 16

1) Три форми боротьби за існування (по Ч. Дарвіну.)
62) Автотрофи: визначення, значення для біосфери, приклад.
63) Мітокондріі. Будова, функції.
64) Ген. Рецесивний ген. Домінантний ген. Визначення. Приклади з дослідів

Г. Менделя.
65) Взаємини генетики та селекції. Проиллюстрируйте на прикладах.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

Білет № 17

1) Мінливість. Коротка характеристика.
66) Биотические чинники: поняття, види, приклади.
67) Вода в клітині: зміст, функції.
68) Мейоз в чоловічому та жіночому організмі. Опис. Значення.
69) Передумови виникнення селекції.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

Білет № 18

1) Три основних взаємопов'язані фактори в еволюції органічного світу (по

Ч. Дарвіну). Коротка характеристика.
70) Типи речовин в біосфері (за В. І. Вернадського).
71) Ферменти: поняття, роль в клітці.
72) Значення та коротка характеристика мейозу і його фаз.
73) Практична і теоретична важливість селекційних досліджень.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

Білет № 19

1) Класифікація рослин і тварин Карла Ліннея. Особливості.
74) Дослідження еколога Л. Коула про вплив ДДТ на харчову мережу.
75) Механізм передачі інформації про структуру і діяльність клітини.
76) Статеві клітини людини. Поняття. Шляхи їх утворення. Короткий опис.
77) Біотехнологія. Поняття. Об'єкти. Приклади.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

Білет № 20

1) Людські раси. Характеристики.
78) Значення зв'язків між організаціями в харчовій мережі (дані Л. Коула про застосування ДДТ).
79) Енергетичний обмін в клітині. Перелік етапів.
80) Спадковість. Спадкування. Визначення. Приклад.
81) Методи селекції тварин з бажаними ознаками. Приклади.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

Білет № 21

1) Історія створення теорії еволюції Ч. Дарвіна.
82) Енергія в екосистемах. Необхідність. Джерела енергії.
83) Найважливіша властивість плазматичної мембрани.
84) Перелік захворювань, зчеплених з хромосомою Х.
85) Причини виникнення науки. Селекція. Успіхи. Перспективи.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

Білет № 22

1) Еволюція. Поняття. Роль «боротьби за існування» в еволюції.
86) Біосфера: поняття, структура.
87) Перелік та значення азотистих основ. Принцип комплементарності.
88) Третій закон Г. Менделя.
89) Задачі селекції.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

Білет № 23

1) Репродуктивний потенціал. Поняття. Фактори, що обмежують чисельність популяції. Приклади.
90) Поняття і автор терміна «екосистема» .
91) Плазматична мембрана. Будова, функції.
92) Дрозофіла (плодова мушка) як улюблений об'єкт генетиків.
93) Необхідність селекційних досліджень для сільськогосподарської практики.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

Білет № 24

1) Поняття «рудимент» , «атавізм» . Їх значення для розвитку теорії еволюції.

Приклади атавізму.
94) Роль співтовариств в екосистемі. Приклад.
95) Функції дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) в клітці.
96) Генетика. Ген. Генотип. Геноцид. Визначення.
97) Основні досягнення селекції.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

Білет № 25

1) Історія створення теорії еволюції А. Уоллесом.
98) Роль Сонця в круговороті біогенних елементів в біосфері.
99) Елементарний склад клітин. Мікроелементи.
100) Опис мейозу в організмі людини. Мета. Значення. Коротка характеристика.
101) Генна інженерія та селекція.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

Білет № 26

1) Дані порівняльної анатомії, які можуть свідчити про єдність походження всіх хребетних.
102) Кругообіг речовин в біосфері, рухомий потоком енергії та роль в цих процесах живої речовини.
103) Пластичний та енергетичний обміни в клітці. Поняття.

Взаємовідносини.
104) Символічне написання схеми схрещування (характеристика основних символів).
105) Селекція рослин. Поняття. Досягнення. Перспективи.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

Білет № 27

1) Поняття еволюції. Основні положення теорії Геккеля.
106) Формули процесів фотосинтезу і дихання і їх коротка характеристика.
107) Перший підготовчий етап енергетичного обміну в клітині.
108) Перший закон Г. Менделя. Формулювання. Моногибридное схрещування.
109) Мутагени. Поняття. Види. Роль в селекції.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

Білет № 28

1) Перелік наук, підтверджуючих теорію еволюції.
110) озоносферу. Поняття. Роль озонового екрану біосфери.
111) Амінокислоти. Будову. Замінні і незамінні амінокислоти.
112) Норма реакції. Модификационная мінливість.
113) Явище поліплоїдії і його важливість в селекції.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

Білет № 29

1) Поняття еволюції. Коротка історія розвитку еволюційної теорії.
114) Харчова ланцюг: поняття, схема.
115) Спосіб кодування спадкової інформації.
116) Характеристика моногибридного схрещування (по дослідам Г. Менделя).
117) Генетичні основи селекції.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

Білет № 30

1) Поняття еволюції. «Трактат про народонаселення» (1778) Т. Мальтуса.

Зміст. Значення для розвитку теорії еволюції.
118) Передача енергії в харчових ланцюгах при переході з одного трофічного рівня на наступний. Піраміда енергії.
119) Білки та їх роль в клітці.
120) Три види клітинного ділення. Коротка характеристика.
121) Успіхи в селекції рослин.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

Білет № 31

1) Роль еволюційного вчення Ч. Дарвіна.
122) Екологія. Визначення. Значення науки «Екологія» .
123) Дисиміляція. Основні характеристики.
124) Успадкування, зчеплене зі статтю. Поняття. Приклади.
125) Успіхи в селекції тварин і рослин.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

Білет № 32

1) Дивергенція. Конвергенція. Поняття. Приклади.
126) Причини бурхливого розвитку екології в ХХ столітті.
127) Спосіб передачі спадкової інформації в клітині.
128) Мінливість. Поняття. Основні форми мінливості.
129) Явище гетерозису. Поняття. Приклади.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

Білет № 33

1) Головна рушійна сила процесу еволюції. Характеристика.
130) Уявлення про живу речовину в теорії біосфери В.І. Вернадського.
131) Транскрипція: поняття, характеристика, роль в житті клітини.
132) Гени. Алельних гени. Домінування. Визначення.
133) Досягнення генетики як наукова база селекції.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

Білет № 34

1) Характеристика рас людини (за Н.Н. Чубоксарову).
134) Жива речовина: поняття, роль в біосфері.
135) Види і роль РНК в клітині.
136) Основні терміни та поняття загальної генетики.
137) Полиплоидия. Поняття. Практична значущість. Приклади.

Зав. кафедрою

---

Екзаменаційний квиток по предмету

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

Білет № 35

1) Теорія еволюції Ч. Дарвіна і А. Уоллеса.
138) Необхідність вивчення екології. Обгрунтування.
139) Аденозинтрифосфорная кислота. Основні властивості.
140) Мейоз. Коньюгація. Кроссинговер. Коротка характеристика.
141) Основні етапи в селекції тварин.

Зав. кафедрою

---

Сторінки: 1 2