Головна
Реферати » Реферати по біології » Годування та використання повноцінних і економічно вигідних кормів для риб

Годівля та використання повноцінних і економічно вигідних кормів для риб

Міністерство аграрної політики України

Херсонський державний аграрний університет

Курсова робота

Розрахунок спожи в кормах для товарних рибних господарств при вірощуванні коропа

виконан: студент 3-го курсу

ФГА 2-ої групи

Франасюк О. В.

Перевірів: старший викладач

кафедри годівлі

Воліченко М. І.

Херсон 2001

Зміст

ВСТУП 4

1. ОПТИМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ПОТРЕБИ КАРПА В ОСНОВНИХ ПОЖИВНИХ ВЕЩЕСТВАХ 7

2. характеристикивикористовуваних КОРМІВ 13

2.1 кормів тваринного походження 13

2.2 КОРМА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 15

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 23

Список використаної літератури 25

ВСТУП

Подальший розвиток інтенсивних форм рибництва і послідовне підвищення його ефективності поряд з вирішенням технічних проблем настійно вимагає найсерйознішої уваги до процесу годування та використання повноцінних і економічно вигідних кормів для всіх вікових груп розводяться риб. Вирішенню цієї великої завдання має сприяти наявність чітких уявлень про об'єкти рибництва, їх харчових потребах, особливостях травлення, про склад і поживності використовуваних кормів, методах її оцінки, режимах і нормах годівлі та механізації трудомістких процесів.

Речовина і енергія, що надходять в організм у вигляді їжі, трансформуючись в травному тракті, забезпечують здійснення всіх життєвих функцій тваринного. Частина спожитої їжі не засвоюється і виводиться в зовнішнє середовище у вигляді екскрементів. Чим менше поживних речовин виводиться з екскрементами, тим ефективніше використовуються корми. Тому найважливішим завданням є створення і застосування в практиці таких кормових сумішей, які б максимально засвоювалися організмами для забезпечення їхніх життєвих функцій.

Після асиміляції одна частина речовини і енергії використовується організмами на здійснення процесів росту (пластичний обмін), а інша на виконання їх функціональної діяльності (функціональний обмін).

У товарному рибництві головним завданням є забезпечення максимального виходу рибної продукції в найбільш короткі терміни. Це значить, що необхідно мати такі корми, енергія яких в максимальній мірі забезпечувала б пластичний обмін у риб. Рішення даної задачі здійснюється на підставі знань харчових потреб риб. Однак не тільки склад кормів і їх якість забезпечують використання трансформованих речовин і енергії на ріст риб. Швидкість росту обумовлюється цілим рядом біологічних, екологічних, фізіологічних і біохімічних особливостей риб, т. Е. Їх видовий приналежністю. Тому поряд з харчовими потребами риб кожному рибовод слід добре знати особливості розводяться об'єктів, оптимальні умови їх розвитку, потенційні можливості зростання, закономірності трансформації поживних речовин в організмі.

Кожен об'єкт вирощування, виходячи з біологічних особливостей, для свого нормального існування вимагає певної кількості і співвідношення повноцінного білка, жиру, вуглеводів і мінеральних речовин. Особливо складною і важливою є проблема білкового харчування. Якщо для мирних риб забезпечення білками в основному здійснюється за рахунок введення в кормові раціони рослинних компонентів і продуктів мікробного синтезу, то хижим рибам (форель, лососі) потрібні дефіцитні тваринні білки. Використання високобілкових компонентів у вигляді шротів олійних культур, бобових рослин, кормових дріжджів різної природи при поєднанні із зерновими культурами (пшеницею, вівсом, ячменем) дозволяє балансувати і створювати дешеві та повноцінні раціони для риб різного віку. Науково обгрунтоване застосування вітамінних, мінеральних і ферментних препаратів в поєднанні з іншими біологічно активними речовинами дозволяє значно підвищити ефективність годівлі за рахунок збільшення доступності та перетравності поживних речовин корму.

У годівлі риб разом з отриманням повноцінних в живильному відношенні і дешевих кормів велике значення має добова ритміка і норми внесення корму залежно від віку риб і умов їх проживання. До теперішнього часу визначено режим і норми годівлі в залежності від маси риб і умов розвитку. Зокрема, при збільшенні маси тіла риб відносна величина раціону зменшується, а при підвищенні температури води до оптимуму - зростає.

Серйозну увагу при годуванні риб слід приділяти способам внесення корми. В довіднику запропоновано ряд способів і механізмів, які забезпечують досить ефективне використання корму. Вибір способу і механізму повинен здійснюватися в кожному господарстві залежно від виду вирощуваних риб, умов функціонування та типу господарства, температури води, якості корму і т. Д.

Ефективність годівлі також залежить від якості кормів і способів їх зберігання. В довіднику наведено матеріали по способам зберігання кормів і методам визначення їх якості. Слід пам'ятати, що використання неякісних кормів (на перший погляд економічне) зазвичай призводить до дуже тяжких наслідків, нерідко викликають масову загибель риб.

Тому у всіх випадках знання рибоводів основних біологічних особливостей об'єктів рибництва, оптимальних умов їх розвитку, біологічних основ харчування та вміння раціонально використовувати різні кормові суміші та окремі їх компоненти в допустимому для риб вигляді та забезпечувати правильне їх застосування-основа успіху роботи кожного рибоводного господарства.

1. ОПТИМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ПОТРЕБИ КАРПА В основних поживних речовин

Основними поживними речовинами, що входять до складу кормів, без яких неможливий нормальний розвиток риб, є: протеїн з незамінними амінокислотами , жир з незамінними жирними кислотами, прості і складні вуглеводи, мінеральні речовини і вітамінно-ферментатівіие комплекси.

Протеїн. В процесі обміну речовин головне місце відводиться протеину-основної складової частини живої матерії, утворює найбільшу частину органічної речовини тіла.

Протеїн необхідний організму як матеріал, що йде на побудову тканин і органів протягом усього життя організму риби. В травному тракті протеїн, що входить до складу кормів, під дією гідролітичних ферментів протеїназ (пепсину, трипсину, хімотрипсину та ін.) І поліпептідаз кишкового соку розщеплюється до пептидів і амінокислот, що надходять через слизову оболонку кишечника в кров.

Протеїн, що міститься в кормах, включає білкову і небілкову форми азоту, разлічающіеея за якістю, але обидві необхідні організму для його нормальної життєдіяльності. Протеїн, що містить небілкові форми азоту, володіє меншим біологічним ефектом, ніж протеїн з білковими формами азоту. Серед небілкових форм найбільш цінним є азот аминной форми, за ним йде аміачний азот, і найменш цінним є амідний азот.

Якщо раціон для риб має достатню кількість жирів і вуглеводів, то білки зазвичай використовуються в білковому обменя для росту тіла організму. При нестачі в кормі жирів і вуглеводів білки можуть використовуватися як джерело енергії в функціональному обміні. Це неекономно, оскільки білок-найбільш дорога складова частина корми.

Говорячи про харчової цінності білків, слід мати на увазі їх амінокислотний склад. Біологічна цінність кормових білків обумовлена ??в основному ступенем їх асиміляції в організмі. Однак твердження, що біологічна цінність білків тим вище, чим ближче їх амінокислотний склад до такого білків споживає організму, не завжди справедливо. З наявних в літературі матеріалів випливає, що амінокислотний склад тіла можна використовувати лише як приблизний орієнтир для розробки норм амінокислотного живлення.

Спільними для всіх білків є 24 амінокислоти. Однак поживна цінність білків, залежить не від їх загальної амінокислотного складу, а від наявності в них незамінних амінокислот. Вважається, що незамінними є ті амінокислоти, синтез яких в організмі не відбувається або йде недостатньо швидко для задоволення фізіологічної потреби. Для риб незамінними є ті ж 10 амінокислот, що і для теплокровних тварин-аргінін, гістидин, ізолейцин, лейцин, метіонін, лізин, фенілаланін, треонін, триптофан і валін.

Характерно, що потреба риб в білках значно вище, ніж у теплокровних тварин. Оптимальний рівень білків в кормах для молоді лососевих риб встановлений в межах 40-55%, для дорослої риби-35-40%. Така ж кількість білка повинно знаходитися в кормах для вугра. Короп і канальний сомик потребують меншої кількості білка-30-38%. У той же час стартові кормосуміші для, ранньої молоді всіх видів риб повинні бути насичені білком в максимальному ступені (50-55%).

Засвоєння рибами білків залежить від їх видової приналежності, віку, температури і солоності води, концентрації білків в їжі і їх походження. Ефективність утилізації білків знаходиться в тісному взаємозв'язку з енергетичною забезпеченістю їжі. Найбільш ефективними вважаються комбікорму із загальним вмістом 40-65% калорій за рахунок білка. Оптимальний рівень білка в кормі залежить від виду основного джерела енергії. Якщо це жири, то концентрація білка, що забезпечує максимальне зростання риби, менше, а якщо джерелом енергії є вуглеводи, то відповідно більше. Крім того, утилізація білка підвищується в міру зростання рівня жиру в кормі до оптимальних значень. При використанні повноцінних кормів, представлених в сухому гранульованому вигляді, на 1 кг приросту риби потрібно 550-6ё0 г білків. Перевищення цього рівня свідчить про дисба-лансірованіі раціону і неповноцінності кормового білка.

Жир. Він є найважливішим джерелом енергії. Жири підрозділяють на прості або нейтральні, що представляють собою ефіри жирних кислот і спиртів (тригліцериди), і складні (фосфоліпіди, гліколіпіди, сульфоліпіди). Виділяють продукти розпаду простих і складних ліпідів, що зберігають загальні фізико-хімічні властивості жирів (жирні кислоти, моно-і дигліцериди, стеридів і ін.). Жирні кислоти, в свою чергу, ділять на насичені і ненасичені. Останні мають у структурі неграничні (подвійні і потрійні) зв'язку. До насиченим жирним кислотам ставляться олійна, арахінова, бегеновая, стеаринова та інші кислоти, до ненасичених - пальмолеіновая, олеїнова, лінолева, лінол-вая, арахідонова, еруновая та інші кислоти.

В організмі риб жири гідролізуються

Сторінки: 1 2