Головна
Реферати » Реферати з біології » Про перспективу збереження біорізноманіття прибережно-морських біоценозів в районі мисів Фіолент-Айя-Сарич

Про перспективу збереження біорізноманіття прибережно-морських біоценозів в районі мисів Фіолент-Айя-Сарич

апарату. - 1.Батіліман-Ялта. - Севастополь, ІнБПМ, 1989. - 35 с. - Деп. ВІНІТІ, ? 2425-В 92.

6. Зац В.І., Лук'яненко О.Я., Яцевич Г.В. Гідрометеорологічний режим Південного берега Кри-ма. - Л.: Гидрометеоиздат, 1966. - 120 с.

7. Жоров В.А., Богуславський С.Г., Богатко О.Н. та ін Природні особливості характеристик при-прибережних зон Криму. - Севастополь: МГІ, 1986. - Деп. ВІНІТІ, 21.11.1986. - 200 с.

8. Куфтаркова Е.А., Ковригіна Н.П., Бобко Н.І. Оцінка гідрохімічних умов бухти Ласпі - району культивування мідій / / Екологія моря, вип. 36. - Севастополь, 1990. - С. 1-7.

9. Калугіна-Гутник А.А. Фітобентос південного узбережжя Криму і його фітогеографічеських со-ставши / / В кн.: Гідробіологічні дослідження північно-східній частині Чорного моря. - Ростов-на-Дону: РГУ, 1973. - С .50-68.

10. Калугіна-Гутник А.А. Зміни видового складу фітобентосу в бухті Ласпі за період 1964-1983 рр.. / / Екологія моря, вип.31. - Севастополь, 1989. - С .7-12.

11. Звіт ІнБПМ по Золотому пляжу, Севастополь, 1991.

12. Petrov AN Comparative study and assessment of marine environmental quality using indices describing the conditions of macrozoobenthic communities near the Crimea coast, the Black Sea / / Abstr. 28th EMBS, Greece, oct.1993. - Iraklion (Greece), 1993.-P.34.

13. Кірюхіна Л.Н., Миловидова Н.Ю. Вплив нафти і нафтопродуктів на донні опади і мак-розообентос в природних умовах / / В кн. "Проблеми хімічного забруднення вод Світового океану" під ред.О.Г.Міронова. - Л.: Гидрометеоиздат, 1985. - С .86-124.

14. Ревков Н.К., проскури Ю.В., Логачов В.С. Розподіл і стан бентоса під впливом скидання шламових вод (р-н Балаклави, глибина 25-88 м). - Севастополь, ІнБПМ, 1992. - 17 с. - Деп.ВІНІТІ 20.02.92, ? 585-В 92.

15.Переладов М.В. Зміна фізіологічного стану мідій в умовах прибережної ак-ватора ПБК. - Севастополь, 1983. - С .161-162.

16.Муріна Г.В., Казанкова І.І. Личинки донних безхребетних у планктоні Чорного моря / / Екологія моря, вип. 25. - Севастополь, 1987. - С .30-37.

17.Отчети робіт НЕЕГ з технічного обслуговування шламового господарства фабрик і контролю технологічного процесу скидання шламових вод у Чорне море з визначенням його впливу на планктон, бентос і рибні об'єкти на глибинах від 0 до 80 м, Севастополь , 1991-1994.

18.Сенічева М.І. Характеристика фітопланктону як об'єкта харчування мідій Mytilus galloprovincialis в районі маригосподарство б.Ласпі / / Екологія моря, вип.36. - Севастополь, 1990. - С.7-16.

19.Загородняя Ю.А. Структурна і продукційна характеристика зоопланктону в районі розмі-щення мідієвих плантації в бухті Ласпі / / Екологія моря, вип.36. - Севастополь, 1990. - С.21-33.

20.Круглов М.В. Розподіл і деякі аспекти біології шиповатого ската Raja clavata Linne в прибережній зоні чорноморського шельфу (на прикладі бухти Ласпі) / / Тез. докл.конф.молод.учених, Владивосток, 1990. - Владивосток: ТІНРО, 1990. - С .31-32.

21. Зернов С.А. До питання про вивчення життя Чорного моря. - СПб, 1913. - С .56-59.

22. Гордіна А.Д., Салехова Л.Д. Охорона нерестових площ прибережних видів риб в районі південно-західного Криму / / Тез. докл. Конф. до 200-річчя Севастополя "Стан, перспективи поліпшення і використання морської екологічної системи прибережній частині Криму" - Севастополь, 1983. - С .145-146.

23. Расс Т.С. Сучасні уявлення про склад іхтіофауни Чорного моря та його зміни / / Зап. іхтіології, т. 27, вип. 2. - М., 1987. - С .179-187.

24.Костін Ю.В., Дулицький А.І., Мальцев І.В. Рідкісні тварини Криму. - Сімферополь: Таврія, 1981. - 160 с.

25.Крюкова І.В., Лукс Ю.А., Привалова А.А. та ін Рідкісні рослини і тварини Криму. - Сімфе-ропіль: Таврія, 1988. - 176 с.

26.Тамойкін І.Ю., Круглов М.В. Про стан природних комплексів в районі передбачуваного прибережно-морського заповідника у мисів Феолент-Айя-Сарич у Криму / / Матер. совещ. "Ана-ліз природних і соціально-економічних проблем екологічно дестабілізувати рай-онов", Алма-Ата, 1991. - Алма-Ата, 1991. - С. 41-42.

27.Tamoykin I.Yu., Petrov AN, Kruglov MV About creation of the initiated near-shore reservation covering area Pheolent-Aja-Sarich Capes of the Crimea (the Black Sea) / / Abstr. 6th Interdisc. Conf. NRMA, Sabaudia, Italy, june 1993. - Part 3 "Aquatic systems". - Rom (Italy), 1993. - P .3.8-3.9.

28.Справочнік з заповідної справи. Под ред. А.М.Гродзінского. - Київ: Урожай, 1988. - 168 с.

29.Заповеднікі СРСР. - М.: Лісова пром-ть, 1983. - С .7-25.

30.Guidelines for selection, establishment, management and notification of information on marine and coastal protected areas in the Mediterranean. - Tunis, 1987. - P .16-29.

31.Workshop: The Science of Conservation in the Coastal Zone. Panel III. Special Prescutations Relating to the Science of Designing Marine. Protected Areas. - Gdynia (Poland), 1992. - P .1-7.

32.Ена В.Г., Єна Ал.В., Єна Ан.В. Науково-методичні засади організації Національного парку Таврида і Великий екологічної стежки в Криму / / Методичні основи географиче-ських досліджень природних і громадських територій і комплексів. - Київ, 1989. - С .30-34.

33. Єна В.Г., Єна Ал.В. Проблема створення природного Національного парку "Таврида": за і проти / / Мат. міжнарод. раб.семінара "Біорізноманіття Криму: оцінка та потреби со-зберігання" (листопад 1997, Гурзуф). - 1997. - С.102-104.

Сторінки: 1 2 3
 
Подібні реферати:
Проникнення північних дендрофільних видів птахів в глиб пустель Казахстану
З 22 видів неморальних і лесоcтепних птахів, проникаючих по долині р.. Урал з півночі далеко в глиб пустель Казахстану, 10 видів в основному лісостепового генезису.
Екологія ряпушки Хантайская водосховища
| Вступ | 3 | | Матеріал і методика досліджень | 5 | | Хантайськоє водосховище як середовище проживання риб | | | Фізико-географічний опис району дослідження | 8 | | Гідрохімічний режим хантай
Деякі наслідки використання пестицидів для степових птахів Східної Е ...
Застосування пестицидів в протиепідемічної службі, а також в сільському і лісовому господарстві нерідко викликає катастрофічні побічні наслідки для диких тварин.
Динаміка чисельності та ареалу чорного лелеки в Європі
Чорний лелека (Ciconia nigra), очевидно, ніколи не був численним видом, але ареал його досить великий. Він тягнеться широкою смугою від Піренеїв і Скандинавії до Примор'я і Північно-Східного Китаю, на південь доходить до Малої Азії.
Еколого-географічна структура фауни жуків-листоїдів (coleoptera, chrysom ...
В основу даної роботи покладені матеріали. Зібрані в різних еколого-географічних районах Криму протягом 1977-1998 рр.. Крім власних зборів використані колекції по листоїдів Зоологічного інституту РАН.
Еволюційно-генетичні аспекти збереження біологічного різноманіття Кри ...
Для нормальної роботи біосфери: збереження складу прісних вод і атмосфери, підтримки родючості грунтів і продуктивності океану необхідно якісне різноманіття життя і оптимальна кількість живої речовини.
Стратегічні аспекти охорони вразливих видів тварин
Охорона вразливих, тобто слабо захищених, зникаючих тварин набула останнім часом вельми важливе, глобальне значення. В її цілі засновуються "Червоні книги", регулярно розглядаються і затверджуються реєстри особливо охоронюваних видів.
Чорний гриф в Криму
Чорний гриф - осілий птах Криму, яка здійснює по півострову кормові міграції, пов'язані з наявністю корму в тих чи інших місцях.
Кліщі роду dermacentor koch. 1844 в Криму
Серед усього розмаїття видів - консументів другого порядку, особливе місце займає древня і трофически високоспеціалізована група ектопаразитів - іксодових кліщів (сем. Ixodidae).
Пролітні шляхи і еволюція птахів
Зараз більшість вчених схиляється до точки зору, яку можна назвати "синтетичної": міграція йде широким фронтом, але всередині нього утворюються ділянки з підвищеною концентрацією мігрантів - пролітні шляху.
Голоси в царстві безмовності
Тепер вже не новина, що багато гідробіонти можуть видавати звуки. Вони служать мешканцям морів і прісних вод засобом для ближньої орієнтації та комунікації в період, що передує розмноженню.
Вплив людини на природу
Екологія - це наука, що вивчає відносини організмів (особин, популяцій, біоценозів тощо) між собою і з навколишнім їх неорганічної природою ; загальні закони функціонування екосистем різного ієрархічного
Біологія мухоловки - белошейкі в лісостепових дібровах північно-східній Укра ...
Коротка фізико-географічна характеристика району досліджень. Географічний розподіл, биотопическое розміщення і чисельність мухоловки - белошейкі. Розмноження мухоловки-белошейкі.
Еколого-фауністичний аналіз кажанів
Історія вивчення рукокрилих Литви досить коротка. До 1980-х років рукокрилими мало хто цікавився. Кажани Литви залучали інтерес дослідників головним чином випадково (Kupffer, 1937; Кузяк
До питання про поширення і міграціях малої бугая
Мала бугай (Ixobrychus minutus) поширена дуже широко . Вона гніздиться всюди в Європі, крім Британських о-вів, Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії та північних районів Європейської території Росії, що перебувають північніше 60 паралелі.
Синдром гібридного дисгенезу у Drosophila melanogaster
Таким чином, контроль активності мобільних генетичних елементів у системах гібридного дисгенеза тісно взаємопов'язаний з механізмами транспозиций і репарації генетичних ушкоджень. Це обумовлює чувстви
Латимерія (кистеперая риба)
Відкриття латимерії (Latimeria chalumnae), єдиного нині живе представника загону целакантообразних і надряду кистеперих риб, було найдивовижнішим подією за всю історію іхтіології.
Фенологічне картування у вивченні міграцій птахів
Спостереження за сезонним розвитком природи велися з незапам'ятних часів. Наші далекі предки були тісно пов'язані з нею, повністю залежали від її примх, тому добре знали приблизні строки настання тих чи інших природних явищ.
Біологічні ресурси Росії
Рослинний світ. Тваринний світ. Мисливські тварини. Морські біологічні ресурси. Червона книга.
Фіторазнообразія сіяного луки
З Про Д Е Р Ж А Н І Е стор Введення