Головна
Реферати » Реферати з біології » Система HLA та інфекційні захворювання

Система HLA та інфекційні захворювання

цьому правилу.
Необхідно відзначити, що зв'язок антигенів HLA з інфекційними захворюваннями вивчена ще не достатньо. Є відомості про обмежене число захворювань, до яких слід віднести лепру, туберкульоз, сироватковий гепатит та ін
Де Фріc з співавт. [15] вивчали лепру методом сімейного аналізу. У кожній сім'ї тіпіровалі обох батьків двох хворих і двох здорових сибсов. Причому здорові сібси були старше хворих. Проведені дослідження дозволили виявити значно більше гаплотипів у хворих, ніж у здорових сибсов.
Оригінальний підхід до вивчення зв'язку антигенів HLA з виникненням інфекційних захворювань застосував де Фріс з співавт. [31]. Автори тіпіровалі європейську популяцію голландців, що переселилися понад 200 років тому на інший континент в Сурінам. Як відомо, після переселення велика частина з них захворіла на черевний тиф або жовтою лихоманкою і загинула. У популяції голландців, яка населяє цю область в даний час, виявлено значне збільшення частоти народження антигенів HLA-B13, B17, Bw38, Bw50, а так само антигену HLA-Aw30, який тісно зчеплений з антигенами HLA-B13 і HLA-B17. Низька частота народження характерна для антигенів HLA-B7 і HLA-B12. Автори провели порівняння даної популяції з основною популяцією в Голландії. Розрахунок різниці між спостерігається генної частотою в основній та досліджуваної популяціях проводили за спеціальною формулою. У результаті було висунуто припущення, що особи, у яких у фенотипі містилися антигени HLA-B7 і HLA-B12, були найбільш сприйнятливі до тифозної бацилу або вірусу жовтої лихоманки. Навпаки, з антигенами HLA-B13, B17 і Bw38 асоціювалася резистентність до цих збудників хвороб [1].
При вивченні зв'язку антигенів HLA з менінгококової інфекцією було обстежено 50 дітей, які перенесли менінгіт в різний в момент дослідження час [16]. Паралельно тіпіровалі 50 дітей менінгококкцеміі і 28 з менінгококовий назофарингіт. Проведені серологічні дослідження показали відхилення в розподілі деяких антигенів HLA в порівнянні з контрольною групою. Характерним для всіх варіантів хвороби, викликаної менінгококом, було зростання частоти зустрічальності антигену локусу В - HLA-Bw16. При ізольованому менінгіті з підвищеною частотою зустрічався також антиген HLA-В12: 34% в порівнянні з 13.3% у контрольній групі (табл.1).
Частота народження антигену HLA-B8 особливо при менінгококкцеміі і назофаренгіте виявилася різко зниженою. Так, антиген HLA-B8 ні виявлено при назофренгіте, а при менінгококкцеміі частота його становила 2% (у контролі - 16,1%)
Отже, сприйнятливість до менінгококи асоційована з антигеном HLA-Bw16. Захворювання у важкій формі частіше виникало в осіб з антигеном HLA-B12. Ймовірно, з цим антигеном пов'язаний характер відповідної реакції організму, в результаті чого спостерігається гостра клінічна картина хвороби. З антигеном HLA-B8, мабуть, асоційована резистентність до менінгококи.

Вірусний гепатит В - захворювання інфекційного характеру, збудником якого є специфічний вірус НВs.
Клінічний перебіг гепатиту В відрізняється різноманітністю симптомів і гостротою процесу. Клінічні варіанти цього захворювання в певній мірі залежать від кількості надійшов в організм збудника. Зокрема, безсимптомне носійство вірусу гепатиту В спостерігається при ентеральному зараженні, при якому в організм звичайно надходить відносно невелика доза вірусу. Однак велике значення у розвитку хвороби, мабуть, має генетична структура мікроорганізму, зокрема зв'язок генів, відповідальних за імунну відповідь, з системою HLA.
При типування хворих на гепатит було виявлено збільшення частоти народження антигену HLA-В18. Цей показник в загальній групі хворих був не настільки високим - 27, 5%. Однак при аналізі даного матеріалу з урахуванням клінічного перебігу захворювання було показано, що антиген HLA-В18 найчастіше зустрічається у хворих на хронічний персистуючим гепатитом (ХПГ) - 42,5%. Відносно висока частота народження характерна для антигену HLA-В18 у хворих хронічним активним гепатитом (ХАГ) - 30%.
Інші результати були отримані при типування хворих гострим гепатитом, який, як правило, закінчується одужанням. У хворих цієї групи була виявлена ??підвищена концентрація антигену HLA-В8 - 30% (див. табл.1). У свою чергу, частота народження антигену HLA-В18 виявилася близькою до норми.
Частота виявлення НВsAg у перехворілих гепатитом виявилася неоднаковою. При гострому гепатиті з сприятливому результатом вона склала 3%, тоді, як при ХАГ і ХПГ - 50 і 55% відповідно. Ці дані підтверджують припущення про те, що за наявності в фенотипі антигену HLA-В18 найчастіше спостерігається більш висока імунологічна резистентність до НВs-вірусу.
Можна простежити частоту розподілу деяких антигенів HLA в залежності то НВs-антигенемії (см.ріс.4). Серед хворих виділено дві групи: 1) хворі (41 осіб), у яких НВsAg визначали високочутливим радіоімунного і іммноензімним методами; 2) хворі (79 осіб), негативні на НBsAg; 3) здорові. У хворих на вірусний гепатит В з НВs-антигенемією зустрічальність антигенів HLA-А25 і HLA-В18 була вищою, ніж у групі без антигенемії. Частота народження антигену HLA-В8 склала 10%.
Таким чином, при дослідженні хворих на вірусний гепатит, що відрізняються клінічним перебігом процесу, виявлені зміни і відмінності в частоті розподілу деяких антигенів HLA, які залежали від інтенсивності процесу, тривалості присутності в організмі вірусної інфекції. Так, у хворих на гострий гепатит, що закінчується одужанням, виявлено збільшення частоти народження антигену HLA-В8. У хворих ХАГ частота зустрічальності HLA-В8 не була змінена, хоча за даними ряду закордонних авторів, підвищення концентрації даного антигену характерно для ХАГ.
Частота народження антигенів HLA-В8 і HLA-В18 має певну закономірність. Підвищена концентрація антигену HLA-В8 спостерігається при гострому гепатиті, антигену HLA-В18 - при хронічних формах і бессимптомном вірусоносієм. Отже, присутність антигену HLA-В8 у фенотипі асоціюється, як правило, з сильною відповідь реакцією оргнізму, а антигену HLA-В18 - з менш інтенсивною або дуже слабкою Иммунореактивность. [1]

Гострі респіраторні вірусні інфекції - ГРВІ займають одне з провідних місць в інфекційній патології. Щорічно в колишньому СРСР реєструвалося близько 30 млн. хворих на ГРВІ та грип [17]. Абсолютні середні цифри інфекційної захворюваності на грип та ГРВІ в Росії в 1986 - 1990 рр.. склали 42846413 на рік (при загальної інфекційної захворюваності - 46037806). За цей час понад 5 млн. чол перехворіли грипом і більше 37 млн. - ГРВІ. [20].
В останні роки змінився характер перебігу грипу та ГРВІ: відзначається прогресуючий зростання частоти гострого стенозуючого ларенгіта, ларинготрахеїту, ларинготрахеобронхіту (ОСЛ, ОСЛТ, і ОСЛТБ). Під терміном «гострий стенозуючий ларенгіт, ларинготрахеїт або ларинготрахеобронхіт» у дітей розуміють синдром, провідним клінічним симптомом якого є утруднення дихання через гортань, трахею і бронхи [21, 22, 23].
Летальність при ускладнених формах грипу та ГРВІ займає провідне місце порівняно з іншими інфекційними захворюваннями. Щорічно в нашій країні від грипу, ГРВІ та їх ускладнень гине 2000 чоловік [24]. Найбільш часто ОСЛ, ОЛСТ і ОСЛТБ хворіють діти до 2-х років - 215-230 випадків на 100 дітей [25, 26].
У ході досліджень Савченко Н.А. [27] було виявлено, що особи, які мають у фенотипі HLA-B14, є представниками групи підвищеного ризику по виникненню повторних ларинготрахеїтом при ГРВІ. Особи ж, які мають у фенотипі HLA-B15, є відносно резистентними до повторних захворювань.
Підсумовуючи результати дослідження антигенів HLA у здорових і хворих дітей європейської популяції, виявлено достовірно значимі антигени, відсотковий розподіл яких наочно представлено на рис.5.
Таким чином, як видно з рис. 5., В групі хворих з ОСЛ, ОСЛТ і ОСЛТБ при ГРВІ в європейській популяції м. Санкт-Петербурга Савченко Н.А. встановлена ??чітка позитивна асоціація захворювання з присутністю антигенів B41 Cw2 і DR1. У хворих, схильних до повторного виникнення ларіготрахіітов, крім наявності перерахованих вище антигенів, відзначена позитивна асоціативність по антигену HLA-В14 і негативна - по HLA-B15. У хворих з первинними стенозами гортані, трахеї і бронхів при ГРВІ виявлена ??тенденція до зниження частот зустрічальності HLA-DR6 і DR2, а також підвищення частот антигенів HLA-Cw3 ??і DR7.
Гострі стенози гортані, трахеї і бронхів при ГРВІ як в узбецької, так і в європейській популяціях генетично детерміновані загальними імуногенетичними маркерами HLA-В41 і Сw2. Водночас

Сторінки: 1 2 3 4