Головна
Реферати » Реферати з біології » Система HLA та інфекційні захворювання

Система HLA та інфекційні захворювання

маються популяційні особливості: позитивна асоціація в узбецької групі з HLA-А19 ( см.ріс.5); у дітей же Санкт-Петербурга позитивна - з антигеном HLA-DR1, гаплотипом А9Сw2 і негативна - з HLA-В15 (см.ріс.6). HLA-В14 і В18 більш часто зустрічаються в осіб чоловічої статі. [27]
Висновок.
З представлених даних літератури можна зробити висновок про те, що генетично детерміновані відмінності в силі імунної відповіді реєструються протягом усього життя, а ступінь реактивності живої системи визначає початок перебігу і результат захворювання. Все вищезазначене свідчить про актуальність досліджень HLA - системи при інфекційних захворюваннях. Це дозволить виявляти «групи ризику» при тій чи іншій патології і проводити профілактику.
Найбільш інтенсивні дослідження в цій області проводяться з 70-х років, тому більшість гіпотез і теорій ще не отримали достатнього підтвердження. Подальші розробки повинні виявити як нові закономірності зв'язків системи HLA, так підтвердити або спростувати старі. Новизна порушеної теми і становить інтерес для вивчення.
Список літератури.
1.Сочнев А.М. , Алексєєв Л.П. , Тананов А.Т. Антигени системи HLA при різних захворюваннях і трансплантації. - Рига, 1987.
2. Pathology.dn / Lectures / Immune_Anormalities.shtml
3.Goyert SM., Shively JE, Silver J. Biochemial characterization Ia molecules HLA-DS, equivalent to mrine IA subregion molecules. - J. exp. Med., 1982, vol. 156, № 2, p.550-556.
4. Provisor.kharkov/archive/2000/N9/twoviews.htm
5.Bach FH, Gose JF, Alter BJ et al. Post, present and future aspects of histocompatibility. - Transplant. Proc., 1979, vol. 11, № 1, p.1207-1211.
6. Dausset J., Contu L. MHC in general biologic recognition: its theoretical implication in transplantation. - Transplant. Proc., 1981, vol. 13, № 13, p.895-899.
7. Dupont B., O'Reily RJ, Pollac MS et al. Use of HLA genotipicaly different donors in bone marrow transplantation - Transplant. Proc., 1979, vol. 11, № 1, p.219-224
8.Тананов А.Т. HLA і хвороби крові. Асоціація з віком початку захворювання, тривалістю життя: Матер. 7-го міжнар. совещ. За тканинного типування. Тез. докл. Л., 1981 с.175-175.
9. Тананов А.Т., Абакумов Е.М. HLA антигени і тривалість життя хворих гострим лейкозом. - Тер. арх., 1981, № 4 с.77-79.
10. Тананов А.Т. Значення системи HLA в оцінці ступеня ризику виникнення та прогнозу захворювань: Автореф. дис. докт. - М., 1982
11.Havernkorn MJ, Hofman B., Masurel N., Rood JJ van. HLA-linked genetic control of immune response in man. - Transplant. Rev., 1975, vol.22, p.120-124.
12.Marsh DG, Biss WB, Hsu SH, Goodfriend L. Association of the HL-A7 cross-reacting group with a specific reagenic antibody response in allergic man. - Science, 1973, vol. 179, N4074, p.691-694.
13.Spencer MJ, Cherry JD, Rowell KR et al. Antibody responses following Rubella immunization analysed by HLA and AB0 types. - Immunogenetics, 1977, vol. 4, N4, p.365 - 372.
14.Boyer KM, Sumaya CV, Cherry JD et al. Histocompatibility antigens and humoral immunity to Epstein - Barr virus. - Tissue Antigens, 1980, vol.15, N2, p.105-111.
15.De Vries RRP, Kreeftenberg HG, Loggen HG, Rood JJ van. In uitro immune responsiveness to vaccina virus and HLA. - New Engl. J Med., 1977, vol. 297, N3, p.692-696.
16. Покровський В. І., Пегрунін Ю. п.б Шапкін В. І., Тананов А. Т. Ризик захворювання на менінгококову інфекцію дітей з різними фенотипами HLA. - ЖМЕІ, 1981, № 1б с. 54 - 56.
17 .. Bertrams J. Immunogenetical aspects of multiple sclerosis with special regard to the HLA-histocompatibility system. - Boll. Ist. Sieroter. Milan., 1977, vol.56, N6, p. 506-515.
18.Degos L., Lepage V. Le systeme HLA et ses applications en pathologie humaine. - Rev Med., 1981, vol.22, N24, p.1467 - 1472.
19.Богомолов. Б.П. Клінічна діагностика гострих респіраторних захворювань та грипу. Клин. Мед. - 1990. - № 4. - С.15-27.
20. Покровський В.І. Інфекційні хвороби в Російській Федерації. Тер. архів. - 1992. - Т. 64. - № 11. - С. 3-6.
21. Мітін Ю. В. Синдром ларинготрахеїту при ГРВІ у дітей: Автореф. дісс. ... Докт. мед. наук. - Л., 1981. - 28 с.
22. Мітін Ю. В. Клінічна класифікація, диференційний діагноз і лікування гострого ларинготрахеїту у дітей: методич. рекомендації. - М., 1985 - 27 с.
23. Мітін Ю. В. Гострий ларинготрахеїт у дітей. - М.: Медицина, 1986. - 208 с.
24. Мартинкін ??А. С., Морецький І. А., Самійло М. Н., Тайц Б.М. Гострі стенози гортані, трахеї і бронхів при гострих респіраторних вірусних інфекціях у дітей: методич. рекомендації. - Л., 1991. - 28 с.
25. Алфьоров В. П., Соловйов С. Б., Бронштейн Б.М. та ін Клініка і лікування гострих стенозів гортані у дітей. Педіатрія. - № 2. - 1989. - С. 82-83.
26. Нісевіч Н. І., Казарін В. С., Пашкевич Г. С. Круп у дітей. - М.: Медицина, 1985. - 296 с.
27.Савченко Н.А. Клініко-генетичні аспекти гострих стенозів гортані, трахеї і бронхів при гострих респіраторних вірусних інфекціях у дітей: Дисс. - Санкт - Петербург, 1994.
28. Зарецька Ю. М., Клінічна імуногенетика. - М.: Медицина. 1983. - 208 с.
29.Lamm LVHLA-DR matching and pool size requirements. Lancet - 1980. - Vol2. No8197 - P. 755
30. Шімолін А. П. Особливості розподілу HLA-антигенів у узбецької популяції та його асоціація з хронічним носительством збудників деяких інфекцій: Дисс. ... Канд. біол. наук. - Ташкент, 1988. - 102 с.
31.De Vries R. R. P., Rood J.J. van. HLA and infectious diseases: Ir genes and natural selection. - Tissue Antigens, 1977, vol.10, N 3, p. 212.
Сторінки: 1 2 3 4
 
Подібні реферати:
Дослідження апоптотической активності лімфоцитів периферичної крові in v ...
7,38 (0,79 p1 (0,05 p2 (0,01 | 4,31 (0,40 p1 (0,001 | 0,63 (0,10 p1 (0,001; p2 (0,01 | 0,30 (0,06 p2 (0,01 | 1,92 (0,32 | 0,05 (0,01 p2 (0,01 | 0,51 (0,03 | | | | Від.,% | | 59,98 (2,55 p1 (0,01 | 8,61 (1,17 p1 (0,001; p2 (0,01
Грип: нові методи профілактики та лікування
John J. Treanor, MD, University of Rochester, Rochester, NY, William P. Glezen, MD, Baylor College of Medicine, Houston, and Keith S. Reisinger, MD, MPH, Primary Physicians Research, Pittsburgh
Грип
. Респіраторний симптоми o ураження гортані і трахеї; o Сухий (у ряді випадків - вологий) хворобливий кашель; o Порушення фонації; o Болі за грудиною; o Риніт [pic] (нежить); o Гіперемія [pic], цианотичность [pi
Гепатопатіі собак
Захворювання печінки (гепатопатии) у собак є актуальною проблемою для практикуючих ветеринарних лікарів . Гепатопатіі важкі в лікуванні, часто рецидивують, можуть мати летальний результат.
Трансгенні рослини як біопродуценти білків медичного призначення
Рослини-продуценти антитіл. Рослини-продуценти субодиничних вакцин. Рослини-продуценти фармацевтичних білків.
Грип
ЗМІСТ: Про грип 3 Історія 4 Структура і властивості 4 Антигенна мінливість вірусів грипу 6 Як відбувається зараження грипом 7 Симптоми 10 Ускладнення і наслідки грипу 14 Статистика захворювання на грип в Росії 16 Епідеміологія 17 Висновки: чи велика загроза пандемії? 19 Джерела та література: 21 Про грип Грип - це важка вірусна інфекція, яка вражає чоловіків, жінок і дітей різного віку і національностей.
Біологічна характеристика збудників вірусних трансфузійних гепатитів
В даний час, як ніколи раніше стоїть проблема посттрансфузійних гепатитів та Служби крові. Істотне зниження якості життя в Україні, ослаблення державної підтримки донорства та роботи з насел
Хвороби нервової системи птахів
Парези і паралічі нервів. Про дослідженнях функції периферичної центральної нервової системи у диких і декоративних птахів даних недостатньо. Клінічні симптоми більшості захворювань неспецифічні.
СНІД
Згідно термінології ВООЗ, СНІД - це вірусна хвороба, що перешкоджає боротьбі організму проти інфекцій і ракових захворювань. Заражені СНІД люди легко уражуються великою кількістю незвичайних і загрозливих ж
Вміст аскорбінової, дегідроаскорбінової і дикетогулоновая кислот в Ері ...
Метою даної роботи було визначення вмісту АК, ДАК , ДКГК в загальній еритроцитарної масі у дітей, які страждають на інсулінозалежний цукровий діабет. Дана робота являє собою частину досліджень, провід
Синдром гібридного дисгенезу у Drosophila melanogaster
Таким чином, контроль активності мобільних генетичних елементів у системах гібридного дисгенеза тісно взаємопов'язаний з механізмами транспозиций і репарації генетичних ушкоджень. Це обумовлює чувстви
Використання фітонцидні рослин для оздоровлення повітря приміщень
Фітонциди - це речовини, які продукують рослинами і мають бактерицидні, антіфунгальние (активні щодо мікроскопічних грибів і актиноміцетів) і протістоцідние (активні щодо клітинних просте
Синдром Кушинга
Синдром Кушинга (гіперадренокортицизм, хронічна гіперкортізонемія) - ендокринне захворювання, що зустрічається найчастіше у вікових такс, пуделів, боксерів, німецьких вівчарок та інших порід собак
Синдром Хорнера у собак
Синдром Хорнера (Горнера) реєструється у собак, кішок, коней, а також у людини. Клінічні ознаки: запали очне яблуко, маленький зіницю, підняте третє віко і опущене верхнє. При цьому тварина не відчуває ніякої хворобливості.
Метаболічні зрушення в організмі, що відбуваються внаслідок цукрового діабет ...
З різних паталогічна станів, пов'язаних з порушеннями ендокринної функції підшлункової залози, цукровий діабет, характе-різующійся абсолютною або відносною недостатністю інсуліну, за частотою
Проникнення північних дендрофільних видів птахів в глиб пустель Казахстану
З 22 видів неморальних і лесоcтепних птахів, проникаючих по долині р.. Урал з півночі далеко в глиб пустель Казахстану, 10 видів в основному лісостепового генезису.
Дослідження клітинного циклу методом проточної цитометрії
Справжній огляд літератури присвячений застосуванню цитометрії для оцінки параметрів клітинного циклу на експериментальному і клінічному матеріалі. Хоча в огляді переважно наводяться відомості, що стосуються проточною
Досягнення генетики
Отримала розвиток клінічна генетика - один з найважливіших напрямків сучасної медицини, які купують реальне профілактичне значення. З'ясувалося, що безліч хронічних хвороб людини є прояв
Деякі наслідки використання пестицидів для степових птахів Східної Е ...
Застосування пестицидів в протиепідемічної службі, а також у сільському та лісовому господарстві нерідко викликає катастрофічні побічні наслідки для диких тварин.
Грибкові захворювання кактусів і сукулентів
Грибкові захворювання найбільш поширені при неправильному догляді. Найулюбленіше час їх виникнення - холодну пору року при рясному поливі. Лікування подібних захворювань ефективно тільки в ранні стадії хвороби.