Головна
Реферати » Реферати з біології » фіторізноманіття сіяного луки

фіторазнообразія сіяного луки

багатства грунтів природних сіножатей в травостої спостерігається перевага рослин мезотроф / 35,38,39 /. Дослідження з екологічного складу польдера представлені в таблицях 2 і 3.


Таблиця 2

Групи рослин по відношенню

до багатства грунту


Назва групи
Кількість видів

число
%
Евтрофи
18
32.4
мезотроф
31
54.0
Оліготрофи
7
13.6
Всього
56
100
Як випливає з таблиці, в травостої сіяного луки в умовах польдера по відношенню до трофности грунту відзначено значне переважання рослин групи мезотроф. Менш численна за кількістю представлених видів була група рослин евтрофов. Невелике вміст в травостої луки рослин групи оліготрофов вказує на незначне збіднення грунту польдера. Переважання в травостої сіяного луки групи рослин мезотроф зі значною участю групи евтрофов свідчить про середній рівень багатства грунту польдера / рис. 1 /.
В цілому, під впливом більш-менш інтенсивного осушення земель, що проводилося протягом декількох років, в лучно-болотних фітоценозах відбуваються зміни в бік мезофітізаціі їх видового складу. Зростає велика кількість мезофітних видів злаків і різнотрав'я / 30,35,47 /.
Дані по відношенню видів рослин до вологості грунту представлені в таблиці 3.
Таблиця 3

Групи рослин по відношенню

до вологості грунту


Назва групи
Кількість видів

число
%
ксеромезофіти
10
18.2
Мезофіти
30
53.0
гігромезофітов
12
21.6
Мезогігрофіти
3
5.4
Оксіломезофіти
1
1.8
Всього
56
100
Як випливає з таблиці, в травостої сіяного луки по відношенню до вологості грунту в умовах польдера переважають рослини групи мезофітов. Менш численними по представлених видів були групи рослин ксеромезофіти і гігромезофітов. Домішки інших екологічних груп свідчать про варіабельності умов зволоження грунту як у бік зниження так і підвищення / рис.1 /.
Переважання в травостої сіяного луки рослин групи мезофітов свідчить про середній рівень вологості грунту польдера, що створює сприятливі умови для проростання рослин місць середнього зволоження. Види рослин по екологічних груп представлені у додатку II.
Біологічні особливості рослин мають велике значення і на них звертається велика увага при вивченні лугових спільнот / 8,32 /. Аналіз біологічних груп рослин дозволяє більш вдало підбирати склад травосумішей по способах і типах розвитку. Це знаходить своє застосування в розробці шляхів використання сіяних луків / 13,21,45,64 /.
Аналізуючи видовий склад сіяного луки польдера по Раункиеру / 47 / в травостої луки було відмічено декілька груп рослин, представлених в таблиці 4.

Назва групи
Кількість видів

число
%
Хамефіти
2
3.6
гемікріптофіти
38
67.6
геофіти
4
7.2
терофіти
12
21.6
Всього
56
100


Як випливає з таблиці, більшість рослин становлять групу гемикриптофитов. Менш численна група терофітов. Переважання групи гемикриптофитов є загальною ознакою для лугових спільнот. Однак значну участь у травостої рослин групи терофітов свідчить про поступове зосореніі
польдера несіяними видами трав, що можна розглядати як деградацію сіяного луки / рис.1 /.
Переважання в посівах багаторічних трав / 21,27,45 / є характерним для лугових спільнот.
Дані за тривалістю життя рослин сіяного луки представлені в таблиці 5.
Групи рослин за тривалістю життя
Назва групи
Кількість видів

число
%
Багаторічні
41
73.0
Дворічні
1
1.8
Однорічні
14
25.2
Всього
56
100

Як випливає з таблиці, в травостої сіяного луки переважають багаторічні трави, що сприяє збільшенню продуктивності луки, так як багаторічні трави мають неограниченностью кущіння з вегетативним відновленням. Це створює умови для максимального використання травостою та отримання кількох
укосів з однієї території сіяного луки. Проте присутність в травостої луки однорічних видів рослин вказує на засміченість сіяного луки, так як вони з'являються в травостої при порушенні цілісності дернини і частіше є наслідком антропогенного впливу на сіяний луг / рис.1 /.
Важливе значення для сінокосів має пік цвітіння травостою. Цей фактор впливає на вибір способів і термінів сінокосіння / 11,43 /.
В травосуміші для більш раціонального використання сенокосной зрілості рослин луки рекомендовано включати види з подібними по часу термінами цвітіння / 47,59 /.
Дані за термінами цвітіння рослин сіяного луки представлені в таблиці 6.

Таблиця 6


Групи рослин за термінами цвітіння


Назва групи
Кількість видів

число
%
Раннелетнецветущіе
8
14.4
летнецветущіх
43
76.6
Позднелетнецветущіе
5
9
Всього
56
100


Як випливає з таблиці, більшість представлених в травостої польдера видів рослин є летнецветущіх, що сприяє рівномірному дозріванню травостою і дозволяє багаторазово використовувати його як культурний сінокіс.
Незначні включення в травостої раннелетнецветущіх і позднелетнецветущіх видів не надають вирішального впливу на терміни сенокосной зрілості сіяного луки в цілому, так як пік цвітіння припадає саме на летнецветущіх види рослин / рис.1 /.
Рослини Білоруського Полісся можна диференціювати за належністю до типів рослинного покриву / 47/.Ето дозволяє з'ясовувати фактори, що впливають на подальший розвиток природних сіножатей і сіяних луків / 63 /.
Дані про приуроченості рослин польдера до типів рослинного покриву представлені в таблиці 7.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8
 
Подібні реферати:
фіторазнообразія сіяного луки
Практичне значення роботи полягає в багатофакторному аналізі видового складу сіяного луки та вироблення на підставі отриманих результатів і даних літератури шляхів збереження фіторазнообразія сіяного луки по
Бур'яни і боротьба з ними
Один з найважливіших елементів (ланок) систем землеробства - боротьба з бур'янами (засміченими рослинами). Бур'яни - це рослини, що засмічують сільськогосподарські угіддя і завдають шкоди сх культурам. До бур'янистим прина
Дослідження апоптотической активності лімфоцитів периферичної крові in v ...
7,38 (0,79 p1 (0,05 p2 (0,01 | 4,31 (0,40 p1 (0,001 | 0,63 (0,10 p1 (0,001; p2 (0,01 | 0,30 (0,06 p2 (0,01 | 1,92 (0,32 | 0 , 05 (0,01 p2 (0,01 | 0,51 (0,03 | | | | Від.,% | | 59,98 (2,55 p1 (0,01 | 8,61 (1,17 p1 (0,001; p2 (0,01
Шпаргалки по ботанічної географії
2. Ареал - частина земної поверхні в межах якого поширений і проходить повний цикл розвитку даний таксон. Основний одиницею фітохорологія є вид. Ареал описується: словами і нанесенням на геог
Роль вищих рослин у грунтоутворенні (шпаргалка)
Від багаторічних деревних порід щорічно надходить в грунт лише незначна маса у вигляді опаду відмираючих частин. Чагарникова рослинність щорічно втрачає значно більшу частину свого біомаси, а Назе
Гумус - хліб для рослин
За допомогою хімічних добрив і пестицидів (отрутохімікатів, призначених для боротьби з різними комахами-шкідниками, бур'янами, шкідливими грунтовими грибами) їх витравили на полях, а грунту від цього втратили гумус і родючість.
Повідомлення на тему: Суксцессія
Будь екосистема, пристосовуючись до змін зовнішнього середовища, знаходиться в стані динаміки. Ця динаміка може стосуватися окремих ланок екосистем (організмів, популяцій, трофічних груп), так і всієї
До гербарій з практичних занять по курсу луговодство
Коротка характеристика лугових рослин ( в табличній формі.)
Весняні спостереження птахів у балці Студений Колодязь
Облік проводився при похмурій погоді, поривчастим вітром, температурі повітря 3оС. Спостереження велися маршрутним методом, що охоплює всі основні біотопи балки. З маршрутом пройдено 6,5 км.
Темпи розвитку парціальних кущів брусниці звичайної Vaccinium vitis-ida ...
Темпи розвитку особин представляють собою один з суттєвих ознак популяцій рослин. Від цього боку організації залежать здатність популяційної системи до самопідтримки і її стійкість, оскільки
Експеримент Ван Гельмонта
Рослини добувають біомасу не з грунту.
Екологічні стратегії рослин
К-стратеги відрізняються турботою про нечисленному прийдешнім, це спостерігається, наприклад, у слонів. R-стратеги характеризуються максимальною плодовитістю і відсутністю турботи про потомство, наприклад, аскариди.
Медоносная база бджільництва
На території нашої країни росте медоносів і пилконосів понад тисячу видів, проте практичне значення для галузі мають два-три десятки з них.
Мохоподібні
Мохоподібні, являють собою досить великий, що нараховує близько 20 тисяч видів, відділ рослинного царства. Мохоподібні - представники вищих, або побеговая, рослин. Це найбільш примітивний тип в до
Історія розвитку життя на землі
| ЕРИ | Періоди та їх | | | | Тривалість | Тваринний та рослинний | | | (в млн . років) | Світ | | Назва | Вік | | | | і | | | | | тривалість | (у | | | | | млн. | | | | (в млн. років) | років
Значення зелених насаджень
Для всього населення було б бажаним наявність теплового комфорту, яке залежить від теплообміну людини з навколишнім середовищем. Вплив зелених насаджень на пом'якшення температурного режиму відкритих пространс
Пристосування рослин до водного режиму
Характеристика основних груп рослин по відношенню до води. Анатомо-морфологічні пристосування рослин до водного режиму. Фізіологічні адаптації рослин, приурочених до местообитаниям різної зволоженості.
Вплив вихлопних газів автомобілів на розмір приросту, біомасу і жизнеспо ...
Камера Ван Тигель складається з скляного циліндричного кільця, яке прикріплене до предметного склу парафіном, а зверху кільце накрите покривним склом. Усередині кільця поміщають краплю води. На нижню пове
Жаби
Мабуть, немає людини, яка б не знала, як квакають жаби. Багатьом доводилося весняної деколи чути і багатоголосі «жаб'ячі концерти» коли сотні рулад зливаються в оглушливий хор. Довгий час вважав
Зелені добрива на садовій ділянці
Зелене добриво зазвичай широко застосовується в рільництві і значно рідше на садових ділянках. Проте відомо, що вирощування сидеральних культур з подальшим закладенням їх у грунт, збагачує її органічною речовиною і азотом.