Реферати » Реферати з біології » фіторізноманіття сіяного луки

фіторазнообразія сіяного луки

Таблиця 7

Групи рослин

по приуроченості до типів рослинного покриву


Назва групи
Кількість видів

Кількість
%
Лугові
34
60.4
Лісові
5
9
Болотні
3
5.4
Засмічені
14
25.2
Всього
56
100


Як випливає з таблиці, в травостої сіяного луки більшість видів рослин належить до луговому типом рослинності. Дані види є домінуючими в луговому фитоценозе. За кількістю видів так само численною є група бур'янів, наявність якої свідчить про антропогенний вплив на сіяний луг. Вони є баластними і не надають визначального впливу на якості польдера. Групи рослин лісового та болотного типів рослинності роблять свій вплив на якість травостою допомогою включення конкретних видів рослин, але не є визначальними / рис.1 /.
Аналіз морфологічних особливостей рослин лугових співтовариств дозволяє робити висновки про структуру субстрату луки / 28,47 /. Так кістекорневие і сланкі типи кореневих систем рослин характеризують щільні погано аеровані грунту лугів. А кореневищні і стержнекорневие типи систем характерні для рослинних угруповань з пухкими, добре аеровані грунтами / 23,47 /. Вивчення даного аспекту дозволяє з'ясувати - наскільки придатна грунт польдера для засіву бобово - злакової травосуміші і її подальший розвиток в даних умовах.
Аналізуючи морфологічні особливості рослин луки і їх здатності до вегетативного розмноження і розселення / 31,44 /, раніше були відзначені екобіоморфи дліннокорневіщних рослин помірного зволоження і сухих місць проживання, короткостержнекорневих і короткокорневіщноє рослин, що складають більшість в травостоях .
Дані по морфологічних особливостей рослин сіяного луки представлені в таблиці 8.


Таблиця 8

Групи рослин

за типами кореневих систем


Назва групи
Кількість видів

число
%
1
2
3
дліннокорневіщноє
11
20.0
Корнеотприсковие
1
1.8

Окончаніеніе таблиці 8

1
2
3
пухкокущова
2
3.6
Кореневищні-рихлокустові
2
3.6
Кістекорневие
1
1.8
Кореневищні
3
5.4
короткокорневіщноє
12
21.6
Длінностержнекорневие
7
12.6
Короткостержнекорневие
13
22.4
Сланкі
4
7.2
Всього
56
100


Як видно з таблиці, для більшості видів рослин польдера характерні кореневі системи типу короткостержнекорневой і короткокорневіщноє. Також у багатьох видів представлені длінностержнекорневая і дліннокорневіщноє типи кореневих систем. Переважання в польдері рослин з даними типами кореневих систем свідчить про те, що грунт об'єкта дослідження пухка і добре аерована. Дані грунтово - грунтові умови сприятливі для росту і розвитку лугових трав, що підкреслюється різноманітним видовим складом польдера / рис.1 /.4.1.4. Х Про З Я Й С Т У Е Н Н О - Б О Т А Н І Ч Е С К И Й

З Про З Т А В Р А С Т Е Н І Й С Е Я Н О Г О Л У Г АУ результаті формування польдерних систем в травостої сіяних луків зросла вміст видів рослин, що належать до груп злакових і різнотрав'ям, які є менш вимогливими до багатства і зволоженню грунту / 9 , 13,31,44,62 /. Це зробило своєрідне вплив на видове різноманіття сіяних луків та їх кормову і поживну цінність.
При аналізі видового складу в господарсько-ботанічному відношенні в польдері "Покалюбичи" було відзначено кілька груп рослин, представлених в таблиці 9 і рис.2.
Таблиця 9

Господарсько-ботанічні

групи рослин сіяного луки


Назва групи
Кількість видів

число
%
Злакові
10
17.2
Бобові
6
10.8
Різнотрав'я
40
72.0
Всього
56
100


З них:

Лікарські
9
14.4
Декоративні
7
12.6
Всього
15
27

Як видно з таблиці, в травостої сіяного луки польдера "Покалюбичи" представлені 3 господарсько-ботанічні групи, які мають нерівноцінними господарську значимість. З них найбільш численна по кількістю представлених видів група різнотрав'я. Однак, за масою представлених видів у травостої луки переважали рослини груп злакових і бобових, які володіють високим рівнем кормової і поживної цінності.
Кормова цінність груп злакових, бобових і різнотрав'я по класах представлена ??в таблиці 10 і рис.3.
Таблиця 10

Назва групи
Класи кормової цінності

I
II
III
IV
V

Види
%
Види
%
Види
%
Види
%
Види
%
Злакові
8
14.4
1
1.8
1
1.8
-
-
-
-
Бобові
4
7.2
-
-
2
3.6
-
-
-
-
Різнотрав'я
3
5.4
5
9
16
28.8
13
23.4
3
5.4


Примітка: по / 62 / запропоновані п'ять класів кормової цінності. I - рослини високої кормової цінності, найбільш багаті протеїном і білком, містять відносно мала кількість клітковини, добре чи відмінно поїдається тваринами, мають високу продуктивність, стійкі до випасу. II - рослини середньої кормової цінності з менш сприятливим поєднанням протеїну і клітковини. Поедаемость тваринами частіше середня. III - рослини низькою кормової цінності з низьким вмістом протеїну і високим вмістом клітковини. Вони, особливо злаки, швидко грубіє, поедаемость тваринами погана, рідше задовільна. IV - рослини не мають кормової цінності з несприятливим поєднанням протеїну і клітковини. Мають ряд негативних якостей - опушенность, колючки, запах, через які погано поїдаються жівотнимі.V - рослини шкідливі та отруйні. Ступінь отруйності їх неоднакова, нерідко залежить від фази розвитку. Домішка деяких з них в малих дозах вважається

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8
 
Подібні реферати:
фіторазнообразія сіяного луки
Практичне значення роботи полягає в багатофакторному аналізі видового складу сіяного луки та вироблення на підставі отриманих результатів і даних літератури шляхів збереження фіторазнообразія сіяного луки по
Дослідження апоптотической активності лімфоцитів периферичної крові in v ...
7,38 (0,79 p1 (0,05 p2 (0,01 | 4,31 (0,40 p1 (0,001 | 0,63 (0,10 p1 (0,001; p2 (0 , 01 | 0,30 (0,06 p2 (0,01 | 1,92 (0,32 | 0,05 (0,01 p2 (0,01 | 0,51 (0,03 | | | | Від. ,% | | 59,98 (2,55 p1 (0,01 | 8,61 (1,17 p1 (0,001; p2 (0,01
До гербарій з практичних занять по курсу луговодство
Коротка характеристика лугових рослин (у табличній формі.)
Шпаргалки по ботанічної географії
2. Ареал - частина земної поверхні в межах якого поширений і проходить повний цикл розвитку даний таксон. Основною одиницею фітохорологія є вид. Ареал описується: словами і нанесенням на геог
Бур'яни і боротьба з ними
Один з найважливіших елементів (ланок) систем землеробства - боротьба з бур'янами (засміченими рослинами). Бур'яни - це рослини, що засмічують сільськогосподарські угіддя і завдають шкоди сх культурам. До бур'янистим прина
Роль вищих рослин у грунтоутворенні (шпаргалка)
Від багаторічних деревних порід щорічно надходить в грунт лише незначна маса у вигляді опаду відмираючих частин. Чагарникова рослинність щорічно втрачає значно більшу частину свого біомаси, а Назе
Екологічні стратегії рослин
К-стратеги відрізняються турботою про нечисленному прийдешнім, це спостерігається, наприклад, у слонів. R-стратеги характеризуються максимальною плодовитістю і відсутністю турботи про потомство, наприклад, аскариди.
Взаємозв'язок деяких ознак у кормових бобів
Значення кормових бобів як сільськогосподарської культури і як об'єкта біологічних досліджень загальновідомо. По збору протеїну з одиниці площі боби у вологих регіонах перевершують горох і ріпак.
Відмінність тварин і рослин.
Відмінність тварин і рослин. Найбільш істотна відмінність між тваринами і рослинами полягає насамперед у способі харчування.
Зелені добрива на садовій ділянці
Зелене добриво зазвичай широко застосовується в рільництві і значно рідше на садових ділянках. Проте відомо, що вирощування сидеральних культур з подальшим закладенням їх у грунт, збагачує її органічною речовиною і азотом.
Повноцінні і неповноцінні білки
Які ж потреби людини в білку? Нерідко за цю величину пропонують приймати мінімальну норму білка, необхідну для підтримки азотистого рівноваги в організмі, нижче якої нормальна жізнедеятель
Роль водної рослинності в руслових процесах малих річок
До цих пір недостатньо вивчена роль гидрофитов в русловому процесі, а також "зворотна сторона" питання - вплив річкового потоку як специфічної середовища проживання на формування і розвиток водних рослинних угруповань.
Медоносная база бджільництва
На території нашої країни росте медоносів і пилконосів понад тисячу видів, проте практичне значення для галузі мають два-три десятки з них.
Що таке ліс?
Сучасні природні ліси пройшли довгий шлях становлення і розвитку. Протягом багатьох століть в лісі підбирався певний склад рослин, здатних до спільного існування. Час від часу під п
Гумус - хліб для рослин
За допомогою хімічних добрив і пестицидів (отрутохімікатів, призначених для боротьби з різними комахами-шкідниками, бур'янами, шкідливими грунтовими грибами) їх витравили на полях, а грунту від цього втратили гумус і родючість.
Повідомлення на тему: Суксцессія
Будь екосистема, пристосовуючись до змін зовнішнього середовища, знаходиться в стані динаміки. Ця динаміка може стосуватися окремих ланок екосистем (організмів, популяцій, трофічних груп), так і всієї
Поглинання води коренем і її транспорт у квіткових рослин
Цілі уроку - актуалізувати знання про будову кореневих волосків, ксилеми, молекули води, про поняття осмосу, осмотичного тиску, кагезіі, адгезії та ін Розглянути фізіологічні механізми всмоктування води коренем.
Чину лугова (сімейство бобових)
Також чину використовується як лікарська рослина. У народній медицині чинулугова відома з давніх часів під назвами стрілець-трава і трава-Журавка. Здавна використовували чину лугову як отхарк
Пристосування рослин до водного режиму
Характеристика основних груп рослин по відношенню до води. Анатомо-морфологічні пристосування рослин до водного режиму. Фізіологічні адаптації рослин, приурочених до местообитаниям різної зволоженості.
Історія розвитку життя на землі
| ЕРИ | Періоди та їх | | | | Тривалість | Тваринний та рослинний | | | (в млн. років) | Світ | | Назва | Вік | | | | і | | | | | тривалість | (у | | | | | млн. | | | | (в млн. років) | років