Реферати » Реферати по біології » Програма навчання + тести з біології для школи.zip

Програма навчання + тести по біології для школи.zip

Технологічна карта №5 (продовження)
| Тема уроку | | ХИМИЧЕСКИЙСКЛАД КЛЕТКИ | |
| | | КИЙ СКЛАД Ю | |
| | | ДЕТКИ | |
| Пізнавальні | 1. Проведіть дослідження з визначення фізичних |
| завдання | властивостей білків, жирів і вуглеводів. Приведіть у порядок |
| | робоче місце. Оформіть отримані результати в зошиті. |
| | |
| | |
| | Лабораторна робота |
| | «Визначення фізичних властивостей білків, жирів і |
| | вуглеводів (крохмаль, цукор)» |
| | Обговоріть, які фізичні властивості цих речовин можна |
| | досліджувати і яким способом. Занесіть отримані дані |
| | в таблицю. |
| | |
| | Білок |
| | Жир |
| | вугіллі |
| | води |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Сахароза |
| | Крохмаль |
| | 1. 2. 3. 4. 5. |
| | 2. 3. |
| | Стан Розчинність Колір Запах |
| | Висновок: |
| | Перевірте сбо! Виконайте тес 1. Все органіч 2. Жири є |
| | |
| | 1 знання - від т. Юскіе вещесп ються источни |
| | гветьте на пи |
| | ва добре рас ком енергії та |
| | еоси в Навчальному |
| | ються в у води (так). |
| | Ке на с. 15. оді (немає). |
| | |
| | |
| | |
| | Властивості | Білок | Жир | Вуглеводи |
| | речовини | | | |
| | | | | Сахароза | Крохмаль |
| | 1.Состояніе | | | | |
| | 2.Растворімос | | | | |
| | ть | | | | |
| | 3. Колір | | | | |
| | 4. Запах | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Висновок: |
| | 2. Перевірте свої знання - відповіді на питання в підручнику |
| | на стор. 15 |
| | 3. Виконайте тест: |
| | 1. всі органічні речовини добре розчиняються у воді |
| | (немає). |
| | 2. жири є джерелом енергії і води (так). |
| | 3. Хімічні елементи в клітині - зовсім інші, ніж в |
| | неживої природі (немає). |
| | 4. Залізо накопичується в яблуках, а йод - у морській |
| | капусті (так). |
| | 5. Одні й ті ж елементи входять до складу живої і неживої |
| | природи, що свідчить про їх єдність (так). |
| | 6. Найпоширеніше неорганічне речовина - вода |
| | (так). |
| | 7. Чим активніше працює орган, тим в його клітинах менше |
| | води (немає). |
| | 8. Гемоглобін - це червоний білок нашої крові (так). |
| | 9. Щоб бути здоровим, людина повинна на добу отримувати |
| | з їжею 100 г білка (так). |
| | 10. Вуглеводи потрібні тільки рослинам (немає). |
| | 11. Нуклеїнові кислоти здійснюють зберігання та передачу |
| | спадкових ознак (так). |
| | 12. До складу клітини входять органічні та неорганічні |
| | речовини (так). |
| Організація | Проводять дослідження властивостей органічних речовин, |
| діяльності | заповнюють таблицю, відповідають на запитання в підручнику, |
| учнів | виконують тест. |
| Розвиток умінь | Висловлювати гіпотезу, оцінювати результат досвіду, |
| учнів | встановлювати міжпредметні зв'язки, користуватися |
| | лабораторним обладнанням, виконувати правила техніки |
| | безпеки, використовувати і пред'являти наявні |
| | знання, у |
| Основні поняття | Фізичні властивості речовини, білки, жири, вуглеводи, |
| і терміни уроку | крохмаль, » 1, хароза. Органічні речовини і |
| | неорганічні, хімічний елемент. |

Технологічна карта Л "5 (продовження)
| Тема уроку | ХИМИЧЕСКИЙСКЛАД КЛЕТКИ |
| Джерела | Основні: підручник , с. 15; вода, борошно, рослинне масло, |
| інформації | насіння соняшнику, бульба картоплі, шматочки марлі і |
| | папери, піпетки. Додаткові: довідники за властивостями |
| | речовин. |
| Домашнє завдання | - |
| | |
| Оцінки за урок | Усім оцінки за тест; 2-3 оцінки за оформлення результатів |
| | лабораторної роботи; 4-5 зошитів на перевірку. |

| | Технологічна карта Л? 6 |
| Тема уроку | КЛІТИНА - елементарна частинка ЖИВОГО |
| Плановані | Учні дізнаються, в яких формах на Землі існує |
| результати | життя, будова клітини. |
| Особистісна | У людини 46 хромосом: 23 - від матері і 23 - від батька. |
| значимість | Більше чи менше число хромосом призводить до невиліковних |
| досліджуваного для | хворобам. |
| школяра | |
| План уроку | 1. Різноманітність клітинних і неклітинних форм життя. 2. |
| | Загальні риси будови клітини. 3. Особливості будови |
| | ядра. 4. Закріплення вивченого матеріалу (по термінам |
| | уроку). |

| Методи навчання | Частково пошуковий. |
| Форми | Комбінований. Лабораторна робота «Будова клітини» . |
| Організації | |
| навчальної | |
| діяльності | |
| Прийоми | Організація роботи з підручником, лабораторна робота, |
| діяльності | евристична бесіда, малюнок контурів клітини на дошці. |
| Учителя | |
| Пізнавальні | 1. Прочитайте перші два абзаци на с. 16 підручника і |
| завдання | складіть у зошиті схему форм життя. Дайте коротку |
| | характеристику кожної групи і приведіть приклади |
| | представників. |
| | Живе |
| | Неклітинні Клітинні форми життя форми життя |
| | Без'ядерні організми Ядерні організми (бактерії, |
| | синьо-зелені (гриби, рослини, водорості) тварини) |
| | 2. Налаштуйте мікроскоп і приготуйте препарат шкірочки |
| | лука. Зробіть малюнок у зошиті. Назвіть добре видимі |
| | частини клітини. 3. Знаючи функції нуклеїнових кислот, |
| | подумайте, яку роль може відігравати в клітці ядро. 4. |
| | Подумайте, чому в статевих клітинах одинарний набір |
| | хромосом, а в клітинах тіла - подвійний? Що буде, якщо |
| | зміниться набір хромосом? |

Технологічна карта Л ° 6 (продовження)
| Тема уроку | КЛІТИНА - елементарна частинка ЖИВОГО |
| Організація | Читають текст підручника і складають схему, дають |
| діяльності | характеристику і наводять приклади, налаштовують мікроскоп, |
| учнів | готують препарат, роблять навчальний малюнок, обговорюють |
| | будова, склад і функції ядра і хромосом, обговорюють |
| | можливість порушення хромосомного набору. |
| Розвиток умінь | Працювати з мікроскопом, готувати препарат, складати |
| учнів | схему за допомогою тексту підручника, працювати в заданому |
| | темпі, обговорювати проблему, робити навчальний малюнок. |
| Основні поняття | Клітинні форми життя, віруси, ядерні та без'ядерні |
| і терміни уроку | організми, препарат, мікроскоп, ядро, ядерце, |
| | нуклеїнові кислоти, ДНК, гомо-логічні хромосоми, |
| | одинарний і подвійний набір хромосом. |
| Джерела | Основні: підручник, с. 16, 19; мікроскоп, предметне і |
| інформації | покровное скла, цибуля, баночка з водою, піпетка, йод, |
| | серветка, таблиця. Додаткові: науково-популярна |
| | література по темі, відеофрагмент про різноманіття клітин. |
| Домашнє завдання | Підручник, с. 16, 19. |
| | |
| Оцінки за урок | 1-2 оцінки за завдання .№ 1; 3-5 оцінок за лабораторну |
| | роботу і завдання № 3; 4-5 зошитів на перевірку. |


Технологічна карта Л "7
| Тема уроку | БУДОВА І ФУНКЦІЇ Органела КЛЕТКИ. ПОРІВНЯННЯ |
| | рослинні і тваринні КЛІТИН |
| Плановані | Учні дізнаються особливості будови і функції органоїдів |
| результати | клітини, відрізняючи рослинні клітини від тварин. |
| Особистісна | Створення електронного мікроскопа дало можливість |
| значимість | збільшення в мільйон разів; в клітці виявили органели, |
| досліджуваного для | про які раніше вчені й не здогадувалися, т. е. пізнання |
| школяра | світу нескінченно. |
| План уроку | 1. Методи вивчення клітини, їх вдосконалення з |
| | розвитком науки і поява нових технологій. 2. |
| | Клітинні оболонки. Мембрана - особливості будови і |
| | функції. 3. Внутрішня середу клітини. Цитоплазма. 4. |
| | Органоїди: мережа канальців, апарат Гольджі, лізосоми, |
| | рибосоми, мітохондрії, клітинний центр. 5. Особливості |
| | клітин рослин. Хлоропласти. Вакуолі. 6. Закріплення |
| | вивченого матеріалу (підручник, с. 22). |
| Методи навчання | Частково пошуковий, проблемний. |
| Форми | Комбінований урок. |
| Організації | |
| навчальної | |
| діяльності | |
| Прийоми | Розповідь, організація роботи з підручником і зошитом, |
| діяльності | евристична бесіда, виконання навчального малюнка. |
| Учителя | |

Технологічна карта № 7 (продовження)
| Тема уроку | БУДОВА І ФУНКЦІЇ Органела КЛЕТКН. ПОРІВНЯННЯ |
| | рослинні і тваринні КЛІТИН |
| Пізнавальні | 1. Порівняйте малюнок клітини в підручнику на с. 18-19 з тим, |
| завдання | що ви бачили в мікроскоп. Чим ви можете пояснити |
| | різницю? 2. Подумайте, якою має бути клітинна |
| | мембрана і які функції виконувати (підручник, с. 16, 20). |
| | 3. Виконайте разом з учителем навчальний малюнок по |
| | будовою клітини. Постарайтеся з розповіді вчителя зрозуміти |
| | функції кожного органоида. 4. Порівняйте клітку рослини і |
| | тваринного. Знайдіть риси подібності та відмінності. |
| Організація | Обговорюють проблему, виявляють зв'язок між будовою і |
| діяльності | функціями клітинної мембрани, роблять навчальний малюнок у |
| учнів | зошити, розглядають малюнок у підручнику на с. 18-19, |
| | порівнюють будова клітин, відповідають на

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар