Головна
Реферати » Реферати по біології » Програма навчання + тести з біології для школи.zip

Програма навчання + тести по біології для школи.zip

| завдання | висновок (можна дати трафарет з контурами клітин). 2. |
| | | Використовуючи динамічну модель або малюнок вчителя на |
| | | дошці, простежте за поведінкою хромосом. Зверніть |
| | | увагу: де виникають нові комбінації хромосом? Яке |
| | | значення має обмін інформацією між хромосомами? Чи не |
| | | тому діти успадковують ознаки обох батьків? 3. |
| | | Скільки клітин утворюється в результаті мейозу? З яким |
| | | набором хромосом? Дайте відповідь на проблемне питання уроку. |
| | Організація | Виконують малюнок, уважно слухають розповідь учителя, |
| | діяльності | вирішують проблему уроку, використовуючи динамічне посібник, |
| | учнів | моделюють мейоз, роблять висновок про його біологічному |
| | | значенні. |
| | Розвиток умінь | Чітко відтворювати навчальний малюнок, уважно |
| | учнів | слухати, аналізувати інформацію, порівнювати, робити |
| | | висновок. |
| | Основні поняття | Мітоз, мейоз, гомологічні хромосоми, хроматиди, обмін |
| | і терміни уроку | ділянками хромосом. Подвоєння хромосом, подвійний і |
| | | одинарний набір хромосом. |
| | Джерела | Основні: підручник, с. 26-27; динамічне посібник, |
| | інформації | кольорові крейди, таблиця, діафільм. Додаткові: |
| | | матеріали засобів масової інформації про «банках» тканин, |
| | | клонуванні рослин, тварин. |
| | Домашнє завдання | Підручник, с.26-27, 28-29. |
| | | |
| И | Оцінки за урок | Усім оцінки за письмове опитування; 3-4 оцінки за |
| (0 | | пізнавальні завдання №2,3. |

|, | Технологічна карта Л ° 10 |
| Тема уроку | Мейоз, його біологічну ЗНАЧЕННЯ |
| Плановані | Учні дізнаються особливості мейозу, розуміють його значення |
| результати | для освіти статевих клітин. |
| Особистісна | Тепер зрозуміло, чому у дитини є ознаки батька й |
| значимість | матері. |
| досліджуваного для | |
| школяра | |
| План уроку | 1. Перевірка знань про особливості мітозу. 2. Основні |
| | відмінності мейозу від мітозу. 3. Особливості першого поділу |
| | мейозу. 4. Особливості другого поділу мейозу, його |
| | результати . 5. Біологічне значення мейозу. 6, |
| | Закріплення вивченого матеріалу (підручник, с. 28-29). |
| Методи навчання | Частково пошуковий , проблемний. Чому при злитті двох |
| | статевих клітин утворюється клітина з подвійним набором |
| | хромосом? |
| Форми організації | Комбінований урок. |
| Навчальної | |
| діяльності | |
| Прийоми | Перевірка вивченого матеріалу, розповідь за допомогою малюнка |
| діяльності | на дошці, обговорення та підведення підсумків уроку з |
| учителя | використанням динамічного посібника. '|
| | |
| | |
| Пізнавальні | 1. Письмовий опитування. Намалюйте фази мітозу і зробіть |
| завдання | висновок (можна дати трафарет з контурами клітин). 2. |
| | Використовуючи динамічну модель або малюнок вчителя на |
| | дошці, простежте за поведінкою хромосом. Зверніть |
| | увагу: де виникають нові комбінації хромосом? Яке |
| | значення має обмін інформацією між хромосомами? Чи не |
| | тому діти успадковують ознаки обох батьків? 3. |
| | Скільки клітин утворюється в результаті мейозу? З яким |
| | набором хромосом? Дайте відповідь на проблемне питання уроку. |
| Організація | Виконують малюнок, уважно слухають розповідь учителя, |
| діяльності | вирішують проблему уроку, використовуючи динамічне посібник, |
| учнів | моделюють мейоз, роблять висновок про його біологічному |
| | значенні. |
| Розвиток умінь | Чітко відтворювати навчальний малюнок, уважно |
| учнів | слухати, аналізувати інформацію, порівнювати, робити |
| | висновок. |
| Основні поняття | Мітоз, мейоз, гомологічні хромосоми, хроматиди, обмін |
| і терміни уроку | ділянками хромосом. Подвоєння хромосом, подвійний і |
| | одинарний набір хромосом. |
| Джерела | Основні: підручник, с. 26-27; динамічне посібник, |
| інформації | кольорові крейди, таблиця, діафільм. Додаткові: |
| | матеріали засобів масової інформації про «банках» тканин, |
| | клонуванні рослин, тварин. |
| Домашнє завдання | Підручник, с. 26-27, 28-29. |
| Оцінки за урок | Усім оцінки за письмове опитування; 3-4 оцінки за |
| | пізнавальні завдання №2,3. |

| | Технологічна карта Л ° 11 | |
| Тема уроку | ТКАНИНИ РОСЛИН | |
| Плановані | Учні дізнаються види тканин рослин та особливості їх | |
| результати | будови залежно від виконуваних функцій. | |
| Особистісна | Освітня тканину знаходиться на верхівці втечі, | |
| значимість | кінчику кореня; прищипуючи їх, можна управляти ростом | |
| досліджуваного для | рослини. Наприклад, бон-сай (карликові дерева). | |
| Школяра | | |
| План уроку | 1. Актуалізація знань. 2. Одноклітинні і | |
| | багатоклітинні організми. 3. Визначення поняття | |
| | «тканину» , міжклітинний речовина. 4. Освітня | |
| | тканину, її розташування у рослин. 5. Особливості | |
| | покривної тканини, пов'язані з функціями. 6. Провідна, | |
| | основна, механічна тканини, особливості їх будови і | |
| | функції. 7. Закріплення вивченого матеріалу (підручник, | |
| | с. 36). | |
| Методи навчання | Частково пошуковий, проблемний. Чи однакові за будовою | |
| | всі клітини в багатоклітинних організмі рослин? | |
| Форми організації | Лабораторна робота «Тканини рослин» . | |
| Навчальної | | |
| діяльності | | |
| Прийоми | Постановка проблеми уроку, організація лабораторної | |
| діяльності | роботи, підведення підсумків. | |
| Учителя | | |
| | | |
| | | |
| Пізнавальні | 1. Подумайте, чи всі клітини в багатоклітинних організмі | |
| завдання | однакові за будовою. Відповідь обгрунтуйте. 2. Знайдіть в | |
| | підручнику на с. 30 визначення тканини, випишіть в зошит | |
| | види тканин рослин. 3. Розгляньте готові | |
| | мікропрепарати тканин, зробіть необхідні замальовки, | |
| | сформулюйте висновок про зв'язок будови клітин з | |
| | виконуваної функцією. 4. Дайте відповідь на проблемне питання | |
| | уроку. | |
| Організація | Обговорюють проблему, використовуючи підручник, складають план | |
| діяльності | лабораторної роботи, розглядають мікропрепарати (якщо | |
| учнів | їх мало, лабораторну роботу можна замінити | |
| | демонстрацією), замальовують тканини, роблять висновок про зв'язок | |
| | будови і функції. | |
| Розвиток умінь | Обговорювати, виділяти з тексту терміни, працювати з | |
| учнів | мікроскопом, виконувати навчальний малюнок, робити висновок, | |
| | співпрацювати, працювати в заданому темпі. | |
| Основні поняття | Тканина, міжклітинний речовина, освітня, | |
| і терміни уроку | покривна, механічна, провідна, основна тканини. | |
| Джерела | Основні: підручник, с. 30-31; мікроскоп, мікропрепарати | |
| інформації | тканин, кімнатна рослина. Додаткові: репродукції | |
| | бонсай, регулярних парків, підстрижених чагарників. | |
| Домашнє завдання | Підручник, с.30-31. | |
| Оцінки за урок | 1-2 оцінки за пізнавальні завдання № 1, 2, 4; 5-6 | |
| | зошитів на перевірку. | |

| | Технологічна карта М 12 | |
| Тема уроку | ТКАНИНИ ТВАРИН | |
| Плановані | Учні дізнаються особливості будови і функції тканин | |
| результати | тварин. | |
| Особистісна | Організм людини складається всього з чотирьох груп тканин. | |
| Значимість | Існують «банки» тканин. | |
| Досліджуваного для | | |
| школяра | | |
| План уроку | 1. Актуалізація знань. 2. Основні типи тканин | |
| | тварин. 3. Епітеліальна тканина, її розташування і | |
| | функції. 4. Особливості з'єднувальних тканин. 5. Види | |
| | м'язової тканини, її функції. 6. Нервова тканина, її | |
| | функції. 7. Закріплення вивченого матеріалу (підручник, | |
| | с. 36, 37). | |
| Методи навчання | Частково пошуковий, проблемний. Чи відрізняються тканини | |
| | рослин від тканин тварин? | |
| Форми організації | Лабораторна робота «Тканини тварин» . | |
| Навчальної | | |
| діяльності | | |
| Прийоми | Організація короткого повторення вивченого матеріалу, | |
| діяльності | організація лабораторної роботи, підведення підсумків. | |
| Учителя | | |
| |. д ^. | |
| | | |
| Пізнавальні | 1. Що таке тканину? Які види тканин є у рослин? | |
| Завдання | Які функції виконує кожен вид тканини? | |
| | 2. Подумайте, чи відрізняються тканини тварин від тканин | |
| | рослин? Користуючись підручником, с. 32-34, випишіть види | |
| | тканин тварин '. Розгляньте мікропрепарати цих | |
| | тканин. Зробіть висновок про зв'язок будови і функції | |
| | клітин. Дайте відповідь на проблемне питання уроку. | |
| Організація | Показують наявні знання, обговорюють проблему уроку, | |
| діяльності | виписують терміни з тексту параграфа, підбирають і | |
| учнів | розглядають мікропрепарати, замальовують тканини, роблять | |
| | висновок про зв'язок будови і функції. | |
| Розвиток умінь | Співпрацювати, здійснювати вибір, працювати в заданому | |
| учнів | темпі, обговорювати проблему. Використовувати текст підручника | |
| | для складання плану лабораторної роботи. | |
| Основні поняття | Тканина епітеліальна, сполучна, м'язова, нервова, | |
| і терміни уроку | збудливість, провідність, скоротливість, гладка, | |
| | поперечно-смугаста, серцева, кісткова, хрящова, | |
| | жирова тканини. | |
| Джерела | Основні: підручник, с. 32-35; мікроскоп, мікропрепарати | |
| інформації | тканин, таблиця, відеофільм. Додаткові: матеріали | |
| | засобів масової інформації про пересадку тканин. | |
| Домашнє завдання | Підручник, с.32-35. | |
| Оцінки за урок | 1 оцінка за опитування; 4-5 оцінок за оформлення лабораторної |

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8