Реферати » Реферати по біології » Профілактичні та оздоровчі заходи проти лейкозу великої рогатої худоби

Профілактичні та оздоровчі заходи проти лейкозу великої рогатої худоби

огляди працівників тваринництва.

Працівники тваринництва проходять медичний огляд перед прийомом на роботу, і надалі профілактичні медичні огляди один раз на квартал, а доярки один раз на місяць. Один раз на рік доярки проходять диспансерний медичний огляд.

В д. Саітбаба мається дільнична лікарня, на 20 місць, в інших 3 населених пунктах колгоспу маються фельдшерсько-акушерські пункти.

Робочі, які мають контакт з пестицидами повинні пройти медкомісію в районній поліклініці. Завчасно перед початком протравочних робіт, необхідно поставити до відома все навколишнє населення. Щоб уникнути отруєння на території складських приміщень заборонено перебування сторонніх осіб, а також бездоглядної худоби.

Робочі забезпечуються спецодягом та засобами індивідуального захисту. (Таблиця-4.1.1.). Категорично забороняється знезараження насіннєвого матеріалу жінками до 35 років і старше 50 років, юнаками до 18 років, вагітними жінками і матерями, що годують .

На робочих місцях, де робота протікає з виділенням шкідливих речовин, газів (газоелектрозварники, нанесення добрив на поля і т.п.) передбачається безкоштовна видача спец. молока до 1 літра на добу.
Правильний висновок про стан травматизму, на тому чи іншому підприємстві або господарстві можна сформулювати за допомогою показників травматизму.
(Таблиця 4.1.1).
| Професія | Вид спец. одягу | Кількість на | Строк носіння |
| | | людини | місяців |
| Доярки, телятниці | Халат х / б | 1 | 6 |
| | Косинка | 1 | 6 |
| Зоотехнік | Халат х / б | 1 | 12 |
| | Гумові чоботи | 1 пара | 24 |
| Ветврач | Халат х / б | 1 | 12 |
| ветфельдшером | Гумові чоботи | 1 пара | 24 |
| вет.санітар | клейончасту фартух | 1 | |
| | | 1 | 24 |
| | Тепла безрукавка | | |
| | | 1 | 24 |
| | Рушник | 1 | 12 |


Таблиця 4.1.1. Норма видачі спец.одяг.

Таблиця 4.1.2. Показники виробничого травматизму і захворюваності працівників

| Показники | РОКИ |
| | 2000 | 2001 | 2002 |
| Середньо списочно число працюючих за рік, Р | 145 | 143 | 144 |
| Число травмованих працівників з втратою | 1 | 2 | 1 |
| працездатності, Т | | | |
| Число днів тимчасової непрацездатну за | 21.0 | 45,0 | 36.0 |
| рік, Д | | | |
| Показники травматизму: | | | |
| частота Кч = 1000 * Т / Р | 6.9 | 14.0 | 6.9 |
| тяжкості Кт = Д / Т | 21.0 | 22.5 | 36.0 |
| втрат К0 = 1000 * Д / Р | 144.9 | 314.7 | 250.0 |

З таблиці 4.1.2. видно, що показники травматизму в господарстві збільшується з кожним роком. У 2002 р число виробничих травм скоротилася. За 2001 р показники травматизму дуже високі через великої кількості непрацездатних днів травмованого працівника. Випадок, стався в автогаражі. Автослюсар вибиваючи молотком, підшипник маточини автомобіля отримав травму очей осколком, що відкололася від молотка.
Нещасного випадку могло б і не бути, якби робочий користувався: по - перше, захисними окулярами, по - друге, користувався б з справними інструментами.

Серед тваринників і ветработніков не було випадків травматизму.
З метою попередження виробничого травматизму рекомендується:

1. Обгородити і позначити сигнальними кольорами небезпечні зони.

2. Комплектувати робочі місця справними інструментами.

3. Не допускати до роботи осіб, які не мають допуску до роботи.

4. Проводити серед робітників роз'яснювальні бесіди, заняття з ТБ з наочними посібниками.

5. У всіх виробничих будівлях, спорудах встановити знаки безпеки.

6.2. Вимога безпеки при обслуговуванні тварин

Персонал, обслуговуючий тварин, повинен бути проінструктований про заходи особистої гігієни, а також про правила догляду за тваринами.

У цьому зв'язку при поводженні з тваринами особливого значення набуває гігієна і безпека праці, а при проведенні діагностичних, терапевтичних чи профілактичних заходів фіксації тварин.

Керівництво та відповідальність за організацію роботи з техніки безпеки і виробничої санітарії, покладається на керівників господарств, а проведення всієї практичної роботи - на головного зоотехніка і головного ветлікаря; у відділеннях і на фермах - на керуючих відділеннями, Зав.фермой, зоотехніків і ветлікарів.

Згідно з «Правилами по ТБ в тваринництві«, забороняється допускати осіб молодше 18 років і вагітних жінок до обслуговування жеребців - виробників, кнурів і бугаїв - плідників.

При роботі з тваринами, крім обслуговуючого персоналу і зооветспециалистов, ніхто зі сторонніх осіб бути присутніми не повинен.

З тваринами слід звертатися спокійно і ласкаво. Щоразу, заходячи до них або наближаючись необхідно попереджати їх рівним, наказовим голосом.

Відповідно до правил особистої гігієни на фермах необхідно: утримувати в чистоті робоче місце, тваринницькі приміщення, інвентар, тварин; прати дезінфікувати спецодяг; знімати перед прийомом їжі спецодяг та вішати її у певне місце (приймати їжу в самих тваринницьких приміщеннях забороняється), ретельно мити руки теплою водою з милом і витирати їх чистим рушником. По закінченні роботи спецодяг вішати в спеціально закріплені шафки.

При виявленні в господарстві заразної хвороби тварин, особливо небезпечної для людини, керівники господарств, ветеринарні і медичні фахівці мають повідомити про це вище вартим організаціям, і, не чекаючи вказівок вжити заходів по припиненню подальшого її розповсюдження серед людей і тварин. Робочі обслуговуючі цих тварин повинні бути ретельно поінструктірованни про заходи безпеки, гігієни праці при обслуговуванні хворих тварин та забезпечення санітарного одягу, взуттям і не обхідних матеріалами.

Санітарний одяг і взуття видають тільки на період роботи і після закінчення її знімають і зберігають у спеціальних шафках. Носити санітарний одяг і взуття за межами території або приміщення категорично забороняється.

По закінченні роботи всі працівники тваринництва зобов'язані ретельно мити руки 2% - ним розчином хлораміну, а потім теплою водою з лужним милом.

Надавати ветеринарну допомогу тваринам, особливо при пологах і післяпологових хворобах, слід, якщо можливо, в гумових рукавичках.

Працівники, які обслуговують ізолятор або неблагополучну по заразне захворювання ферму, при прибиранні гною, знятті і сортування шкур, розтин трупів, прибиранні абортованих плодів і последов, вимушеному забої тварин також зобов'язані працювати в гумових рукавичках.

У всіх тваринницьких приміщеннях повинні бути передбачені аптечки для надання робочим першої допомоги.

Всі предмети догляду за хворими тваринами, інвентар та обладнання, спецодяг та взуття можуть служити джерелом передачі інфекції і зараження обслуговуючого тварин персоналу.

Тому всі тваринники і ветспеціалісти зобов'язані дотримуватися правила, щоб перед роботою і після неї ретельно очищати і дезінфікувати не тільки руки, але інструменти, якими вони користувалися.

6.3. Заходи з охорони навколишнього середовища

Охорона навколишнього середовища - система заходів, спрямованих на підтримку раціональної взаємодії між діяльністю людини і навколишнім природним середовищем, що забезпечує збереження і відновлення природних ресурсів, що попереджають прямий і непрямий вплив результатів діяльності суспільства на природу і здоров'я людини

У зв'язку з переведенням тваринництва на промислову основу найбільш великими джерелами забруднення навколишнього середовища в сільській місцевості стали тваринницькі комплекси. Вони є джерелами забруднення атмосферного повітря, грунту, вододжерел.

Джерелами забруднення атмосфери є приміщення для утримання худоби, гною сховища, скотомогильники. У зоні тваринницьких ферм атмосферне повітря забруднене мікроорганізмами, пилом, аміаком, сірководнем, метаном і т.п., часто володіють неприємним запахом. Ці запахи можуть поширяться на значні відстані.

При розміщенні тваринницьких ферм слід враховувати переважний напрямок вітру, віддаленість від населених пунктів, дотримання зооветеринарних розривів. Значну роль у поліпшення санітарно - гігієнічного стану на території тваринницьких ферм грають зеленню насадження.

Також основним забруднювачем стали двигуни внутрішнього згоряння.
Відпрацьовані гази надають подразнюючу дію на очі і слизові оболонки дихальних шляхів.

У сільському господарстві вода забруднюється побутовими відходами, добривами, засобами захисту рослин і тварин, стоками від обслуговування сільгосптехніки та стоками тваринництва. Головним забруднюючим речовиною серед технічних стоків є нафтопродукти.

Забруднення мають місце при експлуатації та обслуговуванні сільгосптехніки, наприклад, якщо техобслуговування або мийка проводиться не на спеціально обладнаних майданчиках, в результаті різного роду витоків ПММ з
- через не щільності з'єднання в паливній та інших системах.

Руйнування родючого шару землі - ерозія, явище, яке приносить великі проблеми сільському господарству. Особлива роль-це технічна ерозія, яка небезпечна не тільки сама по собі, а й тим, що вона сприяє виникненню водної та вітрової ерозії. Колеса і гусениці тракторів знищують трав'яний покрив, залишають у грунті колії, які на схилах являють собою основу для виникнення вимоїн, а потім і ярів. Порушується структура грунту, ущільнюється, гинуть її живі мешканці.

Джерелом забруднення грунту в сільській місцевості є списана техніка, кинуті на полях деталі машин, отрутохімікати залишені, де попало, стічні води тваринницьких приміщень, господарські та побутові відходи (пластикові пляшки, пакети, склотара та ін. ). Все це, потрапляючи в грунт, може викликати зниження її родючості, що, в кінцевому рахунку, в результаті інтенсивного забруднення ставати не придатним до використання.

В радгоспі маються природні ліси і штучні лісонасадження.
Стан їх задовільний. Щорічно проводяться заходи з прибирання сушняка, сміття, освітлення лісу. Залучаються працівники радгоспу, школярі та інші особи до посадки лісу. Лісниками лісгоспу встановлюються попереджувальні таблички, плакати з охорони лісу і тварин.

6.4. Заходи щодо забезпечення безпеки при надзвичайних ситуаціях

(Ч.С.)

Надзвичайна ситуація - стан, при якому в результаті виникнення Ч.С. на об'єкті, визначеній території або акваторії порушуються нормальні умови життя і діяльності людей, виникає загроза їх життю і здоров'ю, завдається шкода майну

Сторінки: 1 2 3