Головна
Реферати » Реферати з біології » Поділ клітини. Мітоз

Поділ клітини. Мітоз

Реферат

з біології

Поділ клітини. Мітоз

Виконав учень школи № 182 11Ж ??класу:

Єрмолаєв Юра.

Перевірила Людмила Костянтинівна.

Москва

2001

План:
Митоз
Підготовка до поділу
Фази мітозу
Висновок
Список літератури

Митоз

Здатність до поділу - найважливіша властивість кліток. Без розподілу неможливо уявити собі збільшення числа одноклітинних істот, розвиток складного багатоклітинного організму з однієї заплідненої яйцеклітини, поновлення кліток, тканин і навіть органів, втрачених у процесі життєдіяльності організму.

Розподіл клітин здійснюється поетапно. На кожному етапі поділу відбуваються визначені процеси. Вони приводять до подвоєння генетичного матеріалу (синтезу ДНК) і його розподілу між дочірніми клітинами.
Період життя клітини від одного поділу до наступного називається клітинним циклом.

Підготовка до поділу

Еукаріотичні організми, які з клітин, що мають ядра, починають підготовку до розподілу на визначеному етапі клітинного циклу, в інтерфазі.

Саме в період інтерфази в клітці відбувається процес біосинтезу білка, подвоюються всі найважливіші структури клітки. Уздовж вихідної хромосоми з наявних у клітці хімічних сполук синтезується її точна копія, подвоюється молекула ДНК. Подвоєна хромосома складається з двох половинок - хроматид. Кожна з хроматид містить одну молекулу ДНК.

Интерфаза в клітинах рослин і тварин у середньому продовжується 10 -
20 ч. Потім настає процес розподілу клітки - мітоз.

Під час мітозу клітка проходить ряд послідовних фаз, у результаті яких кожна дочірня клітка одержує такий же набір хромосом, який був у материнській льотці.

Митоз (від грец. Mitos-нитка), непрямий розподіл, основний спосіб розподілу еукаріотних клітин. Біол. значення М. полягає в строго однаковому розподілі редуплікованих хромосом між дочірніми клітками, що забезпечує утворення генетично рівноцінних кліток і зберігає наступність у ряді клітинних поколінь. У 1874 И. Д. Чистяков описав ряд стадій (фаз) М. у спорах плаунів, ще не ясно представляючи собі їхню послідовність. Детальні дослідження з морфології М. уперше були виконані Е. Страсбургером на рослинах (1876-79) і В. Флеммінгом на тварин (1882). Тривалість мітозу в середньому 1-2 ч., різна для різних видів кліток. Процес залежить також і від умов зовнішнього середовища
(температури, світлового режиму й інших показників).

Фази мітозу

У процесі М. умовно виділяють неск. стадій, поступово і безупинно переходять один в одного: профазу, прометафаза, метафазу, анафазу і телофазу. Тривалість стадій мітозу різна і залежить від типу тканини, фізіологічного. стану організму, зовн. факторів; наиб. тривалі перша й остання.

У профазі добре видні центріолі - утворення, що знаходяться в клітинному центрі і грають ролі в розподілі дочірніх хромосом тварин.
(Нагадаємо, що у вищих рослин немає центріолей у клітинному центрі, що організує розподіл хромосом.) Ми ж розглянемо мітоз на прикладі тваринної клітки, оскільки присутність центріолей робить процес розподілу клітки більш наочним. Центриоли поділяються і розходяться до різних полюсів клітини. Від центріолей простягаються мікротрубочки, що утворять нитки веретена розподілу, що регулює розбіжність хромосом до полюсів клітки, що.

Найважливіші ознаки профази - конденсація хромосом, розпад ядерець і початок формування веретена розподілу, зниження активності транскрипції (до кінця профази синтез РНК припиняється). Веретено розподілу утвориться або за участю центріолей, утворити мітотичний апарат (у клітках тварин і деяких нижчих рослин), або без них (у клітках вищих рослин і деяких найпростіших). У водоростей, нижчих грибів і ряду найпростіших веретено може формуватися усередині ядра (т.зв.. Закритий М.). Прометафаза починається розпадом ядерної оболонки на фрагменти і безладні рухи хромосом у центр. частини клітки, що відповідає зоні колишнього ядра. При "закритому М." оболонка ядра зберігається протягом усього М. Хромосоми спіралізуются і в результаті цього коротшають і товщають, і їх уже можна спостерігати у світловий мікроскоп. Ще краще вони видні на наступній стадії мітозу - метафазі.

У Метафазі завершується формування веретена розподілу. Хромосоми перестають рухатися і вибудовуються по екваторі веретена, утворити екваторіальну пластинку. При цьому добре видно, що кожна хромосома, що складається з двох хроматид, має перетяжку - центромеру (рис 2). Хромосоми своїми центромерами прикріплюються до ниток веретена розподілу. Після розподілу центроміри кожна хроматида стає самостійною дочірньою хромосомою.
Синтез білка знижений на 20-30% у порівнянні з інтерфазою. На цій стадії М. клітки наиб. чутливі до холоду, колхіцину, його похідним і ін агентам, вплив яких руйнує веретено поділу і приводить до зупинення поділу кліток (До-мітоз). При низьких дозах агентів, що ушкоджують, нормальний плин М. відновлюється через кілька годин після їх впливу; більш високі дози приводять або до загибелі клітки, або до її поліплоїдизації.

Анафаза - сама коротка стадія М. Характеризується поділом сестриних хроматид і розбіжністю хромосом до протилежних полюсів клітини. Швидкість їхнього руху в середньому 0,2-5 мкм / хв. У ряді випадків рух хромосом до полюсів клітки супроводжується додатковою. розбіжністю полюсів друг від друга.

Телофаза триває з моменту припинення руху хромосом до закінчення процесів, зв'язаних з реконструкцією дочірніх ядер (деспіралізація й активізація хромосом, утворення ядерної оболонки, формування ядерець), з руйнуванням веретена розподілу, поділом тіла материнської клітки на 2 дочірні й утворенням (у клітках тварин) залишкового тельця Флеммінга.
Вона починається після того, як дочірні хромосоми, що складаються з однієї хроматиди, досягли полюсів клітки. На цій стадії хромосоми знову деспіралізуются і набувають такий же вигляд, який вони мали до початку розподілу клітки в інтерфазі (довгі тонкі нитки). Навколо них виникає ядерна оболонка, а в ядрі формується ядерце, у якому синтезуються рибосоми. У процесі розподілу цитоплазми всі органоїди (мітохондрії, комплекс Гольджи, рибосоми та ін) розподіляються між дочірніми клітинами більш-менш рівномірно.

По завершенні цитотомії клітини вступають в інтерфазу, до-раю починається
G1-періодом наступного клітинного циклу.

Висновок

У дослідах з температурно-залежними мутантами дріжджів і клітинних ліній ссавців показано, що перебіг М. обумовлюється активацією певних генів і синтезом специфич. РНК і білка. Інколи М. вважають тільки розподіл ядра (каріокінез), до-рої не завжди супроводжується цитотомії
- утворенням двох отд. клітин.

Таким чином, в результаті мітозу з однієї клітини виходять дві, кожна з яких має характерно для даного виду організму число і форму хромосом, а отже, постійна кількість ДНК.

Біологічне значення мітозу полягає в тому, що він забезпечує сталість числа хромосом у всіх клітинах організму. У процесі мітозу відбувається розподіл ДНК хромосом материнської клітки строго нарівно між виникаючими з її двома дочірніми клітинами. У результаті мітозу всі клітки тіла, крім полових, одержують ту саму генетичну інформацію.
Такі клітини називаються соматичними (від грец. "Сома" - тіло).

Список літератури:
Біологічний енциклопедичний словник Глав. ред. М.С.Гіляров
Загальна біологія підручник для 10-11 класів заг. учреж. Под ред. ак.
Д. К. Бєляєва ...


 
Подібні реферати:
Порівняльна таблиця мітозу і мейозу
| Мітоз | Мейоз | | Мітоз (від греч. mнtos - нитка), каріокінез, непряме | Мейоз (від грец. mйiosis - зменшення), редукционное | | розподіл клітини, найбільш поширений спосіб | поділ, поділу дозрівання
Природознавство
Морфологія хромосом. Спадкова інф знаходитися в нитках ДНК. Хромосоми форм з хромотіна тобто комплексу ДНК і білка. Між поділами це тонкі сильно витягнуті місцями потовщені поодинокі нитки. Ці нитки обр
Клітинне ядро ??
Ядро оточене оболонкою, яка складається з двох мембран, які мають типову будову. Зовнішня ядерна мембрана з поверхні, зверненої в цитоплазму, покрита рибосомами, внутрішня мембрана гладка.
Тести з біології для шкіл (на жаль без відповідей)
1. Органи, об'єднані спільною роботою, складають систему органів. 2. Серце, нирки, легені - це внутрішні органи. 3. Видільна система забезпечує газообмін в організмі. 4. Опорно-двигун
Полиплоидия та отримання полиплоидов
У 1892 році російський ботанік І.І. Герасимов досліджував вплив температури на клітини зеленої водорості спірогира і виявив дивовижне явище - зміна числа ядер в клітині. Після впливу низькою темпер
Розмноження організмів
При всій різноманітності живих організмів, що населяють планету, при всіх відмінностях в будові і способі життя, способи їх розмноження в природі зводяться до двох формами: безстатевої і статевий. Деякі рослини поєднують ці дві форми.
Будова клітини і функції її органоїдів
| Головні органели | Будова | Функції | | Цитоплазма | Внутрішня напіврідка середу | 1. Забезпечує взаємодію | | | дрібнозернистої структури. | Ядра і органоїдів. | | | Містить ядро ??та органели. |
Цитологія
Цитологія-наука про клітину. Предмет цитології-клітини багатоклітинних тварин і рослин, а також одноклітинних організмів, до числа яких відносяться бактерії, найпростіші і одноклітинні водорості. Цитологія з
Будова і функції клітини
Цитологія (грец. «цитос» - клітина, «логос» - наука) - наука про клітини. Цитологія вивчає будову і хімічний склад клітин, функції клітин в організмі тварин і рослин, розмноження та розвиток клітин, прис
Все про клітці
З 110 елементів Періодичної системи Менделєєва в склад організмів входить більше половини, причому 24 з них є обов'язковими і виявляються майже у всіх типах клітин. За процентним вмістом в кле
Хромосомні хвороби
Класифікація Х.б. заснована на типах мутацій залучених до них хромосом.Мутаціі в статевих клітинах призводять до розвитку пів-них форм Х.б. , При яких всі клітини організму мають одну і ту ж хромосомну аномалі
Методи дослідження в цитології
Кожна клітина складається з ядра і цитоплазми, відокремлених один від одного і від зовнішньої середовища оболонками. Компонентами цитоплазми є: оболонка, гіалоплазма, ендоплазматична мережа і рибосоми, апарат Гольджі,
Будова еукаріотичної і прокаріотів клітин
Всі живі істоти складаються з клітин - маленьких, оточених мембраною порожнин, заповнених концентрованим водним розчином хімічних речовин. Найпростіші форми життя - це поодинокі клітини, що розмножуються
Екзаменаційні квитки
1. Клітина - структурна і функціональна одиниця організмів всіх царств живої природи. 2. Палеонтологічні, порівняльно - анатомічні, ембріологічні докази еволюції органічного світу. 3
поліплодіі
Зміст ведення 3 I. Форми мінливості 4 II
Полиплоидия
У 1892 році російський ботанік І.І. Герасимов досліджував вплив температури на клітини зеленої водорості спірогира і виявив дивовижне явище - зміна числа ядер в клітині. Після впливу низькою темпер
Розвиток зародка людини
На що схожа дитина на самому початку свого життя - в животі матері? Це яйце, іншими словами - клітина. Вона складається, як і всі клітини людського тіла, з крапельки речовини - протоплазми з ядром посередині.
Структура і функції ядра
Говорячи про клітинному ядрі, ми маємо на увазі власне ядра еукаріотів. Їх ядра побудовані складним чином і досить різко відрізняються від "ядерних" утворень, нуклеоидов, прокаріотів.
Запитання і відповіді з біології на іспит (10-11 клас, Україна))
9. ЛІПІДИ (жири, холестерин, деякі вітаміни і гормони), їх елементарний склад - атоми вуглецю, водню і кисню. Функції ліпідів: будівельна (складова частина мембран), джерело енергії. Роль жирів у
Шпаргалка по цитології
1.Клеточная теорія (КТ) КТ-обобщ. предст-я про стр-і кл-к, як одиниць живого, про їх розмноженні і ролі в форм-і однокл орг-мов. КТ сформульована 3мя німцями: М. Шлейден-ботан, Т.Шванн-зоолог, Р.Вірхов