Головна
Реферати » Реферати з біології » До вивчення паразитичних перетинчастокрилих (Hymenoptera, Brakonidae)

До вивчення паразитичних перетинчастокрилих (Hymenoptera, Brakonidae)

| | | | | + | | | | | | | | |
| M.luridus | | | | | | | | | | | | | + | | |
| M.versicolor | | | | | | | | | | | + | + | | | |
| Microgaster globata | | | + | + | | | | | | | | | | | |
| M.meridiana | | | | | | | | | | | + | + | + | + | + |
| Mbcompleta | | | | | | | | | | | | + | + | | |

19

Рис.4 Схема зв'язку деяких видів браконід з Tortrix viridana

Рис.5 Схема зв'язку деяких видів браконід з Sylepta ruralis
20

Опис преімагінальних стадій розвитку браконід :

Нами проведено аналіз морфології коконів 5 видів браконід і дано їх опис:

21

висновок:


1.В умовах Воронезького заповідника виявлено 57 видів браконід.
З них 51%-види з роду Apanteles, по 1,8%-види родів
Atanycolus, Bracon, Dendrosoter, Eubadizon, Oncophanes, Opius, Orgilus, Petalodes, S pathius, Rhysipolis; 3.5%-види роду Ascogaster, по 5,35 - види пологів
Macrocentrus і Rhogos, по 7% - види пологів Meteorus, Microgaster, Microplitis.

2.Наіболее звичайним господарем для браконід є Tortrix viridana (дубова зелена листовійка).
3.Дополнітельная господарями браконід є Sylepta ruralis іAporia crataegi.

22

Список літератури:


1.Хіцова Л.Н., Ісаєва Г.А. Ентомофаги шкідників лісу Центрального
Чорнозем'я. / Научн.ред. К.В. Скуфьін.-Воронеж: Изд-во Воргени, 1986.-с.80-84

2. Тобіас В.І. Браконіди Кавказа.-Л., Наука, 1976.-Зоологічний інститут-с.
3-13

3. Hagen K.S. Фази розвитку паразитичних комах / За редакцією Р. де
Баха.Біологіческая боротьба з шкідливими комахами і бур'янами-М., » Колос» , 1968 - с.187-209

4. Вікторів Г.А. Екологія паразитів-ентомофагів-М., » Наука» , 1976

5. Тобіас В.І. Поведінка дорослих наїзників-браконід
(Hymenoptera, Braconidae) та його вдосконалення в процесі еволюції. -
Зоол. журнал, 32, вип.1 ,14-24

6. Шлінгер Е.І., Доутт Р.Л. Зв'язок систематики з біологічної боротьбою / Под ред. Р.де Баха. Біологічна боротьба зі шкідливими комахами і бур'янами
-М., » Колос» ,1968-с .135-186

7. Масленнікова В.А. Про умови, що визначають діапаузу паразитичних парапончатокрилих Apanteles glomeratus L. (Hymenoptera, Braconidae) і
Pteromalus puparum L. (Hymenoptera, Chalcididae). - Ентомол. Оглянувши., 1958,
37, № 3,538-545

8. Lewis WJ , Brazzel S.R. Bioligical relationships between Cardiochiles nigriceps and Heliothis complex.-J. Entomol. ,59:820-823

23

9. Визначник комах Європейської частини СРСР т.3:
Перепончатокрылые.Четвертая частина-Л., "Наука", 1986, с.12-15

10. Beard RL Insect toxin and venoms.-Annual Rev. Entomol., 8:1-18


Сторінки: 1 2 3
 
Подібні реферати:
Біологія
Біологія - наука про живу природу. Її назва походить від грецьких слів «біос» - життя і «логос» - наука.
Інвазійні хвороби рептилій і амфібій
протозоози. Гельмінтози. Арахнози і ентомози.
Блохи
Загальна характеристика бліх. Біологія і морфологія бліх. Короткий опис і будова бліх.
Деякі гідробіонти річки Актел Центрального Алтаю
Опис річки. Характеристика гідробіонтів річки Актел. Мешканці річки Актел.
Бур'яни і боротьба з ними
Один з найважливіших елементів (ланок) систем землеробства - боротьба з бур'янами (засміченими рослинами). Бур'яни - це рослини, що засмічують сільськогосподарські угіддя і завдають шкоди сх культурам. До бур'янистим прина
Деякі наслідки використання пестицидів для степових птахів Східної Е ...
Застосування пестицидів в протиепідемічної службі, а також в сільському і лісовому господарстві нерідко викликає катастрофічні побічні наслідки для диких тварин.
Екологія ряпушки Хантайская водосховища
| Вступ | 3 | | Матеріал і методика досліджень | 5 | | Хантайськоє водосховище як середовище проживання риб | | | Фізико-географічний опис району дослідження | 8 | | Гідрохімічний режим хантай
Кліщі роду dermacentor koch. 1844 в Криму
Серед усього розмаїття видів - консументів другого порядку, особливе місце займає древня і трофически високоспеціалізована група ектопаразитів - іксодових кліщів (сем. Ixodidae).
Гумус - хліб для рослин
За допомогою хімічних добрив і пестицидів (отрутохімікатів, призначених для боротьби з різними комахами-шкідниками, бур'янами, шкідливими грунтовими грибами) їх витравили на полях, а грунту від цього втратили гумус і родючість.
Еколого-географічна структура фауни жуків-листоїдів (coleoptera, chrysom ...
В основу даної роботи покладені матеріали. Зібрані в різних еколого-географічних районах Криму протягом 1977-1998 рр.. Крім власних зборів використані колекції по листоїдів Зоологічного інституту РАН.
Паразити в пошуках обіду
Глисти, блохи, воші, кліщі ... Паразити, доставляють масу неприємностей. Ними легко заразитися і від них важко позбутися. Вони уникають відкритих місць і сонячного світла. А коли все ж трапляються нам на очі, викликають огиду і огиду.
Панцирні сомики
Панцирні сомики з родів Corydoras і Brochis добре відомі і широко поширені в аматорських акваріумах.
Загальні положення щодо захисту рослин від комах шкідників
Коротка характеристика комах шкідників, ознаки ураження і способи боротьби.
Стратегічні аспекти охорони вразливих видів тварин
Охорона вразливих, тобто слабо захищених, зникаючих тварин набула останнім часом вельми важливе , глобальне значення. У її цілі засновуються "Червоні книги", регулярно розглядаються і затверджуються реєстри особливо охоронюваних видів.
Кліщі
Відомо понад 10 тис. видів К. До акариформних К. відносяться саркоптіформние (панцирні кліщі, комірні, волосяні, пір'яні, коростяві тощо) і тромбідіформние К. (павутинні кліщі, водяні кліщі, краснотелки,
Теорія Ч. Дарвіна
Чарльз Дарвін у своїй основній праці "Походження видів шляхом природного відбору" (1859), узагальнивши емпіричний матеріал сучасної йому біології та селекційної практики, використавши результати власних спостережень під час подорожей.
Типи біотичних відносин
Основу виникнення та існування біоценозів представляють відносини організмів, їх зв'язку , в які вони вступають один з одним, населяючи один і той же біотоп (місцепроживання біоценозу, від латинського bios - жи
Проскурін П.Л.
Проскурін Петро Лукич (1928 - 2001), прозаїк. Народився 22 січня в селищі Косиці Севського району Брянської області, в селянській родині. Дитячі та юнацькі роки пройшли в рідному селі, під час Вітчизняної війни окупованому фашистами.
Роль конкуренції в екосистемах
Теоретично взаємодія популяцій двох видів можна виразити у вигляді наступних комбінацій символів: 00, + +, +0,-0, +-. Виділяють 9 типів найбільш важливих взаємодій (по Ю. Одуму, 1986):
Симбіоз у світі тварин
Типи взаємодій. Нейтралізм. Конкуренція. Симбіоз. Мутуалізм. Комменсализм. Паразитизм. Хижацтво.