Головна
Реферати » Реферати з біології » Біотехнології та біобезпека в агропромисловому виробництві

Біотехнології та біобезпека в агропромисловому виробництві

господарстві може бути збільшений в 3-5 і більше разів. Новітні технології отримання водню з води і збільшення, в перспективі, його частки в енергетичному балансі країни та світу дозволить поступово замінити вуглеводневі поновлювані джерела (нафта, газ, вугілля) на початку нинішнього століття на 20%, до його середини - на 50% і до кінця - на 80-85%, тобто заповнити безповоротно убуваючі природні запаси вуглеводневих джерел сучасної енергетики та запобігти глобальній енергетичній катастрофі. За розрахунками фахівців - геологів та енергетиків - запаси розвіданих і перспективно доступних вуглеводневих енергоносіїв залишилося на Землі на 50, максимум 100 років.

У США проблема водневого джерела енергії оголошена найважливішим національним пріоритетом, і на її рішення за пропозицією президента країни Конгресом виділяються величезні фінансові ресурси. У Росії ця стратегічно важлива проблема поки не знаходить належного розуміння і потужної державної підтримки. Вона розглядається лише на громадському рівні. Створена національна асоціація водневої енергетики, проводяться ініціативні роботи в малих масштабах, в тому числі в Кубанському державному аграрному університеті (професор Конарев). Мінекономіки, Міненерго та Міноборони країни поки не виявили належної зацікавленості у використанні цієї стратегічно важливої ??розробки науки.

Значно просунуті біотехнології та біоінженерія у тваринництві та ветеринарній медицині країни, особливо у створенні генноінженерних ветеринарних препаратів профілактичного і терапевтичної дії, трансплантації ембріонів і зигот, у створенні високопродуктивних і генетично стійких до хвороб тварин. В останні роки, після розвалу СРСР і розорення тваринницького цеху, значно скоротилися масштаби досліджень з біотехнології та біоінженерії у тваринництві.

Головна мета, яка поставлена ??в Інноваційному проекті перед вченими в області тваринництва та ветеринарної медицини, відноситься до генетичної інженерії.

Передбачені теоретичні та експериментальні роботи з моделювання трансгенних тварин для медицини, ветеринарії та біотехнології. Будуть розширені дослідження з новим методам трансгеноза тварин, створенню технологічної системи трансгеноза птахів на основі використання статевих зародкових клітин, технології клонування тварин і використання соматичних клітин. Такі дослідження у ВНДІ тваринницького профілю РАН вже ведуться, але вони будуть значно розширені, зрозуміло, при збільшенні обсягів бюджетного фінансування.

Велике розвиток отримають роботи зі створення аналітичних моделей генетичного контролю походження та оцінки селекційних ознак у тварин на основі розробки та вдосконалення молекулярно-генетичних тест-систем, створення банку ДНК і показників генофонду порід сільськогосподарських тварин.

У ветеринарній медицині основні роботи, передбачені Інноваційним проектом пов'язані з розробкою молекулярних методів діагностики інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин і методів створення рекомбінантних вакцин проти лейкозу та інших небезпечних захворювань тварин.

Відомо, що тваринництво є галуззю, яку можна легко зруйнувати і дуже довго відновлювати після розорення. Для його відродження і почала подальшого розвитку, крім великих інвестицій, потрібен тривалий час, як мінімум 10 років. Це означає, що якщо заходи будуть прийняті вже зараз і виявляться ефективними, тваринництво можна довести до рівня 1990 року тільки в 2013-2015 роках. Розвиток біотехнології в тваринництві дозволить створити перспективну базу для подальшого розвитку тваринницького цеху, що постачає населення м'ясом, молоком та іншої цінної продукцією. Так що головне - повернути можливі ресурси країни на відновлення тваринництва і всього АПК вже сьогодні, вже зараз, з тим, щоб не допустити подальшого розвитку подій в бік повної продовольчої залежності від зарубіжних держав.

Найважливішою проблемою в АПК, як і в цілому в країні, залишається забезпечення екологічної безпеки для людей і навколишнього середовища. Після припинення виробництва та поставок селу мінеральних добрив та інших засобів хімізації, знищення половини поголів'я худоби та розорення тваринницьких комплексів сільське господарство стає екологічно благополучній галуззю, але ціною втрати продовольчої безпеки держави. Це неприпустимо велика ціна. Необхідно домагатися такої екологічної ситуації в АПК іншими способами, в тому числі і за допомогою сучасних методів біотехнології.

Перший і головний шлях - відновлення колишнього кількості поголів'я худоби, і як наслідок, подвоєння, поряд з ростом тваринницької продукції, виробництва органічних добрив, і заміни за рахунок цього значної частини промислових мінеральних добрив. Другий шлях - збільшення в структурі посівів бобових рослин, що накопичують на кожному гектарі їх посівів до 60-100 кг біологічного азоту. І третій шлях - створення генноінженерних штамів азотфіксуючих мікроорганізмів, в 2-3 і більше разів перевищують продуктивність природних штамів азотфіксуючих бактерій. Ці важливі роботи успішно розвиваються у ВНДІ сільськогосподарської мікробіології (директор - академік РАСГН І.А.Тіхоновіч). Ці роботи включені як найважливішого розділу в Інноваційний проект.

Другим у цьому проекті включений розділ мікробіологічних досліджень по створенню генноінженерних штамів, здатних розкладати в грунтах та інших середовищах небезпечні для людини і навколишнього середовища речовини техногенного походження. Розрахунки показують, що відновлення навколишнього середовища вимагатиме збільшення витрат у світі, і в тому числі в Росії, як мінімум в 8-10 разів у порівнянні з витратами на забезпечення екологічної безпеки в даний час.

Шановні колеги та товариші! Багато з названих у нашій доповіді проблем по біотехнології, біоінженерії та біобезпеки в АПК Росії є глобальними, загальносвітовими. Вони вимагають системного і колективного рішення, для чого слід наполегливо зміцнювати взаємні наукові контакти між науковими установами країни, СНД і світового співтовариства в цілому.

Перша і головна задача при такій взаємодії країн та їх наукових установ полягає у створенні національних і світового банку ефективних генів і організації оперативного обміну біологічним матеріалом, включаючи гени, векторні конструкції, трансгенні рослини, тварини і мікроорганізми.

Друге завдання - постійний обмін методами і біоінженерними технологіями, що дозволяють інтенсифікувати процеси трансгеноза та використання його результатів в агропромисловому виробництві.

Третє завдання - вченим необхідно активно включитися в процес вдосконалення та уніфікації методів і тест-систем, необхідних для оцінки геноінженерний продукції на біобезпеку.

Четверта завдання - організувати на рівні держав пільговий безмитне обмін і поставки наукового біотехнологічного і біоінженерної обладнання для лабораторій, НДІ та центрів різних країн, зокрема Росії.

П'яте завдання - розгорнути глобальну об'єктивну інформацію через Інтернет та інші засоби зв'язку для населення всіх країн в цілях його просвіти та зняття необгрунтованого протесту проти отримання та використання ГМО та інших біотехнологічних та біоінженерних продуктів і в першу чергу продуктів харчового і кормового призначення.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту en.edu /

Сторінки: 1 2 3
 
Подібні реферати:
Досягнення генетики
Отримала розвиток клінічна генетика - один з найважливіших напрямків сучасної медицини, які купують реальне профілактичне значення. З'ясувалося, що безліч хронічних хвороб людини є прояв
Досягнення генетики
Досягнення генетики Якщо століття 19-й по праву увійшов в історію світової цивілізації як Століття Фізики, то стрімко що завершується століттю 20-му, в якому нам щасливо жити, цілком ймовірно, приготоване місце Століття Біології, а може бути, і Века Генетики.
Біотехнологія
- це використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві, тобто виробництво необхідних для людини речовин з використанням досягнень мікробіології, біохімії і технології.
Селекція
Слово "селекція" походить від лат. "Selectio", 4ro в перекладі означає "вибір, відбір". Селекція це наука, яка розробляє нові шляхи і методи отримання сортів рослин та їх гібридів, порід тварин
Генетична інженерія
Що таке генетична інженерія? Генетична інженерія - це розділ молекулярної генетики, пов'язані з цілеспрямованим створенням нових комбінацій генетичного матеріалу. Основа прикладної генетичної інже
Біотехнології
Біотехнологія - це використання живих організмів (або їх складових частин) у практичних цілях. Коли говорять про сучасної біотехнології, то подібне визначення доповнюють словами: на базі досягнень молекулярної біології.
Розвиток комбікормової промисловості
Історичний шлях розвитку комбікормової промисловості. Етапи розвитку комбікормової промисловості. Сучасний стан комбікормової промисловості. Типи комбікормових заводів.
Вплив людини на природу
Екологія - це наука, що вивчає відносини організмів (особин, популяцій, біоценозів тощо) між собою і з навколишнім їх неорганічної природою ; загальні закони функціонування екосистем різного ієрархічного
Профілактичні та оздоровчі заходи проти лейкозу великої рога ...
-виробники і корови. По змін картини білої крові корів розділили також на 4 групи: хворі, підозрілі, серопозитивні і здорові серонегативні (негативні в РІД).
Грунти міст
Грунт має високу буферної здатністю, тобто довгий час може не змінювати своїх властивостей під впливом забруднювачів. Тим не менш, в місті це один з найбільш забруднених компонентів середовища.
Мутагени
На даний момент відомо близько 2 тисяч генетичних дефектів, які зачіпають тільки частина загального числа локусів в геномі, а так як вважається, що за покоління природно виникає трохи більше однієї генної
Біотехнологія
Немає такого експериментального підходу або дослідницького напрямку в біотехнології, які б не отримали застосування в медицині. Ось чому настільки різноманітні зв'язки між біотехнологією і найгуманнішої
Повернення карельської строкатою норки
У нашій країні вченими та фахівцями клітинного хутрового звірівництва був накопичений унікальний генофонд хутрових звірів і, перш всього, американської норки (Mustela vison Schreber, 1777). Що ми розуміємо під словом генофонд.
Генна інженерія
Генна інженерія - це метод біотехнології, який займається дослідженнями з перебудови генотипів. Генотип є не просто механічна сума генів, а складна, що склалася в процесі еволюції організмів
Створення трансгенних продуктів
Результати широких епідеміологічних досліджень та організованого в останні роки Міністерством охорони здоров'я Росії моніторингу стану харчування показують, що структура харчування населення Росії характеризується продолжа
1. Короткий аналіз сучасного стану рибництва в ТООСХП "Східної". 1.1 Природно-економічні умови
1. Краткий анализ современного состояния рыбоводства в ТООСХП "Сходня". 1.1 Природно-экономические условия