Головна
Реферати » Реферати по біології » Білок - основа життя

Білок - основа життя

літературі [7,18,22,28].
Оскільки учні мали вельми обмежені знання з означеної проблеми, ми відібрали для вивчення найбільш цікаві теми з тим, щоб зацікавити їх, розвинути навички експериментальної роботи в шкільній хімічній лабораторії і розвинути вміння самостійної роботи з літературою.
Нами також враховувався рівень підготовленості учнів, і тому ми вважали за потрібне розробити планування спецкурсу для XI класів середньої школи.
Таблиця. Тематичне планування спецкурсу "Білок - основа життя".

Заняття
Зміст досліджуваного матеріалу
Теми методи і засоби навчання
Кількість годин
1
I. Введення
Хімічний склад організмів. Загальне знайомство з білками. Особливості білкових тіл як носіїв життя.
Лекція.
Словесні: розповідь, бесіда.
Наочні: демонстрація наочних посібників (ілюстрацій, фотографій, таблиць).
1
2
II. Історія відкриття та вивчення білків.
Виділення першого препарату білкового походження. Спроби встановлення будови білків. Дані про елементарне складі білків. Роботи зарубіжних вчених-хіміків.
Лекція.
Словесні: розповідь, бесіда.
Наочні: демонстрація фотографій, таблиць, білкових препаратів.
1
3
Вітчизняна хімія білка до 50-х років XX століття. Роботи вітчизняних вчених-хіміків.
Семінар.
Словесні: розповідь учителя, доповіді і співдоповіді учнів.
Наочні: демонстрація фотографій, схем, таблиць.
1
4
III. Елементарний склад білків. Методи виділення і фракціонування білків.
Основні хімічні елементи входять до складу білка. Способи гомогенізації і екстракція білків.Лекція.
Словесні: розповідь, бесіда.
Наочні: демонстрація таблиць, демонстраційний експеримент. Лабораторно-практична робота.
1
5-6
Лабораторно-практична робота:
"Виділення білків з тканин біологічних рідин".
- Виділення казеїну з молока;
- Отримання розчину яєчного альбуміну;
- Білки м'яса;
- Рослинні альбуміни.
Словесні: бесіда.
Наочні: демонстрація приладів, схем, таблиць.
Наочно-дієві: виконання практичної роботи.
2
7
Методи фракціонування білків. Способи очистки білкових препаратів від низькомолекулярних домішок.
Лекція.
Словесні: розповідь, бесіда.
Наочні: демонстрація схем, таблиць, демонстраційний експеримент.

1
8-9
Лабораторно-практична робота:
"Реакції осадження білків".
- При нагріванні;
- Концентрованими мінеральними кислотами;
- Солями важких металів;
- Фенолом;
- Спиртом.
Лабораторно-практична робота:
Словесні: бесіда.
Наочні: демонстрація схем, таблиць, приладів.
Наочно-дієві: виконання практичної роботи.
2
10-11
IV. Гомогенність і молекулярна маса білків.
Методи визначення гомогенності білкових препаратів. Методи визначення молекулярної маси білка. Ультрацентрифуги і їх пристрій.
Лекція.
Словесні: розповідь, фронтальна бесіда.
Наочні: демонстрація таблиць, малюнків, схеми "Пристрій центрифуги".
2
12
Лабораторно-практична робота:
"Діаліз білка".
Лабораторно-практична робота:
Словесні: бесіда.
Наочно-дієві: виконання практичної роботи.
1
13-14
V. Склад білків.
Амінокислотний склад білків. Різноманітність амінокислот. Природні амінокислоти. Особливе значення для життя?-амінокислот. Замінні і незамінні для людини амінокислоти.
Лекція.
Словесні: розповідь, бесіда.
Наочні: демонстрація таблиць "Амінокислоти, постійно зустрічаються в складі білка для дорослого організму", малюнків, схем.
2
15
Семінарське заняття "Методи виділення і фракціонування білків. Природні амінокислоти. Замінні і незамінні для людини амінокислоти "
Семінар.
Словесні: розповідь учителя, доповіді і співдоповіді учнів, бесіда.
Наочні: демонстрація таблиць, схем, фотографій.
1
16
Контрольна робота
Контроль знань.
Словесні: бесіда.
Наочні: таблиці, схеми.
1
17
VI. Будова білкової молекули.
Спосіб зв'язку амінокислот в білкової молекулі. Роботи А.Я. Данилевського і Е. Фішера. Пептиди. Доказ поліпептидного теорії будови білка.
Лекція.
Словесні: розповідь, бесіда.
Наочні: демонстраційний експеримент, таблиці, схеми установок
1
18
Лабораторно-практична робота:
"Гідроліз білка".
- Кислотний гідроліз;
- Ферментативний гідроліз.
Лабораторно-практична робота.
Словесні: бесіда.
Наочно-дієві: виконання практичної роботи.
1
19
Первинна структура білків. Схема встановлення первинної структури білка. Характеристика первинної структури А-і В-ланцюгів інсуліну; ? - І? - Ланцюгів гемоглобіну.
Лекція.
Словесні: розповідь, бесіда.
Наочні: демонстрація таблиць, малюнків, схеми установки первинної структури білка.
1
20
Вторинна структура білків. Поняття об? - І?-конформаціях Поліпептидного ланцюга. Праві і ліві?-Спіралі, Їх реалізація в пептидах і білках
Лекція.
Словесні: розповідь, бесіда.
Наочні: демонстрація таблиць, малюнків.
1
21
Третинна структура білків. Методи її виявлення. Типи зв'язків, що забезпечують підтримку структури білкової молекули.
Четвертичная структура білків. Конкретні приклади четвертинної структури білків (інсулін, гемоглобін, вірус тютюнової мозаїки та ін.).
Лекція.
Словесні: лекція
Наочні: демонстрація фотографій "Третинна структура білка", "Четвертичная структура білка". Демонстрація моделей білків: інсуліну, гемоглобіну та ін.
1
22-23
VI. Властивості білків.
Хімічні, фізичні. Аморфність. Ізоелектрична стан білкової молекули. Механізм денатурації білків.
Лабораторна робота:
"Денатурація білків"
Лекція.
Словесні: розповідь, бесіда.
Наочні: демонстраційний експеримент, який ілюструє хімічні властивості білків.
Наочно-дієві: виконання лабораторної роботи.
2
24-25
Лабораторно-практична робота:
"Якісні реакції на білки".
Лабораторно-практична робота.
Словесні: бесіда.
Наочно-дієві: виконання практичної роботи.
2
26
VII. Номенклатура і класифікація білків.
Лекція.
Словесні: розповідь, бесіда.
Наочні: таблиці.
1
27
Характеристика деяких простих і складних білків.
Семінар.
Словесні: доповіді учнів.
Наочні: демонстрація фотографій і моделей.
1
28
VIII. Біологічні функції білків.
Семінар.
Словесні: розповідь учителя, доповіді учнів.
Наочні: демонстрація білкових препаратів, схем, таблиць.
1
29
IX. Сучасні дослідження в області хімії білка.
Семінар.
Словесні: розповідь учителя, доповіді учнів.
Наочні: демонстрація схем, фотографій, моделей.
1
30
Контрольна робота.
Контроль знань.
Словесні: бесіда.
Наочні: таблиці, схеми.
1

2.4. Навчально-матеріальна база організації навчального процесу.
Для проведення спецкурсу "Білок - основа життя" необхідна відповідна навчально-матеріальна база, що включає основні хімічні реактиви, обладнання.
Також нами підібрані наочні посібники у вигляді схем, таблиць, малюнків, де відображені структури білкової молекули, амінокислотний склад білків, фрагмент первинної структури молекули інсуліну та ін.
Крім наявних у продажу нами використовувалися і рекомендовані посібники, які можуть бути виконані вчителем або учнями. (Приклади деяких таблиць, використовуваних при проведенні занять. Див. В додатку №).
Нами складена таблиця, в якій відображено перелік реактивів, обладнання та додаткового матеріалу для проведення лабораторного експерименту.

Таблиця. Перелік необхідних реактивів та обладнання для проведення лабораторно-практичних робіт і демонстраційного експерименту.

П / п
Назва лабораторно - практичних робіт
Реактиви
Обладнання
Матеріал, що містить білок
1.
"Виділення білків з тканин і біологічних рідин".
- Виділення казеїну з молока;
10% розчин HCl;
10% розчин NaOH;
Конц. HNO3; 1% розчин CuSO4, молібденовий реактив; лакмусовий папір, дистильована вода.
Хімічні склянки (V = 50 мл); мірні циліндри, скляні палички і воронка; бюретка, фільтри паперові, пробірки із зворотним холодильником, штативи з пробірками, піщані лазні
Молоко

- отримання розчину яєчного альбуміну;
Дистильована вода.
Хімічні склянки (500 і 100 мл); циліндри (500 і 250 мл); мірна колба (100 мл); воронка, скляна паличка з гумовим наконечником, складчасті фільтри.
Білок курячого яйця

- білки м'яса;
10% розчин NaCl;
Хімічні склянки; скляна паличка; паперовий складчастий фільтр (або подвійний шар марлі).
Знежирене м'ясо

- рослинні альбуміни;
100 мл дистильованої води
хімічні склянки, центрифуга, воронка, складчастий фільтр; колби.
Пшенична мука
2
"Реакція осадження білків"
- згортання білків при нагріванні;
1% розчин оцтової кислоти; 10% розчин оцтової кислоти, насичений розчин NaCl;
5 пробірок, спиртівка, піпетки.
Розчин білка

- осадження білків концентрованими мінеральними кислотами
Концентровані HNO3; H2SO4; HCl;
3 пробірки; піпетки; скляні палички
розчин білка

-осажденіе білків органічними кислотами
5% розчин трихлороцтової кислоти;
20% розчин сульфосалициловой кислоти
2 пробірки; піпетки
розчин білка

- осадження білків солями важких металів
розчин CuSO4, розчин ацетату свинцю
2 пробірки; піпетки
розчин білка

- осадження білків фенолом і формаліном
насичений водний розчин фенолу, формалін
2 пробірки; піпетки
розчин білка

- осадження білків спиртом
кристалічний NaCl
пробірка; піпетка
розчин білка
3.
"Діаліз білка"
насичений розчин (NH4) 2SO4; 5% розчин BaCl2; 1% розчин CuSO4;
10% розчин NaOH
стакани (100 мл); целофан у вигляді квадратів 150x150 мм; скляні палички; гумові колечка; штатив із пробірками; піпетки з поділками
3% розчин яєчного альбуміну
4.
"Гідроліз білка"
- кислотний гідроліз;
Концентрована HCl;
10% розчин NaOH;
1% розчин CuSO4
Штатив з пробірками, круглодонная колба з повітряним холодильником; крапельниці
розчин яєчного білка

ферментативний гідроліз
дистильована вода;
1% розчин пепсину
2 пробірки; водяна баня; колба (V = 100 мл)
розчин яєчного білка
5.
"Денатурація білків"
насичений розчин (NH4) 2SO4; концентрована HNO3; етиловий спирт; 1% розчин оцтової кислоти; 10% розчин NaOH
6 пробірок; піпетка;

Сторінки: 1 2 3