Реферати » Реферати з біології » Звіт по лабараторним робіт з біології за 1 семестр

Звіт по лабараторним робіт з біології за 1 семестр

Звіт по лабораторним

роботам

Новосибірськ
2002

Лабораторна робота № 1


Тема: «Каталітична активність ферментів живими тканинах»
Мета: Сформувати знання про роль ферментів живими тканинах, закріпити вміння робити висновки по спостереженнями.
Обладнання: Н2О2, 6 пробірок, тканини рослин (сирий і варений

картопля), тканини тварин (сире і варене м'ясо), пісок, ступка, маточка.
Хід роботи:

1) Приготувати 5 пробірок. У 1-у помістити пісок, під другим пробірку сиру картоплю, в 3-ю пробірку варену картоплю, в четвертому пробірку сире м'ясо, в 5-у пробірку варене м'ясо. Капніть в кожну пробірку Н2О2, поспостерігайте, що буде відбуватися в кожній пробірці.

2) Размельчить в ступці сиру картоплю з піском, перенесіть подрібнену структуру в 6-у пробірку, і крапнути туди
Н2О2, порівняйте активність подрібненої і цілої рослинної тканини.

3) Спостереження занесіть в таблицю.

| № | Що робили: | Що спостерігали: |
| 1 | Пісок + Н2О2 | Реакції немає |
| 2 | Сиру картоплю + Н2О2 | Виділяється кисень, білок розпадається |
| | | до первинної |
| | | структури та перетворюється на піну. |
| 3 | Варена картопля + Н2О2 | Реакції немає |
| 4 | Сире м'ясо + Н2О2 | Виділяється кисень, білок розпадається |
| | | до первинної |
| | | структури та перетворюється на піну, м'ясо |
| | | біліє і |
| | | спливає. |
| 5 | Варене м'ясо + Н2О2 | Реакції немає |
| 6 | Пісок + сиру картоплю + Н2О2 | Реакція та ж що і в сирому м'ясі, але |
| | | відбувається у |
| | | два рази швидше. |

4) Висновки: Білок міститься тільки в живих продуктах, а в варених продуктах білок зруйнований, тому ніякої реакції з вареними продуктами і піском не відбувається. Якщо ж ще й подрібнити продукти, то реакція буде проходити швидше.

5) Питання:

№ 1) У яких пробірках проявилася активність ферментів
(чому?): Активність проявилася під 2, 4,6 пробірках, тому що в цих пробірках були сирі продукти, а в сирих продуктах міститься білок, а в інших пробірках були варені продукти, а, як відомо в неживих - варених продуктах білок при варенні руйнувався, і реакції не проявив. Тому організмом краще засвоюється продукти, що містять білок.

№ 2) Як проявляється активність ферментів в живих і мертвих тканинах: У мертвих тканинах активність ферментів відсутній, т. к. білок в цих тканинах був зруйнований при варінні, а в живих тканинах при взаємодії з перекисом водню з тканини виділявся кисень, білок розщеплювався до первинної структури і перетворювався в піну.

№ 3) Як впливає подрібнення тканини на активність ферментів: При подрібненні живої тканини активність відбувається в два рази швидше, ніж у не подрібненої, т. к. зростає площа зіткнення білка і Н2О2.

№ 4) Різниться чи активність ферментів в живій і рослинній клітині: У рослинних клітинах реакція відбувається повільніше, ніж у тварин, т. к. в них менше білка, а в тварин білка більше і реакція в них протікає швидше.

№ 5) Як би ви запропонували виміряти швидкість розкладання Н2О2 (математична або фізична формула)? v = S / t

№ 6) Як ви вважаєте, чи всі живі організми містять білок фермент, що забезпечує розкладання Н2О2 на воду і кисень відповідь обгрунтуйте і запишіть рівняння реакцій:

Так у всіх живих організмах міститься білок, т. к. з білка складаються м'язи, гемоглобін і гормони.

Білок + 2Н2О2
2Н2О + О2

Лабораторна робота № 2
Тема: Будова рослинної і тваринної клітини.
Мета: Закріпити вміння розпізнавати рослинні і тваринні клітини, особливості будови, порівнювати їх між собою.
Обладнання: Малюнки рослинної і тваринної клітини.
Хід роботи:

1) Порівняти клітини між собою, замалювати їх, позначити їх органели і не органели.

Тваринна клітина:
Рослинна клітина:
1) Плазматична мембрана 1) Клітинна стінка
2) Піноцетозние бульбашки 2) Плазматична мембрана
3) Цитоплазма 3) Ядро
4) Ядро
4) Ядерний сік
5) Ядерце
5) Хромосоми
6) Ядерний сік
6) Цитоплазма
7) Хромосоми
7) Клітинний центр
8) Клітинний центр 8) ЕРС
9) ЕРС
9) Рибосоми
10) Рибосоми 10) Вакуоль з клітинним соком
11) Апарат Гольджі 11) Хлоропласти
12) Лізосоми
12) Включення
13) Мітохондрії 13) Пори
14) Включення

Підкреслені - це не органели.

2) Подібності та відмінності занесіть в пропоновану таблицю:

| Подібності: | Розбіжності: |
| 1) Ядро | Рослинна : | Тваринна: ??|
| 2) Цитоплазма | | |
| 3) Ядерний сік | | |
| 4) клітинний центр | | |
| 5) Включення | | |
| 6) Хромосоми | | |
| 7) Рибосоми | | |
| 8) Плазматична мембрана | | |
| 9) ЕРС | | |
| | 1) Клітинна стінка | 1) Апарат Гольджі |
| | 2) Пори | 2) Піноцетозние пуз. |
| | 3) Вакуоль з кл. соком | 3) Лізосоми |
| | 4) Хлоропласти | 4) Ядерце |
| | | 5) Мітохондрії |

Висновок: Рослинна і тваринна клітини в основному схожі один на одного, різні вони тільки тими частинами, які відповідають за харчування клітини.

Запитання:

№ 1) У чому причина подібності та відмінності рослинної і тваринної клітини: Причина подібності в тому, що обидві клітини живі, а відмінності в тому, що вони харчуються по-різному.

№ 2) Спробуйте пояснити, як йшла еволюція рослинної і тваринної клітин: Мені здається, що в процесі еволюції клітини намагалися вижити і пристосуватися до навколишнього середовища і розділилися на живу і рослинну клітину.

Практична робота № 3
Тема: Рішення задач на моногибридное схрещування.
Мета: Сформувати вміння та навички з визначення фенотипу і генотипу.
Обладнання: картки із завданням.
Хід роботи:

1) Визначити свій генотип і фенотип за даними ознаками: А - темний колір волосся, а - світлий колір волосся. Запишіть першу схему схрещування за кольором волосся.

2) Запишіть схему схрещування за кольором очей. А - карі, а - зелені.

Завдання № 1:

Завдання № 2:

А - сріблясто чорний, а - платиновий

Тут в потомство сталася мінливість, тому з 30 дітей 14 платинових.

Лабораторна робота № 5
Тема: Побудова варіаційного ряду і прямий, мінливість.
Мета: Ознайомити учня зі статистичними закономірностями модификационной мінливості, виробити вміння будувати варіаційний ряд і графік мінливості даної ознаки.
Обладнання: Сантиметр.
Хід роботи:

1) Виміряти зростання кожного учня в групі, округлити цифри.

2) Кількість учнів з повторюваним зростанням, отримані дані запишіть у таблицю.

3) Побудуйте варіаційний ряд зростання учнів, а так само варіаційну криву, відкладаючи по горизонталі зростання в сантиметрах, а по вертикалі кількість повторів з даними зростанням.

4) Розрахуйте середнє зростання учнів вашої групи за формулою.

5) Розрахуйте і відміряйте на графіку середнє зростання.

6) Після ваших досліджень зробіть висновок і дайте відповідь на питання: а) Яке зростання учнів вашої групи зустрічається часто, який рідко. б) Які відхилення зустрічаються у зростанні учнів. в) Які причини різного зростання.
Учні:
| | |

| Кількість учнів | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 160 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 165 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 170 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 175 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 180 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 185 |
| | | | | | | |

Відповіді: а) Найчастіший зростання це 180, найрідкісніший 160. б) Низький і високий зріст. в) Спадковий зростання, умови життя, вплив шкідливих звичок (куріння, алкоголь), вплив позитивних чи негативних факторів (радіація).

Висновок: Я зрозумів, що зростання у всіх різний, т. к. у всіх різні умови життя.

Лабораторна робота № 6
Тема: Пристосованість організмів до середовища проживання, і її відносний характер.
Мета: Встановити пристосованість організму до середовища проживання, і її відносний характер, закріпити вміння виявляти риси пристосованості до середовища проживання.
Обладнання: Гербарії рослин, малюнки тварин представлених на наочних посібниках.
Хід роботи:
1) Визначте середовище проживання рослин і тварин запропонованих

Сторінки: 1 2