Головна
Реферати » Реферати з біології » Чинники, що викликають мутацію

Чинники, що викликають мутацію

Чинники викликають мутації на генному рівні

У природних умовах мутація з'являється під впливом факторів зовнішнього і внутрішнього середовища і позначається терміном «природні (або спонтанні) мутації» .

Причиною генних, або так званих точкових, мутацій є заміна одного азотистого підстави в молекулі Д.Н.К. на інше, втрата, вставка, або перестановка азотистих основ у молекулі Д.Н.К. Звідси випливає - ген мутуючий у людини можуть розвинутися патологічні стани, патогенез якого різний.

На фактори викликають мутації на генному рівні зробило відповідний вплив навколишнього середовища (подагру, деякі форми цукрового діабету). Подібні захворювання частіше виявляються при постійному впливі несприятливих або шкідливих факторів навколишнього середовища
(порушення режиму харчування та ін.) Мутація гена може спричинити за собою порушення синтезу білків, що виконують пластичні функції. Ймовірна причина таких захворювань синдром Елерса - Данлоса.

У стадії вивчення перебуває захворювання, в основі яких лежить недостатність механізмів відновлення зміненої молекули Д.Н.К.

Генна мутація може привести до розвитку іммунодефеціт-них хвороб
(аплазія вилочкової залози у поєднанні агаммагло-булінеміей). Причиною аномальної структури гемоглобіну являе-ться заміна в молекулі залишку глутамінової кислоти на залишок валіну.

Відомий ряд мутацій генів, що контролюють синтез факто-рів згортання крові.

Генні мутації можуть бути причиною порушення транспорту різних з'єднань через клітинні мембрани. Вони пов'язані з порушенням функцій мембранних механізмів і з дефектами в деяких системах.
Якщо мутація на генному рівні виникає при дії різних фізичних., Хімічних, біологічних факторів, то це називають мутагенезу.
Основою мутації є первинні ушкодження в молекулі Д.Н.К.

 
Подібні реферати:
Теорія еволюційного розвитку. Матеріальні основи спадковості
Основні положення вчення Дарвіна. Еволюційні уявлення до Чарльза Дарвіна. Виникнення вчення Дарвіна. Основні положення вчення Дарвіна. Вплив дарвінізму на розвиток біології. Фізичні та хімічні основи явищ спадковості
Мутації
Великий внесок у комбинативную мінливість вносить саме кроссинговер, що приводить до утворення нових груп зчеплення завдяки рекомбінації алелів. При цьому можливе число генотипів (g) дорівнює:
Мутагени
На даний момент відомо близько 2 тисяч генетичних дефектів, які зачіпають тільки частина загального числа локусів в геномі, а так як вважається, що за покоління природно виникає трохи більше однієї генної
Досягнення генетики
Отримала розвиток клінічна генетика - один з найважливіших напрямків сучасної медицини, які купують реальне профілактичне значення. З'ясувалося, що безліч хронічних хвороб людини є прояв
Досягнення генетики
Досягнення генетики Якщо століття 19-й по праву увійшов в історію світової цивілізації як Століття Фізики, то стрімко що завершується століттю 20-му, в якому нам щасливо жити, цілком ймовірно, приготоване місце Століття Біології, а може бути, і Века Генетики.
Біологія
У природі постійно відбувається коливання чисельності популяцій: число особин в популяції то скорочується, то збільшується.
Хромосомні хвороби
Класифікація Х.б. заснована на типах мутацій залучених до них хромосом.Мутаціі в статевих клітинах призводять до розвитку пів-них форм Х.б. , При яких всі клітини організму мають одну і ту ж хромосомну аномалі
Генетичний код
Три пари основ молекули ДНК кодують одну амінокислоту в білці.
Фізичні та хімічні основи явищ спадковості
Основним в цій революції було розкриття молекулярних основ спадковості. Виявилося, що порівняно прості молекули кислот (ДНК) несуть у своїй структурі запис генетичної інформ
Селекція
Один з прийомів селекції - виведення чистих ліній шляхом багаторазового примусового самозапилення рослин : потомство такого рослини стає гомозиготних по всіх генам; надалі схрещують особини двох
Еволюційні фактори
1. СПАДКОВІСТЬ - властивість організмів повторювати в ряді поколінь подібні типи обміну в-в і індивід
Генні хвороби
З розробкою методу авторадіографії стала можливою ідентифікація деяких індивідуальних хромосом, що сприяло відкриттю групи Х.б., пов'язаних із структурними перебудовами хромосом. Інтенсивне разв
Синдром гібридного дисгенезу у Drosophila melanogaster
Таким чином, контроль активності мобільних генетичних елементів у системах гібридного дисгенеза тісно взаємопов'язаний з механізмами транспозиций і репарації генетичних ушкоджень. Це обумовлює чувстви
Центральна догма молекулярної біології
Один ген молекули ДНК кодує один білок, що відповідає за одну хімічну реакцію в клітці.
Селекція
Слово "селекція" походить від лат. "Selectio", 4ro в перекладі означає "вибір, відбір". Селекція це наука, яка розробляє нові шляхи і методи отримання сортів рослин та їх гібридів, порід тварин
поліплодіі
Зміст ведення 3 I. Форми мінливості 4 II
Властивості й роль у біохімічних процесах амінокислот, що входять до складу бе ...
Амінокислоти - це клас органічних сполук, що містять одночасно карбоксильні і аміногрупи.
Полиплоидия
У 1892 році російський ботанік І.І. Герасимов досліджував вплив температури на клітини зеленої водорості спірогира і виявив дивовижне явище - зміна числа ядер в клітині. Після впливу низькою темпер
Спадкові захворювання людини
Генетика в основі своїй - наука про спадковість. Вона має справу з явищами спадковості, які були пояснені Менделем і його найближчими послідовниками. Дуже важливою проблемою є вивчення закон
Хімічний склад клітини
I. Неорганічні речовини 1. ВОДА. А. Вода - найважливіший компонент клітини. Їй належить істотна і різноманітна роль життя клітини. . Вода визначає фізичні властивості клітини - обсяг, упру