Головна
Реферати » Реферати з біології » Вплив вихлопних газів автомобілів на розмір приросту , біомасу і життєздатність пилку хвойних рослин

Вплив вихлопних газів автомобілів на розмір приросту, біомасу і життєздатність пилку хвойних рослин

Методика дослідження життєздатності пилку.

Під життєздатністю пилку зазвичай розуміють її здатність проростати на рильце маточки за наявності всіх необхідних сприятливих умов. Життєздатна (т.е.жівая) пилок фізіологічно дуже активна.
Це використовується в практиці для визначення життєздатності пилку.

Розроблено багато методів визначення життєздатності пилку. Для дослідницької роботи підійде метод вологої камери Ван Тигель.

Камера Ван Тигель складається з скляного циліндричного кільця, яке прикріплене до предметного склу парафіном, а зверху кільце накрите покривним склом. Усередині кільця поміщають краплю води. На нижню поверхню покривного скла наносять краплю штучного середовища для пророщування пилку. Покривне скло прикріплюють до скла вазеліном.

Як середовище для пророщування пилку зазвичай служить 1% розчин агар-агару на дистильованої воді з додаванням сахарози або глюкози.
Сахарози або глюкози необхідно від 5 до 40% залежно від виду рослин.
Температура краплі середовища має велике значення. Вона повинна бути приблизно дорівнює температурі квітки, яка буває на 2-50 вище температури навколишнього повітря в період масового цвітіння рослин у природних умовах.

На краплю висівають досліджувану пилок і, перевернувши покривне скло, накривають їм кільце камери Ван-тигель. Відсоток пророслих пилкових зерен визначають не менш, ніж для 5-20 полів зору мікроскопа. За пророслі зерна приймаються ті, у яких довжина пилкової трубки перевищує діаметр пилку не менше, ніж у два рази. Цей метод дає занижені результати.

При пророщування пилку використовувалася наступна середа:
20% глюкози + 1% агар-агару
20% сахарози + 30% глюкози + 1% агар-агару
30% глюкози
1% агар-агару

Підрахунок кількості пророслих зерен проводиться через годину для 5-20 полів зору протягом 6 годин. Середня кількість пророслих пилкових зерен підраховують за такою формулою:

? х i? х i - сума всіх видів варіантів сукупності х =---, де---, nn - число варіантів (Рокицький, 1964)

При вивченні проростання пилку у різних середовищах цікаво порівняти життєздатність зерен, що зберігалися в ексикаторі при кімнатній температурі і в холодильнику в 50% цукровому сиропі при температурі-20,-30. Методика зберігання пилку в холодильнику описана у Венгеровський С.І. і Джелалі Н.І.
(1970 р.), які працювали з пилком зернобобових культур. За їх даними пилку, що зберігалася в цілком сформувалися бутонах, які занурювалися в 50% цукровий сироп, виявилися за своєю запліднюючої здатності вдвічі вище, ніж пилок, що зберігалася в ексикаторі.


Практична частина:

Були обрані 10 сосен, 5в безпосередній близькості від дороги і 5 в гущі гаї. З них зібрана пилок. Пилок з кожного дерева пророщені в живильному розчині: 10% глюкози, + 20% сахарози, і трохи желатину замість агар-агару. Відповідно до методики був підрахований середній відсоток проростання пилку з кожного дерева. Отримані результати наведені в таблиці № 3.

Таблиця № 3
| № дерева | середній% проростання |
| 1сосна у дороги | 5% |
| 2сосна у дороги | 15% |
| 3сосна у дороги | 7% |
| 4сосна у дороги | 10% |
| 5сосна у дороги | 3% |
| Сер. % Проростання пилку | 8% |
| дерев біля дороги | |
| 1сосна в гущі гаї | 10% |
| 2сосна в гущі гаї | 50% |
| 3сосна в гущі гаї | 35% |
| 4сосна в гущі гаї | 48% |
| 5сосна в гущі гаї | 29% |
| Сер. % Проростання пилку | 34,4% |
| дерев в гущі гаї | |

Висновок:
Аналізуючи отримані результати, приходимо до висновку: «дорога» вкрай погано впливає на життєздатність пилку, і як наслідок з цього на здатність поновлення популяції.

Висновки:

Віддаляючись від дороги у дерев збільшується бічний і верхівковий приріст, життєздатність пилку, і так само довга хвої. Досвід показав так само, що біомаса речовини (хвої) в сирому і сухому видах збільшується прямо пропорційно відстані до дороги. З цього можна зробити висновок:
«дорога» вкрай негативно впливає на посадки знаходяться за її узбіччях на життєздатність пилку, і як наслідок з цього на здатність поновлення популяції. Дерева одні з перших приймають «удар» автотранспорту з навколишнього середовища.

Список літератури:
1) Природокористування 10-11 навчальний посібник (ав. Н.Ф. Винокурова; Г.С.

Камерилова; В.В. Ніколіна; В.І. Сиротін; В.М. Смирнова.) 1995р.
2) Охорона природи: (Факультатів. курс). Посібник для учнів / А. В. Міхєєв,

К.В. Пашканг, Н.Н. Родзевич.

Просвещение 1983.
3) Бібліотека «Джерельця» - додаток до газети «Родник» № 3,4 - 1997р. серія

«Біолог»
4) Місто і природа (міські природні насадження) Ав. Л.О. Машинский Стройиздат Москва 1973р.
5) Наука про навколишнє середовище: як влаштований світ: у 2 томах. Т 1.

Ав. Б. Небель. «Мир» 1993р
6) Екологічні нариси про природу і людину «прогрес» - 1988
7) Ч. Дарвін «Дія перехресного запилення і самозапилення»

Зміст:

Ст.

1) Введение___1

2) Мета раработы___3

(бічний і верхівковий приріст, біомаса)

3) Методика ___ 3

4) Практична часть___4

5) Висновки ___ 6
(дослідження життєздатності пилку)

6) Методика___6

7) Практична часть___8

8) Выводы___8

9) Загальні виводи___9
10) Список литературы___10
11) Содержание___11
---

Сторінки: 1 2
 
Подібні реферати:
Динозаври з Підмосков'я
У доповіді йдеться про розкопках в московській області. Знахідка кісток динозаврів вченими.
Селекція рослин
Застосовувався Мічуріним при здійсненні гібридизації культурного персика з диким монгольським мигдалем бобовником (в цілях просування персика на північ). Оскільки пряме схрещування зазначених форм не вдавалося,
Цитоплазматичних спадковість. Цитоплазматична стерильність
Хромосомна теорія спадковості встановила провідну роль ядра і перебувають у ньому хромосом у явищах спадковості. Але в той же час вже в перші роки формування генетики як науки були відомі факти
Мурахи
Життя муравейних сімей, їх жител, харчування і розмноження.
Вивчення міксоміцетів середнього Уралу, вирощених методом вологих камер
1. Відділ слизевики...3 1.1. Клас протостелиевые...3 1.2. Клас плазмодиофоровые...4 1.3.
Сорбційні властивості моху по відношенню до мікроорганізмів і важких металах
У скляні флакони поміщають навішування по 200 +0,5 мг моху, зважені на аналітичних вагах. Додають по 50 мл розчину металу 0,02 моль / л і ретельно перемішують. Через 5, 10, 20, 30, 60 і 120 хв мох отфіл
Прижиттєвий метод діагностики хвороб риб
У ветеринарно-іхтіопатологічних практиці для постановки діагнозу захворювання використовується метод повного розтину та обстеження риб. При цьому обстежувані риби гинуть.
Селекція
Один з прийомів селекції - виведення чистих ліній шляхом багаторазового примусового самозапилення рослин: потомство такого рослини стає гомозиготних по всіх генам; надалі схрещують особини двох
Екологія ряпушки Хантайская водосховища
| Вступ | 3 | | Матеріал і методика досліджень | 5 | | Хантайськоє водосховище як середовище проживання риб | | | Фізико-географічний опис району дослідження | 8 | | Гідрохімічний режим хантай
Електричні сигнали у вищих рослин
Ми підійшли до одного з найважливіших питань проблеми потенціалів дії у рослин. Для чого потрібна генерація ПД рослинам? Може бути, вона являє собою властивість, яка колись була запозичена і
Отримання моноклональних антитіл
Для багатьох досліджень, пов'язаних з вивченням біологічних структур велику цінність представляють реагенти, здатних специфічно взаємодіяти з даною структурою. Універсальним реагентом, що володіє у
Білок - основа життя
Програма спецкурсу "Білок - основа життя". 2.1. Пояснювальна записка. Запропонована програма спецкурсу "Білок - основа життя" призначена для учнів X-XI класів
Сімейство магнолієвих
Monocotyledones). Ці класи розрізняються, по суті, тільки комбінацією ознак. Класи дводольних і однодольних, у свою чергу поділяються на підкласи, які діляться на порядки
Дослідження апоптотической активності лімфоцитів периферичної крові in v ...
7,38 (0 , 79 p1 (0,05 p2 (0,01 | 4,31 (0,40 p1 (0,001 | 0,63 (0,10 p1 (0,001; p2 (0,01 | 0,30 (0,06 p2 ( 0,01 | 1,92 (0,32 | 0,05 (0,01 p2 (0,01 | 0,51 (0,03 | | | | Від.,% | | 59,98 (2,55 p1 (0,01 | 8,61 (1,17 p1 (0,001; p2 (0,01
Вовчі сліди
У роботі розповідається, як у природі не сплутати сліди вовка і собаки.
Роль вуглеводів і жирів у підвищенні морозостійкості рослин
Однак у більшості термофілів вже при температурі +40 ? С спостерігаються ознаки пригнічення, а при 45 + .. . +50 єС багато гинуть. Загибель рослин при високих температурах багато в чому пояснюється отруйним впливом
Значення зелених насаджень
Для всього населення було б бажаним наявність теплового комфорту, яке залежить від теплообміну людини з навколишнім середовищем. Вплив зелених насаджень на пом'якшення температурного режиму відкритих пространс
Рекорди рослинного світу
Про видатних властивості різних рослин.
Біологічна продуктивність лісових ландшафтів
Розробка теоретичних основ і практичних прийомів підвищення продуктивності лісів, є основним напрямком дослідних лабораторій відновлення та розвитку лісів. Підвищення продуктивності лісів
Бур'яни і боротьба з ними
Один з найважливіших елементів (ланок) систем землеробства - боротьба з бур'янами (засміченими рослинами). Бур'яни - це рослини, що засмічують сільськогосподарські угіддя і завдають шкоди сх культурам. До бур'янистим прина