Реферати » Реферати по біології » Науковий креаціонізм (Теорія створення). Оновлена ??і поліпшена версія

Науковий креаціонізм (Теорія створення). Оновлена ??і покращена версія


План реферату:

Вступна часть................................................................................................. 3

Проблема походження Всесвіту .......................................................... 3

Поняття наукового креаціонізму .................................................................. 5

Питання, що розглядаються в рефераті , і їх важливість ................................. 5

Розгляд теорії еволюції і теорії наукового креаціонізму ......................... 7

Знання і віра в науці ............................................................................... 7

Як розуміти слово «Еволюція» в живому світі ............................................ 8

Порівняння вихідних передумов доктрин еволюціонізму і креаціонізму ...
8

Положення, загальні сучасних еволюціоністів і креаціоністів ..........
10

Великий вибух ....................................................................................... ........ 10

Чудесне "народження" Всесвіту і її дивовижна природа ........................ 10

Виникнення Всесвіту ..................... ..................................................... 12

Антропний космологічний принцип і християнський антропоцентризм .................
15

Еволюція Всесвіту ................................................................................ 15

Зміна фундаментальних констант ........................................................ 16

Антропний космологічний принцип ....................................... ................... 18

Християнський антропоцентризм .................................................................. 19

Походження життя ............ ......................................................................... 21

Проста клітина? ....................................................................................... 21

Можливість появи життя ........................ ........................................... 22

Що говорить теорія ймовірностей? ....................................................... 22

Як можна створити живу клітину .......................................................... 25

Проблеми експериментів зі створення життя ....................................... 29

Самозародження живого з неживого? ................................................. 32

Факти, що розглядаються, як докази еволюції в природних науках
..... 35

Ембріологія ..................... ...................................................................... 35

Залишкові органи ........................................ .......................................... 36

Апендикс ....................................................................... ........................ 37

Викопні ......................................................................................... ... 37

Поява життя в кембрійський період .................................................... 38

Відокремлений характер класів у хребетних ... ....................................... 39

Як стати копалиною ................................................................ .............. 43

Датування радіоактивним методом ....................................................... 44

Визначення віку за допомогою солей океану і седіментарних відкладень і метеоритного пилу ..................................................................................... 45

Датування радіовуглецевим способом .................................................... 46

Зміщені копалини ............................................ ............................... 48

Про що говорять коні? ............................................................................ 49

Викопний людина .................................. ............................................... 51

Австралопітек ................................................................ ........................ 53

Homo Erectus (пітекантроп) ....................................................................... 53

Неандерталець ......................................................................................... 54

Homo Sapiens (люди, подібні нам) .......................................................... 55

Проблеми теорії еволюції в природних науках .................. ......................... 56

Закони термодинаміки .............................................................................. 56

Метод еволюції ....................................................................................... 57

Закони Менделя ........................... ............................................................ 57

Поліплоїди ......................................................... .................................... 58

Мутації ................................................................................. ................. 58

Серйозні статистичні проблеми ......................................................... 60

Життя в лабораторії ............................................................................... 61

Як сталися органи .............................................................................. 62

Відтворення ..................................................................................... 63

Походження матерії ........................................................................... 64

Порядок у Всесвіті .............................................................................. 65

Історичні докази .................................... ................................ 65

Висновок ................................................................................. .................. 66

Використана література і автори ............................................................... 67

Цитати ................................................................................................... 67

Книги (статті) та автори ............................................................................ 69

Введення

Проблема походження Всесвіту

Ось вже близько півтора століття не вщухають дискусії між прихильниками двох різних доктрин в біології і природознавстві - доктрини креаціонізму (виникла на основі Біблії) і доктрини еволюціонізму
(виникла на основі теорії Дарвіна і Уоллеса і розширеній на предбіологічною еволюцію від неживої матерії до світу живої і на еволюцію від тварин до людини).

Деякі еволюціоністи стверджують, що погляд креационистов - релігія, а погляд еволюціоністів - чиста наука. Але чи так це?

У питанні про походження або початку історії світу людина завжди стикався з дилемою, неминучістю вибору однієї з двох несумісних можливостей (до речі, інші можливості просто не існують): чи був породжений нинішній світ, включаючи живий світ, якимось випадковим подією (флуктуацией, вибухом) в неживій матерії з наступною тривалою еволюцією до нинішнього рівня високої організації і складності за допомогою природних процесів або він був створений по розумного плану надприродним Творцем і Джерелом будь-якої життя відразу (за короткий час) на високому рівні організації?

Іншими словами: чи походження всієї всесвіту, всіх космічних об'єктів та видів живих істот може бути пояснено за допомогою лише законів природи, які існували завжди в минулому і продовжують існувати і сьогодні, чи створення всієї всесвіту і по принаймні частини її об'єктів сталося внепріродним (надприродним) чином в минулому.

У доктрині еволюціонізму вибрана перша можливість. У доктрині креаціонізму обрана друга можливість. І в цьому корінь усіх нинішніх розбіжностей між прихильниками різних доктрин.

Не тільки атеїстична, а й пантеїстична (зокрема, буддистська), індуїстська, конфуціанська, даоська та інші космогонії
(наприклад, синтоїстська, ламаистская, дуалістична, нео-політеістіческая) і в кінцевому рахунку впитавшая найбільш відомі з них космогонія космічного гуманізму «Нової Ери» засновані на постулаті (догми) про природної еволюції. Монотеїстична біблійна космогонія (що входить в християнство, іудаїзм та іслам) грунтується на постулаті (догми) про створенні природи надприродною силою. Будь-яке з світоглядів
(включаючи атеїзм, деякі прихильники якого, по суті перейшли в сциентизм, безпідставно претендують на науковість і повна відсутність фідеізма) засновано на вихідних недовідних передумовах (догматах) віри і тому кожне з них в однаковою мірою «фідеістічно» , тобто не більше нерелігійне, ніж інші.

Цікаво, що існує кілька версій еволюційної теорії. В одних матеріальний Всесвіт вважається вічної, в інших самовозникающей. Насправді мало хто готовий захищати положення про вічність її існування (тут відразу виникає труднощі з загальним законом зростання ентропії) або про самовозникновении (з початковою неясністю: постійному або в певний початковий момент часу, з нічого або з чогось, в результаті сліпого ірраціонального випадку або в силу якихось причин, які можуть бути осягнути раціонально?) Більше того, є не тільки ортодоксальна атеїстична теорія еволюції (у якій крім матеріальної природи немає нічого), а й деистическая (в екстремальному варіанті - навіть теистическая) теорія еволюції. У деистической теорії еволюції вважається, що Бог, створивши всесвіт, потім надав її сама собі. Теистическая теорія еволюції визнає Бога Творцем вихідного стану космосу, і також вважає, що Він допустив (або навіть створили) еволюцію як метод, яким реалізувався весь нинішній світ з припущеного вихідного стану. Але й теистическая теорія еволюції по суті відводить від Бога, який висловив Себе в Біблії як Своєму найвищому Одкровенні. Згадаймо, що людину з його духовним життям Він створив безпосередньо Сам; багато явищ і процеси в матеріальному і духовному світі з'явилися результатом гріхопадіння людини і т. Д. А чи можна людське втілення Бога в Ісусі Христі вважати проявом еволюції !?

Жодна з обох доктрин (так само як і жодна з версій кожної з них) не більш наукова, ніж інша, бо неможливо довести правильність жодної з обох доктрин, спираючись тільки на природничо-наукові методи .
Природознавство займається процесами, що відбуваються в даний час, і не може охоплювати унікальні події, що відбулися в минулому. Оскільки створення зараз не має місця, воно не підлягає експериментальному спостереженню і відтворення. А еволюція (себто зростання упорядкованості) світу відбувається так повільно, що її також неможливо спостерігати і відтворювати, навіть якщо вважати, що вона має місце.
Інформацію про виникнення всесвіту, життя і всіх форм життя можуть дати тільки історичні свідчення і відбитки минулого з урахуванням, зрозуміло, результатів природничих наук. У цьому аспекті дослідження походження всесвіту, життя і всіх форм життя слід розглядати як відноситься до історичної науки і лише частково спирається на природничо-наукові методи (див., напр., Р. Юнкер, 3. Шерер, Історія походження та розвитку життя, Кайрос , Мінськ, 1997; Geisler NL,
Encyclopedia of Christian Apologetics, Baker Books, 2000, pp.224-234, 567 -
571). А як відомо, по-перше, навіть наявні історичні свідчення далеко не завжди можуть бути інтерпретовані однозначно, а по-друге, центральні вихідні положення обох доктрин носять чисто світоглядний характер і не мають прямих історичних свідчень.

І в той же час кожну можна цілком назвати наукової моделлю лише за умови, якщо і тільки якщо використовувати її для пояснення та передбачення спостережуваних наукових фактів. А дати перевагу в науці слід тієї з них, яка краще пояснює дані спостережень, - саме тієї, яка пояснює більший набір даних при меншому числі модифікацій моделі.

В даний час в Україні і Росії як колишніх атеїстичних країнах
(і, до речі, в багатьох європейських країнах і штатах США) в курсах біології середніх шкіл і вузів викладається тільки одна доктрина еволюціонізму при повній відсутності однозначного професійно-наукового обгрунтування. Тим самим дається явну перевагу атеїзму і монистическому матеріалізму і по суті відкидаються три монотеїстичних світогляду. Чи припустимо в демократичних країнах зі свободою вибору світогляду таке становище?
Тим більше, що всі спроби побудувати фізико-математичну, атомно молекулярну і будь-яку іншу наукову теорію універсальної еволюції (зокрема, описані Волькенштейном М. В. - див. Успіхи фізичних наук,
1973, т. 109, вип. 3, с. 499-515; 1988, т. 154, вип. 2, с. 279-297) закінчилися провалом, т. е. теорія універсальної еволюції залишилася чисто спекулятивної, нічим не підтвердженою гіпотезою словесно- інтерпретаційного характеру досі.

Щоб відповісти на це питання, корисно розглянути вихідні передумови наукового знання і зіставити їх з вихідними світоглядними передумовами обох доктрин, зіставити вихідні постулати еволюціонізму і креаціонізму один з одним, а потім зіставити висновки обох доктрин з усією сукупністю встановлених даних наук про живому і фізичних наук. У цій статті основну увагу приділяється аналізу вихідних передумов віри в науці і в обох доктринах, а також співставлення обох доктрин з останніми даними фізичних наук, оскільки, на наш погляд, вони явно недостатньо розглядалися в науково-філософській літературі.

Поняття наукового креаціонізму

креаціонізм - (від лат. Creatio - створення), направлення в природничих науках,

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар