Головна
Реферати » Реферати з біології » Хижі птахи Саратовської області

Хижі птахи Саратовської області

- Хижі птахи і сови Північного Кавказу. Ставрополь. 116-131.

Бєлік В.П. (1997): Деякі наслідки використання пестицидів для степових птахів Східної Європи. - Беркут. 6 (1-2): 70-82.

Богданов М. Н. (1871): Птахи і звірі чорноземної смуги Поволжя і долини Середньої і Нижньої Волги. - Тр. об-ва естествоісп. при імператорському Казанського. ун-ті. Казань. 1 (1): 4-226.

Бостанжогло В.Н. (1911): орнітологічна фауна Арало-Каспійських степів. - Мат-ли до пізнання фауни і флори Росс. імп. Від. зоол. 11: 1-410.

Варшавський С.Н., Тучин А.В., Щепотьев Н.В. (1994): Птахи Саратовської області. - Орнитофауна Саратовської області. Саратов. 14-62.

Волчанецкий І.Б. (1925): Нариси природи околиць Саратова. - Тр. Нижньо-Волзького обл. наукового об-ва краєзнавства. Саратов. 34 (3): 57-71.

Волчанецкий І.Б. (1927): Шляхи пролітних птахів над р. Саратовом (попереднє повідомлення). - Учений. зап. Саратов. ун-та. Саратов. 6 (3): 331-339.

Волчанецкий І.Б. (1934): Біологічні обгрунтування організації дичного господарства на Камиш-Самарских озерах. - Учений. зап. Саратов. ун-та. Саратов. 11 (2): 21-40.

Волчанецкий І.Б. (1937): До орнітофауні Волзько-Уральської степу. - Тр. Н.-і. Зоолого-Біологічний. ін-ту. Сектор екології. Харків. 4: 23-78.

Волчанецкий І.Б., Яльцев Н.П. (1934): До орнітофауні Пріерусланской степу АРСР НП. - Учений. зап. Саратов. ун-та. Саратов. 11 (1): 63-93.

Груздєв В.В. (1955): Орнитофауна Дьяковского лісу як джерело заселення птахами лісових посадок в Заволжя. - Тр. ін-ту лісу. М. 25: 239-254.

Зав'ялов Є.В., Капранова Т.А., Якушев М.М. (1998): Сезонна динаміка харчового спектру звичайної боривітра в умовах саратовського Заволжжя. - Мат-ли III конф. по хижих. птахам Східно. Європи та Северн. Азії. Ставрополь. 1: 44-45.

Зав'ялов Є.В., Подільський А.Л., Піскунов В.В., Шляхтин Г.В., Лебедєва Л.А., Хрускотів А.В., Мосейкин В.Н. , Антончікова Ю.В., Антончик А.Н. (1995): Сучасний стан популяцій рідкісних і зникаючих птахів Саратовської області. - Деп. в ВИНИТИ 12.07.95 р. № 2130-В95. 1-86.

Козлов П.С. (1929): Біологія степовій пеструхи (Lagurus lagurus Pall.) Вольського округу. - Тр. Вольського окружної. науково-освітні. музею. Власюк. 2: 22-23.

Козлов П.С. (1940): Птахи лісу (записки натураліста). Саратов. 1-80.

Козлов П.С. (1947): Розповіді натураліста. Саратов. 1-64.

Козлов П.С. (1950): Птахи лісу. Саратов. 1-119.

Козловський П.Н. (1949): До орнітофауні Саратовської області. - Учений. зап. Саратов. держ. пед. ін-ту. Саратов. 13: 55-126.

Козловський П.Н. (1957): Про розподіл птахів по местообитаниям в Саратовській області. - Учений. зап. Саратов. держ. пед. ін-ту. Саратов. 28: 136-156.

Червона книга РРФСР. (1985): Тварини. М. 1-449.

Червона книга Саратовської області: Рослини, гриби, лишайники. Тварини. (1996): Саратов. 1-264.

Лебедєва Л.А. (1961): До питання про видовий склад і поширення птахів в Саратовському Заволжя. - Распростри. цінних і огранич. распростр. шкідливих животн. в Саратовській обл. Саратов. 11-14.

Лебедєва Л.А. (1962): Досвід картування розповсюдження і щільності населення птахів в саратовському Заволжя. - Мат-ли III Всесоюзну. орнітол. конф. Львів. 2: 69-70.

Лебедєва Л.А. (1967): Птахи Саратовського Заволжжя (еколого-фауністичні особливості орнітофауни). - Дис. ... Канд. біол. наук. Саратов. 1-219.

Лебедєва Л.А. (1968): Видовий склад і розподіл птахів. - Зап. біогеографії Середнього і Нижнього Поволжя. Саратов. 141-159.

Лебедєва Л.А., Мозговий Д.П. (1968): Еколого-фауністичні комплекси птахів. - Зап. біогеографії Середнього і Нижнього Поволжя. Саратов. 160-167.

Мельниченко О.М. (1938): Птахи лісових полезахисних смуг степового Заволжя й Приволжья і їх господарське значення. - Учений. зап. Куйбишев. пед. і вчительського ін-ту. Куйбишев. 1: 3-38.

Мензбір М.А. (1895): Птахи Росії. М. 1: 1-567.

Мосейкин В.Н. (1991): Рідкісні гніздяться види хижих птахів Волго-Уральського межиріччя. - Мат-ли 10-й Всес. орнітол. конф. Мінськ: Навука и техніка. 2 (2): 93-94.

Орлов Є.І., Кайзер Г.А. (1933): Охотнопромисловое значення Пріерусланскіх пісків АРСР Німців Поволжя. - Учений. зап. Саратов. ун-та. Саратов. 10 (2): 111-157.

Ососков П.А., Коростельов Н.А., Гаврилов Н.Г., сирний І.М. (1901): Середнє і Нижнє Поволжя і Заволжя. - Росія: Повний географічний опис нашої батьківщини. Настільна і дорожня книга для російських людей. СПб. 6: 88-95.

Подільський А.Л. (1988): До орнітофауні Саратова. - Питання екології та охорони природи в Нижньому Поволжі. Структура і організація популяцій та екосистем. Саратов. 99-105.

Подільський А.Л., Зав'ялов Є.В. (1996): Рідкісні та зникаючі птахи на сторінках регіональної Червоної книги. - Фауна Саратовської області: Пробл. сохр. рідкісних і зник. видів. Саратов. 1 (1): 36-47.

Радищев М.А. (1899): Матеріали до пізнання орнітофауни Саратовської губернії. Хвалинський повіт. - Тр. Саратов. об-ва естествоісп. і любителів естествознан. Саратов. 1 (1): 43-79.

Радищев М.А. (1903): Матеріали до пізнання орнітофауни Саратовської губернії. - Тр. Саратов. об-ва естествоісп. і любителів естествознан. Саратов. 4 (1): 20-22.

Семенов Н.М., Агафонов А.В., Резинко Д.С., Рожков А.А. (1962): Залежність розміщення і чисельності степових орлів від щільності поселень ховрахів в Прикаспійських степах. - Питання екології: Матер. IV екол. конф. М. 6: 132-133.

Табачишин В.Г., Зав'ялов Є.В., Лобанов А.В. (1998): Структура населення денних хижих птахів в екологічній межі м. Саратова. - Мат-ли III конф. по хижим птахам Східно. Європи та Северн. Азії. Ставрополь. 1: 110-111.

Флінт В.Е. (1982): Птахи в Червоній книзі СРСР. - Тез. докл і стенд. повідом. 18-го Міжнар. орнітол. конгресу. М. 259-260.

Хрускотів А.В., Подільський А.Л., Зав'ялов Є.В., Піскунов В.В., Щляхтін Г.В., Мосейкин В.Н., Лебедєва Л.А. (1995): Рідкісні та зникаючі птахи Саратовської області. - Рус. орн. ж. 4 (3/4): 125-142.

Шляхтин Г.В., Анікін В.В., Белянин А.Н., Беляченко А.В., Зав'ялов Є.В., Малініна Ю.А., Мосейкин В.Н. , Небольсина Т.К., Піскунов В.В., Подільський А.Л., Потапов В.В., Семіхатова С.Н., Сонін К.А., Хрускотів А.В. (1996): Рідкісні види фауни Саратовської області та стратегія їх збереження. - Фауна Саратовської області: Проблеми збереження рідкісних і зникаючих видів. Саратов. 1 (1): 21-36.

Еверсманн Е.А. (1866): Природна історія Оренбурзького краю: Природна історія птахів Оренбурзького краю. Казань. 3: 1-621.

Tucker G.M., Heath M.F. (1994): Birds in Europe: their conservation status. Cambridge, U.K.: BirdLife Conservation Series. 3: 1-600.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Подібні реферати:
Проникнення північних дендрофільних видів птахів в глиб пустель Казахстану
З 22 видів неморальних і лесоcтепних птахів, проникаючих по долині р.. Урал з півночі далеко в глиб пустель Казахстану, 10 видів в основному лісостепового генезису.
Деякі наслідки використання пестицидів для степових птахів Східної Е ...
Застосування пестицидів в протиепідемічної службі, а також в сільському і лісовому господарстві нерідко викликає катастрофічні побічні наслідки для диких тварин.
Глухар - птах ліси
"Переночувавши на дереві, глухар вранці, ще до світанку, починає токувати: спочатку тихо, несміливо, ніби знехотя, потім, у міру наближення світанку, все зарче і зарче. Першим завжди починає найстаріший і сил
Стратегічні аспекти охорони вразливих видів тварин
Охорона вразливих, тобто слабо захищених, зникаючих тварин набула останнім часом вельми важливе, глобальне значення. В її цілі засновуються "Червоні книги", регулярно розглядаються і затверджуються реєстри особливо охоронюваних видів.
Рідкісні та охоронювані птиці Ярославської області
Кілька слів варто сказати про значення птахів. Найбільш корисними вважаються гніздяться і зимуючі птахи: синиці, пищухи, повзики, дятли, корольки. Ці птахи знищують комах-шкідників на всіх стадіях р
Зникаючі тварини
У наш час хижацьке полювання птахам завдає величезної шкоди, особливо під час перельоту або на зимівниках, коли на невеликій території утворюються великі скупчення птахів. Найважливішою охоронної заходом є по пов
Профілактика зооантропонозних захворювань у людини
Найбільш небезпечні зооантропонозов, виявлені при діагностичних дослідженнях птиці в наступному відсотку випадків: сальмонельози - 5,67, туберкульоз - 5,59, мікози - 5,55, колібаціллсз - 3,52.
Життя птахів
У роботі розповідається про значення гостроти зору у хижих птахів.
Проскурін П.Л.
Проскурін Петро Лукич (1928 - 2001), прозаїк. Народився 22 січня в селищі Косиці Севського району Брянської області, в селянській родині. Дитячі та юнацькі роки пройшли в рідному селі, під час Вітчизняної війни окупованому фашистами.
Динаміка чисельності та ареалу чорного лелеки в Європі
Чорний лелека (Ciconia nigra), очевидно, ніколи не був численним видом, але ареал його досить великий. Він тягнеться широкою смугою від Піренеїв і Скандинавії до Примор'я і Північно-Східного Китаю, на південь доходить до Малої Азії.
Денні хижаки
До цього загону відносяться близько 270 видів. Це птиці середньої і великої величини. У одного з найбільших видів - американського кондора крило довжиною близько 115 см, раз-мах крил до 275 см.
Загальні шляхи обміну амінокислот. Шляхи знешкодження аміаку в організмі
Проміжний обмін амінокислот у тканинах. Орнітіновий цикл мочевінообразованія.
Птахи у великому місті
Статистика та види птахів, в Москві і на території Росії.
Біологія мухоловки - белошейкі в лісостепових дібровах північно-східній Укра ...
Коротка фізико-географічна характеристика району досліджень. Географічний розподіл, биотопическое розміщення і чисельність мухоловки - белошейкі. Розмноження мухоловки-белошейкі.
Перельоти птахів
При такій швидкості польоту птахи могли б за відносно короткий час досягти області зимівлі або гніздів'я. Але насправді переліт зазвичай розтягується на довгий час. Вважають, що птахи при далеких п
Фенологічне картування у вивченні міграцій птахів
Спостереження за сезонним розвитком природи велися з незапам'ятних часів. Наші далекі предки були тісно пов'язані з нею, повністю залежали від її примх, тому добре знали приблизні строки настання тих чи інших природних явищ.
Вивчення гніздувань зяблика (Fringilla coelebs) Вологодської області
Зяблик населяє різні типи ліси, сади і парки, воліючи негусті ялинники і ділянки змішаного лісу, сухі світлі соснові бори; глухих заростей уникає через необхідність часто спускатися на землю за
Фороракос
Історія першої птиці на землі і її характеристика.
До питання про поширення і міграціях малої бугая
Мала бугай (Ixobrychus minutus) поширена дуже широко. Вона гніздиться всюди в Європі, крім Британських о-вів, Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії та північних районів Європейської території Росії, що перебувають північніше 60 паралелі.
Тваринний світ Донбасу
Заповідник «Хомутовський степ» як форма збереження природної природи Донбасса.Разнообразіе тваринного світу Донбасу. Єнотовидний собака. Байбак європейський. Кам'яна куніца.Лебедь-шипун. Мідянка.