Головна
Реферати » Реферати з управління » Business at work

Business at work

for Vocational A level - book.

5. Newspapers

---

Finance department

. accountants

. account technicians

. account clerks

Records all financial data

Chases up slow payers

Collects payments from customers

Provides information to external bodies

Advises managers and budget holders

Monitors and analyses financial data

Advises board of directors

Analyses costs

Production activities

Finance department

Research and development department

Marketing department

Corporate objectives

Demand of labour

. numbers of workers needed
. skills required
. location of employees

Supply of labour

. existing workforce
. skills shown through skills audit
. changes in productivity and working week

Human resources plan

This may require the use of one or more of the following:

. recruitment

. training

. redundancy and redeployment

BUSINESS ACTIVITY

Marketing

Finance

Administration

Human resources

Research & Development

Production

LAND

Labour

Capital

Enterp-rise

GOODS

OR SERVICES

WASTE

Chairman (non executive)

Chief Executive

Deputy Chairman

Company
Secretary

Marketing Department

Finance Department

Retail Department

Commercial Department

Distribution Department

Operations:

Ireland


Business
Activity

Managing director

Research and development director

Finance director

Marketing director

Production director

Human resource director

Production manager

Plant manager

Quality control manager

Production control manager

Assistant plant manager

Supervisor: materials

Supervisor: materials

Supervisor: buildings

Supervisor: mechanical

Supervisor: electrical

Section manager

Section manager

Section manager

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Supervisor

Operatives


Operatives


Operatives


Operatives


Operatives


Operatives

Deputy

Chairman

Chairman

(non executive)

Chief

Executive

Marketing

Director

Finance

Director

Retail Director

Commercial Director

Distribution Director

Head of

Operations

Ireland

Company

Secretary

Section managers

Section managers

Section managers

Section managers

Section managers

Section managers

Section managers

Supervisors

Supervisors

Supervisors

Supervisors

Supervisors


Supervisors

Supervisors

Operatives

Operatives

Operatives

Operatives

Operatives

Operatives

Operatives

Dynamic / innovative culture

BUSINESS
CULTURE

Customer driven culture

Bureaucratic culture

Task culture

Risk averse culture

Technological culture

Person culture

Negative culture

Positive culture

Competitive culture

Power culture.

Board of directors

Marketing Department

Distribution Department

Retail

Department

Employees in Retail Department

Employees in Distribution Department

Employees in Marketing Department

Mission statement

Business objectives

Divisional / departmental objectives

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
Подібні реферати:
Премії якості
Приз Демііга за якість (премія Демінга) був заснований в 1951 р. на честь великого внеску Едварда Демінга в розвиток якості в Японії. До цього часу контроль якості широко застосовувався в японській промислово
Інформаційна безпека
Захист даних в комп'ютерних мережах стає однією з найбільш відкритих проблем в сучасних інформаційно-обчислювальних системах. На сьогоднішній день сформульовано три базові принципи інформаційної безпеки
Автоматизовані системи управління та бронювання в засобах розміщення
Впровадженню АСУ в російській готельної індустрії традиційно перешкоджає слабка технічна оснащеність (в основному це стосується малих готелів), консервативність директорів і керуючого персоналу, відносить
Планування чисельності персоналу
Терміни "персонал" і "кадри організації", "трудові ресурси", а також "human resource" будемо вважати рівносильними. Аналогічно вищесказаного має схоже значення наступне - "кадрове планування",
Американський стиль управління персоналом
Науково-технічний прогрес призводить до глибоких змін методів праці, що, в свою чергу , вимагає нових форм організації та управління персоналом, напрямки на підвищення ефективності використання людських
Формування команди для реалізації проекту
Дана робота присвячена складного процесу підбору персоналу для реалізації якого-небудь проекту. Як відомо, помилки при відборі нових працівників можуть призводити до значних втрат, високої плинності кадрів
Положітелние людські відносини в освітніх організаціях: мотивацією ...
Чому люди працюють? Чому одні люди роблять легку роботу і залишаються незадоволені, а інші роблять важку роботу із задоволенням? Що потрібно зробити для того, щоб люди працювали краще і продуктивніше? Як
Інформаційне забезпечення процесу управління матеріально-технічним снаб ...
Для того щоб забезпечити підприємство (об'єднання) необхідними йому матеріалами відповідно до виявленої потребою, організується матеріально-технічне постачання підприємства. Його завдання полягає в про
Бізнес-проект
В даний час створене або функціонуюче підприємство часто стикається, по-перше, з браком фінансових коштів, по-друге, з безліччю непередбачених обставин, які можуть відвести підприємство
Управління персоналом
Предметом курсу управління персоналом є система знань, пов'язаних з цілеспрямованим організованим впливом на людей, зайнятих працею, (персоналом) з метою забезпечення ефективного функціонування
Управління матеріально-технічним постачанням будівельної організації
Сучасний господарський механізм діяльності підприємств передбачає різке розширення меж самостійності, переведення їх на повний госпрозрахунок і самофінансування, підвищення відповідальності за кінцеві