Головна
Реферати » Реферати з управління » Удосконалення організації праці та робочого місця майстра цеху

Удосконалення організації праці та робочого місця майстра цеху

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

УСТАНОВА ОСВІТИ

«Вітебський державний ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ

Курсова робота за темою: «Удосконалення організації праці та робочого місця майстра цеху» з дисципліни «Організація праці»

Виконав: студент II курсу

Група Ес-11

Шифр ??011616

Провальський О.В.

Перевірив: ___

___

Вітебськ 2003 Зміст:

Введение...3
1. Техніко-економічна характеристика підготовчого цеху ... 5
2. Аналіз стану організації праці на робочому місці ... 7

1. Поділ праці та його обгрунтування ... 7

2. Умови праці ... ... 8

3. Нормування праці ... ... 9

4. Організація заробітної плати ... 11

3 . Ергономічний аналіз і раціоналізація робочого місця ... 13
4. Проект заходів щодо вдосконалення організації праці на робочому місці майстра цеху ... ... 18
Заключение...20
Литература...21

ВСТУП

В умовах переходу до системи ринкового господарювання відповідно до змін в економічному і соціальному розвитку країни істотно змінюється і політика в області оплати праці, соціальної підтримки і захисту працівників . Багато функцій держави по реалізації цієї політики передані безпосередньо підприємствам, які самостійно встановлюють форми, системи та розміри оплати праці, матеріального стимулювання його результатів.

У сучасних умовах високорозвиненого виробництва, оснащеного складною технікою, необхідний науковий підхід до організації праці на робочих місцях.

Раціонально організоване робоче місце забезпечує умови праці, правильна побудова трудового процесу, позбавляє від зайвих і незручних рухів, дозволяє скоротити витрати часу, поліпшити використання устаткування, підвищити якість виконуваної роботи, забезпечити збереження обладнання.

З метою забезпечення цього, організація праці передбачає здійснення комплексу заходів:

1. Розробка переліку робіт і операцій основного виробництва і встановлення послідовності їх виконання, регламентація змісту і порядку виконання функцій з обслуговування виробництва, визначення пропорцій різних видів праці, встановлення раціональних форм його розподілу і кооперації;

2. Підбір, професійна підготовка і розстановка кадрів, чітке визначення обов'язків кожного працівника;

3. Організація та оснащення робочих місць, що забезпечують ефективне виконання кожним працівником, виробничих завдань;

4. Впровадження найбільш раціональних прийомів і методів виконання робіт;

5. Створення необхідних санітарних та виробничо-побутових умов, що забезпечують гігієну та безпеку праці, регламентація режимів праці і відпочинку працівників;

6. Встановлення норм праці та її оплати, вибір форм морального і матеріального стимулювання зростання продуктивності праці;

7. забезпечення необхідної дисципліни праці, що сприяє чіткому виконанню кожним працівником покладених на нього обов'язків і злагодженості в роботі всього колективу.

В даному курсовому проекті на конкретному прикладі, тобто на прикладі робочого місця майстра підготовчого цеху ВАТ «ВКШТ» ми проведемо аналіз організації праці на даному технологічному ділянці і спробуємо впровадити ряд заходів, які дозволять поліпшити організацію робочого місця і тим самим домогтися деяких позитивних результатів.

1. Техніко-економічна характеристика підготовчого цеху.

У підготовчому цеху виконуються такі технологічні процеси як: снованіе, шліхтування і пробирання основ для ткацького цеху.

Виробничий процес в підготовчому цеху розчленований на окремі техпроцеси, виконання яких проводиться одним або групою робітників.

Основне обладнання даного технологічного ділянки:

1) снувальні машини типу - Текстима, СП-180;

2) шліхтувального машини - ШБП-180-І;

3) проборних верстати - ПСМ.

Виходячи з назви, зрозуміло, що підготовчого цех є одним з основних у виробничій структурі підприємства, займається підготовкою напівфабрикатів для ткацького цеху.

Надійшло на склад сировину приймається за кількістю і віддається в лабораторію на перевірку якості сировини шляхом вибіркового контролю. За відповідності якості сировини, воно надходить на обробку до підготовчого цех. У цеху сировина проходить процес снования на сновальних машинах. Готова основа, намотана на ткацький ткацький надходить на шліхтувальних ділянку для шлихтования. Напівфабрикати даній стадії виробництва (ошліхтованние основи) надходять в ткацький цех для подальшої переробки. При переробці сировини в цеху готові напівфабрикати кожній стадії виробництва проходять вибірковий контроль ВТК.

Підготовчі цех є відповідальним ділянкою виробництва, так як від якості снования і шлихтования залежить якість виготовлених тканин. Через даний цех проходить великий асортимент різних видів сировини.

Технічний парк підготовчого цеху становить 21 сновальная, 5 шліхтувальних машин і 3 проборних верстата. В підготовчому цеху, як і в цілому по комбінату, досить високий відсоток зносу обладнання.

Режим роботи двозмінний. Початок першої зміни в 700, обідня перерва з 1100 до 1120, кінець зміни в 1520. Друга зміна починається в 1520 і закінчується в 2340.

У процесі трудової діяльності фізіологічні показники працездатності, так само як і виробничі показники змінюються циклічно. У періоді працездатності розрізняють три основних періоди: врабативаніе, стійкої працездатності, настання втоми.

Режим праці та відпочинку повинен розроблятися таким чином, щоб максимально скоротити періоди врабативаемості і стомлюваності, подовження періоду стійкості працездатності.

У висновку можна сказати те, що режим праці та відпочинку на цьому технологічному ділянці складений у відповідності з типовими нормами і правилами.

2. Аналіз стану організації праці на робочому місці.

2.1. Поділ праці та його обгрунтування.

На ВАТ «ВКШТ» в підготовчому цеху поділ праці здійснюється залежно від професійної спеціалізації робітників (шліхтовальщік, сновальщіца, проборщіца і т.д) і передбачає виконання на робочому місці роботи певної спеціальності.

Професійно-кваліфікаційне поділ праці у службовців засноване на розподілі обов'язків між працівниками. Прикладом професійно-кваліфікаційного розподілу праці службовців на даній ділянці є розподіл обов'язків між майстром цеху, технологом, контролером якості, начальником цеху.

Поділ праці та регламент обслуговування робочого місця оператора сновального устаткування наведено в таблиці 1.

Таблиця 1.

Поділ праці та регламент обслуговування робочого місця оператора сновального обладнання.
| Вид обслуговування | Виконавець | Регламент |
| Прибирання робочого місця після закінчення | Швачка-мотористка | В кінці зміни |
| роботи. | | |
| Ремонт обладнання поточний і | Слюсар-ремонтник | Принаймні необх-ти |
| позаплановий. | | І за графіком |
| Контроль якості продукції | Контролер ВТК | Систематично |
| Налагодження устаткування | Пом.мастера | Принаймні необ-ти |
| Контроль якості виконуваних | Майстер | Періодично |
| операцій. | | |
| Намотування основи на барабан | Сновальщіца | Згідно з нормою |
| Розподіл робітників за робочим | Майстер | На початку зміни |
| місцях. | | |
| Перевірка виконання змінних | Майстер | Періодично і в |
| завдань. | | Кінці зміни |
| Проведення робіт з раціоналізації | Інструктор | Систематично |
| прийомів і методів праці. | | |

Таким чином ми можемо зробити висновок про те, що поділ праці спостерігається тільки за професійною ознакою.

2.2. Умови праці.

Умови праці безпосередньо в цеху являють собою сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на працездатність людини та її здоров'я в процесі праці. Ці фактори поділяються на такі типи:

1. Санітарно-гігієнічні, що визначають зовнішню виробничу середу. У підготовчому цеху температура повітря на даний момент складає 11 градусів, що як і недостатня вологість повітря не відповідає санітарним і технологічним нормам, в повітрі пилу немає, шум в цеху від роботи сновальних машин норми не перевищує.

На цьому технологічному ділянці освітлення становить 300Лк, що відповідає нормальній роботі майстра та інших працівників.

2. Психофізіологічні, обумовлені конкретним змістом трудової діяльності, характером даного виду праці. Оскільки робота майстра є відповідальною і складається з постійних переміщень по цеху і частого спілкування з робітниками і начальством, фізична і нервова навантаження великі. Для того, щоб забезпечити високу працездатність потрібен оптимальний режим праці та відпочинку.

3. Естетичні, що сприяють формуванню позитивних емоцій у працівника. Стіни і колони в цеху пофарбовані в блакитний колір, що сприяло емоційному заспокоєнню, проте обшарпаність фарби може викликати тільки смуток.

2.3. Нормування праці.

Нормування праці в підготовчому цеху, так само як і на всьому комбінаті, являє собою складову частину управління виробництвом і включає визначення необхідних витрат праці на виконання робіт окремими працівниками, встановлення на цій основі норм праці.

При нормуванні праці службовців застосовуються такі види норм праці: норматив чисельності, норми обслуговування, норми керованості.

Норматив чисельності застосовується для обчислення ліміту чисельності робітників і службовців. Т.к. нормативи чисельності не вирішують питання конкретної розстановки працівників, використовують норми обслуговування і керованості.

Норми керованості виражаються як правило чисельністю працівників, безпосередньо підпорядкованих керівнику.

При нормуванні праці робітників застосовуються такі види норм праці: норма часу, норма виробітку, норма обслуговування.

З метою підвищення ефективності праці почасових або встановлюються нормативні завдання на основі вищевказаних видів норм праці.

Нормативне завдання - це встановлений обсяг роботи, який працівник або група працівників зобов'язані виконувати за час робочої зміни, робочого місяця або за іншу одиницю робочого часу.

Норма праці встановлюється на окрему операцію або взаємопов'язану групу операцій, кінцевий комплекс робіт. Ступінь диференціації норм визначається типом та масштабом виробництва, особливостями продукції, що випускається, формами організації праці.

Норми праці визначаються за нормативними матеріалами для нормування праці, затвердженими в централізованому порядку.

До нормативних матеріалів відносяться: нормативи з праці, нормативи режимів роботи обладнання, єдині і типові норми.

Норми праці на виробництво нової продукції розробляються одночасно з технологічними процесами відповідно до запроектованими організаційно-технічними умовами виробництва даної продукції та встановленою проектною трудомісткості.

Введення нових норм праці і нормованих завдань, включаючи змінені та переглянуті, проводиться адміністрацією підприємства за погодженням

Сторінки: 1 2 3