Головна
Реферати » Реферати з управління » Удосконалення організації праці та робочого місця майстра цеху

Удосконалення організації праці та робочого місця майстра цеху

з профспілковим комітетом.

У разі виявлення порушень трудової дисципліни, встановленого порядку організації праці, недостовірності обліку та звітності з нормування праці винні притягуються до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

Як приклад існуючої організації праці можна привести баланс робочого часу майстра на операції і дані про впровадження галузевих норм часу по підготовчого цеху за січень 2003 року (Таблиця 3).

Таблиця 3.

Баланс робочого часу.
| | Тривалість |
| Елементи витрат робочого часу | |
| | Фактична | Проектована |
| | хв |% | хв |% |
| Оперативне час на виконання | 458 | | 415 | |
| роботи | | | | |
| Підготовчо-заключний | 17 | | 35 | |
| час | | | | |
| Час на обслуговування робочого | - | | 10 | |
| місця | | | | |
| Час на відпочинок і особисті потреби | 5 | | 20 | |
| | | | | |
| Порушення трудової дисципліни | - | | - | |
| Разом: | 480 | 100 | 480 | 100 |

Завдяки координації діяльності робочих з боку майстра, в цілому по підготовчі цеху вони успішно справляються з поставленими їм нормами виробітку.

2.4. Організація заробітної плати.

Основними формами оплати праці на фабриці є відрядна і погодинна системи в поєднанні з преміальними. Ці ж форми оплати праці застосовуються і в підготовчому цеху.

У ньому працює 28 осіб. З них 15 відрядників. При цій формі оплати праці заробітна плата робітнику нараховується в заздалегідь встановленому розмірі за одиницю виробленої продукції, а також передбачається виплата премій за виконання певних показників. Праця кожного робітника оплачується відповідно до його виробленням.

Почасово-преміальної формою оплати праці на даній ділянці охоплені
13 осіб. При цій формі заробітної плати нараховується відповідно до тарифної ставкою за фактично відпрацьований час. Матеріальна винагорода за професійну майстерність зараз скасовано. Розрахуємо заробітну плату майстра цеху:
| Ставка I | Розряд | Тарифний | Оклад | Стаж роботи | Оклад |
| розряду | | коеф. | | | |
| | | | |% | Сума | |
| 34000 | 12 | 2,83 | 96220 | 19% | 18282 | 114501 |

Заробітна плата залежить від тарифного коефіцієнта і ставки I розряду, яка відповідає прийнятим нормам. А так же від стажу роботи.

На даний період через відсутність прибутку премія не виплачується, але передбачена надбавка до окладу в розмірі 20%.

(Руб)

3. Ергономічний аналіз і раціоналізація робочого місця.

У даному курсовому проекті розглянемо робоче місце майстра в підготовчому цеху, його посадові обов'язки, принципи роботи, умови в яких він працює.

Майстер є безпосереднім керівником первинного трудового колективу, організатором праці та виробництва, вихователем робітників на очолюваному рівні (ділянці).

Основними завданнями майстра є виконання планових завдань при найменших витратах матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, підвищення продуктивності праці і якості продукції (робіт) на основі виявлення і використання резервів виробництва, і так само виховання у робітників почуття колективізму, високої відповідальності за доручену справу.

Майстер повинен бути активним провідником механічного прогресу на ділянці, особистим прикладом показувати зразок свідомості, працьовитості, творчої активності та ініціативи, виявляти особливу турботу про виховання молодих робітників.

Розглянемо тепер обов'язки майстра підготовчого цеху, що безпосередньо стосуються його виробничої діяльності. В обов'язки майстра підготовчого цеху входять наступні пункти:

1. Забезпечує робочих сировиною і допоміжними матеріалами, перевіряє якість виконуваних робіт.

2. Проводить інструктаж робітників по якісному виконанню операцій, інформує робітників про хід виконання плану за кількісними та якісними показниками.

3. Вживає заходів до усунення виявлених дефектів по якісному виконанню операцій.

4. Навчає робочих суміжним операціям.

5. Звіряє з диспетчером дані випуску готової продукції, прийнятої контролерами ВТК.

6. Оформляє документи: журнал передачі зміни, журнал з техніки безпеки, веде облік виконання плану, маршрутні листи і звіряє їх з фактичним випуском готової продукції з ділянки.

7. Доводить до відома начальника цеху основні результати роботи зміни.

Зробимо ергономічне обстеження робочого місця.

Хоча робота майстра пов'язана з рухом по цеху, але йому все ж доводиться працювати і за своїм столом. Тому звернемо увагу на планування робочого місця.

Робоче місце майстра обладнані столом і стільцем. Вони повинні відповідати антропометричним даним людини, забезпечувати зручне положення корпусу працівника, створювати умови для меншої стомлюваності, гарного зорового сприйняття, свободу рухів і т.д.

Вікно чи не знаходиться в полі зору майстра, що знаходиться на робочому місці, воно розташоване праворуч. Тому вдень сонце не заважає при роботі в кабінеті.

Щоб уникнути несприятливого впливу променистого тепла від приладів опалення, стіл розташований на достатній відстані.

Робоча поверхня стола дерев'яна, тверда, гладка. На поверхні столу і всередині його немає нічого зайвого, а засоби праці, канцелярське приладдя, документація мають строго певне місце. Для канцелярського приладдя призначені спеціальні лотки.

Розміри ящиків і полиць в столах відповідають розмірах паперів і папок.

Звернемо увагу на стілець. Т.к. при роботі майстер рухається по цеху і під час регламентованих перерв він сідає відпочити. Тому стілець у майстра повинен бути зручним.

Розглянемо фактори, що характеризують психічне навантаження працівника. a) Фактори, що впливають на органи зору. Робота майстра вимагає хороше освітлення даного технологічного ділянки. При роботі майстра з документами на його робочому місці застосовується комбіноване освітлення, тобто поєднання загального та місцевого освітлення. Цей тип освітлення застосовується в темний час доби, а в світлий час - природне, воно найбільш сприятливо для працівника. При роботі майстра безпосередньо на технологічній ділянці йому в темний час доби достатньо і загального освітлення, якщо тільки він не займається навчанням робочого передовим прийомам роботи та іншими операціями, які вимагають точності, а отже, і хорошою освітленості робочого місця. b) Фактори, що впливають на органи слуху. Значну питому вагу в роботі майстра займає спілкування з іншими учасниками трудового процесу. Тому вплив шуму на виробничу діяльність дуже велике. Якщо виробничий шум перевищує допустимі норми, то він може сильно перешкодити виконанню завдання. При сильному шумі майстру треба підвищувати голос, а це в кінцевому підсумку може позначитися на голосових зв'язках. Тому треба обов'язково стежити за тим, щоб шум не перевищував допустимих норм.

Розглянемо фактори зовнішнього середовища. a. Мікроклімат виробничого середовища. У поняття мікроклімат виробничого середовища входять: температура повітря, його вологість і швидкість руху, а також температура навколишніх поверхонь. Оптимальні мікрокліматичні умови створюються при поєднанні параметрів мікроклімату, які при тривалому і систематичному впливі на людину забезпечують збереження нормального функціонального і теплового стану організму без напруги реакції терморегуляції. На робочому місці майстра відносна вологість повітря не відповідає нормі і становить відповідно 47% при нормі (60%). Температура повітря становить 11 градусів, що нижче норми на 11 градуси.

Таким чином, можна зробити висновок, що мікроклімат ні відповідає санітарно-гігієнічним умовам, ні нормам температурно-вологісного режиму технологічного процесу. b. Виробничий шум. В даний час шум стає одним з найбільш поширених факторів зовнішнього середовища. Шкідливий вплив шуму на організм може проявлятися як у вигляді специфічного ураження органів слуху, так і у вигляді порушень багатьох інших органів і систем. На нашому робочому місці шум не перевищує 85дБ ??і це відповідає нормі. Джерелом шуму є працююче обладнання. Інших шкідливих виробничих факторів у вигляді виробничого випромінювання, пилу, вібрації на робочому місці немає. Звернемо увагу на питання, що стосуються організації праці на робочому місці, структури трудової діяльності. c. Режим праці. Тривалість даної роботи на 8 годин. Робота проводиться в 2 зміни. Перша зміна з 700 до 1520. Обід з 1100 до 1120. Друга зміна з 1520 до 23 40. Обід з 1900 до 1920. D. Методи роботи.

При виконанні своєї роботи майстер цеху займається наступним:

1. уважне ознайомлення з планом робіт.

2. Безпосередня робота з робочими зміни.

3. безпомилкова робота з документами.

4. Всеосяжний контроль за якістю роботи.

Для поліпшення організації робочого місця, методів і умов праці, можна запропонувати наступні заходи.

Розглядаючи умови праці можна зробити наступні пропозиції:

При описі мікроклімату в підготовчому цеху було зазначено, що температура і вологість повітря значно нижче норми. Це позначається на тому, що працівниці швидко перевтомлюються. Недостатня температура повітря не дозволяє майстру використовувати свій робочий час з найбільшою віддачею.
Для того щоб уникнути цього необхідно поліпшити роботу системи опалення, вентиляції та кондиціонування в цеху. Економія на умовах роботи не дозволяє досягти максимальної продуктивності, а через не дотримання температурно-вологісних режимів виробництва спостерігається зростання випуску неякісної продукції.

При розгляді естетичних умов було відмічено, що стіни пофарбовані блакитною фарбою. Однак обшарпаність фарби і неохайний зовнішній вигляд стін

Сторінки: 1 2 3