Головна
Реферати » Реферати з управління » Автоматизовані системи управління та бронювання в засобах розміщення

Автоматизовані системи управління та бронювання в засобах розміщення

про динаміку розвитку готелю в часі.

Така найпростіша інформаційна структура створюється за допомогою конструктора (майстри) Access і не викличе труднощів навіть у початківця користувача. Складнощі починаються при розробці інтерфейсу системи, здебільшого бере на себе обов'язки по вводу, збереження та аналізу інформації. Реалізувати деякі функції можливо тут тільки за допомогою вбудовування програмних модулів на мові VBA.

Конкретне втілення інтерфейсу залежить лише від фантазії замовника і програміста. Однак саме цьому етапу розробки слід приділити особливу увагу. Нерідкі випадки, коли надмірна складність і відсутність наочності в системі згубно впливало на ефективність роботи персоналу.

Одноразово на екран повинна виводитися тільки сама необхідна інформація. На мій погляд, це повинна бути карта готелю, тобто список всіх номерів, їх постояльців, стану заселеності, статусу гостей і кількості днів до виїзду. Залежно від стану гостьової кімнати відповідна їй рядок має фарбуватися в заданий колір, наприклад, зайнятий номер відображається червоним кольором, заброньований - жовтим, вільний - зеленим, знятий з продажу - перекресленим шрифтом.

Нижче вікна з таблицею знаходяться поля запиту параметрів броні. По мінімуму запит повинен складатися з дат заїзду та виїзду, але якщо можливості і обсяг послуг готелю дозволяють, то можна ввести і додаткові елементи, як-то: тип приміщення, додаткові послуги та інше. Після активізації запиту на екрані монітора з'являється спливаюче вікно з результатами пошуку. У ньому оператор вибирає підходящий варіант і вводить необхідну для ідентифікації броні інформацію. Пропонується використовувати номер паспорта гостя, оскільки імена можуть повторюватися, а номер броні гість з великою ймовірністю забуде, що призведе до небажаної плутанини.

Після збереження броні строчка відповідної гостьової кімнати набуває задану забарвлення. Можна передбачити функцію, при якій система вважає, за скільки днів до передбачуваного в'їзду сталося бронювання, і привласнює цієї броні певний коефіцієнт знижки. При заселенні клієнта базова ціна номера множиться на цей коефіцієнт, і виходить кінцева ціна під конкретного клієнта.

Заселення проводиться таким чином при подвійному натисканні миші по рядку гостьової кімнати в таблиці стану номерного фонду відкривається інтерфейсне вікно номера, де відображені поточні постояльці, стан приміщення, вкладки з фотографіями, календарем бронювання, нотатками і кнопки « заселити » і« Виселити » . У спеціальному полі вводимо номер паспорта гостя, і якщо про нього є запис у БД, то у вікні стану номера з'являється запис про гостя, якщо до цього гість не користувався послугами готелю, та інформації про нього немає в БД, спливає вікно картки гостя. У ньому набираються необхідні дані, і після натискання кнопки «ОК» БД поповнюється новим записом, а гість заселяється в номер. Виселення відбувається після натискання кнопки
«Виселити» , що тягне за собою видалення інформації про проживаючих в номері гостях.

На основну панель інтерфейсу також поміщаються кнопки, що відкривають доступ безпосередньо до таблиць системи, а також до сектору звітів, де відображуються характеристики роботи засобу розміщення і будуються діаграми. Необхідні також елементи управління, що дозволяють управляти побудовою звітів і їх друкуванням.

Серед автоматичних можливостей системи надзвичайно корисним може виявитися щоденна роздруківка майбутніх заїздів і виїздів, здійснювана системою самостійно на початку кожного робочого дня.
Створені звіти поширюються серед обслуговуючого персоналу готелю для збільшення оперативності роботи з клієнтами.

Захист зберігається в БД інформації, її шифрування та обмеження доступу може здійснюватися вбудованими процедурами Access, проте не обізнаному користувачу легше буде скористатися спеціалізованими засобами: шифрувальним ПО, електронними ключами та іншими інструментами, в достатку з'явилися останнім час на ринку програмного забезпечення.

Рекомендується при роботі з АСУ користуватися так званою виконуваної версією Access (Access Runtime), не споживає зайві системні ресурси і не дозволяє випадково або навмисно змінити структуру і базову інформацію системи.

ВИСНОВОК

Питання про встановлення автоматизованої системи управління готельним фондом в кінцевому підсумку вирішувати все ж власнику (керуючому) готельного підприємства. Цілком імовірно, що в умовах засоби розміщення малого типу з незначними за обсягом інформаційними потоками комп'ютеризація процесу управління готелем лише невиправдано ускладнить роботу персоналу, проте з кожним роком стає все більш очевидним необхідність впровадження таких систем на підприємствах, що здійснюють багатопланове і високорівневе обслуговування великого обсягу клієнтів.

Точність і швидкість роботи професійно розробленої і налагодженої
PMS дозволяє значно знизити час обслуговування і кількість помилок, поліпшити якість обслуговування, що тягне за собою мінімізацію накладних витрат на зайвий персонал , полегшує аудит і сприяє зростанню позитивного іміджу засоби розміщення серед потенційної клієнтури і партнерів, що, безсумнівно, найкращим чином позначиться на конкурентоспроможності підприємства.

У сучасному інформаційному суспільстві адаптація потоків даних до комп'ютерних моделям стає не тільки хорошим тоном, а й умовою виживання на наддинамічному ринку. Доступ до інформаційних технологій все більш спрощується і здешевлюється, а окупність їх рідко можна поставити під сумнів.

Особливу цінність АСУ представляють при інтеграції засоби розміщення в глобальну систему бронювання (GDS), при цьому створюється єдина для всіх членів мережі інформаційна модель, що використовується віддаленими операторами
(система b2b - business to business) і туристами (b2c - business to client) для бронювання послуг готелю (часом навіть без участі самої готелю).
Це значно спрощує дії підприємства щодо залучення клієнтів і скорочує витрати на рекламу. Часто витрати на рекламу бере на себе власник GDS.

Більшість фірмових PMS передбачають підключення до GDS, що значно спрощує подальше розширення планів керівництва.

Так чи інакше, АСУ готелів - це вже не просто мода, але назріла обумовлена ??вимогами часу необхідність, і ступінь відповідності цьому віянню може означати процвітання підприємства або його занепад.

Використана література

| 1. Гуляєв В.Г. Нові інформаційні технології в туризмі. - М.: |
| «Видавництво ПРІОР» , 1999 |
| 2. Менеджмент туризму: Туризм як об'єкт управління: Підручник. - М.: Фінанси |
| і статистика, 2002 |
| 3. Папирян Г.А. Менеджмент в індустрії гостинності. М.: Економіка, 2000 |
| 4. Плотникова А Готельні АСУ - данина моді чи необхідність? / / Туризм: |
| Практика. Проблеми. Перспективи, - 2002. - № 7 |
| 5. Пропозиція по комплексній автоматизації готелю / / www.reksoft |
| 6. Сенін В.С. Організація міжнародного туризму. - М.: Фінанси і |
| статистика, 2000 |
| 7. Туризм і готельне господарство. Підручник / За ред. проф., д.е.н. |
| Чуднівського А.Д. - М.: Асоціація авторів і видавців «ТАНДЕМ» . |
| Видавництво ЕКМОС, 2000 |
| 8. Туристський термінологічний словник: Довідково-методичний посібник / |
| Авт. - Сост. І.В. Зорін, В.А. Квартальнов. - М.: Радянський спорт, 1999 |
| 9. Харитонова І., Вольман Н. Програмування в Access 2002: Навчальний курс. |
| - Спб.: Пітер, 2002 |
| 10. Едельвейс / / www.reksoft |

---

Виконавчий директор

Бухгалтерія

Генеральний директор

Портьє

Відділ маркетингу і продажів

Покоївки

Інженерна служба

Служба управління персоналом

Служба номерного фонду

Безпека

Телефон

Виробництво харчування

Ресторани

Бари

Банкети

Обслуговування

Бронювання

Обслуговування заходів

Аналітична інформація

Керівництво готелю

Модуль портьє

(модуль номерного фонду)

Модуль бухгалтерії

Модуль ресторану

Адміністративний модуль

База даних на сервері

Додаткові функціональні модулі

Клієнти
ПІБ
№ паспорта підлогу вік д / народження організація статус адресу телефон e-mail кількість заїздів примітки

Номери
№ кімнати тип клас усього кімнат найбільше місць фото опис вартість стан постоялець примітки

Бронь
№ броні клієнт дата прибуття дата виїзду
№ кімнати примітки

Сторінки: 1 2 3 4