Реферати » Реферати з управління » Організація управління будівельною фірмою (на прикладі відділу постачання)

Організація управління будівельною фірмою ( на прикладі відділу постачання)

засобом інтеграції показників по декількох календарними планами. Рівні деталізації об'єднуються планів заздалегідь не обумовлюються - це можуть бути плани на виконання окремих складних видів робіт, частин об'єкта будівництва
(наприклад, поверхів, захваток і т.д.), а також плани на цілі об'єкти .

Глибина вкладення календарних планів один в інший не обмежена, що дозволяє будувати з графіків по роботах графіки по об'єктах, з них - графіки на комплекси об'єктів і т.д., аж до програми роботи будівельної організації в цілому.

У сучасних ринкових умовах однієї з непростих проблем, з якими стикаються будівельні організації, є матеріально-технічне постачання. Після краху планової економічної системи з її державними лімітами і фондами, працівникам служб комплектації, реалізації замовлень, виробничих відділів та інших підрозділів, що займаються питаннями матеріально-технічного забезпечення будівництва в підрядних і субпідрядних будівельних організаціях різного рівня від малого підприємства до тресту включно, працівникам управлінь виробничо-технологічної комплектації (УПТК) доводиться самим знаходити постачальників і виробників матеріалів, виробів і конструкцій, стежити за цінами, оптимізувати витрати та ін Істотно полегшити цю нелегку діяльність допоможуть прості та зручні засоби автоматизації.

Відповідне програмне забезпечення повинне забезпечити на першому етапі введення вихідних даних - на основі проектної документації (креслень, проектних специфікацій, кошторисної документації) та здійснити "прив'язку" матеріалів до робіт, тобто вказати - на яких роботах (об'єктах, захватках) які матеріали потрібні і в яких кількостях.

Після того, як зазначені вище дані введені, автоматизована система повинна дозволити здійснити процес планування поставок матеріалів (складати комплектувальні відомості та оформляти заявки на матеріали). При цьому складання комплектуючих відомостей і заявок на матеріали може здійснюватися на весь термін і на окремі періоди будівництва, за різними групами матеріалів і різної сукупності об'єктів-робіт. Сформовані заявки можуть бути спрямовані різним постачальникам будівельної продукції.

Необхідно також, щоб система виробляла облік що у розпорядження будівельної організації матеріальних ресурсів. Такий облік здійснюється в ході будівництва по мірі отримання організацією яких-або матеріалів, і програма дозволить відстежувати поставки ресурсів за окремими видами матеріалів, на різних об'єктах, за обраними виконавцям робіт (виробничим підрозділам і ділянкам) протягом зазначених періодів. Для реалізації такого обліку буде потрібно просто регулярно вводити дані первинних документів (накладних).

На основі даних про недопоставки - різниці між потрібною кількістю матеріалів по проекту та обсягом поставок - можливо подальше планування поставок матеріалів, тобто оформлення заявок на матеріали з урахуванням поставок. Цей процес повинен здійснюватися автоматизовано.

Від програми можна також вимагати виробляти облік списання наявних у розпорядженні будівельної організації матеріальних ресурсів. Такий облік здійснюється в ході будівництва по мірі отримання актів списання на матеріали і дозволяє відстежувати списання матеріалів за видами матеріалів, на об'єктах і комплексах, у обраних виробників робіт. При цьому можливе отримання інформації не тільки про загальну кількість списаних матеріалів (наростаючим підсумком), а й про те, які матеріали списані протягом зазначених періодів. Для реалізації такого обліку буде потрібно просто регулярно (в міру надходження, один раз на місяць) вводити дані первинних документів (актів списання матеріалів).

Для полегшення обліку списання матеріалів необхідно в міру виконання будівельно-монтажних робіт на об'єктах вводити інформацію про виконання цих робіт. Тоді списання матеріалів може бути вироблено автоматично, пропорційно обсягу виконаних робіт.

Програмне забезпечення подібної системи обов'язково має передбачати можливість порівняльного аналізу різниці між потрібною кількістю матеріалів по проекту, кількістю матеріалів, що надійшли до даного числа, і кількістю матеріалів, списаних на сьогоднішній день.

Бажано було б, щоб подібна автоматизована система дозволяла завантажувати інформацію про матеріально-технічних ресурсах з автоматизованих систем розрахунку кошторисів, застосовуваних в підрядних і проектних організаціях і дозволяють виводити результати розрахунку кошторисів в інформаційний блок даних. Користувач може забезпечуватися довідником матеріалів, сумісним з діючою нормативною базою. Можлива також передача даних з систем календарного планування та управління ходом будівельних робіт.

Застосування подібної автоматизованої системи дозволить налагодити чіткий облік, формувати всі необхідні документи й організувати настільки актуальний для бухгалтерій будівельних організацій пооб'єктний облік матеріалів.

ВИСНОВОК

У висновку необхідно підвести підсумки проведених нами досліджень з організації управління будівельної фірми.

У сучасних умовах в організації управління будівельної фірми повинні враховуватися інноваційні технології, комп'ютерне та програмне забезпечення.

У нашій роботі ми спробували охопити широке коло проблем, пов'язаних з комп'ютеризацією будівельного виробництва.

Різноманітність функцій і широке коло учасників будівництва зумовлюють різноманіття і різноплановість програмних комплексів і систем, які застосовні в будівництві. Якщо обмежуватися тільки процесом зведення об'єкта, то програмне забезпечення можна (умовно) розділити на:

o програмне забезпечення для автоматизації архітектурно-будівельного проектування (проект об'єкта);

O програмне забезпечення для автоматизації організаційно-технологічного проектування, управління будівельним виробництвом та автоматизації діяльності підрядних і субпідрядних будівельних організацій.

Враховуючи сучасні вимоги до організації підприємств, можна домогтися більш суттєвих результатів в організації управління фірми.

У нашій роботі ми використовували матеріали науково-технічного центру комп'ютерних та інформаційних технологій "ГЕКТОР", які вирішують актуальні проблеми, що виникають в підрядних і субпідрядних будівельних організаціях.

ЛІТЕРАТУРА

1. Роздуми про комп'ютеризації в будівництві (ТОО "Константа")

/ Комп'ютер у бухгалтерському обліку та аудиті, № 1 за 1997р. стр.

59-61

2. Алтунджі В.С. Проектні кошторису: передача інформації без втрат /

Економіка і життя, № 1 за 1997р.

3. Каган П.Б. Забезпечення всім необхідним ... за допомогою автоматизації. / Економіка і життя, № 12 за 1997р.

4. Михайло Ларін, Проблеми вдосконалення документаційного забезпечення управління в сучасних умовах

., ВНИИДАД, / / ??Економіка і життя / / 23.01.2001

5. Піндайк Р., Рубінфельд Д Мікроекономіка. - М., 1992.

6. Идрисов А.Б. Планування і аналіз ефективності інвестицій.-

М., 1995.

7. Поляков В.Г., Маркова В.Д. Бізнес-планування. Практичний посібник. - Новосибірськ, 1993.

8. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. - М., 1995.

9. Казанський Ю.Н. Досвід організації та управління будівельними фірмами в США. - М., 1985.

10. Організація і планування будівельного виробництва. Под ред.

І.Г.Галкіна. - М., 1985.

11. Ціноутворення та ринок: Переклад з англ. Общ.ред. і предисл.

Е.І.Пуніна і С.Б.Ричкова. - М., 1992.

12. Альохін Б.І. Ринок цінних паперів. Введення у фондові операції.-

М., 1992.

13. Рубін Ю.Б., Солдаткін В.І. Інвестиційно-фінансовий портфель.-

М., 1993.

14. Уткін Е.А., Кочеткова А.І. Бізнес-план. - М., 1996.

15. Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються в собівартості продукції

(робіт, послуг) , та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку. - М.,

1993.

16.Про внесення змін та доповнень до Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку. - Економіка і життя, 1995, ° 28.

17. Податкове законодавство РФ.

18. Закон РФ "Про акціонерні товариства". - Економіка і життя, 1996,

° 3.

ДОДАТОК

Рис.1. Комплексна система управління будівельною організацією.

Рис2. Графік руху робочих кадрів у будівельній організації.

Рис.3. Відомість, зроблена за допомогою програми «Гарант» .


Рис.4. Інтерфейс програми для організації управління будівельною фірмою.
-----------------------
[1] Роздуми про комп'ютеризації в будівництві ( ТОО "Константа") /
Комп'ютер в бухгалтерському обліку та аудиті, № 1 за 1997р. стр. 59-61
[2] Каган П.Б. Забезпечення всім необхідним ... за допомогою автоматизації. /
Економіка і життя, № 12 за 1997р.
[3] Михайло Ларін, Проблеми вдосконалення документаційного забезпечення управління в сучасних умовах., ВНИИДАД, / / ??Економіка і життя
/ / 23.01.2001
[4] Алтунджі В.С. Проектні кошторису: передача інформації без втрат /
Економіка і життя, № 1 за 1997р.
[5] Михайло Ларін, Проблеми вдосконалення документаційного забезпечення управління в сучасних умовах., ВНИИДАД, / / ??Економіка і життя
/ / 23.01.2001
[6] Идрисов А.Б. Планування і аналіз ефективності інвестицій. - М.,
1995.
[7] Поляков В.Г., Маркова В.Д. Бізнес-планування. Практичний посібник. - Новосибірськ, 1993.
[8] Організація і планування будівельного виробництва. Под ред.
І.Г.Галкіна. - М., 1985.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар