Головна
Реферати » Реферати з управління » Стандарт

Стандарт

та запобіжні дії

11.1 Загальні положення

Фірма здійснює коригувальні та запобіжні дії. Всі зміни, що виникають в результаті цих дій, піддаються реєстрації.

11.2 Коригувальні дії

Всі скарги клієнтів і повідомлення про невідповідної продукції приймаються і документуються сервісним відділом. Аналіз причин, що викликали невідповідність продукції, та визначення виправляють дій для ліквідації цих причин проводяться на зборах фірми, у присутності групи контролю.

11.3 Запобіжні дії

Для усунення причин невідповідності готової продукції сервісний відділ під керівництвом технічного директора, проводить аналіз відповідних джерел інформації (результати різних перевірок, скарги споживачів і т.д .). В результаті чого виробляються запобіжні дії.

Причина, що призвела коригувальні та запобіжні дії, а також результат цих дій оформляється документально.

12. Вантажно-розвантажувальні роботи, зберігання й упакування

12.1 Загальні положення

Фірмою забезпечується вантажно-розвантажувальні роботи, а також зберігання і упаковку готової продукції.

12.2 Вантажно-розвантажувальні роботи

Вантажно-розвантажувальні роботи здійснюються без застосування яких-або механізмів, використовується фізична праця вантажників, на увазі чого знижується ризик пошкодження комплектуючих і готової продукції .

12.3 Зберігання

Вся продукція, що випускається, а також комплектуючі, щоб уникнути впливу на неї шкідливих факторів, зберігається на складі. Кожна одиниця продукції має клеймо, яке містить назву підприємства виробника і дату виготовлення.

Прийом продукції на склад здійснюється за актом приймання, а відпустку її виробляється за накладними комплектуючих або готової продукції. Для кількості продукції знаходиться на складі, а також її якості, періодично проводиться інвентаризація (1 раз в квартал).

12.4 Упаковка

Упаковка готової продукції виробляється в стандартну пакувальну тару. Упаковка відповідає всім вимогам розробленим фірмою.

13. Управління протоколами якості

Дані якості продукції зберігаються протягом року і видаються на вимогу клієнта, а також органів державного нагляду.

Для запобігання втрати, а також швидкого доступу до них, ці дані зберігаються на паперовому та електронному носії.

14. Внутрішні перевірки якості

Фірма забезпечує внутрішні перевірки. Графік перевірок затверджується генеральним директором і складається строком на 1 рік.

Всі результати перевірок реєструються і доводяться до відома кожного з працівників фірми, для подальшого аналізу та прийняття коригувальних дій.

15. Підготовка кадрів

Кадрову політику фірми визначає генеральний директор. Формування кадрів і реєстрація даних про співробітників здійснюється відділом кадрів.

Для проведення перевірок проводиться спеціальна підготовка персоналу, з організацією курсів підвищення кваліфікації та стажування.

---Інженера

Провідний інженер

Консультанти

Сервісний відділ

Відділ маркетингу

Відділ реклами

Тих. відділ

Група розвитку

Відділ контролю

Відділ постачання

Група контролю якості

Склад

Технічний директор

Генеральний директор

Бухгалтерія

Малюнок 1

Відділ кадрів

Сторінки: 1 2
 
Подібні реферати:
Інформаційне забезпечення процесу управління матеріально-технічним снаб ...
Для того щоб забезпечити підприємство (об'єднання) необхідними йому матеріалами відповідно до виявленої потребою, організується матеріально-технічне постачання підприємства. Його завдання полягає в про
Управління персоналом
Ринок праці робочої сили є конкурентним тоді, коли він наповнюється молодими, які шукають роботу, виходячи з власного бачення майбутніх перспектив професійної діяльності.
Робота з документами
Система зберігання інформації стала формуватися одночасно з формуванням системи ділової писемності. Архівна справа може відзначати кілька «днів народження» залежно від точки зору конкретного істор
Рішення управлінських завдань
Проте досвід показує, що попит учетверяется, кожен раз, коли ціна знижується вдвічі. Істотне зниження цін видається цілком можливим, тому змінні витрати на виробництво і збут складають при
Складське господарство
Для того щоб забезпечити підприємство (об'єднання) необхідними йому матеріалами відповідно до виявленої потребою, організується матеріально-технічне постачання підприємства. Його завдання полягає в оп
Особливості сертифікації продукції
Введення. Розглянута проблема сертифікації особливо актуальна в Росії, коли російські підприємці прагнуть щосили отримати миттєвий прибуток, не думаючи про наслідки продажу неякісної
Виведення підприємства з кризової ситуації
1. Управління персоналом - частина менеджменту, пов'язана з людьми і їх відносинами усередині підприємства. Воно застосовується не тільки до промисловості чи комерції, а й до всіх сфер зайнятості та направлено на дости
Оцінка якості праці
А) Посадова інструкція оператора ЕОМ. I Загальні положення 1. Оператор ЕОМ безпосередньо підпорядковується генеральному директору. 2. Оператор ЕОМ керується у своїй роботі цією посадовою ін
Ризики в Антикризовому Управлінні
Отже, як ми можемо бачити з таблиці, обсяг виробництва має тенденцію до зростання, в зв'язку з цим збільшується і валова виручка підприємства. Особливо хотілося б відзначити сильний стрибок в 2000 році. На мій поглядом
Управління матеріально-технічним постачанням будівельної організації
Сучасний господарський механізм діяльності підприємств передбачає різке розширення меж самостійності, переведення їх на повний госпрозрахунок і самофінансування, підвищення відповідальності за кінцеві
Кадрова стратегія
Однак минуле десятиліття реформ показало, що дана думка помилкова. І, що найважливіше, більшість керівників стало це розуміти. Доказ тому - поява величезної кількості повідомлень про всі
Бізнес-план
Отже, є сенс розробляти план навіть тоді, коли весь час змінюються не тільки зовнішні, але і внутрішні умови реалізації плану, а саме планування перетворюється на безперервну коригування. Планування
Організація управління будівельною фірмою (на прикладі відділу постачання)
Наша дипломна робота називається «Організація управління будівельною фірмою» . Актуальність даної теми полягає в тому, що ефективне управління в сучасних умовах ринку - необхідна умова підвищення
Проект розробки та прийняття управлінського рішення щодо ефективної організ ...
Процес прийняття управлінських рішень актуальний в силу того, що все більше розширюються масштаби, кількість елементів і взаємозв'язків підсистем в організаційних системах. Ускладнення зв'язків між елементами з
Економічна робота
З метою оптимізації експлуатаційних витрат на надання послуг зв'язку, управлінням «ТатАІСнефть» під керівництвом і відповідно до методики, розробленої Економічним управлінням ВАТ « Татнефть » було проведено ан
Американський стиль управління персоналом
Науково-технічний прогрес призводить до глибоких змін методів праці, що, в свою чергу, вимагає нових форм організації та управління персоналом, напрямки на підвищення ефективності використання людських
Нормативно-методична база
1-Склад НМБ. НМБ - це сукупність законів, нормативно правових актів і методичних документів, що регламентують технологію створення, обробки, зберігання і використання документів у поточній діяльності
Перевезення будівельного сміття
До спеціалізованого рухомого складом автомобільного транспорту належать одиночні автомобілі та автопоїзда, призначені для перевезення певних видів вантажів у специфічних дорожніх і кліматичних
Автоматизовані системи управління та бронювання в засобах розміщення
Впровадженню АСУ в російській готельної індустрії традиційно перешкоджає слабка технічна оснащеність (в основному це стосується малих готелів), консервативність директорів і керуючого персоналу, відносить