Головна
Реферати » Реферати з управління » Розробка управлінського рішення

Розробка управлінського рішення

| | | | | | | | |
| критерії | | | | | | | | | |
| I | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 |
| II | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 |
| IV | 8 | 1 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 4 | 3 |
| V | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| VI | 6 | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 |

Зведемо результати попередніх таблиць (табл. 5-А-5-D) в табл. 6 усереднених оцінок кожної альтернативи для групи експертів:

Таблиця 6

| альтернативи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| критерії | | | | | | | | | |
| I | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| II | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| IV | 8 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 |
| V | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| VI | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 |

Для вибору оптимального рішення проводимо комплексну оцінку альтернатив з урахуванням значущості кожного критерію (див. Табл.4). Результати занесемо в табл.7:

Таблиця 7

| альтернативи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | середній |
| | | | | | | | | | | бал |
| критерії | | | | | | | | | | значимості |
| I | 70 | 90 | 70 | 80 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 10 |
| II | 50 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 60 | 80 | 80 | 10 |
| IV | 72 | 18 | 54 | 81 | 81 | 81 | 81 | 45 | 45 | 9 |
| V | 64 | 64 | 56 | 64 | 64 | 72 | 72 | 64 | 64 | 8 |
| VI | 56 | 64 | 64 | 64 | 64 | 72 | 72 | 64 | 56 | 8 |
| (| 312 | 312 | 314 | 369 | 339 | 375 | 355 | 333 | 325 | |

Оптимальними вважаються ті альтернативи, у яких сумарна оцінка з урахуванням значущості критерію буде максимальною. Вони найкраще задовольняють обраним критеріям і можуть розглядатися як база для формування комплексної оптимальною.

Для остаточного вибору оптимального рішення використовуємо «Правило гарантованих достоїнств і недоліків» , при цьому виключимо альтернативи, що набрали найменше число балів при експертному оцінюванні (№ 1, № 2).

Переваги і недоліки кожної альтернативи по кожному критерію визначаються як середньозважена різниця логічних функцій.
Перетворені для використання названого правила оцінки наведені нижче.


| Альтернативи | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | |
| критерії | | | | | | | |
| I | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0 , 8 |
| II | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| IV | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
| V | 0,6 | 0 , 6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| VI | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |

Відносини між альтернативами представимо у вигляді логічних графів, побудованих за кожним критерієм окремо:

I критерій: 9 3

8 Квітень

7 6 5

II критерій 9 3

8 квітня

7 6 5

IV критерій 9 3

4 серпня

7 6 5

V критерій 9 3

8 квітня

7 6 5

VI критерій 9 3

8 квітня

7 6 5

Стрілки виходять з альтернативи з великим значенням, причому кількість вихідних стрілок визначає достоїнства, вхідних - недоліки. Розглянемо переваги кожної альтернативи і визначимо їх ступінь:

| альтернатива | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (достоїнств | 14 | 26 | 16 | 27 | 21 | 22 | 22 |

Як бачимо, найбільшим числом достоїнств володіють альтернативи № 6, № 4,
№ 8, № 9.

Знайдемо числове вираження достоїнств і недоліків по кожній альтернативі. Для зручності розрахунків складемо таблицю порівняння:
| 3 | 4 | | 3 | 5 | | 3 | 6 | | 3 | 7 | | 3 | 8 | | 3 | 9 | | 4 | 5 |
| 0 | 0,1 | | 0,1 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0,1 | | 0 | 0,1 | | 0,2 | 0 |
| 0 | 0,1 | | 0 | 0 | | 0 | 0, 1 | | 0, | 0 | | 0 | 0,1 | | 0 | 0,1 | | 0,1 | 0 |
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 0 | 0,3 | | 0 | 0 | | 0 | 0,3 | | 0 | 0,3 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | 0 | 0,3 | | 0 | 0,1 | | 0 | 0,1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0,1 | | 0 | 0,1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| 4 | 6 | | 4 | 7 | | 4 | 8 | | 4 | 9 | | 5 | 6 | | 5 | 7 | | 5 | 8 |
| 0, | 0 | | 0,1 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0,1 | | 0 | 0,1 | | 0 | 0, |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 0 | 0 | | 0,2 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0,1 | | 0,1 | 0 | | 0 | 0, |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0,3 | 0 | | 0,3 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0, | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 0 | 0,1 | | 0 | 0, | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0,1 | | 0 | 0 |
| | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0,1 | | 0 | 0, | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0,1 | | 0 | 0 |
| | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 5 | 9 | | 6 | 7 | | 6 | 8 | | 6 | 9 | | 7 | 8 | | 7 | 9 | | 8 | 9 |
| 0 | 0,2 | | 0 | 0 | | 0 | 0,1 | | 0 | 0,1 | | 0 | 0,1 | | 0 | 0,1 | | 0 | 0 |
| 0 | 0,1 | | 0,2 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0,2 | | 0 | 0 , 2 | | 0 | 0 |
| 0, | 0 | | 0 | 0 | | 0,3 | 0 | | 0,3 | 0 | | 0,3 | 0 | | 0,3 | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0,1 | 0 | | 0,1 | 0 | | 0,1 | 0 | | 0,1 | 0 | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0,1 | 0 | | 0,1 | 0 | | 0,1 | 0 | | 0,1 | 0 | | 0 | 0 |

Порахуємо середнє арифметичне число достоїнств по кожній альтернативі.
| Альтернатива | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| СР арифм. | 0,1 | 0,18 | 0,25 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |

Проведемо аналогічну процедуру оцінки недоліків. Отримаємо:

| альтернатива | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| СР арифм. | 0,15 | 0,1 | 0,14 | 0,1 | 0,14 | 0,2 | 0,2 |

Зведемо результати розрахунків в табл.8:

Таблиця 8

| Альтернатива | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Переваги | 0,1 | 0 , 18 | 0,25 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| Недоліки | 0,15 | 0,1 | 0,14 | 0,1 | 0,14 | 0,2 | 0,2 |
| Перевищення |-0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,05 | 0 |-0,07 | - 0,07 |

Найбільше домінування переваг над недоліками визначає кращий варіант рішення.

Отже, за результатами дослідження виділяємо сукупність, що складається з альтернатив № 5 (рекламні листівки), № 6 (internet-реклама), № 4 (реклама в газетах, журналах). Дана комбінація являє, на погляд експертів, найбільш ефективну рекламну кампанію з урахуванням специфіки пропонованої послуги.

Зауважимо, що одержувані в ході роботи комбінації містили переважно однакові альтернативи, що безсумнівно свідчить про високий ступінь узгодженості групи.

Висновок

Даний проект розробки управлінського рішення є продуктом напруженої розумової діяльності в умовах обмеженості часу і психо-інтелектуальної генерації ідей. Робота проведена з використанням науково-обгрунтованого, а також широко застосовується на практиці математичного методу. Безперечною перевагою проекту можна вважати удавшееся прагнення розробників максимально наблизити штучно змоделювати ситуацію можливої ??до існування в реальності. На основу зазначеного прагнення, джерелами використовуваної інформації стали достовірні матеріали, що містять дані, дійсні на жовтень 2001 року.

Виконана робота велася під постійним поетапним наглядом викладача дисципліни і постійно піддавалася опрацювання та повторній перевірці, внаслідок чого сумнівів у правильності проекту не виникає.
Більше того, для отримання конкретних результатів розробниками пропонується провести реалізацію проекту в реальному житті в умовах непередбачуваної і досить ризиковій російської економіки.

Список використаної літератури


1. Ларичев О. І. Теорія і методи прийняття рішень; М: «Логос» , 2000 р.
2. Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теорія ігор і

Сторінки: 1 2 3 4
 
Подібні реферати:
Проект розробки та прийняття управлінського рішення щодо ефективної організ ...
Процес прийняття управлінських рішень актуальний в силу того, що все більше розширюються масштаби, кількість елементів і взаємозв'язків підсистем в організаційних системах. Ускладнення зв'язків між елементами з
Управлінські рішення
Давайте спочатку визначимо зміст управлінських рішень. Якщо звернутися до словника, то можна прочитати, що рішення - це акт вироблення остаточного судження » . Стосовно до управлінським рішенням це
Квитки по предмету Розробка управлінського рішення за осінній семестр 20 ...
1) Перерахуйте види управлінських рішень за підходами до прийняття рішень. 2) Від яких причин залежить перевагу способу організації розробки і прийняття управлінського рішення? 3) Назвіть обов'язковою
Оцінка якості праці
А) Посадова інструкція оператора ЕОМ. I Загальні положення 1. Оператор ЕОМ безпосередньо підпорядковується генеральному директору. 2. Оператор ЕОМ керується у своїй роботі цією посадовою ін
Теорія управління
Управління - свідоме, цілеспрямоване вплив з боку суб'єктів і органів на людей і економічні об'єкти, що здійснюється з метою направляти їх дії для отримання бажаного результату.
Автоматизоване управління в технічних системах
Сучасний етап розвитку промислового виробництва характеризується переходом до використання передової технології, прагненням домогтися гранично високих експлуатаційних характеристик як діючого, так
Кадрова стратегія
Однак минуле десятиліття реформ показало, що дана думка помилкова. І, що найважливіше, більшість керівників стало це розуміти. Доказ тому - поява величезної кількості повідомлень про всі
Управління ризиками
Будь-яке виробництво пов'язане з певними ризиками - фінансовими, природно-природними, екологічними, політичними, транспортними, майновими, виробничими, торговими, комерційними, інвестиційно
упраления персоналом
До останнього часу саме поняття «управління персоналом» у нашій управлінській практиці було відсутнє. Правда, система управління кожної організації мала функціональну підсистему управління кадрами і соці
Положітелние людські відносини в освітніх організаціях: мотивацією ...
Чому люди працюють? Чому одні люди роблять легку роботу і залишаються незадоволені, а інші роблять важку роботу із задоволенням? Що потрібно зробити для того, щоб люди працювали краще і продуктивніше? Як
Економічна робота
З метою оптимізації експлуатаційних витрат на надання послуг зв'язку, управлінням «ТатАІСнефть» під керівництвом і відповідно до методики, розробленої Економічним управлінням ВАТ «Татнефть» був проведений ан
Управління великими компаніями
Управлінська діяльність - один з найважливіших факторів функціонування і розвитку промислових компаній в умовах ринкової економіки. Ця діяльність постійно удосконалюється відповідно до об'єктивних
Організація будівництва та управління якістю
Стрічковий графік використовують для наочного подання співвідношення складових якогось параметра і одночасно для вираження зміни цих складових з плином часу, наприклад: для графічного пре
Перевезення будівельного сміття
До спеціалізованого рухомого складу автомобільного транспорту належать одиночні автомобілі та автопоїзда, призначені для перевезення певних видів вантажів у специфічних дорожніх і кліматичних
Управління конфліктами
У кожної людини в житті є свої цілі, пов'язані з різними областями життєдіяльності. Кожен прагне досягти чогось свого або пробує що-небудь робити по-своєму. Але часто люди, пов'язані спільної
Бізнес-проект
В даний час створене або функціонуюче підприємство часто стикається, по-перше, з браком фінансових коштів, по-друге, з безліччю непередбачених обставин, які можуть відвести підприємство
Управління персоналом
Як машина не може рухатися без мотора, так і управління організацією неможливо без людей, що призводять її в дію, є її серцем, мотором. Саме люди приводять в дію наявні в розпорядженні
Складське господарство
Для того щоб забезпечити підприємство (об'єднання) необхідними йому матеріалами відповідно до виявленої потребою, організується матеріально-технічне постачання підприємства. Його завдання полягає в оп
Комп'ютерні технології в будівництві
Автоматизацією прийнято називати процес впровадження машин в людську діяльність. З появою комп'ютерів автоматизація стала проникати в специфічно людську діяльність - сферу організації управлен
Перевезення цементу
Розрахунок шатунного болта. Розрив шатунних болтів відбувається внаслідок: 1). Недостатньою сили затяжки болтів, що супроводжується розкриттям стику і утворенням на його поверхні наклепу; 2). Чрезм