Головна
Реферати » Реферати з управління » Оцінка якості праці

Оцінка якості праці

КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 1

Тема: ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРАЦІ ОПЕРАТОРА ЕОМ

1.ОБ'ЕКТ ОЦІНКИ.

Оператор ЕОМ

2.Ісходное ІНФОРМАЦІЯ.

А) Посадова інструкція оператора ЕОМ.
I Загальні положення
1. Оператор ЕОМ безпосередньо підпорядковується генеральному директору.
2. Оператор ЕОМ керується у своїй роботі цією посадовою інструкцією.
II. Обов'язки
1. Виконувати друковані роботи, дотримуючись правил орфографії та пунктуації, а також стандарти та уніфіковані системи організаційно-розпорядчої документації.
2. Відсилати і приймати e-mail повідомлення.
3. Роздруковувати потрібні документи, листи, систематизувати їх.
4. Відносити на підпис керівнику накази, заяви і т.д.
5. Заносити в комп'ютер реєстраційні дані.
6. Стежити за станом комп'ютера та копіювальної техніки.
III. Права
1.Докладивать керівнику про всі виявлені недоліки в межах своєї компетенції.
2.Вносіть пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими обов'язками.
IV Відповідальність
Оператор ЕОМ несе відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов'язків.

Б) Розпорядок дня
Робочий час з 10 до 17 годин, з 14 до 14.30 обідня перерва.
10 годин - прийом e-mail повідомлень, їх перегляд, роздруківка потрібних даних, надання їх керівнику, друк і відправлення e-mail повідомлень.
12:00 - внесення в комп'ютер необхідних даних, друк документів, надання їх на підпис керівнику.
14 годин - обід
14.30 - продовження роботи за комп'ютером, внесення в комп'ютер реєстраційних даних нових клієнтів, розсилка e-mail повідомлень.
17 годин - кінець робочого дня

В) Вимоги безпосереднього начальника
Безпосереднім начальником є ??генеральний директор, який надає матеріал на друк, на внесення в комп'ютер, запити на той чи інший наказ, документ.
Вимога до якості і своєчасному виконанню робіт.

Г) Приблизний самохронометраж за розподілом робочого часу.
На початку робочого дня йде обробка матеріалів, що накопичилися з попереднього вечора, потім роботи першорядної важливості, що не вимагають зволікань.
Як правило, після обіду, виконується робота, яка потребує негайного виконання, і задоволення запитів, що виникають під час даного робочого дня.


3. ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЇ РОБІТ.

Прибуття на роботу в строго обумовлений час, точне дотримання часу обідньої перерви і часу відходу з роботи. Негайне виконання термінових запитів, вимог, негайне повідомлення керівника про важливі e-mail повідомленнях.
Неможливість самовільних доглядів з роботи, попередня оговаріваемость всіх непередбачених відгулів, запізнень. Перерви під час робочого часу можуть бути зроблені не більше 4-5 раз не більш ніж по 10 хвилин.
У першій половині дня здійснення робіт, що вимагають негайного виконання, в другій половині дня роботи, які не потребують негайного виконання.
Можливі порушення: переплутаний текст або адресу одержувача e-mail повідомлення, пропуск якої сторінки з тексту, який слід внести в комп'ютер, неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати в наказі, заяві.

4. ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

| № п / п | Склад робіт | Прод. вип. | Кількість робіт в | Прод. вип. | Відсоток від |
| | | однієї роботи | місяць (числ) | | загального |
| | | хв. | І в день (зн) |?? робіт у | числа |
| | | | шт. | Міс. / День | робіт / прод |
| | | | | хв. |. вип.% |
| 1 | Отримання e-mail | 10 | 200/10 | 2000/100 | 49.7/28.1 |
| | повідомлень, їх | | | | |
| | перегляд, | | | | |
| | систематизація, | | | | |
| | печать необхідних | | | | |
| | повідомлень | | | | |
| 2 | Набір e-mail | 15 | 100/5 | 1500 / 75 | 24.8/21.1 |
| | повідомлень, друк | | | | |
| | їх для копії, | | | | |
| | відсилання | | | | |
| 3 | Набір тексту | 20 | 60/3 | 1200/60 | 15/16.8 |
| | документа, | | | | |
| | наказу, його | | | | |
| | друк, | | | | |
| | надання його | | | | |
| | на перегляд і | | | | |
| | друк | | | | |
| 4 | Набір тексту | 60 | 40/2 | 2400/120 | 10/33.7 |
| | керівництва, | | | | |
| | укладення, | | | | |
| | доповіді, | | | | |
| | сканування | | | | |
| | тексту, його | | | | |
| | редагування, | | | | |
| | печать | | | | |
| 5 | Внесення в базу | 10 | 2/0.1 | 20/1 | 0.5/0.3 |
| | даних | | | | |
| | реєстраційних | | | | |
| | даних нових | | | | |
| | клієнтів | | | | |
| | Разом | | 402/20.1 | 7120/356 | 100/100 |

5.Оценка ЯКОСТІ ПРАЦІ


Кожна виконувана оператором ЕОМ робота має свої критерії оцінки якості її виконання. До кожного виду роботи пред'являються які-небудь вимоги з боку керівника. Загальну оцінку якості праці можна дати на основі оцінки якості виконання кожного виду роботи.
Зробимо оцінку друкованих робіт:

Критерій - швидкість друку (кількість знаків в хвилину).

| Кількість | Задоволення | Швидкість друку |
| знаків на хвилину | | рассматріваемог |
| | швидкістю | о оператора ЕОМ |
| | друку | |
| | у% | |
| Менше 80 | 40 | |
| 80-100 | 60 | |
| 100-120 | 80 | (|
| 120-140 | 90 | |
| Більше 140 | 100 | |

Значимість критерію - 0,6

Критерій - кількість помилок на 1000 знаків

| Кількість | Задоволення | Кількість |
| помилок на 1000 |% | помилок |
| знаків | | рассматріваемог |
| | | про оператора ЕОМ |
| 0-5 | 100 | |
| 5-10 | 90 | |
| 10-20 | 80 | (|
| 20-40 | 60 | |
| 40-60 | 40 | |
| Більше 60 | 20 | |

Значимість критерію - 0,4

Разом: якість друкованих робіт = 80% (0,6 +80 % (0,4 = 80%

Таким же чином визначається якість виконання та інших видів робіт.
Підсумком буде якість виконання робіт в цілому. У аналізованого оператора ЕОМ воно одно 80% (задоволення потреб керівника, дотримання вимог до ходу (технології) процесу та вимог до результату процесу: кількістю продуктів праці в одиницю часу і їх якості).

 
Подібні реферати:
АСУ в легкій промисловості
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, АВТОМАТИЗОВАНА (АСУ) - ряд технологій виробництва, що дозволяють здійснювати управління роботою обладнання та контроль за роботою обладнання за допомогою ЕОМ.
Виконання плану випуску продукції
При запуску програми відкриваються робоча БД та довідкові БД. Потім створюються індексні файли, необхідні для установки відносини (зв'язування) довідкових БД з робочою, а також індексний файл для робочої БД, ч
Удосконалення організації праці та робочого місця майстра цеху
В умовах переходу до системи ринкового господарювання відповідно до змін в економічному і соціальному розвитку країни істотно змінюється і політика в області оплати праці, соціальної підтримки і з
Стандарт
Генеральний директор фірми є особою зацікавленою у впровадженні та в подальшому розвитку системи якості на підприємстві. З його схвалення відбуваються зміни в системі якості.
Економічна робота
З метою оптимізації експлуатаційних витрат на надання послуг зв'язку, управлінням «ТатАІСнефть» під керівництвом і відповідно до методики, розробленої Економічним управлінням ВАТ «Татнефть» було проведено ан
Комп'ютерні технології в будівництві
Автоматизацією прийнято називати процес впровадження машин в людську діяльність. З появою комп'ютерів автоматизація стала проникати в специфічно людську діяльність - сферу організації управлен
Нормативно-методична база
1-Склад НМБ. НМБ - це сукупність законів, нормативно правових актів і методичних документів, що регламентують технологію створення, обробки, зберігання і використання документів у поточній діяльності
Інформаційна безпека
Захист даних в комп'ютерних мережах стає однією з найбільш відкритих проблем в сучасних інформаційно-обчислювальних системах. На сьогоднішній день сформульовано три базові принципи інформаційної безпеки
Автоматизовані системи управління та бронювання в засобах розміщення
Впровадженню АСУ в російській готельної індустрії традиційно перешкоджає слабка технічна оснащеність (в основному це стосується малих готелів), консервативність директорів і керуючого персоналу, відносить
Кадрова стратегія
Однак минуле десятиліття реформ показало, що дана думка помилкова. І, що найважливіше, більшість керівників стало це розуміти. Доказ тому - поява величезної кількості повідомлень про всі
Управлінський облік на підприємстві
2. Необхідно підготувати форму звіту про виконання виробничої кошторису від одного з підрозділів при відхиленні обсягу виробництва: вироби «Альфа» менше на 4%, вироби «Бета» більше на 17%, вироби «
Формування команди для реалізації проекту
Дана робота присвячена складного процесу підбору персоналу для реалізації якого-небудь проекту. Як відомо, помилки при відборі нових працівників можуть призводити до значних втрат, високої плинності кадрів
Культура управлінської праці
Дане явище пов'язане з тим, що з недавнього часу, діяльність підприємств у всьому світі характеризується зростанням управлінського апарату та витрат на нього, зростанням обсягу адміністративної (офісної) роботи, п
Автоматизоване управління в технічних системах
Сучасний етап розвитку промислового виробництва характеризується переходом до використання передової технології, прагненням домогтися гранично високих експлуатаційних характеристик як діючого, так
Робота з документами
Система зберігання інформації стала формуватися одночасно з формуванням системи ділової писемності. Архівна справа може відзначати кілька «днів народження» залежно від точки зору конкретного істор
Управління будівництвом
Приступаючи до проектування організаційних елементів будівельного підприємства, студент повинен чітко собі уявити, ніж це підприємство займатиметься, яка буде його продукція, які його шанси отримає
Управління персоналом
Предметом курсу управління персоналом є система знань, пов'язаних з цілеспрямованим організованим впливом на людей , зайнятих працею, (персоналом) з метою забезпечення ефективного функціонування
Концепція підвищення рівня інформованості місцевого співтовариства про дії ...
Першою проблемою я ставлю оцінку взаємодії адміністрації та населення , та підвищення показників: рівня інформованості населення про події міської та місцевого життя, роботи самої адміністрації за рішенням
Управління персоналом
Ринок праці робочої сили є конкурентним тоді, коли він наповнюється молодими, які шукають роботу, виходячи з власного бачення майбутніх перспектив професійної діяльності.
Мистецтво управління персоналом
Наука управління має у своїй основі систему базових положень, принципів, які притаманні тільки їй, і при цьому спирається на закони, вивчаються іншими науками, пов'язаними з керуванням. Очевидно, що перш